עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  מאי 2014

האם אתה מתקדם עם ארגונו של יהוה?‏

האם אתה מתקדם עם ארגונו של יהוה?‏

‏”עיני יהוה על צדיקים” (‏פט”א ג’:12‏).‏

1. איזה ארגון החליף את עם ישראל הכופר בתור עם לשמו של יהוה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

ייסוד הקהילה המשיחית במאה הראשונה ושיקום עבודת האמת בימינו נזקפים בצדק לזכות יהוה. כפי שהוזכר במאמר הקודם, הארגון המורכב מתלמידי המשיח הקדומים החליף את עם ישראל הכופר בתור עם לשמו של יהוה. הארגון החדש, שזכה לחסדו הרב של אלוהים, ניצל מחורבן ירושלים ב־70 לספירה (‏לוקס כ”א:20, 21‏). אירועים אלה שהתרחשו במאה הראשונה מקבילים להתפתחויות הקשורות למשרתי יהוה כיום. הסדר העולמי של השטן יגיע בקרוב אל קצו, אך ארגון אלוהים ישרוד את אחרית הימים (‏טימ”ב ג’:1‏). כיצד נוכל להיות בטוחים בכך?‏

2. מה אמר ישוע בנוגע ל’צרה הגדולה’, וכיצד היא תחל?‏

2 בנוגע לנוכחותו הסמויה מן העין ולאחרית הסדר העולמי, אמר ישוע: ”תהיה צרה גדולה אשר לא הייתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, ואף לא תהיה כמוה” (‏מתי כ”ד:3,‏ 21‏). צרה זו שלא הייתה כדוגמתה תחל כשיביא יהוה חורבן על ”בבל הגדולה”, המעצמה העולמית של דתות  הכזב, באמצעות הכוחות הפוליטיים (‏ההת’ י”ז:3–5,‏ 16‏). מה יקרה לאחר מכן?‏

פעולה מצד השטן תוביל להר מגידון

3. מה יקרה לעם יהוה לאחר השמדת דתות הכזב?‏

3 לאחר השמדת דתות הכזב יתקפו השטן וגורמים שונים בעולמו את משרתי יהוה. לדוגמה, בנוגע ל”גוג [מ]ארץ המגוג” כתבי־הקודש מנבאים: ”כשואה תבוא. כענן לכסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך”. היות ולעדי־יהוה אין כוחות צבאיים והם עם שוחר שלום שאין כמותו עלי אדמות, הם ייראו כמטרה קלה. אבל תקיפתם תתברר כטעות חמורה (‏יח’ ל”ח:1, 2,‏ 9–12‏).‏

4, 5. כיצד יגיב יהוה למאמצי השטן להשמיד את משרתיו?‏

4 כיצד יגיב אלוהים למאמצי השטן להשמיד את עמו? יהוה יפעל בתור ריבון היקום ויתערב למענם. בעיני יהוה המתקפה על משרתיו תיחשב כמתקפה עליו. ‏(קרא זכריה ב’:12‏.) הואיל וכך, אבינו השמימי ינקוט פעולה ללא דיחוי על מנת לחלצנו. ישועה זו תתרחש כשתבוא ההשמדה על עולמו של השטן בהר מגידון, ”מלחמת היום הגדול של האלוהים הכול יכול” (‏ההת’ ט”ז:14,‏ 16‏).‏

5 נבואת המקרא מציינת בנוגע להר מגידון: ”’ריב ליהוה בגויים. נשפט הוא לכל בשר. הרשעים נתנם לחרב’, נאום יהוה. כה אמר יהוה צבאות: ’הנה, רעה יוצאת מגוי אל גוי, וסער גדול ייעור מירכתי ארץ. והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא ייספדו ולא ייאספו ולא ייקברו. לדומן על פני האדמה יהיו’” (‏יר’ כ”ה:31–33‏). מלחמת הר מגידון תביא את הסדר העולמי המרושע הזה אל קצו. עולמו של השטן יחלוף לבלי שוב, אך החלק הארצי של ארגון יהוה יינצל.‏

מדוע משגשג ארגון יהוה כיום

6, 7. ‏(א) מניין נאספים מי שמרכיבים את ’ההמון הרב’? (ב) איזה גידול חל בשנים האחרונות?‏

