עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

‏”ואהבת את יהוה אלוהיך”‏

‏”ואהבת את יהוה אלוהיך”‏

‏”ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך” (‏מתי כ”ב:37‏).‏

1. מדוע התעצמה האהבה בין אלוהים ובנו?‏

בנו של יהוה, ישוע המשיח, הצהיר: ”אני אוהב את האב” (‏יוח’ י”ד:31‏). הוא גם אמר: ”האב אוהב את הבן” (‏יוח’ ה’:20‏). אין הדבר צריך להפתיענו. אחרי הכול, בקיומו הקדם אנושי היה הוא ’אָמונו’ של אלוהים במשך עידני עידנים (‏מש’ ח’:30‏). ככל שיהוה וישוע עבדו יחד, כך למד הבן רבות על תכונותיו של אביו והיו לו אינספור סיבות לאהוב אותו. למעשה, בעקבות התרועעותם הקרובה התעצמה אהבתם זה לזה.

2. ‏(א) מה כרוך באהבה? (ב) באילו שאלות נדון?‏

2 אהבה כרוכה ברגשי חיבה עמוקים כלפי מישהו. דוד מחבר התהלים שר: ”ארְחָמך [ארחש לך חיבה], יהוה חִזקי” (‏תהל’ י”ח:2‏). כך עלינו להרגיש כלפי אלוהים, שכן הוא חש חיבה כלפינו. אם נשמע בקול יהוה הוא יגלה את אהבתו כלפינו. ‏(קרא דברים ז’:12, 13‏.) אך האם באמת נוכל לאהוב את אלוהים אף שאיננו רואים אותו? מה משמע הדבר לאהוב את יהוה? מדוע עלינו לאהוב אותו? וכיצד נוכל לגלות את אהבתנו כלפיו?

 מדוע ניתן לאהוב את אלוהים

3, 4. מדוע יש באפשרותנו לאהוב את יהוה?‏

3 ‏”אלוהים הוא רוח”, לכן איננו יכולים לראותו (‏יוח’ ד’:24‏). עם זאת, אפשר לאהוב אותו, ובכתבי־הקודש מצוּוה עלינו לתת ביטוי לאהבה זו. לדוגמה, משה אמר לבני ישראל: ”ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך” (‏דב’ ו’:5‏).‏

4 מדוע ניתן לאהוב את אלוהים בכל לבנו? משום שהוא ברא אותנו עם צורך רוחני ונטע בנו את היכולת לבטא אהבה. כאשר הצורך הרוחני שלנו מסופק כהלכה, אהבתנו ליהוה מתעצמת; כמו כן, הדבר מקנה לנו בסיס איתן לאושר. ”אשרי המשוועים לדברים רוחניים”, אמר ישוע, ”כי להם שייכת מלכות השמיים” (‏מתי ה’:3‏). באשר למה שמכונה על־ידי כמה רצון מולד לעבוד את אלוהים, נאמר בספר אחד: ”עלינו לעמוד חדורי יראת כבוד, פליאה והערצה לנוכח האוניברסליות של חיפוש האדם אחר ישות עליונה ושל האמונה בה” (‏לא טוב היות האדם לבדו ‏[Man Does Not Stand Alone] מאת א. ק. מוריסון).‏

