עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

האמן באמונה איתנה במלכות

האמן באמונה איתנה במלכות

‏”האמונה היא הציפייה הוודאית לדברים המקוּוים” (‏עב’ י”א:1‏).‏

1, 2. מה יחזק את ביטחוננו בכך שהמלכות תגשים את מטרת אלוהים לגבי האנושות, ומדוע? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

בתור עדי־יהוה אנו מרבים לומר שמלכות אלוהים היא הפתרון הבלעדי לכל בעיותינו, ואנו מפנים בלהיטות את תשומת לב האנשים לעובדה מקראית חשובה זו. אנו גם שואבים נחמה רבה מן התקווה שמעניקה לנו המלכות. אך עד כמה בטוחים אנו שהמלכות היא ממשלה ממשית אשר תגשים את המטרה שלשמה הוקמה? על איזה בסיס נוכל לבנות אמונה איתנה במלכות? (‏עב’ י”א:1‏).‏

2 מלכות המשיח היא מסגרת שכונן האל הכול יכול להגשמת מטרתו לגבי הבריאה. המלכות מושתתת על בסיס איתן — זכותו המוחלטת של יהוה לשלוט. היבטים חשובים של המלכות — מלכהּ, המלכים השותפים לו ותחום שלטונם — בוססו חוקית בעזרת בריתות, כלומר, הסכמים חוקיים שבהם כורתי הברית הם אלוהים או בנו, ישוע המשיח. הרהורים בבריתות אלו ישפרו את הבנתנו  לגבי אופן התגשמותה הוודאית של מטרת אלוהים ויעזרו לנו להבין עד כמה יציבה מסגרת זו ‏(קרא אפסים ב’:12‏).‏

3. מה נבחן במאמר הזה ובבא אחריו?‏

3 המקרא מתייחס לשש בריתות מרכזיות הקשורות למלכות שבידי המשיח ישוע: (1) הברית עם אברהם, (2) ברית התורה, (3) הברית עם דוד, (4) הברית לכוהן כדוגמת מלכי־צדק, (5) הברית החדשה, ו־(6) ברית המלכות. הבה נראה כיצד כל אחת ואחת מבריתות אלו קשורה למלכות ותורמת להתגשמות מטרת אלוהים לגבי כדור הארץ ובני האדם (ראה התיבה ”‏ כיצד יגשים אלוהים את מטרתו‏”).‏

הבטחה המראה כיצד תתגשם מטרת אלוהים

4. אילו קביעות הנוגעות למין האנושי קבע יהוה על־פי הכתוב בספר בראשית?‏

4 לאחר שהכין את עולמנו היפהפה כדי שיוכל לשמש כמעון לָאדם, קבע אלוהים שלוש קביעות הנוגעות למין האנושי: אלוהינו יברא אדם בצלמו, בני האדם ירחיבו את גבולות גן העדן עד אשר יתפרש על פני כל תבל וימלאו את כדור הארץ בצאצאים צדיקים, וייאסר על האדם לאכול מעץ הדעת טוב ורע (‏בר’ א’:26,‏ 28; ב’:16, 17‏). לא היה צורך בדבר נוסף. לאחר בריאת האדם כל שנדרש כדי שמטרת אלוהים תתגשם היה ציות לשתי הקביעות האחרות. אם כן, כיצד התעורר הצורך בבריתות?‏

5, 6. ‏(א) כיצד ניסה השטן לסכל את מטרת אלוהים? (ב) כיצד הגיב יהוה לקריאת התיגר של השטן בגן עדן?‏

5 השטן התחיל למרוד באלוהים ויצא נגד מטרתו. הוא עשה כן על־ידי כך שהתמקד בקביעה שהייתה מבחינתו המטרה הנוחה ביותר להתקפה — הקביעה שדרשה צייתנות מצד האדם. הוא הדיח את האישה הראשונה, חוה, לעבור על איסור אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע (‏בר’ ג’:1–5;‏ ההת’ י”ב:9‏). בזאת תקף השטן את זכותו של אלוהים לשלוט בבריאתו. מאוחר יותר גם ייחס השטן מניעים אנוכיים למשרתיו הנאמנים של אלוהים (‏איוב א’:9–11; ב’:4, 5‏).‏

