עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  נובמבר 2014

מדוע עלינו להיות קדושים

מדוע עלינו להיות קדושים

‏”והייתם קדושים” (‏וי’ י”א:45‏).‏

1. איזה תועלת תצמח לנו מבחינת ספר ויקרא?‏

קדושה מוזכרת בספר ויקרא יותר מבכל ספר אחר במקרא. כל עובדי יהוה האמיתיים נדרשים לגלות תכונה זו. לפיכך אם נבין את ספר ויקרא ונעריך אותו, הדבר יעזור לנו להיות קדושים.‏

2. מה הם כמה ממאפייניו של ספר ויקרא?‏

2 ספר ויקרא שכתב הנביא משה הוא חלק מ”כל הכתוב” המועיל להוראה (‏טימ”ב ג’:16‏). בכל פרק בספר מופיע שם יהוה עשר פעמים בממוצע. הבנת ספר ויקרא תחזק את נחישותנו להימנע מלעשות דבר שימיט חרפה על שם אלוהים (‏וי’ כ”ב:32‏). השימוש הרב במילים ”אני יהוה” נועד להזכיר לנו לציית לאלוהים. במאמר זה ובמאמר הבא נזכה לדיון מרתק בפנינים יקרות הטמונות בספר ויקרא. מתנה זו מאת אלוהים מסייעת לנו לעבדו בקדושה.‏

הצורך בקדושה

3, 4. מה סימלה רחיצת אהרון ובניו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

3 קרא ויקרא ח’:5, 6‏. יהוה מינה את אהרון לתפקיד הכוהן הגדול של עם ישראל, ועל בניו היה לשרת ככוהנים למען העם. אהרון מסמל את ישוע המשיח, ובניו מסמלים  את תלמידיו המשוחים. האם רחיצתו של אהרון סימלה טיהור כלשהו שעבר ישוע? לא, משום שישוע היה נטול חטא ו”נקי מטומאה” ולכן לא היה כל צורך לטהר אותו (‏עב’ ז’:26; ט’:14‏). עם זאת, מעמדו של אהרון לאחר שרוחַץ מצביע על מעמדו של ישוע — מעמד של טוהר וצדקה. אם כן, מה סימלה רחיצתם של בני אהרון?‏

4 רחיצתם של בני אהרון סימלה את טיהורם של הנבחרים להיות חברי הכהונה השמימית. האם טבילתם של המשוחים קשורה לטיהורם של בני אהרון? לא, הטבילה אינה מסירה חטאים, תחת זאת היא סמל לכך שהאדם הקדיש את עצמו ללא סייג ליהוה אלוהים. רחיצתם של המשוחים מתבצעת ”על־ידי דבר אלוהים”, ולשם כך עליהם ליישם בלב שלם את תורת המשיח בחייהם (‏אפ’ ה’:25–27‏). בדרך זו הם מתקדשים ומיטהרים. אך מה בנוגע ל’כבשים האחרים’? (‏יוח’ י’:16‏).‏

5. מדוע ניתן לומר שהכבשים האחרים מטוהרים על־ידי דבר־אלוהים?‏

5 בניו של אהרון לא סימלו את ’ההמון הרב’ המהווים חלק מן הכבשים האחרים של ישוע (‏ההת’ ז’:9‏). האם גם משרתים טבולים אלה מקודשים ומטוהרים על־ידי דבר־אלוהים? אכן כן! כאשר בעלי התקווה הארצית קוראים את מה שהמקרא אומר בנוגע לחשיבותו וכוחו של דמו השפוך של ישוע, הם מאמינים בכך ו”עובדים [את אלוהים] יומם ולילה” (‏ההת’ ז’:13–15‏). העובדה שהמשוחים והכבשים האחרים ’מתמידים להתנהג היטב’ מעידה על כך שטיהורם נמשך (‏פט”א ב’:12‏). יהוה ודאי מרוצה בראותו את הטוהר והאחדות של המשוחים ושל הכבשים האחרים, המקשיבים לרועה שלהם ישוע והולכים אחריו בנאמנות.‏

