עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוגוסט 2014

כיצד מתקרב אלינו יהוה

כיצד מתקרב אלינו יהוה

‏”קרבו לאלוהים, והוא יקרב אליכם” (‏יעקב ד’:8‏).‏

1. איזה צורך טבוע בבני האדם, ומי יכולים למלא צורך זה?‏

לבני אדם יש צורך אדיר להרגיש קרובים לאנשים אחרים. נאמר שאנשים ”קרובים זה לזה ברגע שהם אוהבים ומכירים זה את זה היטב”. אנחנו באופן טבעי עולים כפורחים במערכות יחסים שיש לנו עם קרובי משפחה ועם חברים שאוהבים, מעריכים ומבינים אותנו. עם זאת, האחד שאתו עלינו לרקום את היחסים הקרובים ביותר הוא בוראנו הנאדר (‏קהלת י”ב:1‏).‏

2. מה מבטיח לנו יהוה, אך מדוע רבים אינם מאמינים בהבטחה זו?‏

2 יהוה קורא לנו בדברו ’לקרוב’ אליו, והוא מבטיח לנו שאם נעשה כן, ”הוא יקרב” אלינו (‏יעקב ד’:8‏). איזו מחשבה מחממת לב! אולם רבים סבורים שאין זה מציאותי להאמין שאלוהים מעוניין להיות קרוב אליהם; הם חשים שאינם ראויים להתקרב אליו או שהוא מרוחק מדי מהם. האם באמת ניתן להיות קרוב ליהוה?‏

3. באיזו עובדה עלינו להכיר באשר ליהוה?‏

3 העובדה היא שיהוה ”אינו רחוק מאף אחד” החפץ למצוא אותו — ניתן להכירו. ‏(קרא מעשי השליחים י”ז:26, 27;‏ תהלים קמ”ה:18‏.) אלוהינו רוצה שאפילו בני אדם לא־מושלמים  יהיו קרובים אליו, והוא מוכן ומעוניין להעניק להם את חסדו כידידיו הקרובים (‏יש’ מ”א:8; נ”ה:6‏). מחבר התהלים יכול היה לכתוב על יהוה מניסיונו האישי: ”שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו. אשרי תבחר ותקָרֵב” ‏(‏תהל’ ס”ה:3,‏ 5‏). הפרשה המקראית של אסא מלך יהודה מספרת על כך שהוא התקרב לאלוהים ומראה כיצד הגיב יהוה.‏ *

למד מדוגמה מימי קדם

4. איזו דוגמה הציב המלך אסא לאנשי יהודה?‏

4 המלך אסא גילה קנאות יוצאת מגדר הרגיל כלפי עבודת אלוהים הטהורה; הוא גירש את מי שעסקו בזנות פולחנית והסיר את עבודת האלילים שהייתה נפוצה מאוד בארץ (‏מל”א ט”ו:9–13‏). היה לו חופש דיבור להאיץ בעם ”לדרוש את יהוה אלוהי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה”. עשר השנים הראשונות למלכותו התאפיינו בשלום מוחלט הודות לברכת יהוה. למי זקף זאת אסא? הוא אמר לעם: ”עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את יהוה אלוהינו. דרשנו, וינח לנו מסביב” (‏דה”ב י”ג:23 עד י”ד:6‏). תן דעתך למה שאירע בהמשך.‏

5. איזה מצב בחן את הישענותו של אסא על אלוהים, ומה הייתה התוצאה?‏

5 תאר לעצמך שאתה נמצא במצבו של אסא. זרח הכושי קם נגד יהודה עם 1,000,000 איש ו־300 מרכבות (‏דה”ב י”ד:7–9‏). כיצד היית מגיב אם היית רואה צבא עצום כזה צועד אל עבר ממלכתך? הצבא שלך מונה רק 580,000 חיילים וחיילי האויב ביתרון מספרי של כ־2 ל־1. האם היית תוהה מדוע מרשה אלוהים לפלישה הזו להתרחש? בתגובה למצב חירום זה, האם היית מנסה לטפל בעניין בהסתמך על חוכמתך שלך? תגובת אסא המחישה את יחסי האמון והקרבה שהיו לו עם יהוה. הוא התחנן: ”עָזְרנו, יהוה אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמך באנו על ההמון הזה. יהוה, אלוהינו אתה, אל יעצור עִמך אנוש”. כיצד הגיב יהוה לתפילתו הכנה של אסא? ”ויִגוף יהוה את הכושים”. אף לא אחד מחיילי האויב שרד את הקרב (‏דה”ב י”ד:10–12‏).‏