6 כיצד יגיב יהוה לקריאת התיגר של השטן בגן עדן? השמדת המורדים אומנם הייתה שמה קץ למרד, אך היא גם הייתה גורמת לכך שמטרתו המוצהרת שכדור הארץ יתמלא בצאצאים צייתנים של אדם וחוה לא תתגשם. במקום להוציא מייד את המורדים להורג, הגיב בוראנו החכם על־ידי מתן נבואה רבת־חשיבות — ההבטחה הגן עדנית ‏— כדי להבטיח שכל פרט ופרט מדברו יזכה להתגשם ‏(קרא בראשית ג’:15‏).‏

7. איזה ביטחון לגבי הנחש וזרעו אנו שואבים מתוך ההבטחה הגן עדנית?‏

7 באמצעות ההבטחה הגן עדנית גזר יהוה את דינם של הנחש ושל זרעו, כלומר השטן וכל מי שיצדדו בו במחלוקת סביב זכותו של אלוהים לשלוט. האל האמיתי העניק לזרעה של  האישה השמימית שלו את הסמכות להשמיד את השטן. מכאן שההבטחה הגן עדנית לא רק הדגישה שמנהיג המרד בגן עדן וכל הנזקים שנגרמו בעקבות זאת יימחו, אלא גם זיהתה את האמצעי שדרכו יֵצא הדבר לפועל.‏

8. מה ניתן לומר על זהותם של האישה ושל זרעה?‏

8 מי יהיה זרע האישה? הואיל וזרע האישה אמור למחוץ את ראש הנחש, כלומר, ’למגר’ את השטן, שהוא יצור רוחני, יהיה עליו להיות בעצמו יצור רוחני (‏עב’ ב’:14‏). מכאן שגם האישה שתלד את הזרע צריכה להיות מן התחום הרוחני. זרע הנחש הלך והתרבה, אך זהותו של זרע האישה נותרה בגדר תעלומה במשך קרוב ל־4,000 שנה מאז הבטיח יהוה את ההבטחה הגן עדנית. בינתיים כרת יהוה מספר בריתות המזהות את הזרע ומבטיחות למשרתיו שאותו זרע יהיה האמצעי בידי אלוהים לתיקון האסון שהמיט השטן על המשפחה האנושית.‏

ברית המזהה את הזרע

9. מהי הברית עם אברהם, ומתי נכנסה לתוקפה?‏

9 כאלפיים שנה אחרי שנגזר דינו של השטן ציווה יהוה על אברהם לעזוב את ביתו באור כשדים שבארם נהריים וללכת אל ארץ כנען (‏מה”ש ז’:2, 3‏). יהוה אמר לו: ”לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, וֶהְיֵה ברכה. וַאֲבָרֲכָה מברכיך, ומקללך אאור, ונברכו בך כל משפחות האדמה” (‏בר’ י”ב:1–3‏). זהו התיעוד הקדום ביותר של הברית עם אברהם ‏— הברית שכרת עמו יהוה אלוהים. לא ידוע מתי בדיוק כרת יהוה לראשונה את הברית עם אברהם. מכל מקום, היא נכנסה לתוקפה בשנת 1943 לפה”ס, כאשר עזב אברהם בן ה־75 את חרן וחצה את נהר הפרת.‏

10. ‏(א) כיצד הפגין אברהם אמונה איתנה בהבטחות אלוהים? (ב) אילו פרטים חשף יהוה בהדרגה לגבי זרע האישה?‏