5. מניין לנו שהחיפוש אחר אלוהים אינו חיפוש עקר?‏

5 האם החיפוש אחר אלוהים הינו חיפוש עקר? לא, כי הוא חפץ שנמצא אותו. השליח פאולוס הבהיר את הנקודה כאשר נתן עדות לקהל שהתאסף באריופגוס. היה זה בקרבת הפַּרְתֶּנוֹן — מקדש לכבוד אַתֶנָה, אלת העיר אתונה העתיקה. תאר לעצמך שאתה נמצא שם כשפאולוס מדבר על ”האל אשר ברא את העולם ואת כל אשר בו” ומסביר שהוא ”אינו שוכן במקדשים מעשה ידיים”. השליח מוסיף שאלוהים ”מאדם אחד יצר את כל העמים כדי שישבו על פני כל הארץ. הוא קבע עתים והציב גבולות למושב בני האדם, על מנת שיחפשו את אלוהים ואף יגששו אחריו וימצאו אותו, ולמעשה הוא אינו רחוק מאף אחד מאתנו” (‏מה”ש י”ז:24–27‏). אכן, אפשר למצוא את אלוהים! מעל לשבעה מיליון וחצי עדים של יהוה ’מצאו אותו’ — והם אוהבים אותו מאוד.‏

מה משמע הדבר לאהוב את אלוהים

6. לפי דברי ישוע מהי ”המצווה הגדולה ביותר והראשונה”?‏

6 אהבתנו ליהוה צריכה לנבוע מהלב. ישוע הבהיר זאת לאחר שפרוש אחד שאל אותו: ”מורנו, מהי המצווה הגדולה ביותר בתורה?” בתגובה השיב ישוע: ”’ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך’. זוהי המצווה הגדולה ביותר והראשונה” (‏מתי כ”ב:34–38‏).‏

7. מה משמע הדבר לאהוב את אלוהים (א) ’בכל לבנו’? (ב) ’בכל נפשנו’? (ג) ’בכל שכלנו’?‏

7 למה התכוון ישוע כשאמר שעלינו לאהוב את אלוהים ’בכל לבנו’? הוא התכוון שעלינו לאהוב את יהוה בכל לבנו הסמלי, המשפיע על רצונותינו, תחושותינו ורגשותינו. עלינו גם לאהוב אותו ’בכל נפשנו’, כלומר בכל חיינו ובכל ישותנו. בנוסף, עלינו לאהוב את אלוהים ’בכל שכלנו’, או עם כל יכולותינו השכליות. מכאן שעלינו לאהוב את יהוה בצורה מלאה, ללא סייג.‏

8. מה תניע אותנו לעשות אהבתנו לאלוהים?‏

8 אם אנו אוהבים את אלוהים בכל לבנו, נפשנו ושכלנו, נהיה תלמידים שקדנים של דברו, נפעל בלב שלם לקידום מטרותיו ונכריז בקנאות את הבשורה הטובה על המלכות (‏מתי כ”ד:14;‏ רומ’ י”ב:1, 2‏). אהבה אמיתית ליהוה תקרב אותנו אליו יותר ויותר (‏יעקב ד’:8‏). מובן שלא  נוכל לפרט את כל הסיבות לכך שעלינו לאהוב את אלוהים. אולם הבה נדון בכמה מהן.‏

מדוע עלינו לאהוב את יהוה

9. מדוע אתה אוהב את יהוה בוראנו ומכלכלנו?‏

9 יהוה בוראנו ומכלכלנו. ‏”בזכותו אנו חיים ומתנועעים וקיימים”, אמר פאולוס (‏מה”ש י”ז:28‏). יהוה העניק לנו את מעוננו הארצי הנהדר (‏תהל’ קט”ו:16‏). הוא גם מספק לנו מזון ודברים אחרים שלהם אנו זקוקים כדי להמשיך להתקיים. לכן פאולוס יכול היה להגיד לתושבי ליסטרה עובדי האלילים ש’אלוהים חיים לא חדל להעיד על עצמו במעשיו הטובים: הוא נתן להם גשם מן השמיים ועונות פוריות, העניק להם מזון בשפע ומילא את לבם בשמחה’ (‏מה”ש י”ד:15–17‏). האין זו סיבה טובה לאהוב את בוראנו הנאדר ומכלכלנו האוהב? (‏קהלת י”ב:1‏).‏

