‏”ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש” (‏שמ’ י”ט:6‏).‏

1, 2. מפני מה צריך היה להגן על זרע האישה, ומדוע?‏

הנבואה הראשונה המתועדת במקרא נושאת משמעות רבה בכל הקשור להתגשמות מטרת יהוה. כאשר הבטיח את ההבטחה הגן עדנית הכריז האל האמיתי: ”ואיבה אשית בינך [השטן] ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה”. עד כמה עמוקה תהיה האיבה הזו? ”הוא [זרע האישה] ישופך ראש [את ראש השטן], ואתה תשופֶנו עָקב”, אמר יהוה (‏בר’ ג’:15‏). האיבה בין הנחש לבין האישה תהיה כה עזה שהשטן לא יחסוך במאמצים בניסיון למגר את זרעה.‏

2 אין פלא שמחבר המזמור זעק בתפילה באשר לעמו הנבחר של אלוהים: ”הנה אויביך יֶהֱמָיוּן; ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד; ויתייעצו על צפוניך. אמרו: ’לכו ונכחידם מגוי’” (‏תהל’ פ”ג:3–5‏). לאורך הדורות צריך היה להגן על שושלת זרע האישה מפני השמדה וטומאה. לשם כך קבע יהוה עוד הסכמים חוקיים מחייבים אשר יהוו ערובה לכך שמטרתו תתגשם.‏

 ברית המגנה על הזרע

3, 4. ‏(א) מתי נכנסה לתוקפה ברית התורה, ומה הסכים עם ישראל לעשות? (ב) מה נועדה ברית התורה למנוע?‏

3 כאשר התרבו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב לכדי מיליונים, יצר מהם יהוה עַם — עם ישראל הקדום. באמצעות משה כרת עמם יהוה ברית לאומית מיוחדת בתתו להם את התורה, ועם ישראל הסכימו לתנאי הברית. הכתוב מוסר: ”וייקח [משה] ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו: ’כל אשר דיבר יהוה נעשה ונשמע’. וייקח משה את הדם [דם קורבנות הפרים] ויזרוק על העם ויאמר: ’הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה’” (‏שמ’ כ”ד:3–8‏).

4 ברית התורה נכנסה לתוקפה בהר סיני בשנת 1513 לפה”ס. באמצעות ברית זו הובדל עם ישראל הקדום כעמו הנבחר של אלוהים. יהוה הפך אז ל’שופטם, מחוקקם ומלכם’ (‏יש’ ל”ג:22‏). תולדות עם ישראל מלמדות מה קורה כאשר מצייתים לאמות המידה הצודקות של אלוהים ומה קורה כאשר מתעלמים מהן. הואיל והתורה אסרה על נישואי תערובת עם עובדי האלילים ועל השתתפות בפולחן כזב, היא נועדה להגן על שושלת אברהם מפני טומאה (‏שמ’ כ’:4–6; ל”ד:12–16‏).‏

5. ‏(א) איזו הזדמנות הוענקה לבני ישראל באמצעות ברית התורה? (ב) מדוע דחה אלוהים את עם ישראל?‏

5 תורת משה גם יצרה מסגרת של כהונה המהווה צל נבואי של מסגרת עתידית גדולה יותר (‏עב’ ז’:11; י’:1‏). למעשה, באמצעות אותה ברית הוענקו לבני ישראל ההזדמנות והזכות הייחודיות להפוך ל”ממלכת כוהנים”, וזאת אם יעמדו בתנאים, כלומר יצייתו לחוקי יהוה. ‏(קרא שמות י”ט:5, 6‏.) אלא שעם ישראל לא עמד בתנאים. במקום להוקיר את ביאת המשיח, החלק העיקרי של זרע אברהם, דחתה אותו האומה. כתוצאה מכך נדחתה האומה על־ידי אלוהים.‏

אי־צייתנותו של עם ישראל אין משמעה שברית התורה כשלה (ראה סעיפים 3–6)‏

6. מה הצליחה התורה לבצע?‏

6 העובדה שעם ישראל לא שמר אמונים ליהוה ומשום כך לא הצמיח מקרבו את כל מי שירכיבו את ממלכת הכוהנים, אין משמעה שהתורה כשלה. התורה נועדה להגן על הזרע ולהוביל את בני האדם אל המשיח. כאשר בא המשיח וזוהה, מילאה התורה את ייעודה. ”המשיח הוא סוף התורה”, אומר המקרא (‏רומ’ י’:4‏). עם זאת נותרה השאלה: למי תינתן ההזדמנות להפוך לממלכת  כוהנים? יהוה אלוהים כונן הסכם חוקי נוסף ליצירת אומה חדשה.‏

יצירת אומה חדשה

7. מה ניבא יהוה ביד ירמיהו באשר לברית החדשה?‏

7 זמן רב לפני ביטולה של ברית התורה ניבא יהוה ביד הנביא ירמיהו שהוא יכרות עם עַם ישראל ”ברית חדשה”. ‏(קרא ירמיהו ל”א:31–33‏.) ברית זו לא תהיה כמו ברית התורה; היא תאפשר סליחת חטאים ללא צורך בקורבנות בעלי חיים. כיצד היא תאפשר זאת?‏

