עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  פברואר 2015

חקה את שפלות רוחו ואת רכותו של ישוע

חקה את שפלות רוחו ואת רכותו של ישוע

‏”המשיח עצמו סבל למענכם והשאיר לכם מופת כדי שתלכו בעקבותיו בקפידה” (‏פט”א ב’:21‏).‏

1. מדוע נכון לומר שאם נחקה את ישוע נתקרב עוד יותר ליהוה?‏

אנו נוטים לחקות אנשים שאת אישיותם ואת התנהגותם אנו מעריצים. מכל בני האדם שהילכו על פני האדמה אין ראוי יותר לחיקוי מאשר ישוע המשיח. מדוע? ישוע עצמו אמר פעם: ”מי שראה אותי ראה גם את האב” (‏יוח’ י”ד:9‏). ישוע משקף את אישיותו של אביו בצורה כה מושלמת שמי שמתבונן בבן כאילו רואה את האב. לפיכך כאשר אנו מחקים את ישוע אנו מתקרבים עוד יותר ליהוה, הישות הגדולה ביותר ביקום. איזה גמול נאדר למי שמחקה את תכונותיו ואת דרכיו של בנו!‏

2, 3. ‏(א) מדוע סיפק לנו יהוה את תיאור דמותו של בנו, ומה מצפה מאתנו יהוה? (ב) במה נדון במאמר זה ובבא אחריו?‏

2 אך כיצד נוכל להכיר את אישיותו של ישוע? למרבה השמחה, יש ברשותנו תיאור דמותו של ישוע אשר נכתב ברוח אלוהים. את התיאור הזה המצוי בכתבי־הקודש היווניים סיפק יהוה, משום שהוא רוצה שנכיר את בנו כדי שנוכל לחקותו.  ‏(קרא פטרוס א’. ב’:21‏.) המופת שהותיר ישוע משול במקרא לעֲקֵבוֹת, או לטביעות רגל. למעשה יהוה מורה לנו ללכת אחרי ישוע ולהתאים את עִקבותינו לעִקבותיו. כמובן, ישוע הותיר לנו דוגמה מושלמת, ואנחנו רחוקים מלהיות מושלמים. אולם יהוה אבינו אינו מצפה מאתנו ללכת בעקבות ישוע בצורה מושלמת, אלא מצפה מאתנו לחקות את בנו כמיטב יכולתנו כבני אדם לא־מושלמים.‏

3 אם כן, הבה נדון בכמה מתכונותיו שובות הלב של ישוע. במאמר זה נדבר על שפלות רוחו ועל רכותו; ובבא אחריו נבחן את אומץ לבו ואת תבונתו. בהקשר לכל תכונה נשיב על שלוש שאלות: מהי הגדרתה? כיצד הפגין אותה ישוע? וכיצד נוכל לחקותו?‏

ישוע שפל רוח

4. הגדר מהי שפלות רוח.‏

4 מהי שפלות רוח? בעולם גאוותן זה יש החושבים ששפלות רוח מעידה על חולשה או על חוסר ביטחון. אלא שפעמים רבות ההיפך הוא הנכון. גילוי שפלות רוח דורש עוצמה ואומץ לב. שפלות רוח מוגדרת כ”ההיפך מגאווה ויהירות”. שפלות רוח קשורה בראש ובראשונה לאופן שבו אנו רואים את עצמנו. ”שפלות רוח היא לדעת עד כמה נחותים אנו לפני אלוהים”, נאמר במילון מקראי אחד. אם נהיה באמת שפלי רוח לפני אלוהים, נימנע מלהחשיב את עצמנו לנעלים מעל אחרים (‏רומ’ י”ב:3;‏ פיל’ ב’:3‏). אין זה קל לבני אדם לא־מושלמים לפתח שפלות רוח. אך נוכל ללמוד להיות שפלי רוח אם נחשוב על מעמדנו לפני אלוהים ונלך בעקבות בנו.‏

5, 6. ‏(א) מיהו מיכאל שר המלאכים? (ב) כיצד גילה מיכאל שפלות רוח?‏

5 כיצד הפגין ישוע שפלות רוח? בן אלוהים גילה שפלות רוח לאורך דורי דורות, הן כיצור רוחני רב־עוצמה בשמיים והן כאדם מושלם עלי אדמות. תן דעתך למספר דוגמאות.‏