6. מה בדוגמתו של אסא עלינו לחקות?‏

6 מה אפשר לאסא לבטוח לחלוטין בהדרכתו ובהגנתו של אלוהים? המקרא אומר: ”ויעש אסא הישר בעיני יהוה... [ו]לבב אסא היה שלם עם יהוה” (‏מל”א ט”ו:11,‏ 14‏). גם אנחנו צריכים לשרת את אלוהים בלב שלם, והדבר הכרחי על מנת ליהנות מיחסים קרובים עמו עתה ובעתיד. עד כמה אנו אסירי תודה על כך שיהוה נקט את היוזמה למשוך אותנו אליו ולעזור לנו לרקום יחסים הדוקים עמו ולשמר אותם! חשוב על שתי דרכים שבהן אלוהים עשה כן.‏

יהוה משך אותנו אליו באמצעות הכופר

7. ‏(א) מה עשה יהוה שגורם לנו להימשך אליו? (ב) מהי הדרך העיקרית שבה מושך אותנו אלוהים?

7 יהוה גילה את אהבתו למשפחה האנושית בכך שברא את מעוננו הארצי היפהפה. הוא ממשיך לבטא את אהבתו אלינו בכך שהוא מכלכל את חיינו ומעניק לנו מתנות נפלאות לסיפוק צרכינו הפיזיים (‏מה”ש י”ז:28;‏ ההת’ ד’:11‏). חשוב מכך, יהוה דואג לצרכינו הרוחניים (‏לוקס י”ב:42‏). הוא גם מבטיח  לנו שהוא מקשיב באופן אישי לתפילותינו (‏יוח”א ה’:14‏). עם זאת, יהוה מבטא את אהבתו כלפינו באמצעות הכופר, וזו הדרך העיקרית שבה הוא מושך אותנו אליו וגורם לנו להימשך אליו. ‏(קרא יוחנן א’. ד’:9, 10,‏ 19‏.) יהוה שלח את ”בנו יחידו” אל הארץ כדי לשחרר אותנו מהחטא ומהמוות (‏יוח’ ג’:16‏).‏

8, 9. איזה תפקיד ממלא ישוע במטרת יהוה?‏

8 יהוה אפשר אפילו לאנשים שחיו לפני בואו של המשיח להפיק תועלת מהכופר. מהרגע שניבא על הגואל העתידי של האנושות היה זה בעיניו כאילו הכופר כבר שולם, הואיל וידע שמאומה אינו יכול לסכל את מטרתו (‏בר’ ג’:15‏). מאות שנים מאוחר יותר ביטא השליח פאולוס הכרת תודה לאלוהים על ”הפדות המתאפשרת במחיר הכופר ששילם המשיח ישוע”, והוסיף: ”[אלוהים] נהג באורך רוח וסלח על חטאי העבר” (‏רומ’ ג’:21–26‏). בזכות התפקיד החיוני שממלא ישוע אנו יכולים ליהנות מיחסים קרובים עם אלוהים.‏

9 רק דרך ישוע הענווים יכולים להכיר את יהוה וליהנות מיחסים קרובים אתו. כיצד עובדה זו מודגשת בכתבי־הקודש? פאולוס כתב: ”אלוהים הראה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו עוד כשהיינו אנשים חוטאים” (‏רומ’ ה’:6–8‏). אלוהים סיפק את קורבן הכופר של ישוע לא משום שאנו ראויים, אלא משום שהוא אוהב אותנו. ”איש אינו יכול לבוא אליי אלא אם כן ימשוך אותו האב אשר שלחני”, אמר ישוע. במקרה אחר הוא ציין: ”איש אינו בא אל האב אלא דרכי” (‏יוח’ ו’:44; י”ד:6‏). כיצד מושך אליו יהוה אנשים דרך ישוע ועוזר להם להישאר באהבתו כשלנגד עיניהם התוחלת לחיות לנצח? הוא עושה זאת באמצעות רוח הקודש. ‏(קרא יהודה 20, 21‏.) תן דעתך לדרך נוספת שבה יהוה מושך אותנו אליו.‏

