עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  ינואר 2015

בנו נישואין איתנים ומאושרים

בנו נישואין איתנים ומאושרים

‏”אם יהוה לא יבנה בית, שווא עמלו בוניו בו” (‏תהל’ קכ”ז:1‏).‏

1–3. עם אילו קשיים מתמודדים זוגות נשואים? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

‏”אם תשקיעו מאמצים כנים ותַראו שאתם רוצים שנישואיכם יצליחו, תוכלו ליהנות מברכת יהוה”. כך אמר בעל אחד הנשוי באושר כבר 38 שנה. כן, בעלים ונשים יכולים ליהנות מרגעים משמחים ולתמוך זה בזה ברגעים קשים (‏מש’ י”ח:22‏).‏

2 עם זאת, אין זה נדיר שזוגות נשואים חווים ”צרות בבשרם” (‏קור”א ז’:28‏). מדוע? עצם ההתמודדות עם קשיי היומיום עלולה ליצור מתחים בנישואין. רגשות פגועים, אי־הבנות ותקשורת לקויה הנגרמת בגלל לשוננו הלא־מושלמת יכולים להקשות גם על קשרי הנישואין הטובים ביותר (‏יעקב ג’:2,‏ 5,‏ 8‏). זוגות רבים גם מתקשים להתמודד עם עבודה תובענית לצד טיפול בילדים. המתחים והתשישות מקשים על חלק מהזוגות למצוא את הזמן הנחוץ להם לחיזוק נישואיהם. האהבה והכבוד שהם רוחשים זה לזה עלולים להישחק בשל קשיים כלכליים, בעיות בריאות או קשיים אחרים. בנוסף לכך, הבסיס של נישואין הנראים איתנים עלול להתערער בגין ”מעשי הבשר”, כגון זנות, זימה, עוינות, מריבות,  קנאה, התפרצויות זעם ומחלוקות (‏גל’ ה’:19–21‏).‏

3 מה שמחמיר את המצב היא העובדה שתקופת ”אחרית הימים” מתאפיינת בגישות אנוכיות ומרושעות העלולות להרעיל את הנישואין (‏טימ”ב ג’:1–4‏). ובנוסף לכול, הנישואין צריכים לעמוד בפני מתקפות בלתי פוסקות מצד אויב זדוני. השליח פטרוס מזהיר אותנו: ”אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לטרוף מישהו” (‏פט”א ה’:8;‏ ההת’ י”ב:12‏).‏

4. כיצד ניתן לבנות נישואין איתנים ומאושרים?‏

4 בעל ביפן מודה: ”הייתי לחוץ מאוד מבחינה כלכלית, ובגלל שלא ממש תקשרתי עם אשתי גם היא הייתה לחוצה מאוד. חוץ מזה, היא סבלה לא מזמן מבעיות בריאות רציניות. לפעמים המתחים האלה גרמו לנו לריב”. יש קשיים בנישואין שאין מנוס מהם, אבל זה לא אומר שאי אפשר להתגבר עליהם. בעזרת יהוה יכולים הזוגות ליהנות מנישואין יציבים ומאושרים. ‏(קרא תהלים קכ”ז:1‏.) הבה נדבר על חמש אבני בניין רוחניות לבניית נישואין איתנים וממושכים. אחר כך נראה כיצד האהבה יכולה לשמש כמלט שידביק יחדיו את אותן אבנים.‏

תנו מקום ליהוה בנישואיכם

5, 6. מה יכולים בעלים ונשים לעשות כדי לתת מקום ליהוה בנישואיהם?‏

5 אבן הפינה לנישואין איתנים היא נאמנות וכניעה למכונן מוסד הנישואין. ‏(קרא קהלת ד’:12‏.) בעלים ונשים יוכלו לתת מקום ליהוה בנישואיהם אם יפעלו על־פי הדרכתו האוהבת. על עמו הקדום של אלוהים אומר המקרא: ”ואוזניך תשמענה דבר מאחריך, לאמור: ’זה הדרך, לכו בו’, כי תאמינו וכי תשמאילו” (‏יש’ ל’:20, 21‏). כיום זוגות יכולים ’לשמוע’ את דבר יהוה על־ידי כך שיקראו יחד את דבר־אלוהים (‏תהל’ א’:1–3‏). הם יכולים לחזק עוד יותר את נישואיהם על־ידי עריכת תוכנית משפחתית מהנה ומרעננת מבחינה רוחנית. גם תפילות משותפות מדי יום ממלאות תפקיד רב־חשיבות בבניית נישואין המסוגלים לעמוד בפני ההתקפות מצד עולם השטן.‏