6. איזו בחינה עצמית כדאי שנערוך?‏

6 הכוהנים בעם ישראל נדרשו לשמור על טוהר פיזי, והדבר נושא משמעות עמוקה למשרתי יהוה כיום. מי שאנו מסייעים להם ללמוד את המקרא מבחינים לא אחת שבתי התפילה שלנו נקיים ושהופעתנו נקייה ומסודרת. עם זאת, הטוהר של הכוהנים עוזר לנו להבין שכל מי שעולה להר יהוה הנעלה כדי לעבדו חייב להיות ”בר לבב”. ‏(קרא תהלים כ”ד:3, 4;‏ יש’ ב’:2, 3‏.) כדי לבצע שירות מקודש לאלוהים עלינו להיות טהורים במחשבותינו, בלבנו ובגופנו. הדבר מצריך בחינה עצמית קבועה שבעקבותיה יהיו שיצטרכו לבצע שינויים משמעותיים כדי להיות קדושים (‏קור”ב י”ג:5‏). לדוגמה, אדם טבול שצופה במכוון בפורנוגרפיה צריך לשאול את עצמו: ’האם אני נוהג בקדושה?’ בנוסף, יהא עליו לבקש עזרה כדי להיגמל מההרגל המתועב (‏יעקב ה’:14‏).‏

גלו צייתנות וכך תהיו קדושים

7. איזו דוגמה הציב ישוע בהתאם לכתוב בספר ויקרא ח’:22–24‏?‏

7 בעת הקמת הכהונה בישראל מרחו דם של אייל על אוזנם הימנית, על בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית של אהרון הכוהן הגדול ושל בניו. ‏(קרא ויקרא ח’:22–24‏.) השימוש בדם בצורה הזו הצביע על כך שהכוהנים יבצעו בצייתנות את כל התפקידים  המוטלים עליהם כמיטב יכולתם. באופן דומה, ישוע הכוהן הגדול הציב דוגמה מושלמת עבור המשוחים ועבור הכבשים האחרים. אוזנו הייתה כרויה להדרכתו של אלוהים, ידיו ביצעו את רצון אלוהים ורגליו מעולם לא סטו מדרך הקדושה (‏יוח’ ד’:31–34‏).‏

8. מה על כל עובדי יהוה לעשות?‏

8 על המשיחיים המשוחים והכבשים האחרים של ישוע לשמור על תומתם כדוגמת הכוהן הגדול שלהם. כל עובדי יהוה חייבים להקפיד לציית להדרכות שבדבר־אלוהים, וכך להימנע מלהעציב את הרוח (‏אפ’ ד’:30‏). עליהם ’לסלול דרכים ישרות לרגליהם’ (‏עב’ י”ב:13‏).‏

9. מה אמרו שלושה אחים שעבדו בצמוד לחברים מהגוף המנהל, וכיצד דבריהם יכולים לעזור לך להמשיך לנהוג בקדושה?‏

9 תן דעתך לדבריהם הכנים של שלושה אחים בעלי תקווה ארצית שעובדים כבר עשרות שנים בצמוד לחברים מהגוף המנהל. אחד מהם אמר: ”אומנם נפלה בחלקי זכות שירות ייחודית, אך בעקבות ההתרועעות הקרובה עם אחים אלה ראיתי לעיתים שעל אף היותם משוחי רוח הם אינם מושלמים. עם זאת, במשך השנים אחת ממטרותיי הייתה לציית למובילי הדרך בארגון”. האח השני ציין: ”פסוקים כגון הפסוק בקורינתים ב’. י’:5 המדבר על ’ציות למשיח’ עזרו לי להיות צייתן ולשתף פעולה עם מובילי הדרך בארגון. ציות זה נובע מהלב”. האח השלישי אמר: ”אם אנו אוהבים את מה שיהוה אוהב ושונאים את מה שהוא שונא, ומתמידים לחפש את הדרכתו ולעשות את הרצוי בעיניו, נציית לארגונו ולאלה שבהם [יהוה] משתמש כדי לקדם את מטרתו עבור כדור הארץ”. האח נזכר שנתן נור, שלימים התמנה לחבר בגוף המנהל, הסכים ללא היסוס עם ההסברים שהופיעו בכתב העת המצפה מ־1925 במאמר ”הולדת אומה”, בעוד שאחרים הטילו בהם ספק. צייתנותו הרשימה עמוקות את האח. הרהורים בדבריהם של שלושת הגברים שצוטטו זה עתה, יסייעו לך לגלות צייתנות וכך לנהוג בקדושה.‏

