עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוגוסט 2014

מהו תפקידן של הנשים במטרת יהוה?‏

מהו תפקידן של הנשים במטרת יהוה?‏

‏”המבשרות צבא רב” (‏תהל’ ס”ח:12‏).‏

1, 2. ‏(א) אילו מתנות העניק אלוהים לאדם הראשון? (ב) מדוע נתן אלוהים אישה לאדם? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)

יהוה ברא את כדור הארץ למטרה מסוימת — הוא יצר אותו כדי ש’ייושב’ (‏יש’ מ”ה:18‏). היצור האנושי הראשון שברא, אדם, היה מושלם, ואלוהים העניק לו מעון נפלא — גן עדן. אדם נהנה מאוד מהעצים המרשימים, מהנחלים הזורמים ומבעלי החיים המפזזים. אך היה חסר לו דבר חשוב מאוד. יהוה ציין במה מדובר כשהצהיר: ”לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו”. אלוהים הפיל על אדם תרדמה, לקח אחת מצלעותיו ו’בנה מהצלע אישה’. עד כמה שמח אדם כשהתעורר! הוא אמר: ”זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי. לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לוקֳחה זאת” (‏בר’ ב’:18–23‏).‏

2 האישה, המתנה שהעניק אלוהים לאדם, הייתה ייחודית בכך שנועדה להיות עזר מושלם עבורו. ניתנה לה גם הזכות המיוחדת ללדת ילדים. לפיכך ’אדם קרא לאשתו חוה, כי היא הייתה אם כל חי’ (‏בר’ ג’:20‏). איזו מתנה נפלאה העניק אלוהים לזוג האנושי הראשון! הייתה להם היכולת להביא  לעולם בני אנוש מושלמים. בדרך זו נועד כדור הארץ בסופו של דבר להפוך לגן עדן המיושב באנשים מושלמים שישלטו על יצורים חיים אחרים (‏בר’ א’:27, 28‏).‏

3. ‏(א) מה היה על אדם וחוה לעשות כדי לזכות לברכת אלוהים, אך מה אירע? (ב) באילו שאלות נדון?‏

3 כדי לזכות לברכות הערוכות בפניהם, היה על אדם וחוה לציית ליהוה ולהכיר בשלטונו (‏בר’ ב’:15–17‏). רק כך יוכלו לממש את מטרת אלוהים עבורם. אולם למרבה הצער הם הושפעו מהשטן, ”הנחש הקדמוני”, וחטאו לאלוהים (‏ההת’ י”ב:9;‏ בר’ ג’:1–6‏). כיצד הושפעו הנשים בעקבות המרד? כיצד פעלו נשים יראות אלוהים מן העבר? מדוע ניתן לכנות את הנשים המשיחיות בימינו ”צבא רב”? (‏תהל’ ס”ח:12‏).‏

השלכות המרד

4. במי תלה אלוהים את האשמה על חטאם של הזוג האנושי הראשון?‏

4 כאשר נקרא אדם לתת את הדין על מרדו, הוא סיפק את התירוץ העלוב: ”האישה אשר נתתה עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכֵל” (‏בר’ ג’:12‏). לא רק שאדם התנער מהאחריות על חטאו, אלא הוא גם ניסה להטיל את האשמה על האישה שקיבל — ועל אלוהים עצמו, שברוב אהבתו נתן לו אותה. הן אדם והן חוה חטאו, אך אלוהים תלה באדם את האשמה על חטאם. משום כך כתב השליח פאולוס ש”על־ידי אדם אחד נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות” (‏רומ’ ה’:12‏).‏

5. מה הוכח כתוצאה מכך שאלוהים אפשר לשלטון אנוש המתנער מתלות בו להתקיים לתקופה מסוימת?‏

5 השטן גרם לזוג הראשון לחשוב שאינו זקוק ליהוה כשליטו. הדבר עורר שאלה מכרעת בדבר הריבונות: למי יש הזכות לשלוט? כדי להשיב על כך אחת ולתמיד, הרשה אלוהים לשלטון אנוש המתנער מתלות בו להתקיים לתקופה מסוימת. הוא ידע שעם הזמן יוכח ששלטון אנוש לא יצלח. במהלך הדורות הביא שלטון זה אסון אחר אסון על החברה האנושית. במאה שעברה לבדה נהרגו כ־100,000,000 אנשים במלחמות — כולל מיליוני גברים, נשים וילדים חפים מפשע. אם כן, יש כבר ראיות למכביר ש”לא לאיש הולך והָכין את צעדו” (‏יר’ י’:23‏). אנו מכירים בעובדה זו ונכנעים ליהוה כשליטנו ‏(קרא משלי ג’:5, 6‏).‏

