‏”איברים אנו השייכים זה לזה” (‏אפ’ ד’:25‏).‏

1, 2. מהו רצון אלוהים לגבי עובדיו, צעירים ומבוגרים כאחד?‏

האם אתה צעיר? אם כן, היה סמוך ובטוח שבתור חבר בקהילתו הכלל עולמית של יהוה אתה באמת מוערך. בארצות רבות מהווים הצעירים חלק ניכר מן הנטבלים. עד כמה מעודד לראות שכל כך הרבה צעירים מצטרפים לשורותיהם של אלה אשר החליטו לשרת את יהוה!‏

2 בתור צעיר, האם אתה נהנה לבלות בחברתם של צעירים אחרים? סביר להניח שכן. בילוי נעים עם בני גילך מסב לך מידה מסוימת של אושר. אך בלי קשר לגילנו או לרקע שלנו, אלוהים רוצה שנהיה מאוחדים בעבודתו. השליח פאולוס כתב שאלוהים חפץ ש”אנשים מכל הסוגים ייוושעו ויגיעו לידיעה מדויקת של האמת” (‏טימ”א ב’:3, 4‏). בספר ההתגלות ז’:9 מתוארים עובדי אלוהים כמי שבאים ”מכל האומות והשבטים והעמים והלשונות”.‏

3, 4. ‏(א) איזו רוח ניכרת בקרב צעירים רבים כיום? (ב) איזו גישה עולה בקנה אחד עם הכתוב באפסים ד’:25‏?‏

3 מה חד הניגוד בין משרתי יהוה הצעירים לבין הצעירים  בעולם הזה! רבים שאינם משרתים את יהוה מנהלים אורח חיים אנוכי ומתמקדים אך ורק ברצונותיהם. ישנם חוקרים המכנים אותם ”דור האני”. בסגנון דיבורם ולבושם הם מפגינים בוז כלפי הדור המבוגר יותר הנחשב בעיניהם למיושן.‏

4 רוח זו מורגשת בכל עבר. משום כך, משרתי יהוה הצעירים נוכחים שדרושים מאמצים ניכרים על מנת להימנע ממנה ולקבל את השקפת אלוהים. עוד במאה הראשונה ראה פאולוס לנחוץ להאיץ באחיו לאמונה להימנע מן ”הרוח הפועלת כעת בבני המרי” אשר בה ’התהלכו פעם’. ‏(קרא אפסים ב’:1–3‏.) צעירים המכירים בצורך להימנע מאותה רוח ולפעול באחדות עם כל אחיהם ראויים לשבח. גישה זו עולה בקנה אחד עם דבריו של פאולוס אשר אמר ש”איברים אנו השייכים זה לזה” (‏אפ’ ד’:25‏). ככל שנתקרב אל קץ העולם הישן הזה, כך יהיה חשוב אף יותר שנפעל באחדות. הבה נבחן מספר דוגמאות מקראיות שיעזרו לנו לעמוד על הצורך לדבוק זה בזה ולהיות מאוחדים.‏

הם דבקו זה בזה

5, 6. איזה לקח על הצורך לדבוק זה בזה עולה בבירור מפרשת לוט ובנותיו?‏

5 בעבר הגן יהוה בחפץ לב על משרתיו כאשר פעלו באחדות ונרתמו לעזור זה לזה בעתות צרה. משרתי אלוהים בימינו, צעירים כמבוגרים, יכולים ללמוד מדוגמאות מקראיות. אחת מהן היא דוגמתו של לוט.‏

6 לוט ומשפחתו היו בסכנה בשל החורבן שעמד לבוא על סדום, עיר מגוריהם. מלאכי אלוהים האיצו בלוט לעזוב ולמצוא מחסה בהרים. הם אמרו לו: ”הימלט על נפשך!” (‏בר’ י”ט:12–22‏) לוט נשמע לאזהרה, ושתי בנותיו שיתפו עמו פעולה ועזבו את העיר. אך למרבה הצער היו ממקורביהם שלא עשו כן. בעיני הצעירים שהיו מאורסים לבנותיו של לוט נראה איש מבוגר זה ”כִמְצַחֵק”, והדבר עלה להם בחייהם (‏בר’ י”ט:14‏). רק לוט ובנותיו אשר דבקו בו ניצלו.‏