 10 יהוה חזר מספר פעמים על הבטחתו לאברהם ובכל פעם ציין פרטים נוספים (‏בר’ י”ג:15–17; י”ז:1–8,‏ 16‏). וכאשר גילה אברהם נכונות להקריב את בנו כביטוי לאמונתו האיתנה בהבטחות אלוהים, חיזק יהוה את הברית בעזרת הבטחה בלתי מותנית. ‏(קרא בראשית כ”ב:15–18;‏ עברים י”א:17, 18‏.) לאחר שנכנסה לתוקפה הברית עם אברהם, חשף יהוה בהדרגה פרטים חשובים על זרע האישה. הזרע יהיה מצאצאי אברהם, יתרבה, ישמש כמלך, ישמיד את כל אויביו ויביא ברכה על רבים אחרים.‏

אברהם הוכיח את אמונתו האיתנה בהבטחות אלוהים (ראה סעיף 10)‏

11, 12. כיצד מראים כתבי־הקודש שיש לברית עם אברהם התגשמות גדולה יותר, ומה משמעות הדבר עבורנו?‏

11 הברית עם אברהם אומנם זכתה להתגשמות מילולית בצאצאי אברהם כאשר אלה ירשו את הארץ המובטחת, אך כתבי־הקודש מלמדים כי לתנאי הברית יש גם התגשמות רוחנית (‏גל’ ד’:22–25‏). בהתגשמותה הגדולה יותר, כפי שהסביר השליח פאולוס ברוח הקודש, החלק העיקרי של זרע אברהם הוא המשיח והחלק המשני הם 144,000 המשיחיים משוחי הרוח (‏גל’ ג’:16,‏ 29;‏ ההת’ ה’:9, 10; י”ד:1,‏ 4‏). האישה היולדת את הזרע היא ”ירושלים של מעלה” — החלק השמימי של ארגון אלוהים המורכב מיצורים רוחניים נאמנים (‏גל’ ד’:26,‏ 31‏). כפי שהובטח בברית עם אברהם, זרע האישה יביא ברכות על האנושות.‏

12 הברית עם אברהם מצביעה על המלך ועל שותפיו למלוכה במלכות אלוהים, והיא הבסיס החוקי של המלכות השמימית (‏עב’ ו’:13–18‏). כמה זמן תישאר ברית זו בתוקף? זו ”ברית עולם”, נאמר בבראשית י”ז:7‏. היא תישאר בתוקף עד אשר תשמיד מלכות המשיח את אויבי אלוהים ויבורכו כל משפחות האדמה (‏קור”א ט”ו:23–26‏). אך למעשה היא תצמיח תועלת נצחית למי שיחיו אז עלי אדמות. הברית שכרת אלוהים עם אברהם ממחישה שיהוה נחוש להגשים את מטרתו ’למלא את הארץ’ בצדיקים (‏בר’ א’:28‏).‏

ברית המבטיחה שהמלכות לא תחלוף

13, 14. איזו ערובה מעניקה הברית עם דוד באשר לשלטון המשיח?‏

13 ההבטחה הגן עדנית והברית עם אברהם מצביעות על עובדה חשובה והיא שריבונות יהוה, כפי שהיא מתבטאת באמצעות מלכות המשיח, מבוססת היטב על אמות המידה הצודקות של אלוהים (‏תהל’ פ”ט:15‏). האם מלכות המשיח תיעשה אי פעם מושחתת ויהיה צורך להסירה? ברית חוקית נוספת מהווה ערובה לכך שהדבר לעולם לא יקרה.‏

14 תן דעתך למה שהבטיח יהוה באמצעות הברית עם דוד. ‏(קרא שמואל ב’. ז’:12,‏ 16‏.) יהוה כרת ברית זו עם דוד המלך בתקופת מלכותו בירושלים, ובמסגרתה הבטיח לו שהמשיח יהיה מיוצאי חלציו (‏לוקס א’:30–33‏). כך צמצם יהוה עוד יותר את שושלת הזרע והראה כי ליורשו של דוד יהיה  ‏”המשפט”, כלומר הזכות החוקית לשבת על כס מלכות המשיח (‏יח’ כ”א:30–32‏). באמצעות ישוע תהיה מלכות דוד ’נכונה עד עולם’. זרע דוד ”לעולם יהיה, וכיסאו כשמש” (‏תהל’ פ”ט:35–38‏). כן, שלטון המשיח לעולם לא יהפוך למושחת, והישגיו יעמדו לעד!‏

