עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

‏”תהיו עדיי”‏

‏”תהיו עדיי”‏

‏”[ישוע] השיב להם: ’... תהיו עדיי... עד קצה העולם’” (‏מה”ש א’:7, 8‏).‏

1, 2. ‏(א) מיהו גדול העדים של יהוה? (ב) מה משמעות שמו של ישוע, וכיצד חי בן אלוהים בהתאם לכך?‏

‏”לכך נולדתי ולשם כך באתי אל העולם: להעיד על האמת”. ‏(קרא יוחנן י”ח:33–37‏.) בעת משפטו אמר ישוע המשיח מילים אלה למושל הרומי ביהודה מייד אחרי שזיהה עצמו כמלך. שנים לאחר מכן התייחס השליח פאולוס לדוגמתו האמיצה של ישוע ”אשר נשא עדות טובה לפני פונטיוס פילטוס” (‏טימ”א ו’:13‏). אכן, נדרש לעיתים אומץ רב להיות ’עד נאמן ואמיתי’ בעולמו שטוף השנאה של השטן (‏ההת’ ג’:14‏).‏

2 כחבר באומה היהודית, היה ישוע עד של יהוה מלידה (‏יש’ מ”ג:10‏). למעשה, הוא היה העד הגדול ביותר שהקים אלוהים אי פעם למען שמו. ישוע התייחס במלוא הרצינות למשמעות השם שניתן לו מאת אלוהים. כאשר אמר מלאך ליוסף, אביו המאמץ של ישוע, שמרים הרתה מרוח הקודש, הוא הוסיף: ”היא תלד בן, ועליך לקרוא את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאיהם” (‏מתי א’:20, 21‏). חוקרי מקרא ככלל מסכימים שהשם ישוע מקפל בתוכו צורה מקוצרת של שם אלוהים, ומשמעו ”יהוה הוא ישועה”. בהתאם למשמעות שמו, עזר ישוע ל’כבשים האובדים, לבית ישראל’,  להתחרט על חטאיהם כדי לזכות מחדש לחסדו של יהוה (‏מתי י’:6; ט”ו:24;‏ לוקס י”ט:10‏). לשם כך העיד ישוע בקנאות על מלכות אלוהים. מרקוס, מכותבי ספרי הבשורה, כתב: ”יצא ישוע אל הגליל והכריז את בשורת אלוהים באומרו: ’באה העת וקָרבה מלכות אלוהים. חזרו בתשובה והאמינו בבשורה הטובה’” (‏מר’ א’:14, 15‏). ישוע גם גינה באומץ את מנהיגי הדת היהודים, מה שהביא אותם בין היתר לגרום לכך שיוקע (‏מר’ י”א:17, 18; ט”ו:1–15‏).‏

‏”גדולות אלוהים”‏

3. מה אירע ביום השלישי לאחר מות ישוע?‏

3 אך למרבה הפלא, ביום השלישי למותו האכזרי של ישוע הקים אותו יהוה לתחייה, לא כבן אנוש, אלא כיצור רוחני בן אלמוות (‏פט”א ג’:18‏). כהוכחה לכך, לבש האדון ישוע גוף בשר ודם וסיפק ראיות ששב לחיים. ביום שקם לתחייה הופיע ישוע לפחות חמש פעמים בפני תלמידים שונים (‏מתי כ”ח:8–10;‏ לוקס כ”ד:13–16,‏ 30–36;‏ יוח’ כ’:11–18‏).‏

4. איזו אסיפה ניהל ישוע ביום תחייתו, ואיזו אחריות הטיל על תלמידיו?‏

4 בפעם החמישית שהופיע ישוע היה זה בפני שליחיו ואחרים שהתאספו אתם. באירוע בלתי נשכח זה, הוא כביכול ניהל שיעור מתוך דבר־אלוהים. הוא ”פתח את שכלם להבין את משמעות הכתובים”. כך התברר להם שמותו בידי אויבי אלוהים ותחייתו הפלאית נובאו בכתבי־הקודש. בסיומה של אסיפה זו שהתקיימה ביום תחייתו הבהיר ישוע למאזיניו מהי אחריותם. הוא אמר להם ש”בשמו יוכרז בכל העמים — תחילה בירושלים — על חרטה לשם סליחת חטאים”. הוא הוסיף: ‏”על דברים אלה עליכם להעיד” ‏(‏לוקס כ”ד:44–48‏).‏