יהוה מושך אותנו אליו באמצעות דברו הכתוב

10. מה אנו למדים מהמקרא שעוזר לנו להתקרב יותר לאלוהים?‏

10 עד כה ציטטנו או הזכרנו במאמר זה פסוקים מ־14 ספרי מקרא. ללא המקרא, כיצד היינו יודעים שבאפשרותנו להתקרב לבוראנו? בלעדיו, כיצד היינו לומדים על הכופר ועל כך שיהוה מושך אותנו אליו דרך ישוע? באמצעות רוח קודשו הדריך יהוה אנשים לכתוב את המקרא, החושף בפנינו את אישיותו המושכת ואת מטרותיו הנפלאות. לדוגמה, בשמות ל”ד:6, 7 תיאר יהוה את עצמו בפני משה כ”אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה”. מי לא היה נמשך לאישיות כזו? יהוה יודע שככל שאנו לומדים עליו מעל דפי המקרא, כך הוא הופך לממשי יותר עבורנו ואנו חשים יותר קרובים אליו.‏

11. מדוע עלינו לעשות מאמצים ללמוד על תכונות אלוהים ועל דרכיו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

11 המבוא לספר קרב אל יהוה מסביר כיצד נוכל להיות ביחסים קרובים עם אלוהים ומציין: ”מאחר שכל קשר של ידידות מבוסס על היכרות מעמיקה של הפרט ועל הוקרת תכונותיו הייחודיות, הרי שתכונות אלוהים ודרכיו, המוצגות במקרא, הן נושא חיוני למחקר”. לכן עד כמה אנו אסירי תודה ליהוה על  כך שהדריך את כתיבת דברו באופן המאפשר לבני אדם להבינו.‏

12. מדוע השתמש יהוה בבני אדם לכתיבת המקרא?‏

12 יהוה יכול היה להטיל על המלאכים את המשימה לכתוב את כתבי־הקודש, אחרי הכול יש להם עניין רב בנו ובמעשינו (‏פט”א א’:12‏). ללא ספק, המלאכים היו יכולים לכתוב את מסר אלוהים לאנושות. אבל האם היו יכולים לראות דברים מנקודת מבט אנושית? האם היו יכולים להזדהות עם צרכינו, חולשותינו ושאיפותינו? לא, יהוה היה מודע למגבלותיהם בנושא זה. העובדה שיהוה השתמש בבני אדם לכתוב את המקרא הופכת אותו לאישי יותר עבורנו. אנו יכולים להבין את חשיבתם ורגשותיהם של כותבי המקרא ושל אחרים המוזכרים בכתבי־הקודש. אנו יכולים להזדהות עם האכזבות, הספקות, החששות והחולשות שלהם, וכמו גם לשמוח בשמחתם ובהצלחות שנחלו. בדומה לנביא אליהו, לכל כותבי המקרא היו ”רגשות כשלנו” (‏יעקב ה’:17‏).‏

כיצד מגעיו של יהוה עם יונה ופטרוס מסייעים לך להתקרב אליו יותר? (ראה סעיפים 13, 15)‏

13. מדוע תפילת יונה מדברת ללבך?‏

13 לדוגמה, האם יכול היה מלאך לבטא בצורה מדויקת את רגשותיו של יונה כשברח מהמשימה שהטיל עליו אלוהים? עד כמה טוב הדבר שיהוה גרם ליונה עצמו לכתוב את סיפורו ואת תפילתו הכנה ממצולות הים. יונה אמר: ”בהתעטף עלי נפשי, את יהוה זכרתי” (‏יונה א’:3,‏ 10; ב’:2–10‏).‏

14. מדוע תוכל להזדהות עם הדברים שכתב ישעיהו על עצמו?‏

14 תן דעתך למה שכתב ישעיהו על עצמו בהשראת יהוה. לאחר שראה בחזון  את כבוד אלוהים חש הנביא צורך להביע את רגשותיו באשר למצבו החוטא במילים: ”אוי לי, כי נדמיתי! כי איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב! כי את המלך, יהוה צבאות, ראו עיניי!” (‏יש’ ו’:5‏). אף מלאך לא יכול היה לומר על עצמו מילים כאלה, אך ישעיהו יכול היה, ואנו יכולים להזדהות עם רגשותיו.‏