ציות מוחלט לחוק אלוהים בנושא הדם

10. עד כמה חשוב שנציית לחוק אלוהים בנושא הדם?‏

10 קרא ויקרא י”ז:10‏. יהוה ציווה על בני ישראל לא לאכול ”כל דם”. גם המשיחיים נדרשים להימנע מדם, הן של בעלי חיים והן של בני אדם (‏מה”ש ט”ו:28, 29‏). אנו נחרדים מעצם המחשבה שאלוהים ’ייתן פניו בנו’ ויסלק אותנו מקהילתו. אנו אוהבים אותו וחפצים לציית לו. גם לנוכח סכנת חיים אנחנו נחושים לא להיכנע לתחינות ולדרישות של מי שאינם מכירים את יהוה ואינם מעוניינים לציית לו. צפוי לנו לעג משום שאנו נמנעים מדם, אך אנחנו בוחרים לציית לאלוהים (‏יהד’ 17, 18‏). איזו השקפה בנושא תחזק את נחישותנו לא לאכול דם ולא לקבל עירויי דם? (‏דב’ י”ב:23‏).‏

11. מדוע ניתן לומר שיום הכיפורים לא היה רק טקס ותו לא?‏

11 ניתן להבין את השקפת אלוהים בנושא הדם מהדרך שבה השתמש הכוהן הגדול בעם ישראל בדם בעלי חיים ביום הכיפורים. הדם נועד לשימוש מיוחד —  לכפר על חטאי מי שביקשו את סליחת יהוה. הכוהן הגדול הִזָה את דמם של הפר ושל השעיר לפני הכפורת של ארון הברית (‏וי’ ט”ז:14, 15,‏ 19‏). בעקבות פעולה זו יכול היה יהוה לסלוח לעם ישראל על חטאיו. בנוסף, יהוה ציווה שאם אדם הרג בעל חיים עבור מזון, היה עליו לשפוך את דמו ולכסותו בעפר, ”כי נפש כל בשר דמו” (‏וי’ י”ז:11–14‏). האם מצוות אלה היו טקסים חסרי חשיבות? לא. השימוש בדם ביום הכיפורים והמצווה לשפוך את הדם על הארץ עולים בקנה אחד עם המצווה שנתן יהוה קודם לכן לנוח ולצאצאיו בנוגע לדם (‏בר’ ט’:3–6‏). כבר אז אסר יהוה אלוהים על אכילת דם לשם קיום החיים. מה משמע הדבר עבור המשיחיים?‏

12. כיצד קישר פאולוס בין הדם לבין סליחת חטאים באיגרתו אל המשיחיים העברים?‏

12 כאשר כתב השליח פאולוס אל המשיחיים העברים בנוגע לכוחו המטהר של הדם, הוא הסביר: ”על־פי התורה כמעט הכול מטוהר בדם, וללא שפיכת דם אין מחילה” (‏עב’ ט’:22‏). פאולוס גם ציין שקורבנות בעלי חיים, אף שהיו בעלי ערך מסוים, רק הצביעו על כך שבני ישראל חוטאים והם זקוקים לדבר בעל ערך רב יותר כדי שחטאיהם יימחו לחלוטין. למעשה התורה הייתה ”צל הדברים הטובים שנועדו לבוא ולא ממשות הדברים” (‏עב’ י’:1–4‏). אם כן, כיצד מתאפשרת סליחת חטאים?‏

13. כיצד משפיעה עליך הידיעה שישוע הציג את ערך דמו לפני יהוה?‏

13 קרא אפסים א’:7‏. ישוע המשיח ’מסר את עצמו בעדנו’ ברצון, ומותו כקורבן נושא משמעות עמוקה לכל מי שאוהב אותו ואת אביו (‏גל’ ב’:20‏). עם זאת, הודות למה שעשה ישוע לאחר מותו ותחייתו זכינו לפדות והתאפשרה לנו סליחת חטאים. מה שקרה ביום הכיפורים על־פי תורת משה היה צל נבואי של מה שעשה ישוע. ביום זה לקח הכוהן הגדול מהדם של בעלי החיים  שהוקרבו ונכנס לתוך קודש הקודשים שבמשכן (לימים מקדש שלמה) והציג את הדם לפני אלוהים, כביכול בנוכחותו (‏וי’ ט”ז:11–15‏). באופן דומה, נכנס ישוע אל השמיים עצמם עם ערך דמו והציג אותו לפני יהוה (‏עב’ ט’:6, 7,‏ 11–14,‏ 24–28‏). אנו אסירי תודה על כך שנסלחו לנו חטאינו ושמצפוננו מטוהר משום שאנו מגלים אמונה בדמו של ישוע.‏

