עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

‏”ואהבת לרעך כמוך”‏

‏”ואהבת לרעך כמוך”‏

‏”[המצווה] השנייה... ’ואהבת לרעך כמוך’” (‏מתי כ”ב:39‏).‏

1, 2. ‏(א) מהי מצוות התורה השנייה בחשיבותה לפי דברי ישוע? (ב) באילו שאלות נדון כעת?‏

במטרה לנסות את ישוע שאל אותו פרוש אחד: ”מורנו, מהי המצווה הגדולה ביותר בתורה?” כפי שהוזכר במאמר הקודם, ישוע השיב ש”המצווה הגדולה ביותר והראשונה” היא: ”ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך”. ישוע הוסיף: ”השנייה דומה לה: ’ואהבת לרעך כמוך’” (‏מתי כ”ב:34–39‏).‏

2 ישוע אמר שעלינו לאהוב את הרֵע כפי שאנו אוהבים את עצמנו. לכן מוטב שנשאל: מי הוא רענו? כיצד נוכל לגלות אהבה לרע?‏

מי הוא רענו?‏

3, 4. ‏(א) איזה משל סיפר ישוע כשהשיב לשאלה: ”מיהו רעי”? (ב) כיצד עזר השומרוני לאדם שנשדד, הוכה והוטל בין חיים למוות? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

3 תן דעתך לדרך שבה השיב ישוע לאיש צדקן ששאל אותו: ”מיהו רעי?” בתגובה לשאלתו הוא סיפר את משל השומרוני הטוב. ‏(קרא לוקס י’:29–37‏.) היינו מצפים מכוהן ומלוי מקרב  עם ישראל שינהגו כרעים כלפי אדם שנשדד, הוכה והוטל בין חיים למוות. אולם הם חלפו על פניו מבלי לעשות דבר עבורו. מי שעזר לו היה שומרוני — אדם שהשתייך לעם שכיבדו את תורת משה אך היו מושא לבוז מצד היהודים (‏יוח’ ד’:9‏).‏

4 במאמץ לעזור לאדם הפצוע להחלים, שפך השומרוני הטוב שמן ויין על פצעיו. הוא גם נתן לבעל הפונדק שני דינרים כדי שיטפל בו, סכום השווה בערכו לשכר של שני ימי עבודה (‏מתי כ’:2‏). לא קשה לראות מי הוכיח עצמו כרע אמיתי של האדם הפצוע. משלו של ישוע מלמד אותנו לגלות חמלה ואהבה כלפי רענו.‏

משרתי יהוה פועלים ללא דיחוי כדי לגלות אהבה לרע (ראה סעיף 5)‏

5. כיצד גילו משרתי יהוה אהבה לרע במהלך אסון טבע שהכה לא מזמן?‏

5 לא קל למצוא אנשים רחמנים כמו השומרוני הטוב. הדבר נכון במיוחד בתקופה קשה זו של ”אחרית הימים” כאשר רבים חסרי חיבה טבעית, תוקפניים וחסרי אהבת הטוב (‏טימ”ב ג’:1–3‏). למשל, מצבים חמורים עלולים להתעורר כשמכה אסון טבע. חשוב מה אירע כאשר סופת ההוריקן סנדי הכתה בניו יורק סיטי בשלהי אוקטובר 2012. באזור בעיר שנפגע קשה נבזזו תושבים שסבלו כבר ממחסור בחשמל, בחימום ובצרכים בסיסיים נוספים. באותו אזור ארגנו עדי־יהוה תוכנית כדי לעזור זה לזה ולאחרים. המשיחיים עושים מעשים כאלה מתוך אהבה לרע. מה הן דרכים נוספות לגלות אהבה לרע?‏

כיצד נוכל לגלות אהבה לרע?‏

6. כיצד פעילות הבישור קשורה להיותנו רעים?‏

6 הושט עזרה רוחנית לזולת. אנו עושים זאת בכך שאנו מפנים את תשומת לב האנשים ”לנחמה שמתוך הכתובים” — נחמה מחממת לב (‏רומ’ ט”ו:4‏). אנו ללא ספק נוהגים כרעים כאשר אנו משתפים אחרים באמת המקראית במסגרת פעילות הבישור (‏מתי כ”ד:14‏). איזו זכות נפלה בחלקנו להכריז את מסר המלכות מאת ”אלוהים המעניק תקווה”! (‏רומ’ ט”ו:13‏).‏