6 גישתו. דוגמה אחת מתקופת קיומו הקדם אנושי של ישוע מתועדת באיגרת יהודה. ‏(קרא יהודה 9‏.) ישוע, בתור מיכאל שר המלאכים, ”התווכח” עם השטן המרושע על ”גופת משה”. אתה ודאי זוכר שאחרי מות משה קבר יהוה את גופתו במקום לא־נודע (‏דב’ ל”ד:5, 6‏). ייתכן שהשטן רצה להשתמש בשרידי גופתו של משה לקידום פולחן כזב. ללא תלות במזימה המרושעת שנרקמה במוחו של השטן, מיכאל נקט עמדה אמיצה. בספר עיון נאמר שהמונח היווני שתורגם ל”התווכח” שימש ”גם בהקשר לסכסוכים משפטיים” ואולי מרמז על כך ש”מיכאל ’ערער על זכותו של השטן’ לקחת את גופת משה”. עם זאת, ראש המלאכים הכיר בכך שאין זה מתפקידו לחרוץ משפט. הוא מסר את הטיפול בעניין לידי השופט העליון, יהוה. כך נמנע מיכאל מלחרוג מסמכותו גם לנוכח התגרות. איזו שפלות רוח!‏

7. כיצד גילה ישוע שפלות רוח בדיבורו ובמעשיו?‏

7 במרוצת שירותו הארצי דיבר ישוע ופעל בצורה שהעידה על שפלות רוח אמיתית. דיבורו. הוא אף פעם לא ניסה למשוך אל עצמו תשומת לב מופרזת, אלא הפנה את כל הכבוד לאביו (‏מר’  י’:17, 18;‏ יוח’ ז’:16‏). הוא מעולם לא השפיל את תלמידיו או גרם להם להרגיש נחותים. אדרבה, הוא כיבד אותם וכביטוי לכך שיבח אותם על הטוב שראה בהם והביע את ביטחונו בהם (‏לוקס כ”ב:31, 32;‏ יוח’ א’:47‏). מעשיו. ישוע בחר לחיות חיים פשוטים מבלי לתת לדברים חומריים רבים להכביד עליו (‏מתי ח’:20‏). בנפש חפצה ביצע מטלות פשוטות ביותר (‏יוח’ י”ג:3–15‏). שפלות רוחו בלטה בצייתנותו. ‏(קרא פיליפים ב’:5–8‏.) שלא כמו אנשים יהירים הבזים לצייתנות, ישוע נכנע בשפלות רוח לרצון אלוהים ו”ציית עד מוות”. האין זה ברור שישוע, בן האדם, היה ”שפל רוח”? (‏מתי י”א:29‏).‏

חקה את שפלות רוחו של ישוע

8, 9. כיצד נוכל לגלות שפלות רוח?‏

8 כיצד נוכל לחקות את ישוע בגילוי שפלות רוח? גישתנו. שפלות רוח לא תניח לנו לחרוג מסמכותנו. אם אנו מכירים בכך שאין זה מסמכותנו לשפוט, לא נמהר למתוח ביקורת על אחרים בשל מגרעותיהם ולא נפקפק במניעיהם (‏לוקס ו’:37;‏ יעקב ד’:12‏). שפלות רוח עוזרת לנו לא להיות ’צדיקים הרבה’ ולא להתנשא מעל אלה שאין להם היכולות או הזכויות שיש לנו (‏קהלת ז’:16‏). זקני־קהילה שפלי רוח אינם רואים את עצמם נעלים מעל אחיהם לאמונה. נהפוך הוא, רועים כאלה ’מחשיבים את האחרים לנעלים’ מהם ומתנהגים כקטנים ביותר (‏פיל’ ב’:3;‏ לוקס ט’:48‏).‏

9 תן דעתך לדוגמתו של ו. ג’. טורן, שהחל לשרת כמשגיח נודד בשנת 1894. לאחר שנים רבות בתפקיד זה הוזמן לחוות המלכות בצפון מדינת ניו יורק ועבד בלול. הוא אמר: ”כל אימת שאני חושב גדולות ונצורות על עצמי, אני לוקח את עצמי כאילו לפינה, ואומר לעצמי: ’גרגר אבק שכמותך. במה תוכל להיות גאה כל כך?’” ‏(קרא ישעיהו מ’:12–15‏.) איזו שפלות רוח!‏