6. איזה יחס מקבלות בנות במדינות רבות?‏

6 גם נשים וגם גברים סבלו יחס מחפיר בעולם זה הנתון לשליטת השטן (‏קהלת ח’:9;‏ יוח”א ה’:19‏). חלק ממעשי הזוועה המחרידים ביותר בוצעו נגד נשים. נמסר שברחבי העולם כ־30 אחוז מהנשים הותקפו על־ידי בן זוגן. במספר חברות הבנים זוכים ליחס מועדף כי הם אמורים להמשיך את שושלת המשפחה ולדאוג להורים מזדקנים ולסבים ולסבתות. במדינות מסוימות הבנות נחשבות לילדים לא־רצויים, ומתבצעות הרבה יותר הפלות של תינוקות ממין נקבה מאשר ממין זכר.‏

7. איזו התחלה העניק אלוהים לגברים ולנשים?‏

7 אין ספק שיחס מחפיר כלפי נשים אינו נושא חן בעיני אלוהים. הוא מתייחס לנשים בצדק ובכבוד. העובדה שיהוה מוקיר נשים ניכרת מן הדרך שבה ברא את חוה, אישה מושלמת שבזכות תכונותיה השלימה את אדם בצורה נפלאה; היא לא נועדה להיות שפחתו. זו אחת הסיבות  לכך שבסוף יום הבריאה השישי, אלוהים ’ראה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד’ (‏בר’ א’:31‏). כן, ”כל” אשר עשה יהוה היה ”טוב מאוד”. הוא העניק לגברים ולנשים התחלה טובה מאוד!‏

נשים שזכו לתמיכת יהוה

8. ‏(א) תאר את התנהגותם של האנשים ככלל. (ב) למי גילה אלוהים חסד במהלך ההיסטוריה?‏

8 לאחר המרד בגן עדן חלה הידרדרות בהתנהגותם של גברים ונשים ככלל, ובמהלך המאה האחרונה נעשה המצב חמור מאי פעם. המקרא ניבא שהתנהגות מרושעת תהיה רווחת מאוד ב”אחרית הימים”. מעשיהם הפסולים של בני האדם כה נפוצים עד כי ניתן לומר שאנו אכן חיים ב”עתות משבר קשות” (‏טימ”ב ג’:1–5‏). אולם במהלך ההיסטוריה האנושית גילה ”אדונָי יהוה” חסד לגברים ולנשים שבטחו בו, צייתו לחוקיו ונכנעו לו כשליטם ‏(קרא תהלים ע”א:5‏).

9. כמה אנשים שרדו את המבול, ומדוע?‏

9 כאשר השמיד אלוהים את העולם האלים הקדום באמצעות המבול בימי נוח, רק מעטים שרדו. אם אחיו ואחיותיו של נוח היו אז בחיים, גם הם נספו במימי המבול (‏בר’ ה’:30‏). אך מספר שווה של נשים ושל גברים שרדו את המבול — נוח, אשתו, שלושת בניו ושלוש נשיהם. הם ניצלו מפני שגילו יראת אלוהים ועשו את רצונו. מיליארדי האנשים החיים היום הם צאצאיהם של השמונה שזכו לתמיכת יהוה (‏בר’ ז’:7;‏ פט”א ג’:20‏).‏

10. מדוע נשותיהם יראות האלוהים של האבות הנאמנים זכו לתמיכת יהוה?‏

10 שנים לאחר מכן נשיהם יראות האלוהים של האבות הנאמנים זכו גם הן לתמיכת אלוהים. הן לא היו זוכות לכך אילו נהגו להתלונן על מנת חלקן בחיים (‏יהד’ 16‏). אין זה מתקבל על הדעת ששרה אשת אברהם, שרחשה לו כבוד, השמיעה בפניו תלונות חריפות כאשר עזבו את חייהם הנוחים באור והחלו לנדוד באוהלים כתושבים ארעיים בארץ אחרת. במקום זאת, ”שמעה שרה בקול אברהם וקראה לו ’אדון’” (‏פט”א ג’:6‏). תן דעתך גם לרבקה שהייתה מתנה יקרה מאת יהוה והפכה לאשתו הנפלאה של יצחק. אין זה מפתיע שהוא ’התאהב בה והתנחם’ אחרי מות אמו (‏בר’ כ”ד:67‏). עד כמה אנו שמחים שיש בקרבנו כיום נשים יראות אלוהים כשם שהיו שרה ורבקה.‏