15, 16. ‏(א) מדוע אנו יכולים להזדהות עם רגשותיהם של אנשים אחרים? הבא דוגמאות. (ב) מה יעזור לנו להתקרב יותר אל יהוה?‏

15 האם מלאך יכול היה לומר ”קטונתי” בדומה ליעקב שאמר זאת על עצמו, או ”חוטא אני” כשם שחש פטרוס? (‏בר’ ל”ב:11;‏ לוקס ה’:8‏) האם היה מרגיש ”פחד” כפי שחשו תלמידי ישוע, או האם מלאך נאמן נדרש ’לאזור אומץ’ כדי לבשר את הבשורה הטובה לנוכח התנגדות כפי שפאולוס ואחרים היו צריכים? (‏יוח’ ו’:19;‏ תסל”א ב’:2‏) לא, מלאכים הם יצורים מושלמים מכל הבחינות והם על־אנושיים. אולם כשבני אדם לא־מושלמים מבטאים רגשות כאלה, אנו מייד מבינים את רגשותיהם כיוון שגם אנו בני אדם בשר ודם. כאשר אנו קוראים בדבר־אלוהים, אנו אכן יכולים ’לשמוח עם השמחים ולבכות עם הבוכים’ (‏רומ’ י”ב:15‏).‏

16 אם נהרהר במה שאומר המקרא על מגעיו של יהוה עם משרתיו הנאמנים מן העבר, נוכל ללמוד אינספור דברים נפלאים על אלוהינו שבסבלנות ובאהבה התקרב לאותם אנשים לא־מושלמים. כך נכיר את יהוה היטב ונאהב אותו מעומק הלב, וכתוצאה מכך נוכל לקרוב אליו ‏(קרא תהלים כ”ה:14‏).

רקום קשר בל יינתק עם אלוהים

17. ‏(א) איזו עצה טובה השיא עזריהו לאסא? (ב) כיצד פעל אסא בניגוד לעצתו של עזריהו, ולמה הוביל הדבר?‏

17 לאחר שהמלך אסא השיג ניצחון מוחץ על הצבא הכושי אמר עזריהו נביא אלוהים דברי חוכמה לאסא ולאנשיו. הוא ציין: ”יהוה עמכם בהיותכם עמו; ואם תדרשוהו, יימצא לכם, ואם תעזבוהו יעזוב אתכם” (‏דה”ב ט”ו:1, 2‏). אולם בשלב מאוחר יותר בחייו אסא לא יישם עצה טובה זו. כאשר איימה עליו ממלכת ישראל הצפונית היריבה, ביקש אסא עזרה מארם. במקום לפנות שוב ליהוה לבקשת עזרה, הוא ביקש לעשות ברית עם עובדי אלילים. בצדק נאמר לו: ”נסכלת על זאת, כי מעתה יש עמך מלחמות”. שאר שנות שלטונו של אסא התאפיינו במלחמות ממושכות (‏דה”ב ט”ז:1–9‏). מהו הלקח עבורנו?‏

18, 19. ‏(א) מה עלינו לעשות אם אפשרנו לעצמנו להתרחק מאלוהים במידת מה? (ב) כיצד נוכל להתקרב יותר אל יהוה?‏

18 אל לנו לעולם להתרחק מיהוה. אם אפשרנו לעצמנו להתרחק ממנו במידת מה, עלינו לפעול בהתאם לכתוב בהושע י”ב:7‏, שם נאמר: ”באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמור; וקווה אל אלוהיך תמיד”. אם כן, הבה נתקרב יותר ויותר אל יהוה בכך שנהרהר תוך הערכה בכופר ונלמד בשקדנות את דברו, המקרא ‏(קרא דברים י”ג:5‏).‏

19 ‏”קרבת אלוהים לי טוב”, כתב מחבר התהלים (‏תהל’ ע”ג:28‏). הבה נמשיך כולנו ללמוד דברים חדשים על יהוה ולהעמיק את הערכתנו לסיבות הרבות שיש לנו לאהוב אותו. מי ייתן ויהוה ימשיך להתקרב אלינו עתה ולעולמי עולמים!‏

^ ס' 3 ראה המאמר בנוגע לאסא ”‏יש שכר לפעולתכם‏” בהוצאת המצפה מ־15 באוגוסט 2012.‏