10. כיצד נוכל לגלות שפלות רוח בדיבורנו ובמעשינו?‏

10 דיבורנו. אם נהיה באמת שפלי רוח ישתקף הדבר במוצא פינו (‏לוקס ו’:45‏). בשיחותינו עם אחרים לא נתמקד בהישגינו ובזכויות שלנו (‏מש’ כ”ז:2‏). תחת זאת, נחפש את הטוב באחינו ובאחיותינו ונשבח אותם על תכונותיהם החיוביות, על יכולותיהם ועל הישגיהם (‏מש’ ט”ו:23‏). מעשינו. משיחיים שפלי רוח אינם שואפים לגדולה בסדר העולמי הזה. הם מעדיפים לחיות חיים פשוטים ואף לעבוד בעבודות הנחשבות לפשוטות בעיני העולם כדי שיוכלו לשרת את יהוה במידה רבה ככל האפשר (‏טימ”א ו’:6,‏ 8‏). שפלות רוח תשתקף מעל לכול בצייתנותנו. דרושה נמיכות רוח ’להישמע למי שמנהיגים אותנו’ בקהילה ולפעול בלב שלם לפי ההדרכה שמעניק לנו ארגון יהוה (‏עב’ י”ג:17‏).‏

רכותו של ישוע

11. הגדר מהי רכות.‏

11 מהי רכות? המילה ”רכות” מוגדרת כ”תכונתו של הדבר המאופיין ברגשות רכים, מגיב להם או מבטא אותם”. הרכות היא מהיבטי האהבה, והיא קשורה ל”תכונות רכות” כגון חמלה ורחמים. כתבי־הקודש מתייחסים ל’חמלה’  ול’חיבה לבבית’ (‏לוקס א’:78;‏ קור”ב א’:3;‏ פיל’ א’:8‏). באשר לקריאה לגלות חמלה נאמר בספר עיון מקראי: ”קריאה זו אינה רק בקשה שנזדהה עם הנזקקים ונרחם עליהם. זו קריאה לגלות אכפתיות במידה כזו שנרצה להיות מעורבים ולעזור להם על־ידי נקיטת צעדים שיאפשרו להם לפתוח דף חדש בחיים”. הרכות היא כוח מניע. אדם שמתאפיין ברכות חש דחף לעזור לאחרים לחולל שינויים בחייהם.‏

12. מניין לנו שישוע חש חמלה כלפי הזולת, ומה הניעה אותו רכותו לעשות?‏

12 כיצד גילה ישוע רכות? רגשותיו ומעשיו הרכים. ישוע חש חמלה כלפי הזולת. כאשר ראה את מרים ידידתו ואת הסובבים אותה בוכים על מות אחיה אלעזר, ”דמעות זלגו מעיניו”, והוא לא הסתיר זאת. ‏(קרא יוחנן י”א:32–35‏.) ואז, ככל הנראה מתוך רחמים עמוקים — כפי שחש כאשר הקים את בן האלמנה — הקים לתחייה את אלעזר (‏לוקס ז’:11–15;‏ יוח’ י”א:38–44‏). באמצעות מעשה רך זה פתח ישוע בפני אלעזר את האפשרות לחיות בשמיים. במקרה אחר שהתרחש קודם לכן מסופר שישוע ”נתמלא רחמים” על המון העם שבאו אליו, ומתוך חמלה ”החל ללמד אותם דברים רבים” (‏מר’ ו’:34‏). חייהם של כל מי שנענו לתורתו השתנו מן הקצה אל הקצה. שים לב שרכותו של ישוע לא הייתה בגדר רגש חולף ותו לא; היא הניעה אותו לנקוט יוזמה ולהושיט יד לאחרים (‏מתי ט”ו:32–38; כ’:29–34;‏ מר’ א’:40–42‏).‏

13. באיזה אופן ביטא ישוע את רכותו כאשר דיבר אל אחרים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

13 מילותיו הרכות. לבו הרך של ישוע הניע אותו לדבר ברכות אל אחרים ובייחוד אל המקופחים. השליח מתי החיל על ישוע את מילותיו של ישעיהו: ”קנה רצוץ לא ישבור; ופשתה כהה לא יכבנה” (‏יש’ מ”ב:3;‏ מתי י”ב:20‏). ישוע דיבר בצורה שרוממה את רוחם של אלה שהיו כקנה סדוק וכפתילה של מנורת שמן שעמדה לכבות. הוא בישר בשורה של תקווה כדי ”לחבוש לנשברי לב” (‏יש’ ס”א:1‏). הוא הזמין את ”העמלים והעמוסים” לבוא אליו והבטיח להם שימצאו ’מרגוע לנפשותיהם’ (‏מתי י”א:28–30‏). הוא נסך בתלמידיו את הביטחון שאלוהים דואג ברוך לכל אחד מעובדיו, כולל ”הקטנים” — מי שנחשבים לזניחים בעיני העולם (‏מתי י”ח:12–14;‏ לוקס י”ב:6, 7‏).‏