10. מה צריכה להיות תגובתנו באשר לאמצעי שסיפק אלוהים להסרת החטא והמוות?‏

10 אלוהים פעל להסרת החטא והמוות שירשנו מאדם הראשון ‏(‏רומ’ ה’:12‏). למעשה, ”אלוהים הראה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו עוד כשהיינו אנשים חוטאים” (‏רומ’ ה’:8‏). ללא ספק, לבנו גדוש אהבה ליהוה על שאפשר לנו לקבל סליחת חטאים בתנאי שנתחרט ונגלה אמונה בקורבן הכופר של ישוע (‏יוח’ ג’:16‏).‏

11, 12. איזו תקווה העניק לנו יהוה?‏

11 יהוה ’מעניק תקווה שממלאת אותנו בשמחה ובשלום’ ‏(‏רומ’ ט”ו:13‏). התקווה מאת אלוהים מאפשרת לנו להחזיק מעמד במבחני אמונה. משיחיים משוחים שיוכיחו ’נאמנות עד מוות יקבלו את כתר החיים השמימיים’ (‏ההת’ ב’:10‏). אנשי תום בעלי התקווה הארצית ייהנו מברכות נצחיות בגן עדן חובק עולם שמבטיח אלוהים (‏לוקס כ”ג:43‏). מהי תגובתנו לתוחלת זו? האין אנו מתמלאים שמחה ושלום, וכמו כן אהבה כלפי האל הנותן ”כל מתנה טובה וכל מתנה מושלמת”? (‏יעקב א’:17‏).‏

12 אלוהים העניק לנו את תקוות התחייה מחממת הלב ‏(‏מה”ש כ”ד:15‏). מובן שאנו מתעצבים מאוד עקב מות יקיר, אך הודות לתקוות התחייה איננו ’מתעצבים כשאר האנשים אשר אין להם תקווה’ (‏תסל”א ד’:13‏). ברוב אהבתו נכסף יהוה אלוהים להקים לתחייה את המתים, במיוחד את משרתיו הנאמנים, כמו איוב הצדיק (‏איוב י”ד:15‏). דמיין לעצמך איזו שמחה תהיה כאשר המוקמים לתחייה ייפגשו שוב עם יקיריהם כאן על הארץ. לבנו מתמלא אהבה לאבינו השמימי שהעניק לנו את תקוות התחייה הנהדרת.‏

13. מניין לנו שאלוהים אכן דואג לנו?‏

13 יהוה באמת דואג לנו. (קרא תהלים ל”ד:7,‏ 19, 20;‏ פטרוס א’. ה’:6, 7‏.) הואיל ואנו יודעים שאלוהינו האוהב תמיד מוכן לעזור לנאמניו, אנו חשים ביטחון כחלק מ’צאן מרעיתו’ (‏תהל’ ע”ט:13‏). מעבר לכך, אהבתו של אלוהים כלפינו תיראה בבירור בזכות מה שהוא יבצע למעננו באמצעות מלכות המשיח. לאחר שמלכו הנבחר, ישוע המשיח, יסיר מן הארץ את האלימות, הדיכוי והרשע, מי שמצייתים לאלוהים יבורכו בשלום ובשגשוג נצחיים (‏תהל’ ע”ב:7,‏ 12–14,‏ 16‏). האינך מסכים שתוחלת זו מעניקה לנו סיבה מוצקה לאהוב בכל לבנו, נפשנו, כוחנו ושכלנו את האל הדואג לנו? (‏לוקס י’:27‏).‏

14. איזו זכות יקרה לאין שיעור העניק לנו אלוהים?‏

14 יהוה העניק לנו את הזכות היקרה לאין שיעור לשרתו כעדיו ‏(‏יש’ מ”ג:10–12‏). אנו אוהבים את אלוהים על שנתן לנו את ההזדמנות לתמוך בריבונותו ולהביא  תקווה אמיתית לאנשים בעולם מוכה בעיות זה. בנוסף, אנו יכולים לדבר תוך אמונה וביטחון מאחר שאנו מכריזים את הבשורה הטובה המבוססת על דברו של אל האמת, שהבטחותיו מפיחות התקווה לעולם אינן מכזיבות. ‏(קרא יהושע כ”א:45; כ”ג:14‏.) כמובן, רשימת הברכות והסיבות לאהוב את יהוה עוד ארוכה מאוד. אך כיצד נוכל לתת ביטוי לאהבתנו כלפיו?‏