7. מהו כלל הזהב, וכיצד אנו מבורכים כאשר אנו פועלים על־פיו?‏

7 פעל על־פי כלל הזהב. ישוע תיאר כלל זה בדרשת ההר שלו במילים הבאות: ”כל מה שאתם רוצים שבני אדם יעשו לכם, כך עשו להם גם אתם. זוהי תמצית התורה והנביאים” (‏מתי ז’:12‏). כאשר אנו נוהגים בזולת כפי שיעץ ישוע אנו פועלים בהתאם לרוח ”התורה” (קובץ הספרים מבראשית עד דברים) ו”הנביאים” (הספרים הנבואיים בתנ”ך). כתבים אלה מראים בבירור שאלוהים מברך את מי שמגלים אהבה לאחרים. לדוגמה, באמצעות ישעיהו אמר יהוה: ”שמרו משפט, ועשו צדקה... אשרי אנוש יעשה זאת” (‏יש’ נ”ו:1, 2‏). אנו אכן זוכים לברכות מפני שאנו נוהגים באהבה ובצדקה עם רענו.‏

8. מדוע עלינו לאהוב את אויבינו, ומה יכול לנבוע מכך?‏

8 אהב את אויביך. ישוע ציין: ”שמעתם כי נאמר: ’אהב את רעך ושנא את אויבך’. אבל אני אומר לכם: התמידו לאהוב את אויביכם ולהתפלל בעד רודפיכם; כך תוכיחו שאתם בנים לאביכם שבשמיים” (‏מתי ה’:43–45‏). השליח פאולוס ציין נקודה דומה כשכתב: ”אם אויבך רעב, תן לו לאכול; אם הוא צמא, תן לו לשתות” (‏רומ’ י”ב:20;‏ מש’ כ”ה:21‏). על־פי  תורת משה, אדם היה צריך לעזור לאויבו לחלץ את בעל החיים שלו שכרע תחת משאו (‏שמ’ כ”ג:5‏). פעילות משותפת זו עשויה הייתה להפוך אויבים לשעבר לחברים טובים. המשיחיים מגלים אהבה, וכתוצאה מכך רבים מאויבינו ריככו את לבם כלפינו. אם נגלה אהבה כלפי אויבינו — אפילו כלפי רודפים קנאים — אולי כמה מהם יחבקו את דת האמת המשיחית, והדבר יסב לנו שמחה רבה.‏

9. מה אמר ישוע בנוגע להתפייסות עם אחינו?‏

9 ‏”חתרו לחיות בשלום עם כל אדם” ‏(‏עב’ י”ב:14‏). אין ספק שאחינו נכללים בהוראה זו, כי ישוע אמר: ”אם תביא את קורבנך אל המזבח ושם תיזכר כי לאחִיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך לפני המזבח ולך משם. תחילה התפייס עם אחיך, ואחר כך בשובך הקרב את קורבנך” (‏מתי ה’:23, 24‏). אלוהים מברך אותנו כאשר אנו מגלים אהבה לאחינו ופועלים ללא דיחוי כדי להתפייס עמו.‏

10. מדוע אל לנו להתמקד בפגמים של אחרים?‏

10 אל תתמקד בפגמים של אחרים. ‏”חדלו לשפוט למען לא תישפטו”, אמר ישוע, ”כי במשפט שאתם שופטים תישפטו ובמידה שאתם מודדים ימדדו לכם. אם כן, מדוע אתה מביט בקיסם אשר בעין אחיך ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך? או איך תוכל לומר לאחיך, ’הנח לי להוציא את הקיסם מעינך’, והנה קורה בעינך? צבוע! הוצא תחילה את הקורה מעינך, ואז תראה היטב ותדע איך להוציא את הקיסם מעינו של אחיך” (‏מתי ז’:1–5‏). איזו דרך רבת־עוצמה להורות לנו לא לבקר אחרים בשל מגרעותיהם הקטנות, בו בזמן שלנו עלולות להיות מגרעות חמורות.‏