7. כיצד עזר יהוה לבני ישראל שגילו רוח של אחדות בעת יציאת מצרים?‏

7 תן דעתך לדוגמה נוספת. כאשר יצאו בני ישראל ממצרים הם לא עשו כן בקבוצות נפרדות כשכל קבוצה הולכת בדרכה שלה. וכאשר משה ’היטה את ידו על הים’ ויהוה ביקע אותו לשניים, לא חצה משה את הים לבדו או רק עם קומץ מבני ישראל. למעשה, תחת הגנתו של יהוה חצתה כל עדת בני ישראל את הים (‏שמ’ י”ד:21, 22,‏ 29, 30‏). הם גילו רוח של אחדות, והתלווה אליהם ”ערב רב” — נוכרים שבחרו לחבור אליהם (‏שמ’ י”ב:38‏). אין זה מתקבל על הדעת שמספר אנשים, אולי קבוצת צעירים, היו הולכים בדרכם שלהם ובמסלול אחר לפי העדפתם האישית. האם לא היה זה אווילי לעשות כן ולאבד את הגנתו של יהוה? (‏קור”א י’:1‏).‏

8. כיצד הפגין עם אלוהים אחדות בימי יהושפט?‏

8 בימי המלך יהושפט ניצב עם אלוהים בפני אויב אימתני, ”המון רב” מקרב עמי הסביבה (‏דה”ב כ’:1, 2‏). לשבחם של משרתי אלוהים ייאמר שהם לא ניסו לגבור על האויב בכוחם הם. תחת זאת, הם פנו אל יהוה. ‏(קרא דברי הימים ב’. כ’:3, 4‏.) הם לא עשו כן באופן עצמאי, כל אחד כראות עיניו. המקרא מוסר: ”כל יהודה עומדים לפני יהוה,  גם טפם, נשיהם ובניהם” (‏דה”ב כ’:13‏). כולם, צעירים כמבוגרים, גילו אמונה והשתדלו יחדיו לנהוג על־פי הדרכת יהוה, ויהוה הגן עליהם מפני אויבם (‏דה”ב כ’:20–27‏). האין זו דוגמה טובה המראה לנו כיצד להתמודד עם קשיים כמשרתי אלוהים?‏

9. מה נוכל ללמוד בנושא האחדות מפועלם וגישתם של המשיחיים הקדומים?‏

9 גם המשיחיים הקדומים נודעו באחדותם. לדוגמה, לאחר שיהודים וגרים רבים נעשו למשיחיים, הם למדו בשקדנות ’את דברי השליחים, חלקו הכול זה עם זה, אכלו יחדיו והתפללו’ (‏מה”ש ב’:42‏). אחדות זו בלטה במיוחד בשעת רדיפות, כאשר הם נזקקו מאוד זה לזה (‏מה”ש ד’:23, 24‏). ודאי תסכים שבזמנים קשים חיוני לפעול באחדות!‏

מאוחדים בשעה שיום יהוה הולך ומתקרב

10. מתי תהיה האחדות חשובה במיוחד?‏

10 אחד הפרקים האפלים ביותר בהיסטוריה האנושית ממשמש ובא. הנביא יואל מתאר זאת כ”יום חושך ואפלה” (‏יואל ב’:1, 2;‏ צפ’ א’:14‏). עבור משרתי אלוהים תהיה זו העת להיות מאוחדים. היזכר בדבריו של ישוע: ”כל ממלכה המפולגת בתוך עצמה סופה להיחרב” (‏מתי י”ב:25‏).‏

11. איזו השוואה המצויה בתהלים קכ”ב:3, 4 תקפה לגבי משרתי אלוהים כיום? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

11 במהלך עת הצרה העומדת לבוא על הסדר העולמי הזה יהיה עלינו להיות מאוחדים במלוא מובן המילה. את האחדות הרוחנית שנידרש לה ניתן להמשיל לקרבה הפיזית בין בתי ירושלים הקדומה. בתים אלה נבנו בכזו סמיכות זה לזה שמחבר התהלים תיאר את ירושלים כ”עיר שחוברה לה יחדיו”. הדבר אפשר לתושבים לעזור איש לרעהו ולהגן זה על זה. יתרה מזו, קרבתם הפיזית הייתה סמל הולם לאחדות הרוחנית ששררה בקרב העם כולו כאשר נאספו יחדיו כל ”שבטי יה” לרגל עבודת אלוהים. ‏(קרא תהלים קכ”ב:3, 4‏.) כיום, ובזמנים הקשים הצפויים לבוא, גם אנו צריכים להיות ’מחוברים יחדיו’.‏