כיצד נוכל להראות את אהבתנו לאלוהים

15. איזו תועלת צומחת לנו מלימוד דבר־אלוהים ומיישום הכתוב בו?‏

15 למד בשקדנות ויישם את דבר־אלוהים. בדרך זו אנו מראים את אהבתנו ליהוה ואת רצוננו הכן לאפשר לדברו להיות ’אור לנתיבתנו’ (‏תהל’ קי”ט:105‏). אם אנו חווים מצוקה נוכל לשאוב נחמה ממילים אוהבות ומעודדות כגון אלה: ”לב נשבר ונדכה, אלוהים, לא תבזה”. ”חסדך, יהוה, יסעדני. ברוב שׂרעפיי [מחשבות טורדות] בקרבי, תנחומיך ישעשעו נפשי” (‏תהל’ נ”א:19; צ”ד:18, 19‏). יהוה מגלה רחמים כלפי הסובלים, וגם ישוע מרחם על האנשים (‏יש’ מ”ט:13;‏ מתי ט”ו:32‏). לימוד המקרא יכול להגביר את מודעותנו באשר לאהבתו ולדאגתו של יהוה כלפינו, והדבר יניע אותנו לאהוב אותו מעומק הלב.‏

16. כיצד תפילות קבועות עשויות להעמיק את אהבתנו לאלוהים?‏

16 התפלל לאלוהים בקביעות. תפילותינו מקרבות אותנו יותר ויותר ל’שומע התפילה’ (‏תהל’ ס”ה:3‏). כשאנו מבחינים שאלוהים עונה לתפילותינו, אהבתנו אליו מעמיקה. לדוגמה, אולי ראינו שהוא לא מאפשר לנו להתפתות למעלה מיכולתנו (‏קור”א י’:13‏). אם אנו חשים חרדה ופונים ליהוה בתחינות מעומק הלב, אנו עשויים להתנסות ב”שלום אלוהים” שאין שווה לו (‏פיל’ ד’:6, 7‏). לעיתים אנו עשויים להתפלל חרישית — כפי שעשה נחמיה — ולהיווכח שתפילתנו זוכה למענה (‏נחמ’ ב’:1–6‏). ככל שאנו ’מתמידים בתפילה’ ומבחינים שיהוה עונה לבקשותינו, כך גוברת אהבתנו אליו ומתחזק ביטחוננו שהוא יעזור לנו  להתמודד עם מבחני אמונה נוספים (‏רומ’ י”ב:12‏).‏

17. כיצד נתייחס לנוכחות באסיפות אם אנו אוהבים את אלוהים?‏

17 עשה לך להרגל לנכוח באסיפות המשיחיות ובכינוסים ‏(‏עב’ י’:24, 25‏). בני ישראל התאספו כדי להקשיב וללמוד על יהוה במטרה לירוא אותו ולשמור את תורתו (‏דב’ ל”א:12‏). עשיית רצון אלוהים אינה מכבידה אם אנו באמת אוהבים אותו. ‏(קרא יוחנן א’. ה’:3‏.) לכן אל לנו לעולם להקל ראש בחשיבות הנוכחות באסיפות. לא נרצה להרשות לדבר לגרום לנו לאבד את האהבה ליהוה שהייתה לנו בהתחלה (‏ההת’ ב’:4‏).‏

18. מה מניעה אותנו אהבתנו לאלוהים לעשות בנוגע לבשורה הטובה?