כאשר זוגות עושים דברים רוחניים ביחד, הם מפתחים קשר הדוק ומאושר עם אלוהים וזה עם זה (ראה סעיפים 5, 6)‏

6 ‏”בכל פעם שקשיים אישיים או אי־הבנות מעיבים על האושר שלנו”, מספר גרהרד מגרמניה, ”עצותיו של דבר־אלוהים עוזרות לנו לפתח סבלנות וסלחנות. תכונות אלו חיוניות להצלחת הנישואין”. כאשר בני הזוג משתדלים לעשות דברים רוחניים ביחד, ובכך דואגים שאלוהים ימשיך להיות חלק בלתי נפרד מנישואיהם, הם נהנים מיחסים הדוקים ומאושרים זה עם זה ועם אלוהים.‏

בעלים — הפעילו את ראשותכם באהבה

7. כיצד צריכים הבעלים להפעיל את ראשותם?‏

7 האופן שבו מפעיל הבעל את ראשותו יכול לתרום רבות לבניית נישואין איתנים ומאושרים. המקרא אומר: ”ראש כל איש הוא המשיח, וראש האישה הוא האיש” (‏קור”א י”א:3‏). הפסוקים בהקשר מסבירים לבעלים כיצד עליהם להפעיל את ראשותם; עליהם לעשות כן כפי שהמשיח מפעיל את סמכותו על בני אדם. ישוע מעולם לא התנהג ברודנות או בנוקשות אלא תמיד נהג באהבה, בטוב לב,  בסבירות, בענווה ובשפלות רוח (‏מתי י”א:28–30‏).‏

8. כיצד יכול הבעל לזכות לאהבה ולכבוד מצד אשתו?‏

8 בעלים משיחיים אינם צריכים לדרוש שוב ושוב כבוד מצד נשיהם. למעשה, עליהם ’להמשיך לחיות עימן על־פי ידע [נהגו בהן בהתחשבות; בהבנה, הערת שוליים]’. הם צריכים ’לתת לנשים כבוד ככלי חלש יותר’ (‏פט”א ג’:7‏). במילותיהם המכובדות ובמעשיהם המתחשבים, הן בפרטיות והן בציבור, מראים הבעלים שנשיהם יקרות להם (‏מש’ ל”א:28‏). ראשות אוהבת זו תעורר אהבה וכבוד מצד האישה ותביא על הנישואין את ברכת אלוהים.‏

נשים — גלו ענווה וכניעה

9. כיצד יכולה האישה לגלות ענווה וכניעה?‏

9 אהבה עקרונית ובלתי אנוכית כלפי יהוה עוזרת לכולנו להשפיל את עצמנו תחת ידו החזקה (‏פט”א ה’:6‏). אחת הדרכים החשובות שבהן מכבדת האישה הכנועה את סמכות יהוה היא בגילוי שיתוף פעולה ותמיכה בחוג המשפחה. המקרא אומר: ”הנשים, היכנעו לבעליכן, כי כך יאה באדון” (‏קול’ ג’:18‏). מטבע הדברים לא כל החלטות הבעל יהיו לרוחה של אשתו. אך אם החלטותיו אינן מתנגשות בחוקי אלוהים, האישה הכנועה תהיה מוכנה לשתף פעולה (‏פט”א ג’:1‏).‏

10. מדוע חשוב לגלות כניעה אוהבת?‏

10 לאישה יש תפקיד מכובד כ’חברתו’ של הבעל, כלומר כשותפתו (‏מל’ ב’:14‏). יש לה תרומה יקרת ערך להחלטות המשפחתיות. היא מביעה את דעותיה ואת רגשותיה בכבוד, ועם זאת מקפידה להיכנע לראשות בעלה. בעל נבון יקשיב היטב לאשתו (‏מש’ ל”א:10–31‏). כניעה אוהבת תורמת לשמחה, לשלום ולהרמוניה במשפחה ומקנה לבעלים ולנשים את הסיפוק מעצם הידיעה שהם משביעים את רצון אלוהים (‏אפ’ ה’:22‏).‏