חקה את רכותו של ישוע

14. כיצד נוכל לפתח רגשות רכים כלפי אחרים?‏

14 כיצד נוכל לחקות את ישוע בגילוי רכות? רגשותינו הרכים. אולי אין זה טבעי עבורנו לחוש רגשות כאלה, אבל המקרא קורא לנו לעשות מאמצים כדי לטפחם. ”חמלה וחיבה לבבית” הן חלק מן האישיות החדשה שכל המשיחיים אמורים ללבוש. ‏(קרא קולוסים ג’:9, 10,‏ 12‏.) כיצד תוכל לפתח רגשות רכים כלפי אחרים? פתח את לבבך לרווחה (‏קור”ב ו’:11–13‏). הקשב היטב כאשר מישהו חולק אתך את רגשותיו ואת דאגותיו (‏יעקב א’:19‏). הפעל את דמיונך ושאל את עצמך: ’איך הייתי מרגיש אם הייתי במקומו? לְמה הייתי זקוק?’ (‏פט”א ג’:8‏).‏

15. כיצד נוכל לעזור למי שהם כקנה סדוק וכפתילה עמומה?‏

 15 מעשינו הרכים. הרכות מניעה אותנו לעזור לאחרים, בייחוד למי שהם כקנה סדוק וכפתילה עמומה. כיצד נוכל להיות להם לעזר? ”בכו עם הבוכים”, אומר הכתוב ברומים י”ב:15‏. סביר להניח ששבורי הלב זקוקים יותר לאמפתיה מאשר לפתרונות. אחות אחת שאיבדה את בתה וזכתה לנחמה מאחיה לאמונה אומרת: ”הערכתי את זה שחלק מן האחים פשוט באו אליי ובכו אתי”. חיבה לבבית יכולה להתבטא גם במעשים טובים. האם אתה מכיר אלמנה שזקוקה לעזרה בביצוע תיקונים בביתה? האם יש משיחי קשיש שזקוק להסעות לאסיפות, לשירות או לרופא? גם מעשה טוב קטן יכול לחולל שינוי גדול בחייו של אח השרוי בצורך (‏יוח”א ג’:17, 18‏). מעל לכול, נוכל לגלות אכפתיות ורכות כלפי אחרים אם נשתתף השתתפות מלאה בשירות השדה. אין דרך חשובה יותר לעזור לישרי הלב לחולל שינוי משמעותי בחייהם!‏

האם אתה דואג בכנות לאחיך לאמונה? (ראה סעיף 15)‏

16. מה נוכל לומר כדי לעודד את הנדכאים?‏

16 מילותינו הרכות. חיבתנו הלבבית כלפי אחרים מניעה אותנו ’לומר דברי נחמה לַנדכאים’ (‏תסל”א ה’:14‏). מה נוכל לומר כדי לעודד אותם? נוכל לרומם את רוחם אם נביע אכפתיות ודאגה כנה כלפיהם. נוכל לומר להם דברי שבח כנים כדי לעזור להם לראות את תכונותיהם ויכולותיהם החיוביות. נוכל להזכיר להם שיהוה משך אותם אל בנו, ולכן הם ודאי יקרים בעיניו (‏יוח’ ו’:44‏). נוכל לחזק אותם ולומר להם שיהוה דואג מאוד למשרתיו ’נשברי הלב ודכאי הרוח’ (‏תהל’ ל”ד:19‏). מילותינו הרכות הן מרפא עבור הזקוקים לנחמה (‏מש’ ט”ז:24‏).‏

17, 18. ‏(א) באיזה אופן מצפה יהוה מזקני־הקהילה להתייחס לכבשיו? (ב) במה נדון במאמר הבא?‏

17 זקני־קהילה, יהוה מצפה מכם להתייחס לכבשים בעדינות וברכות (‏מה”ש כ’:28, 29‏). זכרו שזו אחריותכם להזין, לעודד ולרענן את כבשיו (‏יש’ ל”ב:1, 2;‏ פט”א ה’:2–4‏). לפיכך זקן־קהילה המפגין חמלה לבבית אינו מנסה לשלוט בכבשים על־ידי קביעת כללים ואינו מנסה לעורר בהם רגשי אשמה כדי לגרום להם לעשות יותר כאשר נסיבותיהם אינן מאפשרות להם לעשות כן. במקום זאת, הוא משתדל להסב שמחה ללבם מתוך ביטחון שאהבתם ליהוה תניע אותם לשרת אותו כמיטב יכולתם (‏מתי כ”ב:37‏).‏

18 אין ספק שכאשר אנו חושבים לעומק על שפלות רוחו ועל רכותו של ישוע, בוער בנו הרצון להמשיך ללכת בעקבותיו. במאמר הבא נדון בשני היבטים נוספים באישיותו שובת הלב של ישוע — אומץ לב ותבונה.‏