18 חלוק עם אחרים בקנאות את ”אמת הבשורה הטובה” ‏(‏גל’ ב’:5‏). אהבתנו כלפי אלוהים מניעה אותנו לדבר על מלכות המשיח שבידי בנו יקירו, ש’ירכב על דבר אמת’ בהר מגידון (‏תהל’ מ”ה:5;‏ ההת’ ט”ז:14,‏ 16‏). עד כמה זה משמח ליטול חלק במלאכת עשיית התלמידים ולעזור לאנשים ללמוד על אהבתו של אלוהים ועל העולם החדש שהבטיח (‏מתי כ”ח:19, 20‏).‏

19. מדוע עלינו להעריך את המסגרת שקבע יהוה לרעיית עדרו?‏

19 גלה הערכה למסגרת שקבע אלוהים לרעיית עדרו ‏(‏מה”ש כ’:28‏). זקני־הקהילה המשיחיים הם אמצעי מטעם יהוה, שתמיד פועל לטובתנו המרבית. הזקנים הם ”כמחבא רוח וסתר זרם, כפלגי מים בצָיון, כצל סלע כבד בארץ עייפה” (‏יש’ ל”ב:1, 2‏). אנו שמחים למצוא מחסה מפני רוח חזקה או סופת גשמים מקפיאה. ועד כמה נעים להיסתר מהשמש הקופחת עלינו ולחסות בצלו של סלע. תיאורים ציוריים אלה עוזרים לנו להבין שהזקנים מספקים לנו את העזרה והרענון הרוחניים הדרושים לנו. ציות לאלה המנהיגים אותנו מראה עד כמה אנו מעריכים ”מתנות בבני אדם” אלה ומוכיח את אהבתנו לאלוהים ולמשיח, ראש הקהילה (‏אפ’ ד’:8; ה’:23;‏ עב’ י”ג:17‏).‏

יהוה מעניק רועים המגלים עניין כן בחברי העדר (ראה סעיף 19)‏

המשך להעמיק את אהבתך לאלוהים

20. כיצד תגיב לכתוב ביעקב א’:22–25 אם אתה אוהב את אלוהים?‏

20 אם יש לך יחסים אוהבים עם יהוה, תהיה ’עושה הדבר, ולא רק שומע’. ‏(קרא יעקב א’:22–25‏.) ל’עושי הדבר’ יש אמונה המניבה מעשים, כגון פעילות הטפה נלהבת והשתתפות באסיפות משיחיות. מאחר שאתה באמת אוהב את יהוה, אתה תציית ל’תורתו המושלמת’ המכילה את כל מה שהוא דורש מאתנו (‏תהל’ י”ט:8–12‏).‏

21. למה ניתן לדמות את תפילותיך הכנות?‏

21 אהבה ליהוה אלוהים תניע אותך לפנות אליו לעיתים קרובות בתפילה מעומק הלב. דוד מחבר התהלים התייחס ככל הנראה לקטורת שנהגו להקטיר מדי יום בתקופת התורה כששר: ”תיכון תפילתי קטורת לפניך [יהוה], משאת כפיי מנחת ערב” (‏תהל’ קמ”א:2;‏ שמ’ ל’:7, 8‏). מי ייתן ובקשותיך הנאמרות בענווה, תחינותיך הכנות ודברי ההלל וההודיה הלבביים שלך יהיו כקטורת בעלת ריח ניחוח המסמלת תפילות הרצויות בעיני אלוהים (‏ההת’ ה’:8‏).‏

22. באיזה סוג אהבה נדון במאמר הבא?‏

22 ישוע אמר שעלינו לאהוב את אלוהים ואת הרע (‏מתי כ”ב:37–39‏). כפי שנראה בהמשך הדיון בתכונה זו, אהבתנו ליהוה ולעקרונותיו תעזור לנו לשמור על יחסים טובים עם אחרים ולגלות אהבה לרע.‏