עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

תחייתו של ישוע — משמעותה עבורנו

תחייתו של ישוע — משמעותה עבורנו

‏”[הוא] קם לתחייה” (‏מתי כ”ח:6‏).‏

1, 2. ‏(א) מה רצו כמה ממנהיגי הדת לדעת, ומה הייתה תגובתו של פטרוס? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) מהיכן שאב פטרוס את האומץ במקרה זה?‏

זמן מה לאחר מות ישוע עמד השליח פטרוס מול קבוצת גברים עוינים ומטילי אימה. היו הם מנהיגי דת יהודים רבי־השפעה שהביאו לכך שישוע יוצא להורג. הגברים דרשו הסבר. פטרוס ריפא אדם פיסח מלידה והם רצו לדעת בעזרת איזה כוח ובשם מי עשה כן. השליח השיב באומץ: ”בשם ישוע המשיח הנצרתי, אשר אותו הוקעתם אך אלוהים הקימו מן המתים, בזכותו עומד כאן האיש הזה בריא לפניכם” (‏מה”ש ד’:5–10‏).‏

2 מוקדם יותר התכחש פטרוס לישוע מתוך פחד שלוש פעמים (‏מר’ י”ד:66–72‏). מהיכן שאב כעת את האומץ לעמוד מול מנהיגי הדת? רוח הקודש מילאה תפקיד חיוני בכך, אך העובדה שפטרוס ידע בוודאות שישוע הוקם לתחייה תרמה לא פחות. מה גרם לשליח להיות כה בטוח שישוע חי וקיים? ומדוע גם אנו יכולים להיות בטוחים בכך?‏

3, 4. ‏(א) אילו נסי תחייה התרחשו בטרם נולדו שליחי ישוע? (ב) אילו נסי תחייה ביצע ישוע?‏

3 הרעיון שהמתים יכולים לשוב לחיים לא היה בגדר חידוש  עבור שליחי ישוע, שהרי נסי תחייה התרחשו עוד בטרם נולדו. הם ידעו שאלוהים העניק מכוחו לנביאים אליהו ואלישע לבצע ניסים מעין אלה (‏מל”א י”ז:17–24;‏ מל”ב ד’:32–37‏). במקרה אחד, אדם מת שב לחיים לאחר שגופתו הושלכה לקבר שבו הונח אלישע ונגעה בעצמותיו (‏מל”ב י”ג:20, 21‏). המשיחיים הקדומים האמינו בתיאורים המקראיים הללו, כפי שאנו מאמינים במהימנותו של דבר־אלוהים.‏

4 קריאת תיאורי התחייה שביצע ישוע ודאי נוגעת עמוק ללבנו. האלמנה שישוע השיב את בנה היחיד לחיים בטח נדהמה לראותו שוב (‏לוקס ז’:11–15‏). במקרה אחר הקים ישוע לתחייה נערה בת 12. תאר לעצמך את השמחה והפליאה של הוריה האבלים בראותם שבתם שבה לחיים (‏לוקס ח’:49–56‏). כמו כן, דמיין לעצמך את ההתרגשות שוודאי אחזה במי שראו את אלעזר יוצא מקברו בריא ושלם (‏יוח’ י”א:38–44‏).‏

מדוע תחייתו של ישוע הייתה ייחודית

5. במה שונה תחייתו של ישוע ממקרי התחייה שקדמו לה?‏

5 השליחים ידעו שתחיית ישוע הייתה שונה ממקרי התחייה שקדמו לה. אנשים שהוקמו לתחייה לפני כן הוקמו בגוף בשר ודם, ולבסוף מתו שוב. ישוע הוקם בגוף רוחני שלא ניתן לכלותו. ‏(קרא מעשי השליחים י”ג:34‏.) פטרוס כתב שישוע ”הומת בבשר אך הוחיה ברוח”. מעבר לכך, ”הוא עלה השמיימה ונמצא כעת לימין אלוהים; ומלאכים וסמכויות וכוחות הוכנעו תחתיו” (‏פט”א ג’:18–22‏). מקרי התחייה הקודמים היו אירועים מופלאים שהתרחשו בדרך פלאית, אך לנס תחייה עילאי זה לא היה אח ורע.‏