 המשיכו לסלוח זה לזה ברוחב לב

11. מדוע הסלחנות חיונית?‏

11 אחת מאבני הבניין החיוניות בנישואין יציבים היא הסלחנות. קשר הנישואין מתחזק כאשר בעלים ונשים ’סובלים תמיד איש את רעהו וסולחים זה לזה ברוחב לב’ (‏קול’ ג’:13‏). מצד שני, היחסים בין בני הזוג מתערערים כאשר הם שומרים בזיכרונם רשימה של כעסים ישנים ומרבים להשתמש בהם כתחמושת בהתקפות טריות. כפי שסדקים עלולים להיווצר בבניין ולהחלישו, כך התמרמרות ותרעומת עלולות להתפתח בלבנו ולהקשות עלינו עוד יותר לסלוח. בניגוד לכך, קשרי נישואין איתנים מתחשלים כאשר הבעל והאישה מתייחסים זה לזה בסלחנות כפי שיהוה מתייחס אליהם (‏מיכה ז’:18, 19‏).‏

12. באיזה מובן האהבה מכסה על ”חטאים רבים”?‏

12 אהבה אמיתית ”לא תרשום את הפגיעות”. למעשה, ”האהבה מכסה על חטאים רבים”. (‏קור”א י”ג:4, 5‏; קרא פטרוס א’. ד’:8‏.) במילים אחרות, האהבה אינה מגבילה את מספר החטאים שעליהם אנו מוכנים לסלוח. כאשר שאל השליח פטרוס כמה פעמים עליו לסלוח, השיב ישוע: ”עד שבעים ושבע” פעמים (‏מתי י”ח:21, 22‏). בזאת הראה שבעצם אין גבול למספר הפעמים שבהן צריך המשיחי לסלוח לאחרים (‏מש’ י’:12‏).‏ *

13. כיצד נוכל להילחם בנטייה שלא לסלוח?‏

13 ‏”אם בני הזוג לא מוכנים לסלוח זה לזה”, אומרת אַנֵטֵה, ”התרעומת וחוסר האמון גוברים, וזה מרעיל את הנישואין. הסלחנות מחזקת את קשר הנישואין ומהדקת את היחסים ביניכם”. כדי להילחם בנטייה שלא לסלוח, עשה מאמץ להיות אדם מכיר טובה ומעריך. עשה לך להרגל לומר דברי שבח כנים לבן או לבת הזוג שלך (‏קול’ ג’:15‏). כך תיהנו משלוות נפש ומאחדות ותתנסו בברכות אלוהים הבאות על הסלחנים (‏רומ’ י”ד:19‏).‏

ישמו את כלל הזהב

14, 15. מהו כלל הזהב, ואיזה ערך מעשי יש לו בנישואין?‏

14 אתה בוודאי רוצה שיתייחסו אליך בכבוד ובהוקרה, ואתה מעריך זאת כאשר מכירים בדעותיך ומתחשבים ברגשותיך. אבל האם שמעת פעם מישהו אומר: ”אני אחזיר לו באותו מטבע”? אף שתגובה זו לעיתים מובנת, המקרא מורה לנו: ‏”אל תאמר: ‏’כאשר עשה לי, כן אעשה לו’” (‏מש’ כ”ד:29‏). ישוע המליץ על דרך חיובית יותר להתמודדות עם מצבים קשים. כלל התנהגות זה מוכר מאוד ולא אחת נקרא ”כלל הזהב”: ”מה שאתם רוצים שבני אדם יעשו לכם, כך עשו להם אתם” (‏לוקס ו’:31‏). ישוע התכוון שעלינו להתייחס לאנשים כפי שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו ולא להגיב לחוסר אדיבות בחוסר אדיבות. כדי ליישם זאת בנישואין עלינו להשקיע ביחסים את מה שהיינו רוצים להפיק מהם.‏

 15 בני זוג נשואים המתחשבים איש ברגשות רעהו מחזקים את הקשר ביניהם. ”אנחנו מנסים ליישם את כלל הזהב”, אומר בעל אחד בדרום אפריקה. ”נכון, יש רגעים שבהם אנחנו כועסים, אבל אנחנו משתדלים להתייחס זה לזה כפי שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו — בכבוד ובהוקרה”.‏