11. כיצד גילו שתי מיילדות עבריות אומץ לב?‏

11 במהלך שנות עבדותם במצרים התרבו מאוד בני ישראל, ופרעה ציווה להמית את כל התינוקות הזכרים העברים בלידתם. אולם תן דעתך למיילדות העבריות שפרה ופועה, ששימשו ככל הנראה כמיילדות ראשיות. הן סירבו באומץ לתת יד להרג התינוקות כיוון שגילו יראת כבוד כלפי יהוה, וכגמול על כך הוא העניק להן משפחות (‏שמ’ א’:15–21‏).‏

12. מה היה ראוי לציון במקרה של דבורה ויעל?‏

12 בתקופת השופטים הייתה דבורה הנביאה אחת הנשים שזכתה לתמיכת אלוהים. היא עודדה את השופט ברק ועזרה לעם ישראל להשתחרר מהדיכוי, אך ניבאה שלא ברק הוא זה שיזכה לתפארת הניצחון על הכנענים. תחת זאת, אלוהים ייתן ”ביד אישה” את סיסרא, שר הצבא הכנעני. וכך אכן אירע כאשר יעל, שלא הייתה שייכת לעם ישראל, הרגה אותו (‏שופ’ ד’:4–9,‏ 17–22‏).‏

13. מה מספר לנו המקרא על אביגיל?‏

13 אישה יוצאת דופן שחיה במאה  ה־11 לפה”ס הייתה אביגיל. היא ניחנה בכושר הבחנה, בעוד שבעלה נבל היה איש קשה, שפל ואוויל (‏שמ”א כ”ה:2, 3,‏ 25‏). דוד ואנשיו הגנו על רכושו של נבל לזמן מה, אך כאשר ביקשו ממנו מזון הטיח בהם עלבונות והשיב את פניהם ריקם. הדבר הכעיס את דוד כל כך עד שרצה לחסל את נבל ואנשיו. כשאביגיל שמעה על כך, היא הביאה מזון ושתייה לדוד ולאנשיו ובכך מנעה שפיכות דמים (‏שמ”א כ”ה:8–18‏). מאוחר יותר אמר לה דוד: ”ברוך יהוה אלוהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי!” (‏שמ”א כ”ה:32‏) לאחר מותו של נבל נשא דוד את אביגיל לאישה (‏שמ”א כ”ה:37–42‏).

14. באיזו עבודה השתתפו בנותיו של שלום, וכיצד מבצעות כיום נשים משיחיות דבר דומה?‏

14 גברים, נשים וילדים רבים מצאו את מותם כאשר החריבו צבאות בבל את ירושלים ואת בית המקדש ב־607 לפה”ס. חומות העיר נבנו שוב ב־455 לפה”ס בהנהגתו של נחמיה. בין אלה שעזרו לשקם את החומות נמנו בנותיו של שלוּם, שהיה שר על חצי מחוז ירושלים (‏נחמ’ ג’:12‏). הן ביצעו ברצון עבודות פשוטות. עד כמה אנו מעריכים את הנשים המשיחיות הרבות התומכות כיום בשמחה בתוכניות בנייה תיאוקרטיות בדרכים שונות.

נשים יראות אלוהים מן המאה הראשונה

15. איזו זכות העניק אלוהים לאישה ששמה מרים?‏

15 זמן קצר לפני המאה הראשונה לספירה ובמהלכה בירך יהוה מספר נשים בזכויות מיוחדות. ביניהן הייתה בתולה ששמה מרים. כשהייתה מאורסת ליוסף, היא התעברה בדרך נס על־ידי רוח הקודש. מדוע בחר בה אלוהים להיות אמו של ישוע? ללא ספק מפני שהיו לה תכונות רוחניות שנדרשו על מנת לגדל את בנה המושלם מהילדות ועד לבגרות. איזו זכות הייתה זו להיות אמו של האיש הגדול ביותר שחי אי פעם! (‏מתי א’:18–25‏).‏

16. הבא דוגמה הממחישה את גישתו של ישוע כלפי נשים.‏

16 ישוע העניק יחס אדיב מאוד לנשים. לדוגמה, תן דעתך לאישה שסבלה 12 שנה מהפרשות דם. היא פילסה דרכה מאחור בין האנשים ונגעה במעילו של ישוע. במקום לגעור בה אמר לה ישוע בטוב לב: ”בתי, אמונתך ריפאה אותך. לכי לשלום, ושלא תסבלי עוד ממחלה קשה זו” (‏מר’ ה’:25–34‏).‏