6 ארגון אלוהים שורד ומשגשג על הארץ כי האנשים המהווים חלק ממנו רצויים בעיניו. המקרא מבטיח לנו: ”עיני יהוה על צדיקים, ואוזניו אל תחינתם” (‏פט”א ג’:12‏). הצדיקים כוללים ”המון רב... הבאים מן הצרה הגדולה” (‏ההת’ ז’:9,‏ 14‏). ניצולים אלה הם לא רק ”המון”, הם ‏”המון רב” ‏— מספר גדול מאוד של אנשים. האם אתה רואה את עצמך בקרבם כאחד הניצולים מ”הצרה הגדולה”?‏

7 מניין נאספים מי שמרכיבים את ההמון הרב? הם נאספים יחד הודות לפעילות שניבא עליה ישוע כחלק מאות נוכחותו. הוא אמר: ”בשורה טובה זו על המלכות תוכרז בכל העולם המיושב לעדות לכל העמים, ואחרי כן יבוא הקץ” (‏מתי כ”ד:14‏). זו הפעילות העיקרית שמבצע ארגון אלוהים בתקופה זו של אחרית הימים. עקב פעילות הבישור וההוראה הכלל עולמית של עדי־יהוה, למדו מיליוני בני אדם לעבוד את אלוהים ”בָּרוח ועל־פי האמת” (‏יוח’ ד’:23, 24‏). לדוגמה, בתקופה של עשר שנים — בין שנות השירות 2003 עד 2012 — נטבלו מעל ל־2,707,000 איש כסמל  להקדשתם לאלוהים. ישנם כיום מעל ל־7,900,000 עדים ברחבי העולם ומיליונים נוספים מתרועעים אתם, במיוחד בטקס הזיכרון השנתי למות המשיח. לא ניתן לזקוף לזכותנו נתונים אלה שהרי ’אלוהים הוא המצמיח’ (‏קור”א ג’:5–7‏). כך או כך, אין להתכחש לעובדה שההמון הרב הולך וגדל מדי שנה.‏

8. מה הסיבה לגידול המרשים החל בארגון יהוה בימינו?‏

8 יהוה עצמו תומך בעדיו, ולכן קיים גידול מרשים במספר משרתיו. ‏(קרא ישעיהו מ”ג:10–12‏.) גידול זה נובא במילים הבאות: ”הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. אני, יהוה, בעתה אחישנה” (‏יש’ ס’:22‏). בשלב מסוים ניתן היה לכנות את השארית המשוחה ”הקטון”, אך מספרה גדל כשנאספו חברים נוספים של עם ישראל הרוחני אל ארגון אלוהים (‏גל’ ו’:16‏). הודות לברכת יהוה במרוצת השנים, הגידול ממשיך עם איסופם של ההמון הרב.‏

מה יהוה דורש מאתנו

9. מה עלינו לעשות אם אנו רוצים שהעתיד המזהיר המובטח בדבר־אלוהים יהיה מנת חלקנו?‏

9 בין שאנו משתייכים למשיחיים המשוחים ובין שאנו חלק מההמון הרב, העתיד המזהיר המובטח בדבר־אלוהים יוכל להיות מנת חלקנו. אולם כדי ליהנות מכך עלינו לעמוד בדרישותיו של יהוה (‏יש’ מ”ח:17, 18‏). חשוב על עם ישראל שהיה כפוף לתורת משה. אחת ממטרות התורה הייתה להגן על העם באמצעות חוקים הקשורים להתנהגות מינית, לענייני עסקים, לטיפול בילדים, ליחס ההולם שבין אדם לחברו וכן הלאה (‏שמ’ כ’:14;‏ וי’ י”ט:18,‏ 35–37;‏ דב’ ו’:6–9‏). עמידה בדרישותיו של אלוהים מצמיחה לנו תועלת דומה, ועשיית רצונו אינה מכבידה עלינו. ‏(קרא יוחנן א’. ה’:3‏.) למעשה, כפי שהתורה הגנה על עם ישראל, ציות לחוקיו ולעקרונותיו של יהוה אלוהים לא רק מגן עלינו, אלא גם עוזר לנו להיות ”בריאים באמונה” (‏טיט’ א’:13‏).‏