5, 6. ‏(א) מדוע אמר ישוע: ”תהיו עדיי”? ‏(ב) על איזה היבט חדש במטרת יהוה היו צריכים להכריז תלמידי ישוע?‏

5 לכן כעבור 40 יום, בפעם האחרונה שהופיע בפניהם, יכלו שליחיו להבין את משמעות מצוותו הפשוטה אך רבת־העוצמה: ”תהיו עדיי בירושלים, בכל יהודה ושומרון ועד קצה העולם” (‏מה”ש א’:8‏). מדוע אמר ישוע: ”תהיו עדיי”, ולא עדיו של יהוה? הוא יכול היה לומר זאת, אך הוא הפנה את דבריו אל אנשים מעם ישראל, וככאלה הם כבר היו עדיו של יהוה.‏

בתור תלמידי ישוע, אנו ממשיכים להכריז על מטרת יהוה בנוגע לעתיד (ראה סעיפים 5, 6)‏

6 כעת תלמידיו של ישוע היו צריכים להכריז על היבט חדש במטרת יהוה — דבר גדול בהרבה משחרור עם ישראל מעבדות במצרים ומאוחר יותר מהשבי בבבל. מותו ותחייתו של ישוע המשיח סיפקו את הבסיס לשחרור מסוג השבי הגרוע ביותר — עבדות לחטא ולמוות. בחג השבועות של שנת 33 לספירה הכריזו תלמידי ישוע, שזה עתה נמשחו, על ”גדולות אלוהים”. בעקבות זאת רבים מהשומעים הגיבו בחיוב. לפיכך ממעמדו בשמיים לימין אביו ראה ישוע ששמו מקבל משמעות גדולה יותר כשאלפים חזרו בתשובה וגילו בו אמונה כאמצעי הישועה מאת יהוה (‏מה”ש ב’:5,‏ 11,‏ 37–41‏).‏

‏”כופר בעד רבים”‏

7. על מה העידו האירועים שהתרחשו בחג השבועות של שנת 33 לספירה?‏

7 האירועים בחג השבועות של שנת 33 לספירה העידו על כך שיהוה קיבל  ברוב חסדו את ערך קורבנו של האדם המושלם ישוע ככפרה, או ככיסוי, על החטא (‏עב’ ט’:11, 12,‏ 24‏). כפי שהסביר ישוע, הוא ”לא בא כדי שישרתו אותו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים” (‏מתי כ’:28‏). בין ה”רבים” המפיקים תועלת מהכופר של ישוע לא נמנים רק היהודים שגילו חרטה. תחת זאת, זהו רצונו של אלוהים ”שאנשים מכל הסוגים ייוושעו”, שהרי הכופר ”מסיר את חטא העולם” ‏(‏טימ”א ב’:4–6;‏ יוח’ א’:29‏).‏

8. מה היה היקף עדותם של תלמידי ישוע, וכיצד התאפשר הדבר?‏

8 האם היה לתלמידי ישוע הקדומים האומץ הנדרש להמשיך להעיד עליו? אכן כן, אך לא בכוחם הם. רוח קודשו רבת־העוצמה של יהוה הניעה אותם ונסכה בהם כוח להמשיך להעיד. ‏(קרא מעשי השליחים ה’:30–32‏.) כ־27 שנה לאחר חג השבועות 33 לספירה ניתן היה לומר ש”בשורת האמת, הבשורה הטובה”, הגיעה ליהודים ולגויים ב”כל הבריאה מתחת לשמיים” (‏קול’ א’:5,‏ 23‏).‏