 דרך מיוחדת לגלות אהבה לרע

11, 12. באיזו דרך ייחודית אנו מגלים אהבה לרענו?‏

11 אנו חפצים לגלות אהבה לרענו בדרך ייחודית. בדומה לישוע, אנו מבשרים את הבשורה הטובה על המלכות (‏לוקס ח’:1‏). ישוע ציווה על תלמידיו: ”עשו תלמידים מקרב כל העמים” (‏מתי כ”ח:19, 20‏). אנו ממלאים את חלקנו בקיום מצווה זו ומנסים לעזור לרענו לעזוב את הדרך הרחבה והמרווחת המובילה לאבדון ולעלות על הדרך הצרה המובילה לחיים (‏מתי ז’:13, 14‏). ברכתו של יהוה על מאמצים אלה ניכרת בבירור.‏

12 בדומה לישוע, אנו עוזרים לאנשים להיות מודעים לצורכם הרוחני (‏מתי ה’:3‏). באשר לאלה המגיבים בחיוב אנו תורמים את חלקנו בסיפוק צורך זה כשאנו חולקים אתם את ”בשורת אלוהים” (‏רומ’ א’:1‏). מי שחובקים את מסר המלכות מתפייסים עם אלוהים באמצעות ישוע המשיח (‏קור”ב ה’:18, 19‏). אם כן, כשאנו מטיפים את הבשורה הטובה אנו מגלים אהבה לרע בדרך חשובה לאין ערוך.‏

13. מה אתה חש באשר להשתתפותך בפעילותנו כמכריזי המלכות?‏

13 אנו עורכים ביקורים חוזרים יעילים ותוכניות לשיעורי מקרא ושואבים סיפוק מכך שאנו עוזרים לאחרים להתאים את חייהם לאמות המידה הצודקות של אלוהים. הדבר עשוי להביא לשינוי מהותי בסגנון חייהם של תלמידי מקרא (‏קור”א ו’:9–11‏). אנו מתעודדים כשאנו רואים כיצד אלוהים עוזר למי שיש להם ”נטיית הלב הנכונה לחיי עולם” לערוך את השינויים הדרושים ולרקום עמו יחסים קרובים (‏מה”ש י”ג:48‏). עקב כך, עבור רבים השמחה תופסת את מקומו של הייאוש, ודאגה מופרזת מפנה את מקומה לביטחון באבינו השמימי. עד כמה משמח לראות את ההתקדמות הרוחנית של החדשים! האין אתה מסכים שזוהי זכות להראות את אהבתנו לרע בדרך מיוחדת זו כמכריזי המלכות?

תיאור האהבה שנכתב בהשראת אלוהים

14. ציין במילים משלך כמה מהיבטי האהבה המוזכרים בקורינתים א’. י”ג:4–8‏.‏

14 יישום דברי פאולוס בנוגע לאהבה במגעינו עם רענו יסייע לנו להימנע מבעיות רבות ולזכות לאושר ולברכת אלוהים. ‏(קרא קורינתים א’. י”ג:4–8‏.) הבה נסקור בקצרה מה אמר פאולוס באשר לאהבה ונראה כיצד נוכל ליישם את דבריו ביחסינו עם רענו.‏

15. ‏(א) מדוע עלינו להיות סבלנים וטובי לב? (ב) מאילו סיבות עלינו להימנע מקנאה ומהתרברבות?‏

15 ‏”האהבה סבלנית וטובת לב”. כפי שאלוהים מגלה סבלנות וטוב לב במגעיו עם בני אדם לא־מושלמים, כך גם עלינו להיות סבלנים וטובי לב כאשר אחרים עושים טעויות ונוהגים בחוסר התחשבות או אפילו בגסות. ”האהבה לא תקנא”, מכאן שאהבה אמיתית לא תרשה לנו לחמוד את רכושו או את זכויותיו הקהילתיות של אדם אחר. נוסף על כך, אם יש לנו אהבה, לא נתרברב או נתייהר. המקרא אומר לנו שיהוה שונא ”רוּם עיניים ורְחַב לב [לב יהיר]” (‏מש’ כ”א:4‏).