12. מה יעזור לנו להינצל מן המתקפה הקרבה על עם אלוהים?‏

12 מדוע כה חשוב שבעת ההיא נהיה ’מחוברים’ זה לזה באחדות? יחזקאל פרק ל”ח מדבר בלשון נבואית אודות מתקפה על עם אלוהים מצד ”גוג ארץ המגוג”. לא יהיה זה זמן מתאים לתת לדבר לזרוע בינינו פילוגים. בוודאי לא נרצה לפנות לעזרת העולם, אלא נרצה לדבוק באחינו. כמובן, לא נשרוד רק בשל היותנו חלק מקבוצה. יהוה ובנו יאפשרו למי שקוראים בשם יהוה לצלוח בבטחה את התקופה הקשה הזו (‏יואל ג’:5;‏ מתי כ”ח:20‏). עם זאת, האם הגיוני להסיק שמי שלא דבקו בעדר אלוהים ובחרו ללכת בדרכם שלהם יינצלו? (‏מיכה ב’:12‏).‏

13. אילו לקחים יכולים צעירים יראי אלוהים להפיק ממה שלמדנו עד כה?‏

13 האין זה ברור אפוא שלא יהיה זה מן התבונה ללכת בדרכם של צעירים המחליטים להתבדל ולחיות בעולם משלהם? אנו קרבים לעת שבה נזדקק מאוד זה לזה, והכוונה היא לכולנו — צעירים כמבוגרים. זו העת ללמוד לשתף פעולה זה עם זה ולהדק את האחדות שתהיה כה חיונית בימים שלפנינו.‏

 ‏’איברים השייכים זה לזה’‏

14, 15. ‏(א) לאיזו מטרה מלמד יהוה כיום את הצעירים והמבוגרים להגיע לאחדות? (ב) אילו עצות מעניק לנו יהוה כדי לעודד אותנו להיות מאוחדים?‏

14 יהוה עוזר לנו ”לעובדו שכם אחד” (‏צפ’ ג’:8, 9‏). הוא מלמד אותנו כדי שנשתלב במטרתו הנצחית. מה כרוך בדבר? כוונתו היא ”לקבץ שוב את הכול במשיח”. ‏(קרא אפסים א’:9, 10‏.) כן, הוא רוצה לאחד את כל שוכני השמיים והארץ החפצים לשרתו, ואין ספק שמטרתו תוכתר בהצלחה. האם הבנה זו עוזרת לך כצעיר להכיר בצורך לפעול באחדות עם ארגון יהוה?‏

15 יהוה מלמד אותנו להגיע לאחדות כבר עתה כשלנגד עיניו המטרה שנהיה מאוחדים לנצח. כתבי־הקודש שבים ואומרים לנו ’לדאוג זה לזה’, ’לרחוש חיבה לבבית זה לזה’, ’להמשיך לנחם זה את זה’ ו”לבנות זה את זה” (‏קור”א י”ב:25;‏ רומ’ י”ב:10;‏ תסל”א ד’:18; ה’:11‏). יהוה יודע שהמשיחיים אינם מושלמים, ואי־שלמותם מקשה עליהם להיות מאוחדים. על כן, עלינו לעשות מאמץ ’לסלוח זה לזה ברוחב לב’ (‏אפ’ ד’:32‏).‏

16, 17. ‏(א) מהי אחת ממטרות האסיפות המשיחיות? (ב) מה יכולים הצעירים ללמוד מן הדוגמה שהציב ישוע בנעוריו?‏

16 יהוה גם מעניק לנו אסיפות משיחיות על מנת לסייע לנו ללמוד לדבוק איש ברעהו. לא אחת קראנו את דברי העידוד שבעברים י’:24, 25‏. אחת ממטרות האסיפות היא ’לשים לב איש אל רעהו כדי לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים’. עם זאת, ראוי לציין שהאסיפות נערכות כדי שנוכל ’לעודד זה את זה, ועל אחת כמה וכמה בראותנו כי קרב היום’.‏

17 בנעוריו הציב ישוע דוגמה טובה בגילוי הערכה כלפי תוכניות כאלו. בגיל 12 השתתף עם הוריו בעצרת רוחנית גדולה. בשלב מסוים לא מצאו אותו הוריו, אך לא משום שהלך להסתובב עם בני נוער אחרים. יוסף ומרים מצאו אותו שקוע בשיחה רוחנית עם המורים במקדש (‏לוקס ב’:45–47‏).‏