17. איזה מאורע פלאי אירע בחג השבועות שנת 33 לספירה?‏

17 מספר נשים שהיו מבין תלמידי ישוע שירתו אותו ואת שליחיו (‏לוקס ח’:1–3‏). בנוסף, בחג השבועות שנת 33 לספירה נשפכה רוחו של אלוהים בדרך מיוחדת על כ־120 גברים ונשים. ‏(קרא מעשי השליחים ב’:1–4‏.) שפיכת רוח הקודש נובאה במילים: ”[אני יהוה] אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם... וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי” (‏יואל ג’:1, 2‏). באמצעות מאורע פלאי זה שאירע בחג השבועות, הראה אלוהים שתמיכתו הועברה מעם ישראל הכופר אל ”ישראל השייכים לאלוהים”, המורכב הן מגברים והן מנשים (‏גל’ ג’:28; ו’:15, 16‏). בין הנשים המשיחיות שהשתתפו בפעילות הבישור במאה הראשונה היו ארבע בנותיו של פיליפוס המבשר (‏מה”ש כ”א:8, 9‏).‏

 ‏”צבא רב” של נשים

18, 19. ‏(א) איזו זכות העניק אלוהים הן לגברים והן לנשים באשר לעבודתו הטהורה? (ב) כיצד כינה מחבר התהלים את הנשים המכריזות את הבשורה הטובה?

18 בשלהי המאה ה־19 גילו כמה גברים ונשים עניין רב בעבודת אלוהים הטהורה. הם סללו את הדרך למי שכעת נוטלים חלק בהתגשמות דבריו הנבואיים של ישוע: ”בשורה טובה זו על המלכות תוכרז בכל העולם המיושב לעדות לכל העמים, ואחרי כן יבוא הקץ” (‏מתי כ”ד:14‏).‏

19 הקבוצה הקטנה של תלמידי המקרא גדלה והיא מונה כיום כ־8,000,000 עדים של יהוה. למעלה מ־11,000,000 אנשים אחרים מגלים עניין במקרא ובפעילותנו בכך שהם נוכחים בערב הזיכרון השנתי למות ישוע. ברוב הארצות מרבית הנוכחים הם נשים. כמו כן, הרוב של למעלה מ־1,000,000 מכריזי המלכות המשרתים בשירות המורחב ברחבי העולם הם נשים. אלוהים אכן העניק לנשים נאמנות הזכות להשתתף בהתגשמות דבריו של מחבר התהלים: ”אדונָי ייתן אומר; המבשרות צבא רב” (‏תהל’ ס”ח:12‏).‏

נשים המכריזות את הבשורה הטובה הן אכן ”צבא רב” (ראה סעיפים 18, 19)‏

ברכות כבירות מצפות לנשים יראות אלוהים

20. אילו פרויקטים ללימוד ראוי שניתן עליהם את הדעת?‏

20 קצרה היריעה מלדון בנשים הנאמנות הרבות המוזכרות במקרא. אך כולנו יכולים לקרוא עליהן בדבר־אלוהים ובמאמרים שהתפרסמו בספרות שלנו. לדוגמה, נוכל להרהר בנאמנותה של רות (‏רות א’:16, 17‏). כמו כן, אמונתנו עשויה להתחזק בעקבות קריאת הספר הקרוי על שמה של אסתר המלכה ומאמרים אודותיה. נוכל להפיק תועלת מפרויקטים ללימוד מהסוג הזה שניתן לכלול בערבי המשפחה הרוחניים. אם אנו גרים בגפנו, נוכל ללמוד נושאים מעין אלו במסגרת הלימוד האישי.‏

21. כיצד הוכיחו נשים יראות אלוהים את מסירותן ליהוה בזמנים קשים?‏

21 יהוה ללא ספק מברך את פעילות ההטפה של נשים משיחיות ותומך בהן בשעת ניסיונות. לדוגמה, תחת השלטון הנאצי והשלטון הקומוניסטי עזר יהוה לנשים יראות אלוהים לשמור על נאמנותן. רבות מהן סבלו וחלקן אף איבדו את חייהן עקב ציותן לאלוהים (‏מה”ש ה’:29‏). כאז כן היום, אחיותינו וכל משרתיו של אלוהים תומכים בריבונותו. למעשה, בדומה לדרך שבה נהג עִם עם ישראל הקדום, אוחז יהוה ביד ימינם ואומר: ’אל תיראו. אני עזרתיכם’ (‏יש’ מ”א:10–13‏).‏

22. לאילו זכויות עתידיות נוכל לצפות?‏

22 בעתיד הקרוב יהפכו גברים ונשים יראי אלוהים את כדור הארץ לגן עדן ויעזרו למיליוני המוקמים לתחייה ללמוד על מטרותיו של יהוה. עד אותה עת, בין שאנו גברים ובין שאנו נשים, הבה נוקיר את זכותנו לשרת אותו ”שכם אחד” (‏צפ’ ג’:9‏).‏