9. מה אירע לקהילה המשיחית הקדומה, כפי שנובא?‏

9 אולם למרבה הצער הושחתה בהדרגה הקהילה המשיחית הקדומה (‏מה”ש כ’:29, 30;‏ פט”ב ב’:2, 3;‏ יהד’ 3, 4‏). כפי שציין ישוע, כפירה זו שקודמה על־ידי ”הרָשע”, השטן, נועדה להתפשט ולטשטש את המשיחיות האמיתית עד ”אחרית הסדר העולמי” (‏מתי י”ג:37–43‏). באוקטובר שנת 1914 הכתיר יהוה את ישוע למלך במלכות אלוהים. הדבר ציין את תחילת ”אחרית הימים” של הסדר העולמי המרושע של השטן (‏טימ”ב ג’:1‏).‏

10. ‏(א) על איזה תאריך חשוב הצביעו משיחיים משוחים בתקופה המודרנית? (ב) מה אירע באוקטובר שנת 1914, וכיצד ניתן לראות זאת בבירור?‏

10 משיחיים משוחים בתקופה המודרנית הצביעו מראש על אוקטובר שנת 1914 כעל תאריך בעל משמעות. הם ביססו זאת על נבואת דניאל המתארת אילן גדול שנכרת ונועד לגדול שוב לאחר ”שבעה עידנים” (‏דנ’ ד’:13‏). בנבואתו  על נוכחותו העתידית ועל ”אחרית הסדר העולמי”, כינה ישוע את אותה תקופה ”עתות הגויים”. מאז שנת 1914 הגורלית ניתן לראות בבירור את ’האות לנוכחות’ המשיח בתור מלך (‏מתי כ”ד:3,‏ 7,‏ 14;‏ לוקס כ”א:24‏). אם כן, מאותה עת כוללות ”גדולות אלוהים” את העובדה שיהוה הכתיר את ישוע למלך במלכותו.‏

11, 12. ‏(א) מה החל ישוע לעשות לאחר שהומלך על הארץ, ומה אירע זמן קצר לאחר מכן? (ב) איזו התפתחות נוספת חלה מאמצע שנות ה־30 של המאה ה־20? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

11 זמן קצר לאחר שהוכתר למלך במלכות אלוהים החל ישוע המשיח לשחרר את תלמידיו המשוחים מהשבי ל”בבל הגדולה” (‏ההת’ י”ח:2,‏ 4‏). לאחר תום המלחמה, בשנת 1919, נפתחה האפשרות לנשיאת עדות כלל עולמית על אמצעי הישועה שמאת אלוהים ועל הבשורה הטובה בדבר המלכות המיוסדת. המשיחיים המשוחים ניצלו את ההזדמנות לתת עדות וכתוצאה מכך התאספו אלפי משוחים נוספים להיות יורשים שותפים של המשיח.‏

12 מאמצע שנות ה־30 של המאה ה־20 התברר שהמשיח כבר החל לאסוף מיליוני ”כבשים אחרים” שירכיבו ”המון רב” מכל האומות. בהשגחת המשיחיים המשוחים מחקים חברי ההמון הרב את אומץ לבו של ישוע ומכריזים בפומבי שהם חבים את ישועתם לאלוהים ולמשיח. אם יתמידו לשאת עדות וימשיכו לגלות אמונה בכופר שסיפק המשיח, תהיה להם הזכות לשרוד את ”הצרה הגדולה” שתביא קץ לעולמו של השטן (‏יוח’ י’:16;‏ ההת’ ז’:9, 10,‏ 14‏).‏

‏’אזור אומץ לבשר את הבשורה הטובה’‏

13. בתור עדי־יהוה, מה אנו נחושים לעשות, וכיצד נוכל להיות בטוחים שנצליח בכך?‏

13 הבה נמשיך להוקיר את זכותנו להעיד על ה”גדולות” שעשה יהוה אלוהים ועל הבטחותיו לעתיד. אמת, אין זה תמיד קל לשאת עדות זו. רבים מאחינו מבשרים בשטחים שבהם הם נתקלים שוב ושוב באדישות, בלעג או ברדיפות ישירות. השליח פאולוס ושותפיו הציבו דוגמה שנוכל לחקות. פאולוס אמר: ”אזרנו אומץ בעזרת אלוהינו לבשר לכם את הבשורה הטובה של אלוהים לנוכח התנגדות רבה” (‏תסל”א ב’:2‏). לכן אל לנו לומר נואש. במקום זאת, הבה נהיה נחושים לחיות על־פי הקדשתנו עד שהסדר העולמי של השטן ייחרב (‏יש’  ו’:11‏). לא נוכל לעשות זאת בכוחנו אנו, אך בדומה לדוגמתם של המשיחיים הקדומים עלינו להתפלל שיהוה ייתן לנו באמצעות רוחו את ”הכוח שהוא מעבר לכוח אנושי רגיל” ‏(קרא קורינתים ב’. ד’:1,‏ 7;‏ לוקס י”א:13‏)‏‏.‏