8, 9. ‏(א) מה מאפשר דמו השפוך של ישוע? (ב) איזו הזדמנות הוענקה למי שמהווים צד בברית החדשה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

8 בחלוף מאות שנים, ב־י”ד בניסן 33 לספירה, כונן ישוע את סעודת האדון. בהתייחסו לכוס היין אמר ישוע ל־11 שליחיו הנאמנים: ”כוס היין הזאת מסמלת את הברית החדשה על בסיס דמי, אשר יישפך למענכם” (‏לוקס כ”ב:20‏). בספר מתי מצוטט ישוע כמי שאומר על היין: ”כוס היין הזאת מסמלת את דמי, ’דם הברית’, אשר יישפך למען רבים לשם סליחת חטאים” (‏מתי כ”ו:27, 28‏).‏

9 דמו השפוך של ישוע נותן תוקף לברית החדשה. דם זה גם מאפשר סליחת חטאים אחת ולתמיד. ישוע אינו צד בברית החדשה. בהיותו נטול חטא אין הוא זקוק למחילה. אבל אלוהים יחיל את ערך דמו השפוך של ישוע על צאצאי אדם הראשון. כמו כן, הוא יאמץ כמה אנשים מסורים ”כבנים” על־ידי כך שימשח אותם ברוח הקודש. ‏(קרא רומים ח’:14–17‏.) בעיני אלוהים הם ייחשבו לאנשים נטולי חטא, ועל כן במובן זה הם יהיו כמו ישוע, בן אלוהים נטול החטא. אותם משוחים יהיו ”יורשים שותפים עם המשיח” ותוענק להם ההזדמנות להפוך ל”ממלכת כוהנים”. זכות זו הייתה יכולה להיות נחלתו של עם ישראל שהיה כפוף לתורה. באשר ל’יורשים השותפים עם המשיח’ אמר השליח פטרוס: ”אתם ’עם נבחר, כהונה מלכותית, גוי קדוש, עם שהוא קניין מיוחד, למען תכריזו בכל מקום על מידותיו הנעלות’ של זה אשר קרא אתכם מחושך אל אורו הנפלא” (‏פט”א ב’:9‏). הברית החדשה חיונית ביותר! היא מאפשרת לתלמידי המשיח להפוך לחלק המשני של זרע אברהם.‏

הברית החדשה נכנסת לתוקפה

10. מתי נכנסה הברית החדשה לתוקפה, ומדוע רק אז?‏

10 מתי נכנסה הברית החדשה לתוקפה? לא היה זה כאשר הזכיר אותה ישוע בלילה האחרון לחייו עלי אדמות. כדי שהיא תיכנס לתוקפה דמו של ישוע צריך היה להישפך וצריך היה להציג את ערך דמו בפני יהוה בשמיים. בנוסף לכך, רוח הקודש צריכה הייתה להישפך על מי שנועדו להיות ’היורשים השותפים עם המשיח’. לפיכך הברית החדשה נכנסה לתוקפה בחג השבועות 33 לספירה, כאשר נמשחו תלמידיו הנאמנים של ישוע ברוח הקודש.‏

11. כיצד אפשרה הברית החדשה הן ליהודים והן לנוכרים להפוך לחלק מעם ישראל הרוחני, ומהו מספרם של אלה המהווים צד בברית החדשה?‏

11 אף שברית התורה נעשתה במובן מסוים ’ישנה’ כאשר הכריז יהוה בפי ירמיהו שהוא יכרות ברית חדשה עם עַם ישראל, היא התבטלה רק כשנכנסה  לתוקפה הברית החדשה (‏עב’ ח’:13‏). באמצעות הברית החדשה ראה אלוהים את המאמינים הן מקרב היהודים והן מקרב הנוכרים הלא־נימולים כשווים, שכן ’מילתם היא זו שבלב ובאמצעות הרוח ולא באמצעות תורה כתובה’ (‏רומ’ ב’:29‏). בכריתת הברית החדשה עמם, שם אלוהים את חוקיו ’בשכלם וכתב אותם על לבם’ (‏עב’ ח’:10‏). מספרם של כל המהווים צד בברית החדשה הוא 144,000, והם מרכיבים אומה חדשה — ”ישראל השייכים לאלוהים” — עם ישראל הרוחני (‏גל’ ו’:16;‏ ההת’ י”ד:1,‏ 4‏).‏

