עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית יולי 2014

הוצאה זו מכילה את המאמרים הלימודיים מ־1 עד ה־28 בספטמבר 2014

עמך נדבות — במיקרונזיה

אחים מארצות אחרות המשרתים באיים אלה באוקיינוס השקט נתקלים בדרך כלל בשלושה קשיים. כיצד מתמודדים עמם מבשרי מלכות אלה?‏

‏”מכיר יהוה את השייכים לו”‏

כיצד ”היסוד” ו”החותם” המוזכרים בטימותיאוס ב’. ב’:19 עוזרים בזיהוי השייכים ליהוה?‏

משרתי יהוה ’סרים מעוולה’‏

כיצד הקריאה ’לסור מעוולה’ קשורה לאירועים בימיו של משה? אילו לקחים נוכל להפיק מאירועים אלה?‏

סיפור חיים

איבדתי אב — מצאתי אב

קרא את סיפור חייו של גארט לוש, חבר בגוף המנהל.‏

‏”אתם עדיי”‏

מה משמע הדבר להיקרא עדי־יהוה?‏

‏”תהיו עדיי”‏

מדוע אמר ישוע: ”תהיו עדיי”‏‏, ולא עדיו של יהוה? כיצד נוכל לשמור על קנאות בפעילות מתן העדות?‏