16, 17. איך נוכל לפעול בהתאם לכתוב בקורינתים א’. י”ג:5, 6‏?‏

16 האהבה תגרום לנו להתנהג כיאות עם רענו. לא נשקר לו, לא נגנוב ממנו ולא נעשה דבר שיפר את חוקיו ועקרונותיו של יהוה. בנוסף, האהבה תניע אותנו לא לדאוג רק לעניינינו האישיים אלא גם לענייני הזולת (‏פיל’ ב’:4‏).‏

17 אהבה אמיתית לא תתרגז בקלות ו”לא תרשום את הפגיעות”, לכן לא  נרשום בספר חשבונות כביכול את המקרים בהם אחרים עושים דברים לא־אוהבים (‏תסל”א ה’:15‏). אם נשמור טינה, לא נשביע את רצון אלוהים, ולמעשה נלבה גחלת לוחשת שעלולה להתלקח ולפגוע בנו ובאחרים (‏וי’ י”ט:18‏). האהבה גורמת לנו לשמוח בָּאמת, אך היא לא תאפשר לנו ’לשמוח בעוולה’, אפילו אם אדם השונא אותנו מקבל יחס לא־הוגן או סובל מאי־צדק ‏(קרא משלי כ”ד:17, 18‏)‏‏.

18. מה אנו למדים על אהבה מן הכתוב בקורינתים א’. י”ג:7, 8‏?‏

18 חשוב על המשך תיאורו של פאולוס בנושא האהבה. הוא אמר שהאהבה ”תישא את הכול”. אם מישהו פוגע בנו אך מבקש את סליחתנו, האהבה מניעה אותנו לסלוח לו. האהבה ’תאמין בכל’ הכתוב בדבר־אלוהים ותגרום לנו להיות מכירי תודה על המזון הרוחני שאנו מקבלים. האהבה ”תקווה לכול” — להתגשמות כל ההבטחות המתועדות במקרא — והיא דוחקת בנו להעניק לאחרים הסבר על תקוותנו (‏פט”א ג’:15‏). לנוכח מצבים קשים, אנו גם מתפללים ומקווים לתוצאות הרצויות ביותר. האהבה ”תחזיק מעמד בכול”, בין שמדובר בחטאים המבוצעים נגדנו ובין שברדיפות או בניסיונות אחרים. נוסף על כך, ”האהבה לא תימוט לעולם”. עושי רצון אלוהים יגלו אהבה זו לנצח נצחים.

המשך לאהוב את רעך כמוך

19, 20. איזו הוראה מקראית צריכה להניענו להמשיך לגלות אהבה לרענו?‏

19 אם ניישם את הוראת המקרא, נוכל להמשיך לנהוג ברענו באהבה. אנו מגלים אהבה זו לכל בני האדם, לא רק לאלה שמאותו רקע אתני שלנו. בנוסף, עלינו לזכור שישוע אמר: ”ואהבת לרעך כמוך” (‏מתי כ”ב:39‏). אלוהים והמשיח מצפים מאתנו לאהוב את רענו. אם איננו בטוחים מה לעשות במצב מסוים הנוגע לרענו, הבה נתפלל לאלוהים שידריך אותנו באמצעות רוח הקודש. אם נעשה כן, נזכה לברכת יהוה ונפעל בדרך אוהבת (‏רומ’ ח’:26, 27‏).‏

20 המצווה לאהוב את רענו כמונו נקראת ”המצווה המלכותית” (‏יעקב ב’:8‏). לאחר שהתייחס פאולוס לכמה מצוות בתורת משה, הוא ציין: ”כל מצווה אחרת מסתכמת במאמר: ’ואהבת לרעך כמוך’. האהבה אינה גומלת רעה לזולת; לפיכך האהבה היא קיום התורה” (‏רומ’ י”ג:8–10‏). אי לכך, עלינו להמשיך לגלות אהבה לרע.‏

21, 22. מדוע עלינו לאהוב את אלוהים ואת רענו?‏

21 כאשר אנו מהרהרים מדוע עלינו לגלות אהבה לרענו, טוב נעשה אם נזכור שישוע אמר שאביו ”מזריח שמשו על רעים ועל טובים וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים” (‏מתי ה’:43–45‏). עלינו לגלות אהבה כלפי רענו, בין שהוא טוב ובין שהוא רע. כפי שהוזכר קודם לכן, דרך חשובה לגלות אהבה זו היא לחלוק עמו את מסר המלכות. אילו ברכות נפלאות מצפות לרענו אם יגלה הערכה אמיתית לבשורה הטובה!‏

22 יש לנו סיבות רבות לאהוב את יהוה ללא סייג. כמו כן, קיימות דרכים רבות להראות את אהבתנו לרענו. כאשר אנו מגלים אהבה לאלוהים ולרענו, אנו מכבדים את מה שישוע אמר באשר לנושאים חיוניים אלה. מעל לכול, אנו משמחים את אבינו השמימי האוהב, יהוה.‏