16. כיצד אל לבני זוג נשואים להתייחס זה לזה?‏

16 אל לבני הזוג לחשוף איש את חולשותיו של רעהו ואל להם להזכיר שוב ושוב את הרגליהם המוזרים — אפילו לא בצחוק. זכור שבנישואין הבעל והאישה אינם מתחרים ביניהם מי חזק יותר, מי יכול לצעוק בקול רם יותר ומי יכול לחשוב על ההערה הפוגעת ביותר. נכון שלכולנו יש מגרעות וכולנו מרגיזים לפעמים את האחרים, אבל בשום מקרה אין לבעל או לאישה סיבה מוצדקת לדבר בשפה עוקצנית ומשפילה, וגרוע מכך, לדחוף או להכות זה את זה ‏(קרא משלי י”ז:27; ל”א:26‏).‏

17. כיצד יכולים הבעלים לחיות על־פי כלל הזהב?‏

17 אף שבתרבויות מסוימות בעל המטיל אימה על אשתו או מכה אותה נחשב לגברי, המקרא אומר: ‏”טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר” (‏מש’ ט”ז:32‏). דרוש חוסן מוסרי רב כדי לחקות את האיש הגדול ביותר שחי אי פעם, ישוע המשיח, ולמשול ברוחנו. אדם המתעלל מילולית או פיזית באשתו רחוק מלהיות גברי, והוא יאבד את יחסיו עם יהוה. דוד, מחבר התהלים, שהיה בעצמו אדם חזק ואמיץ לב, אמר: ”רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו” (‏תהל’ ד’:5‏).‏

‏”לבשו אהבה”‏

18. מדוע חשוב להמשיך לטפח את תכונת האהבה?‏

18 קרא קורינתים א’. י”ג:4–7‏. האהבה היא התכונה החשובה ביותר בנישואין. ”לבשו חמלה וחיבה לבבית, טוב לב, שפלות רוח, ענווה וסבלנות. בנוסף לכל אלה לבשו אהבה, שכן היא קשר מושלם של אחדות” (‏קול’ ג’:12,‏ 14‏). אהבה כדוגמת זו שגילה המשיח, אהבה המלווה בהקרבה עצמית, היא המלט המדביק את אבני הבניין בנישואין איתנים. הנישואין עומדים איתן לנוכח מגרעות מרגיזות באישיות, בעיות בריאות קשות, קשיים כלכליים מעיקים ובעיות עם המחותנים.‏

19, 20. ‏(א) כיצד יכולים בני זוג לבנות נישואין איתנים ומאושרים? (ב) במה יעסוק המאמר הבא?‏

19 להצלחת הנישואין דרושים אהבה, מסירות, מחויבות, נאמנות ומאמצים כנים. אך במקום לברוח מן הנישואין בשעת קשיים, צריכים בני הזוג לפעול בנחישות כדי שנישואיהם יפרחו ולא רק ישרדו. בני זוג משיחיים המסורים ליהוה וזה לזה משתדלים, מתוך אהבתם לאלוהים ואהבתם איש לרעהו, לפתור את בעיותיהם, שכן ”האהבה לא תימוט לעולם” (‏קור”א י”ג:8;‏ מתי י”ט:5, 6;‏ עב’ י”ג:4‏).‏

20 בניית נישואין איתנים ומאושרים קשה במיוחד ב’עתות המשבר הקשות’ שבהן אנו חיים (‏טימ”ב ג’:1‏). אך בעזרת יהוה זה אפשרי. עם זאת, על בני הזוג להיאבק בניוון המוסרי הרווח בימינו. המאמר הבא יעסוק בשאלה מה יכולים בעלים ונשים לעשות כדי לחזק את ההגנות הרוחניות של נישואיהם.‏

^ ס' 12 בני הזוג אומנם משתדלים לסלוח ולפתור את בעיותיהם, אבל במקרה של בגידה מותיר המקרא בידי הצד החף מפשע את הזכות להחליט אם לסלוח או להתגרש (‏מתי י”ט:9‏). ראה המאמר ”‏מנקודת המבט המקראית: ניאוף — לסלוח או לא לסלוח?‏‏” בהוצאת עורו! מ־8 ביולי 1996.‏