6. כיצד השפיעה תחייתו של ישוע על תלמידיו?‏

6 תחיית ישוע השפיעה עמוקות על תלמידיו. הוא כבר לא היה בין המתים כפי שסברו אויביו. ישוע היה כעת יצור רוחני רב־עוצמה שאף אדם אינו יכול לפגוע בו. תחייתו הוכיחה שהוא בן אלוהים, וידיעה זו רוממה את רוחם של התלמידים מצער עמוק לשמחה עילאית. יתר על כן, הפחד פינה את מקומו לאומץ. תחיית ישוע מילאה תפקיד מרכזי במימוש מטרת יהוה ובבשורה הטובה שעליה הכריזו באומץ בכל מקום.‏

7. מה עושה ישוע כיום, ואילו שאלות מתעוררות?‏

7 כמשרתי יהוה אנו יודעים היטב שישוע לא היה אדם גדול ותו לא. הוא חי וקיים ומשגיח כיום על פעילות ההטפה שיש לה השפעה על כל תושבי כדור הארץ. בתור מלך המולך במלכות אלוהים השמימית יטהר ישוע המשיח בקרוב את כדור הארץ מהרשע ויהפוך אותו לגן עדן שבו יחיו אנשים לנצח (‏לוקס כ”ג:43‏). אילו ישוע לא הוקם לתחייה, דברים אלה לא היו יכולים להתקיים. אם כן, אילו סיבות יש לנו להאמין שהוא הוקם מן המתים? ואיזו משמעות נושאת תחייתו עבורנו?‏

בכוחו של יהוה לגבור על המוות

8, 9. ‏(א) מדוע ביקשו מנהיגי הדת היהודים שיציבו שומרים על קברו של ישוע? (ב) מה אירע כאשר הגיעו הנשים אל הקבר?‏

8 לאחר שהוצא ישוע להורג באו ראשי הכוהנים והפרושים אל פילטוס ואמרו לו: ”אדוננו, נזכרנו שהמתחזה הזה, כשעוד היה בחיים, אמר, ’אחרי שלושה  ימים אקום לתחייה’. לכן צווה שהקבר יישמר עד היום השלישי, שמא יבואו תלמידיו ויגנבו אותו ויאמרו לעם, ’הוא קם מן המתים!’ והתרמית האחרונה תהיה גרועה מן הראשונה”. בתגובה אמר להם פילטוס: ”הנה לכם משמר. לכו ושמרו את הקבר כמיטב יכולתכם”. וכך אכן עשו (‏מתי כ”ז:62–66‏).‏

9 גופתו של ישוע הונחה בקבר שנחצב בסלע ואבן גדולה סתמה את פתחו. שאיפתם של מנהיגי הדת היהודים הייתה שישוע יישאר שם לנצח, בחוסר קיום. אך ליהוה היו תוכניות אחרות לגמרי. כאשר ביום השלישי הגיעו מרים המגדלית ומרים האחרת אל הקבר, הן ראו שהאבן נגולה ושמלאך יושב עליה. המלאך האיץ בנשים להסתכל פנימה ולראות שהקבר ריק. ”הוא איננו כאן”, אמר המלאך, ”שהרי קם לתחייה” (‏מתי כ”ח:1–6‏). ישוע שב לחיים!‏

10. איזו הוכחה סיפק פאולוס לתחייתו של ישוע?‏

10 האירועים שהתרחשו ב־40 הימים שלאחר מכן לא הותירו ספק שישוע הוקם לתחייה. השליח פאולוס סיכם את הראיות הנוגעות לכך וכתב אל הקורינתים: ”מבין הדברים הראשונים שמסרתי לכם הוא מה שגם אני קיבלתי — שהמשיח מת בעד חטאינו לפי הכתובים, שהוא נקבר, שהוא הוקם לתחייה ביום השלישי לפי הכתובים, ושהוא נראה אל כיפא ואחר כך אל השנים־עשר. אחרי כן נראה אל יותר מחמש מאות אחים שהיו יחדיו, אשר רובם עוד אתנו וחלקם כבר מתו. אחר כך נראה אל יעקב ולאחר מכן אל כל השליחים; ואחרי כולם נראה גם אליי, כאל מי שכביכול נולד בטרם עת” (‏קור”א ט”ו:3–8‏).‏

מדוע אנו משוכנעים שישוע הוקם לתחייה

11. מדוע ניתן לומר שתחייתו של ישוע התרחשה ”לפי הכתובים”?‏

11 הסיבה הראשונה לכך שאנו משוכנעים שישוע הוקם מן המתים היא שתחייתו התרחשה ”לפי הכתובים”. דבר־אלוהים ניבא מראש על תחייתו. לדוגמה, דוד כתב שגדול ’חסידי’ אלוהים לא יוותר בקבר. ‏(קרא תהלים ט”ז:10‏.) בחג השבועות 33 לספירה ציין השליח פטרוס שפסוק נבואי זה התגשם בישוע ואמר: ”[דוד] חזה מראש את תחיית המשיח ודיבר על כך באומרו שהוא לא ייעזב בשאול ושבשרו לא יראה רָקָב” (‏מה”ש ב’:23–27,‏ 31‏).‏