10. מדוע עלינו להקצות זמן ללימוד המקרא ולקיום ערב משפחה רוחני מדי שבוע?‏

10 החלק הארצי של ארגון יהוה מתקדם בדרכים שונות. לדוגמה, הבנתנו את האמת המקראית מתבהרת יותר ויותר. אין זה צריך להפתיענו, שהרי ”אורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום” (‏מש’ ד’:18‏). אך טוב נעשה אם נשאל את עצמנו: ’האם אני ממשיך להתעדכן בהבהרות בנוגע להבנתנו את האמת המקראית? האם אני נוהג לקרוא את המקרא מדי יום? האם אני קורא בשקיקה את הפרסומים שלנו? האם אני ויקיריי מקיימים מדי שבוע ערב משפחה רוחני?’ רובנו יסכימו שאין זה קשה מדי לעשות זאת. ברוב המקרים כל שדרוש הוא להקצות זמן לפעילויות אלה. חיוני מאוד לרכוש ידע מדויק מתוך כתבי־הקודש, ליישם אותו ולהתקדם רוחנית — במיוחד כיום כשהצרה הגדולה ממשמשת ובאה.‏

11. איזו תועלת מצמיחים האסיפות והכינוסים בימינו בדומה לחגים בימי קדם?‏

11 ארגון יהוה פועל לטובתנו המרבית כשהוא מעודד אותנו להישמע לעצת השליח פאולוס: ”הבה נשים לב איש אל רעהו כדי לעורר זה את זה  לאהבה ולמעשים טובים, ואל נזנח את התכנסויותינו, כמנהג כמה אנשים, אלא נעודד זה את זה, ועל אחת כמה וכמה בראותכם כי קרב היום” (‏עב’ י’:24, 25‏). חגים שנתיים והתכנסויות אחרות לשם עבודת אלוהים תרמו לבנייתו הרוחנית של עם ישראל. בנוסף, אירועים כמו חג הסוכות המיוחד שנחוג בימי נחמיה היו אירועים משמחים (‏שמ’ כ”ג:15, 16;‏ נחמ’ ח’:9–18‏). אנו מפיקים תועלת דומה מהאסיפות ומהכינוסים שלנו. הבה ננצל עד תום אמצעים אלה לרווחתנו הרוחנית ולאושרנו (‏טיט’ ב’:2‏).‏

12. כיצד עלינו להתייחס לפעילות הכרזת המלכות?‏

12 כמי שמשתייכים לארגון אלוהים אנו שמחים להשתתף ”בעבודת קודש — בהכרזת הבשורה הטובה של אלוהים” (‏רומ’ ט”ו:16‏). עיסוק ”בעבודת קודש” זו הופך אותנו ל’שותפיו לעבודה’ של יהוה, ”הקדוש” (‏קור”א ג’:9;‏ פט”א א’:15‏). הטפת הבשורה הטובה תורמת לקידוש שמו של יהוה. זו אכן זכות גדולה לאין שיעור להיות מופקדים על ”הבשורה הטובה המפוארת של האל המאושר” (‏טימ”א א’:11‏).‏

13. במה תלויים בריאותנו הרוחנית התקינה ואף חיינו?‏

13 אלוהים מעוניין שנשמור על בריאות רוחנית תקינה בכך שנדבק בו ונתמוך בארגונו ובפעילויות השונות המתבצעות בו. משה אמר לעם ישראל: ”העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את יהוה אלוהיך, לשמוע בקולו וּלְדָבְקָה בו; כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם” (‏דב’ ל’:19, 20‏). חיינו תלויים בכך שנעשה את רצון יהוה, שנאהב אותו, שנשמע בקולו ושנדבק בו.‏

14. אילו רגשות הביע אח אחד בנוגע לחלק הגלוי לעין של ארגון אלוהים?‏

14 אח פרייס יוּז שדבק בנחישות באלוהים ותמיד התקדם יחד עם ארגונו, כתב: ”אני כה אסיר תודה שאני חי בידיעה על מטרות יהוה החל מאותם ימים ראשונים, זמן קצר לפני שנת 1914... אם היה דבר שנחשב לחשוב ביותר עבורי, הרי שמדובר בשמירה על קרבה לארגונו הגלוי לעין של יהוה. ניסיון העבר שלי לימדני עד כמה אין זה בטוח להסתמך על חשיבה אנושית. ברגע שגיבשתי דעה נחושה בנידון, גמרתי אומר לדבוק בארגון הנאמן. וָלא, איך אוכל לזכות לחסד יהוה ולברכתו?”‏