14, 15. מדוע חשוב להבין את חוק יהוה בנוגע לדם ולציית לו?‏

14 האם כעת אתה מבין טוב יותר מדוע יהוה מצווה עלינו לא לאכול ”כל דם”? (‏וי’ י”ז:10‏) האם ברורה לך הסיבה מדוע מחשיב אלוהים את הדם לקדוש? בעיקרו של דבר הוא רואה את הדם כשווה ערך לחיים (‏בר’ ט’:4‏). האם אתה מסכים שעלינו לאמץ את השקפת אלוהים בנוגע לדם ולציית למצוותו להימנע ממנו? הדרך היחידה שבה נוכל ליהנות מיחסי שלום עם אלוהים היא להאמין בקורבן הכופר של ישוע ולהבין שלדם יש משמעות מיוחדת עבור בוראנו (‏קול’ א’:19, 20‏).‏

15 כל אחד מאתנו עלול באופן מפתיע לעמוד בפני סוגיית הדם. גם בן משפחה או חבר קרוב עלול לפתע לעמוד מול ההחלטה אם לקבל עירוי דם או לא. בעת משבר זו יהיה צורך לקבל החלטות גם ביחס לחלקיקי דם ולהליכים רפואיים. אי לכך, חשוב מאוד לערוך מחקר ולהיערך למצב חירום אפשרי. צעדים אלה בליווי תפילות יעזרו לנו לנקוט עמדה נחושה ולהימנע מלהתפשר בנושא. ודאי שלא נרצה להעציב את לב יהוה בכך שנסכים לקבל משהו שדברו מגנה. אנשי רפואה רבים ואחרים התומכים בעירויי דם מעודדים את האנשים לתרום דם בתקווה להציל חיים. אולם עם יהוה הקדוש מכיר בכך שלבורא יש הזכות לקבוע כיצד יש להשתמש בדם. בעיניו ”כל דם” הוא קדוש. אנו חייבים להיות נחושים לציית לחוק שלו בנושא הדם. בהתנהגותנו הקדושה אנו מוכיחים לו שאנו מוקירים את כוחו מציל החיים של דם ישוע — הדם היחיד המאפשר סליחת חטאים וחיי נצח (‏יוח’ ג’:16‏).‏

האם אתה נחוש לציית לחוק יהוה בנושא הדם? (ראה סעיפים 14, 15)‏

מדוע יהוה מצפה מאתנו להיות קדושים

16. מדוע על משרתי יהוה להיות קדושים?‏

16 כאשר שחרר אלוהים את בני ישראל מעבדות במצרים, נאמר להם: ”אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. והייתם קדושים, כי קדוש אני” (‏וי’ י”א:45‏). היה על עם ישראל להיות קדוש משום שיהוה קדוש. כעדי־יהוה גם עלינו להיות קדושים. ספר ויקרא לא מותיר ספק בנושא.‏

17. מה דעתך כעת על ספר ויקרא?‏

17 דיוננו בקטעים מסוימים בספר ויקרא היה ודאי מועיל. בעקבות זאת גברה הערכתנו לספר מקראי זה שנכתב בהשראת אלוהים. ללא ספק הרהורים בחלק מהמידע היקר לאין ערוך הטמון בספר ויקרא העמיקו את הבנתך באשר לסיבות לכך שעלינו להיות קדושים. אולם אילו פנינים רוחניות נוספות טמונות בחלק זה של דבר־אלוהים שנכתב בהשראת הרוח? מה עוד נוכל ללמוד ממנו בנוגע לצורך לעבוד את יהוה בקדושה? נבחן נושאים אלה במאמר הבא.‏