12. מי ראה את ישוע לאחר שהוקם לתחייה?‏

12 הסיבה השנייה לכך שאנו משוכנעים שישוע הושב לחיים היא עדותם של רבים. על פני תקופה של 40 יום הופיע ישוע המוקם לתחייה לפני תלמידיו בגן שבו היה ממוקם קברו, כמו גם בדרך לעמאוס ובמקומות נוספים (‏לוקס כ”ד:13–15‏). בהזדמנויות אלה הוא דיבר אל יחידים, כגון פטרוס, ואל קבוצות. במקרה אחד הופיע ישוע לאחר תחייתו לפני למעלה מ־500 איש. לא ניתן להתעלם מעדותם של עדי ראייה כה רבים.‏

13. כיצד העידה קנאותם של התלמידים על ביטחונם בכך שישוע הוקם לתחייה?‏

13 הסיבה השלישית לכך שאנו משוכנעים שתחיית ישוע התרחשה היא הקנאות שבה הכריזו תלמידיו על כך. נשיאת עדות בקנאות על תחייתו של המשיח חשפה אותם לרדיפות, לסבל ולמוות. אילו ישוע לא הוקם מן המתים והכול היה תרמית, האם פטרוס היה מסכן את חייו כדי להכריז על תחיית המשיח בפני מנהיגי  הדת ששנאו את ישוע ורקמו מזימה שהביאה למותו? פטרוס סיכן את חייו כיוון שהוא והתלמידים האחרים היו בטוחים שישוע חי ושהוא משגיח על הפעילות שאלוהים חפץ שתתבצע. מעבר לכך, תחיית ישוע הבטיחה לתלמידיו שגם הם יוקמו לתחייה. לדוגמה, סטפנוס מת בעודו משוכנע שתהיה תחיית מתים (‏מה”ש ז’:55–60‏).‏

14. מדוע אתה מאמין שישוע חי?‏

14 הסיבה הרביעית לכך שאנו משוכנעים שישוע הוקם לתחייה היא שיש ברשותנו הוכחות שהוא מולך כעת ושהוא משמש כראש הקהילה המשיחית. כתוצאה מכך, המשיחיות האמיתית משגשגת. האם כך היה הדבר אילו ישוע לא הוקם מן המתים? למעשה, סביר להניח שלא היינו שומעים עליו מעולם אילולא קם לתחייה. אך יש לנו סיבות מוצקות להאמין שישוע חי ושהוא מדריך אותנו ומשגיח עלינו בשעה שאנו מכריזים את הבשורה הטובה ברחבי העולם.‏

איזו משמעות נושאת עבורנו תחיית ישוע

15. מדוע תחיית ישוע נוסכת בנו אומץ לבשר?‏

15 תחיית המשיח נוסכת בנו אומץ לבשר. במשך 2,000 שנה השתמשו אויבי אלוהים במגוון שיטות במטרה להשבית את הפצת הבשורה הטובה. הם השתמשו בכפירה, בלעג, באלימות מצד אספסוף, בחרם, בעינויים ובהוצאה להורג. אולם ’כל כלי שיוצר עלינו’ לא הצליח לעצור את הכרזת בשורת המלכות ומלאכת עשיית התלמידים (‏יש’ נ”ד:17‏). איננו פוחדים מעושי רצון השטן, כלומר מעבדיו. ישוע אתנו ותומך בנו בדיוק כפי שהבטיח (‏מתי כ”ח:20‏). יש לנו כל סיבה לגלות אומץ, משום שאין זה משנה כמה ינסו אויבינו להשתיקנו, הם לעולם לא יצליחו.‏

תחיית ישוע נוסכת בנו אומץ לבשר (ראה סעיף 15)‏

16, 17. ‏(א) כיצד תחייתו של ישוע מאששת את מה שלימד? (ב) איזה כוח העניק אלוהים לישוע על־פי הכתוב ביוחנן י”א:25‏?