18. כיצד יכולות תפילותינו לתרום לאחדות?‏

18 בנוסף לפיתוח אהבה זה כלפי זה  ונוכחות באסיפות המשיחיות להידוק האחדות בינינו, אנו יכולים גם להתפלל זה בעד זה. אם תפילותינו ליהוה בעד אחינו יהיו ספציפיות, יזכיר לנו הדבר את הצורך לדאוג איש לרעהו. אין אלה דברים שרק משיחיים מבוגרים יכולים וצריכים לעשות. אם אתה צעיר, האם אתה מנצל אמצעים אלה כדי להעמיק את קרבתך אל משפחתך הרוחנית? כך תוכל להבטיח שלא תהיה חלק מן העולם הישן הזה כאשר יבוא אל קצו.‏

כולנו יכולים להתפלל בעד אחינו (ראה סעיף 18)‏

כיצד עלינו להוכיח כי ”איברים אנו השייכים זה לזה”‏

19–21. ‏(א) באיזו דרך מרשימה אנו מוכיחים ש”איברים אנו השייכים זה לזה”? הבא דוגמאות. (ב) מה אתה לומד מתגובותיהם של מספר אחים בעת אסונות?‏

19 משרתי יהוה כבר חיים על־פי העיקרון שברומים י”ב:5‏: ”איברים אנו השייכים זה לזה”. אנו רואים עדות לכך בשעת אסונות. בדצמבר 2011 פקדו שיטפונות עזים את האי הפיליפיני מינדנאו בעקבות סופה טרופית. בן לילה הוצפו למעלה מ־40,000 בתים וביניהם עשרות מבתיהם של אחינו. אך הסניף מדווח כי ”עוד לפני שפעלו ועדות הסיוע נשלחה עזרה מצד אחינו לאמונה מאזורים אחרים”.‏

20 באותו אופן, כאשר הכתה את מזרח יפן רעידת אדמה חזקה שגרמה לגלי צונאמי, סבלו אחים ואחיות רבים מאובדן כבד. היו שנותרו חסרי כול. יושיקו איבדה את ביתה שהיה מרוחק כ־40 קילומטר מאולם המלכות. היא מספרת: ”בהמשך הופתענו לגלות שיום לאחר רעידת האדמה באו לחפש אותנו משגיח הנפה ואח נוסף”. בחיוך רחב היא מוסיפה: ”הערכנו מאוד שהקהילה דאגה כל כך לצרכים הרוחניים שלנו. בנוסף, קיבלנו מעילים, נעליים, תיקים ופיג’מות”. חבר בוועדת הסיוע אומר: ”אחים מכל רחבי יפן השתדלו כאיש אחד לעזור זה לזה. אפילו מארצות הברית הגיעו אחים שעשו את כל הדרך כדי להושיט עזרה. כששאלו אותם למה הם היו מוכנים לבוא ממרחק כה רב, הם אמרו: ’אנחנו ואחינו ביפן מאוחדים, והם זקוקים לעזרתנו’”. האינך גאה להיות חלק מארגון הדואג במידה כזו לחברים בו? היה סמוך ובטוח שיהוה מרוצה מאוד מאחדות זו.‏

21 גילוי אחדות כיום יסייע לנו בעתיד להתמודד כחזית אחת עם הצרות שיפקדו אותנו, גם אם נהיה מנותקים מן האחים באזורים מסוימים בעולם. למעשה רוח זו מכשירה אותנו לקראת הקשיים הצפויים לנו בשעה שסדר עולמי ישן זה הולך ושוקע. פומיקו, שנפגעה מסופת טייפון ביפן, אומרת: ”הקץ קרוב מאוד. עלינו להמשיך לעזור לאחינו לאמונה בעודנו מצפים ליום שבו לא יהיו עוד אסונות”.‏

22. איזו תועלת ארוכת טווח יכולה לצמוח לנו מן האחדות המשיחית?‏

22 צעירים כמבוגרים הלומדים כעת להיות מאוחדים נערכים להינצל מקץ העולם המרושע והמפולג הזה. כבימי קדם, יושיע אלוהינו את עמו (‏יש’ נ”ב:9, 10‏). זכור תמיד שתוכל להיות בין הניצולים אם תעשה את המאמץ להישאר חלק מעמו המאוחד של אלוהים. דבר נוסף שיעזור לנו הוא הערכה מוגברת כלפי מה שכבר קיבלנו, ועל כך ידבר המאמר הבא.‏