12. מה הם קווי הדמיון בין ברית התורה לבין הברית החדשה?‏

12 מה הם קווי הדמיון בין ברית התורה לבין הברית החדשה? ברית התורה הייתה בין יהוה לבין עם ישראל הגשמי; הברית החדשה היא בין יהוה לבין עם ישראל הרוחני. משה שימש כמתווך הברית הקודמת; ישוע משמש כמתווך הברית החדשה. ברית התורה נכנסה לתוקפה באמצעות דם בעלי חיים; הברית החדשה נכנסה לתוקפה באמצעות דמו השפוך של ישוע. כמו כן, עם ישראל היה מאורגן על־ידי ברית התורה תחת הנהגתו של משה; ומי שמהווים צד בברית החדשה מאורגנים תחת הנהגתו של ישוע — ראש הקהילה (‏אפ’ א’:22‏).‏

13, 14. ‏(א) באיזה מובן קשורה הברית החדשה למלכות? (ב) במה יש צורך כדי שעם ישראל הרוחני יוכל למלוך עם המשיח בשמיים?‏

13 הברית החדשה קשורה למלכות במובן זה שהיא יוצרת גוי קדוש אשר לו הזכות להפוך למלכים ולכוהנים במלכות השמיים. אומה זו מהווה את החלק המשני של זרע אברהם (‏גל’ ג’:29‏). מכאן שהברית החדשה נותנת משנה תוקף לברית עם אברהם.‏

14 קיים היבט נוסף במלכות שיש לבססו. הברית החדשה יוצרת את עם ישראל הרוחני, והיא הבסיס להפיכת בני עם זה ל”יורשים שותפים עם המשיח”. עם זאת, יש צורך בהסכם חוקי מחייב כדי לאפשר להם להצטרף לישוע במלכותו כמלכים וככוהנים בשמיים.‏

ברית המאפשרת לאחרים למלוך עם המשיח

15. איזו ברית אישית כרת ישוע עם תלמידיו הנאמנים?‏

15 לאחר שכונן את סעודת האדון כרת ישוע ברית עם תלמידיו הנאמנים, הנקראת ברית המלכות. ‏(קרא לוקס כ”ב:28–30‏.) להבדיל מבריתות אחרות, שבהן יהוה הוא צד בברית, זוהי ברית אישית בין ישוע לבין תלמידיו המשוחים. באמרו ”כשם שאבי כרת אתי ברית” התייחס ישוע כנראה לברית שכרת עמו יהוה להיות ”כוהן לעולם כדוגמת מלכי־צדק” (‏עב’ ה’:5, 6‏).‏

16. מה מאפשרת ברית המלכות למשיחיים המשוחים?‏

16 אחד־עשר השליחים הנאמנים ’דבקו בישוע בניסיונותיו’. ברית המלכות הייתה מבחינתם ערובה לכך שהם יהיו אתו בשמיים וישבו על כיסאות כמלכים וככוהנים. אך זכות זו אינה שמורה אך ורק ל־11 השליחים. במעמדו המפואר נגלה ישוע אל השליח יוחנן בחזון ואמר: ”המנצח — אתן לו לשבת אתי על כיסאי, כפי שגם אני ניצחתי וישבתי עם אבי על כיסאו” (‏ההת’ ג’:21‏). מכאן עולה שברית המלכות נכרתת עם 144,000 המשיחיים המשוחים (‏ההת’ ה’:9, 10; ז’:4‏). זו הברית  המקנה להם את הבסיס החוקי למלוך עם ישוע בשמיים. דומה הדבר לכלה ממשפחת אצולה הנישאת למלך מכהן ומגיעה למעמד שבו היא חולקת אתו את סמכותו השלטונית. למעשה, כתבי־הקודש מציגים את המשיחיים המשוחים כ’כלת’ המשיח, ”בתולה טהורה” המאורסת למשיח (‏ההת’ י”ט:7, 8; כ”א:9;‏ קור”ב י”א:2‏).

האמן באמונה איתנה במלכות אלוהים

17, 18. ‏(א) באילו שש בריתות הקשורות למלכות דן המאמר? (ב) על בסיס מה אנו יכולים להאמין באמונה איתנה במלכות?‏

17 כל הבריתות שעליהן דיברנו בשני מאמרים אלה קשורות לאחד או לכמה מהיבטיה החשובים של המלכות. (ראה התיבה ”‏כיצד יגשים אלוהים את מטרתו‏” שבמאמר הקודם.) עובדה זו מדגישה כי המלכות היא מסגרת המושתתת על הסכמים חוקיים. יש לנו אפוא סיבה טובה לשים את מלוא מבטחנו במלכות המשיח כאמצעי שדרכו יגשים אלוהים את מטרתו המקורית לגבי כדור הארץ ובני האדם (‏ההת’ י”א:15‏).‏

באמצעות מלכות המשיח יגשים יהוה את מטרתו לגבי כדור הארץ (ראה סעיפים 15–18)‏

18 האם יש סיבה לפקפק בכך שמה שמבצעת המלכות יוביל לברכות נצחיות עבור האנושות? אנו יכולים להצהיר בנחישות ובביטחון מלא שמלכות אלוהים היא אכן הפתרון התמידי והבלעדי לבעיות האדם. הבה נחלוק אמת זו בהתלהבות עם הזולת! (‏מתי כ”ד:14‏).‏