ברית הממלאת את הצורך בכהונה

15–17. על־פי הברית לכוהן כדוגמת מלכי־צדק, איזה תפקיד נוסף יהיה לזרע, ומדוע?‏

15 הברית עם אברהם והברית עם דוד מבטיחות שזרע האישה ישמש כמלך. אך לא יהיה די בתפקיד זה כדי להביא ברכות על בני כל העמים. כדי שהם יתברכו במלוא מובן המילה, יהיה עליהם להשתחרר ממצבם החוטא ולהצטרף למשפחתו האוניברסאלית של יהוה. לשם כך צריך הזרע לשמש גם ככוהן. בוראנו החכם דאג לכך באמצעות הסדר חוקי נוסף, הברית לכוהן כדוגמת מלכי־צדק.‏

16 ביד דוד המלך גילה יהוה שהוא יכרות עם ישוע ברית אישית בעלת מטרה כפולה: האחת שהוא ’יֵשב לימין’ אלוהים עד אשר יכניע את אויביו, והשנייה להיות ”כוהן לעולם על דִבְרָתִי [כדוגמת] מלכי־צדק”. ‏(קרא תהלים ק”י:1, 2,‏ 4‏.) מדוע כדוגמת ”מלכי־צדק”? מפני שזמן רב לפני שירשו צאצאי אברהם את הארץ המובטחת שימש מלכי־צדק מלך שלם כ”כוהן האל העליון” (‏עב’ ז’:1–3‏). יהוה מינה אותו ישירות לתפקיד זה. הוא האדם היחיד המוזכר בתנ”ך ששימש גם כמלך וגם ככוהן. זאת ועוד, הואיל ואין בכתוב כל התייחסות לקודמיו או ליורשיו, ניתן לכנותו ”כוהן לתמיד”, לנצח.‏

17 ישוע מונה ישירות לכוהן על־ידי ברית אישית זו שכרת עמו יהוה, והוא יישאר ”כוהן לעולם כדוגמת מלכי־צדק” (‏עב’ ה’:4–6‏). הדבר מראה בבירור שיהוה התחייב חוקית להשתמש במלכות המשיח למימוש מטרתו המקורית לגבי בני האדם וכדור הארץ.‏

בריתות המקנות בסיס חוקי למלכות

18, 19. ‏(א) מה אנו לומדים על המלכות מן הבריתות שעליהן דיברנו? (ב) על אילו שאלות ישיב המאמר הבא?‏

18 כשאנו חושבים על הבריתות שעליהן דיברנו, אנו יכולים לראות כיצד הן קשורות למלכות המשיח וכיצד המלכות מעוגנת בהסכמים חוקיים. על בסיס ההבטחה הגן עדנית מתחייב יהוה להגשים את מטרתו לגבי כדור הארץ והאנושות באמצעות זרע האישה. מי יהיה הזרע, ואיזה תפקיד הוא ימלא? על שאלות אלו משיבה הברית עם אברהם.‏

19 הברית עם דוד מצמצמת עוד יותר את שושלת היוחסין של החלק העיקרי של הזרע ומעניקה לו את הזכות לשלוט בכדור הארץ, כך שהישגיה של המלכות יהיו נצחיים. הברית לכוהן כדוגמת מלכי־צדק היא הבסיס לכך שהזרע ישמש ככוהן. עם זאת, לא רק ישוע ירומם את בני האדם לשלמות. גם אחרים נמשחים לשמש כמלכים וככוהנים. מניין הם יבואו? על כך ישיב המאמר הבא.‏