המשך להתקדם עם ארגון אלוהים

15. הבא דוגמה מכתבי־הקודש המראה כיצד עלינו להגיב להבהרות הקשורות להבנתנו בנושאים מקראיים.‏

15 אם אנו רוצים לזכות לחסדו ולברכתו של יהוה כיחידים, עלינו לתמוך בארגונו ולקבל תיקונים בהבנתנו את כתבי־הקודש. למשל, לאחר מותו של ישוע היו אלפי משיחיים מרקע יהודי שהיו קנאים לתורה והתקשו להתנתק ממנה (‏מה”ש כ”א:17–20‏). אולם בזכות האיגרת של פאולוס אל העברים הם  קיבלו את העובדה שהם קודשו לא באמצעות קורבנות ”המוקרבים על־פי התורה”, אלא ”באמצעות הקרבת גופו של ישוע המשיח אחת ולתמיד” (‏עב’ י’:5–10‏). אין ספק שרוב המשיחיים ממוצא יהודי תיקנו את חשיבתם והתקדמו מבחינה רוחנית. גם עלינו ללמוד בשקדנות ולגלות פתיחות כאשר נעשים תיקונים בהבנתנו את דבר־אלוהים או בנוגע לפעילות ההטפה שלנו.‏

16. ‏(א) אילו ברכות יהפכו את החיים בעולם החדש לנפלאים? (ב) למה אתה מצפה בעולם החדש?‏

16 כל מי שיישאר נאמן ליהוה ולארגונו ימשיך ליהנות מברכתו. המשוחים הנאמנים ייהנו מזכויות מפוארות בתור יורשים השותפים למשיח בשמיים (‏רומ’ ח’:16, 17‏). תאר לעצמך עד כמה יהיו מהנים החיים בגן עדן לבעלי התקווה הארצית. כחלק מארגון יהוה אנו חווים שמחה רבה כאשר אנו מספרים לאחרים על העולם החדש שמבטיח אלוהים (‏פט”ב ג’:13‏). ”ענווים יירשו ארץ”, נאמר בתהלים ל”ז:11‏, ”והתענגו על רוב שלום”. אנשים ’יבנו בתים וישבו בהם’ וייהנו מ”מעשה ידיהם” (‏יש’ ס”ה:21, 22‏). לא עוד דיכוי, עוני ורעב (‏תהל’ ע”ב:13–16‏). בבל הגדולה לא תטעה יותר אף אדם, משום שהיא תחדל להתקיים (‏ההת’ י”ח:8,‏ 21‏). המתים יוקמו לתחייה ותיפתח בפניהם האפשרות לחיות לנצח (‏יש’ כ”ה:8;‏ מה”ש כ”ד:15‏). איזו תוחלת נפלאה עומדת לרשותם של מיליונים שהקדישו את חייהם ליהוה! כדי שהבטחות אלה מכתבי־הקודש יתממשו עבורנו כיחידים, עלינו להמשיך להתקדם מבחינה רוחנית ותמיד לצעוד יחד עם ארגון אלוהים.‏

האם אתה רואה את עצמך בגן עדן? (ראה סעיף 16)‏

17. מה צריכה להיות גישתנו כלפי עבודת יהוה וארגונו?‏

17 כעת, כשקץ הסדר העולמי הזה כה קרוב, הבה נישאר יציבים באמונה ונוקיר את המסגרת שקבע אלוהים לעבוד אותו. זו הייתה גישתו של דוד מחבר התהלים כששר: ”אחת שאלתי מאת יהוה, אותה אבקש: שִבתי בבית יהוה כל ימי חיי, לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו” (‏תהל’ כ”ז:4‏). מי ייתן וכל אחד מאתנו ידבק באלוהים, יצעד יחד עם עמו וימשיך להתקדם עם ארגונו.‏