16 תחיית ישוע מאששת את כל מה שלימד. פאולוס כתב שאם המשיח לא הוקם מן המתים, האמונה המשיחית ופעילות ההטפה הן לשווא. חוקר מקרא אחד כתב: ”אם המשיח לא הוקם... המשיחיים הם פתיים מעוררי רחמים שהולכו שולל ונשבו בהונאה גדולה”. אילו תחיית ישוע לא התרחשה, אזי ספרי הבשורה מסתכמים בסיפור עצוב על אדם טוב וחכם שאויביו הוציאוהו להורג. אולם המשיח אכן קם ובכך אישש את אמיתות כל מה שלימד, לרבות מה שאמר בנוגע לעתיד ‏(קרא קורינתים א’. ט”ו:14, 15,‏ 20‏).‏

17 ישוע אמר: ”אני התחייה והחיים. המגלה אמונה בי, ישוב לחיות גם אם ימות” (‏יוח’ י”א:25‏). הצהרה נפלאה זו תתגשם ללא ספק. יהוה העניק לישוע את הכוח להשיב לחיים לא רק את אלה שיחיו כיצורים רוחניים בשמיים, אלא גם את מיליארדי האנשים שתהיה להם התוחלת לחיות לנצח עלי אדמות. קורבנו המכפר של ישוע ותחייתו משמעם שהמוות לא יהיה עוד. האין ידיעה זו מחזקת אותך לעמוד בכל ניסיון ואף להתייצב באומץ אל מול המוות?‏

18. במה נוכל להיות בטוחים בזכות תחייתו של ישוע?‏

18 תחייתו של ישוע היא ערובה לכך שתושבי כדור הארץ יישפטו על־פי אמות המידה האוהבות של יהוה. כשדיבר אל  קבוצת גברים ונשים באתונה העתיקה, אמר פאולוס: ”[אלוהים] מתכוון לשפוט בצדק את העולם המיושב על־ידי איש אשר מינה, ונתן לכל בני האדם ערובה לכך בהקימו אותו מן המתים” (‏מה”ש י”ז:31‏). ישוע הוא אכן השופט שמינה אלוהים, ונוכל להיות בטוחים שמשפטו יהיה הוגן ואוהב ‏(קרא ישעיהו י”א:2–4‏).‏

19. כיצד משפיעה עלינו האמונה בתחייתו של המשיח?‏

19 אמונה בתחייתו של ישוע מניעה אותנו לעשות את רצון אלוהים. אילולא מת ישוע כקורבן וקם לתחייה לאחר מכן, היינו עדיין נתונים תחת ההרשעה של החטא והמוות (‏רומ’ ה’:12; ו’:23‏). אילולא היה קם לתחייה, היינו יכולים לומר: ”הבה נאכל ונשתה, כי מחר נמות” (‏קור”א ט”ו:32‏). אך איננו מתמקדים בתענוגות החיים. במקום זאת, אנו מוקירים את תקוות התחייה ויש לנו כל סיבה להישמע להדרכת יהוה בכל דבר.‏

20. כיצד תחיית ישוע מעידה על גדולתו של אלוהים?‏

20 תחיית המשיח נושאת עדות חרישית אך משכנעת לגדולתו של יהוה, ה”גומל למחפשים אותו בשקידה” ‏(‏עב’ י”א:6‏). יהוה גילה כוח עצום וחוכמה רבה כשהקים את ישוע לחיי אלמוות בשמיים. יתר על כן, כך הראה אלוהים את יכולתו להגשים את כל הבטחותיו. ביניהן כלולה הבטחתו הנבואית לפיה ’זרע’ מיוחד ימלא תפקיד חיוני ביישוב המחלוקת על הריבונות האוניברסאלית. כדי שהבטחה זו תתגשם היה צורך שישוע ימות ויוקם לתחייה (‏בר’ ג’:15‏).‏

21. איזו משמעות נושאת עבורך תקוות התחייה?‏

21 האינך אסיר תודה ליהוה על שהעניק לנו את תקוות התחייה הוודאית? כתבי־הקודש מבטיחים לנו: ”הנה אוהל אלוהים עם בני האדם, והוא ישכון אתם, והם יהיו עַמו. ואלוהים עצמו יהיה עמם. והוא ימחה כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד. הדברים שהיו חלפו”. התוחלת הנפלאה הזו נמסרה לשליח יוחנן הנאמן שנאמר לו בהמשך: ”כְּתוב, כי מילים אלו נאמנות ומהימנות”. כיצד מסר אלוהים ליוחנן את ההתגלות הזו? דרך ישוע המשיח שהוקם לתחייה ‏(‏ההת’ א’:1; כ”א:3–5‏).‏