14, 15. ‏(א) איזה יחס קיבלו המשיחיים במאה הראשונה לספירה, ומה אמר השליח פטרוס עליהם? (ב) כיצד עלינו להגיב לנוכח יחס עוין מעצם היותנו עדי־יהוה?‏

14 כיום מיליונים מתיימרים להיות משיחיים, ”אך במעשיהם מתכחשים [לאלוהים], כי נתעבים הם וממרים ואינם כשירים לשום מעשה טוב” (‏טיט’ א’:16‏). מוטב שנזכור שבמאה הראשונה היו המשיחיים האמיתיים שנואים על רבים מבני דורם, אם לא על רובם. משום כך השליח פטרוס אמר: ”אם מחרפים אתכם בגלל שם המשיח, אשריכם, כי... רוח אלוהים... נחה עליכם” (‏פט”א ד’:14‏).‏

15 האם ניתן להחיל מילים אלה שנכתבו בהשראת אלוהים על עדי־יהוה כיום? אכן כן, כיוון שאנו נושאים עדות על שלטונו של ישוע כמלך. לפיכך עובדת היותנו שנואים על כך שאנו נושאים את שם יהוה כמוה כנשיאת ’חרפה בגלל שם ישוע המשיח’, שאמר למתנגדיו: ”אני באתי בשם אבי, אבל אינכם מקבלים אותי” (‏יוח’ ה’:43‏). לכן בפעם הבאה שאתה נתקל בהתנגדות בעת מתן עדות, אזור אומץ. יחס עוין זה מהווה הוכחה לכך שאתה משביע את רצון אלוהים ושרוחו ’נחה עליך’.‏

16, 17. ‏(א) במה מתנסים משרתי יהוה במקומות רבים בעולם? (ב) מה אתה נחוש לעשות?‏

16 במקביל לכך, ראוי לציין שבמקומות רבים בעולם נרשם גידול רב. אפילו בשטחים שמבשרים בהם לעיתים תכופות, אנו עדיין מוצאים אנשים המוכנים להקשיב למסר הישועה הנפלא שבפינו. הבה נקפיד לחזור למעוניינים ונשתדל ככל האפשר לנהל אתם תוכניות לשיעורי מקרא, כך נעזור להם להתקדם לקראת הקדשה וטבילה. אתה ודאי מזדהה עם שׂרִי מדרום אפריקה הנושאת עדות כבר למעלה מ־60 שנה. היא אומרת: ”אני אסירת תודה על כך שבאמצעות קורבן הכופר של ישוע אני יכולה ליהנות מיחסים טובים עם יהוה, ריבון היקום, ואני שמחה שאני יכולה להכריז על שמו המפואר”. היא ובעלה, מרטינס, עזרו לשלושת ילדיהם ולרבים אחרים להפוך למשרתי יהוה. ”שום פעילות אחרת”, מוסיפה שרי, ”אינה גורמת לסיפוק רב יותר, ויהוה מעניק לכולנו באמצעות רוח קודשו את הכוח הדרוש להמשיך בפעילות מצילת חיים זו”.‏

17 בין שאנו משיחיים טבולים ובין שאנו חותרים לקראת מטרה זו, יש לנו כל סיבה להכיר תודה על הזכות שנפלה בחלקנו להתרועע עם הקהילה הכלל עולמית של עדי־יהוה. לכן המשך להעיד ביסודיות בשעה שאתה משתדל להישאר נקי מטומאת עולמו חסר הקדושה של השטן. בעשותך כן, תסב כבוד לאבינו השמימי האוהב, שאת שמו המפואר יש לנו הזכות לשאת.‏