‏”אלוהים אינו אל של אי־סדר, כי אם אל של שלום” (‏קור”א י”ד:33‏).‏

1, 2. ‏(א) מיהו ראשית בריאתו של אלוהים, וכיצד השתמש בו יהוה? (ב) מניין לנו שהמלאכים שברא אלוהים מאורגנים?‏

יהוה, בורא היקום, פועל בצורה מאורגנת. תחילה ברא את בנו יחידו. יצור רוחני זה נקרא ”הדבר” משום שהוא דוברו הראשי. הוא משרת את יהוה כבר עידן ועידנים, שכן המקרא מציין: ”בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים”. עוד נאמר לנו: ”הכול נוצר באמצעותו [באמצעות הדבר], ומבלעדיו לא נוצר ולו דבר אחד”. לפני קצת יותר מ־2,000 שנה שלח אלוהים את ”הדבר” אל כדור הארץ, כאן הוא ביצע בנאמנות את רצון אביו בתור האדם המושלם ישוע המשיח (‏יוח’ א’:1–3,‏ 14‏).‏

2 במהלך קיומו הקדם אנושי שירת בן אלוהים בנאמנות כ”אמון” (‏מש’ ח’:30‏). באמצעותו הביא יהוה לידי קיום מיליונים רבים של יצורים רוחניים אחרים בשמיים (‏קול’ א’:16‏). בנוגע לאותם מלאכים מוסר לנו המקרא: ”אלף אלפים שירתו אותו [את יהוה] וריבוא רבבות עומדים לפניו” (‏דנ’ ז’:10‏). היצורים הרוחניים הרבים של יהוה מתוארים כ”צבאיו” המאורגנים היטב (‏תהל’ ק”ג:21‏).‏

3. מה ניתן לומר על מספר הכוכבים וכוכבי הלכת, וכיצד הם מאורגנים?‏

 3 מה לגבי הבריאה הגשמית, הכוללת אינספור כוכבים וכוכבי לכת? העיתון כרוניקל של יוסטון‏, טקסס מדווח על אחד המחקרים האחרונים שבו מעריכים שקיימים ”300 סקסטיליון כוכבים, מספר הגדול פי שלושה ממה שהמדענים חישבו בעבר”. הדיווח מוסיף: ”זהו מספר המורכב מהספרה 3 ומ־23 אפסים אחריה, או 3 טריליון כפול 100 מיליארד”. הכוכבים מאורגנים בגלקסיות, שכל אחת מהן מכילה מיליארדי ואפילו טריליוני כוכבים, וכמו כן כוכבי לכת רבים. רוב הגלקסיות מאוגדות בקבוצות הנקראות צבירים או על־צבירים.‏

4. מדוע הגיוני להסיק שמשרתי אלוהים עלי אדמות יהיו מאורגנים?‏

4 בדומה ליצורים הרוחניים הנאמנים, גם השמיים הגשמיים מאורגנים להפליא (‏יש’ מ’:26‏). לפיכך הגיוני להסיק שיהוה יארגן את משרתיו עלי אדמות. הוא מעוניין שיתנהלו בצורה מסודרת, והדבר הכרחי מכיוון שיש להם מלאכה גדולה וחשובה מאוד לבצע. שירותם הנאמן והמופתי של עובדי יהוה מהעבר ומההווה מספק ראיה רבת־עוצמה לתמיכתו בהם ולכך שהוא ”אינו אלוהי מהומה אלא אלוהי השלום” ‏(קרא קורינתים א’. י”ד:33,‏ 40‏).‏

אלוהים ארגן את משרתיו בימי קדם

5. כיצד נקטעה זמנית תוכניתו המאורגנת של אלוהים לאכלס את כדור הארץ במשפחה האנושית?‏

5 כאשר ברא יהוה את הזוג הראשון, הוא אמר להם: ”פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומשת על הארץ” (‏בר’ א’:28‏). המשפחה האנושית הייתה אמורה להתרחב ולאכלס בצורה מאורגנת את כדור הארץ, וגם להרחיב את גבולות גן העדן עד שיתפרש על פני כל תבל. בעקבות אי־ציותם של אדם וחוה נקטעה זמנית תוכנית מאורגנת זו (‏בר’ ג’:1–6‏). לימים ’ראה יהוה כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום’. בגלל הרוע ששרר ’נשחתה הארץ לפני האלוהים, ונתמלאה חמס’. אי לכך, החליט אלוהים להביא מבול שישמיד את הרשעים (‏בר’ ו’:5,‏ 11–13,‏ 17‏).‏

6, 7. ‏(א) מדוע נוח מצא חן בעיני יהוה? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) מה עלה בגורלם של כל האנשים הלא־נאמנים בימי נוח?‏

6 אולם ”נוח מצא חן בעיני יהוה” מפני שהוא היה ’איש צדיק, תמים בדורותיו’. מאחר ש’נוח התהלך עם האלוהים’ הורה לו יהוה לבנות תיבה ענקית (‏בר’ ו’:8, 9,‏ 14–16‏). היא תוכננה כך שתאפשר את הישרדותם של בני אדם ושל בעלי חיים. נוח ציית ו’עשה ככל אשר ציווהו יהוה’, ובסיועה של משפחתו השלים את מלאכת הבנייה בצורה מאורגנת. לאחר שהובאו בעלי החיים לתיבה ’סגר יהוה’ את הדלת (‏בר’ ז’:5,‏ 16‏).‏

7 בשנת 2370 לפה”ס ’מחה יהוה את כל היקום אשר על פני האדמה’ בהורידו מבול, אך שמר את נוח הנאמן ואת משפחתו בתיבה (‏בר’ ז’:23‏). כל בני האדם החיים היום הם צאצאי נוח ומשפחתו. אך כל האנשים חסרי האמונה שהיו מחוץ לתיבה איבדו את חייהם כיוון שסירבו להקשיב לנוח, ”מבשר הצדקה” (‏פט”ב ב’:5‏).‏

ארגון טוב עזר לשמונה אנשים להינצל מהמבול (ראה סעיפים 6, 7)‏

8. מה מעיד על כך שעם ישראל היה מאורגן היטב כשאלוהים הורה לו להיכנס לארץ המובטחת?‏

 8 בחלוף למעלה משמונה מאות שנה מאז המבול ארגן אלוהים את בני ישראל כאומה. הדבר היה אמור להתבטא בכל היבטי חייהם, בייחוד במסגרת עבודת אלוהים. לדוגמה, היו בקרב עם ישראל כוהנים ולויים רבים, וגם נשים ”אשר צבאו [שירתו בצורה מאורגנת] פתח אוהל מועד” (‏שמ’ ל”ח:8‏). אולם כאשר הורה יהוה לעם ישראל להיכנס לארץ כנען הם לא צייתו, לכן הוא אמר להם: ”[לא] תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי [נשבעתי] לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושוע בן נון” מפני ששניהם מסרו דיווח חיובי לאחר שריגלו את הארץ המובטחת (‏במ’ י”ד:30,‏ 37, 38‏). בהתאם להנחיית אלוהים מינה משה מאוחר יותר את יהושע ליורשו (‏במ’ כ”ז:18–23‏). כאשר עמד יהושע להוביל את עם ישראל אל תוך ארץ כנען, אמר לו יהוה: ”חזק ואמץ, אל תערוץ [אל תירא] ואל תחת, כי עמך יהוה אלוהיך בכל אשר תלך” (‏יהו’ א’:9‏).‏

9. איזו גישה גילתה רחב כלפי יהוה ועמו?‏

9 יהוה אלוהים אכן היה עם יהושע לאורך כל הדרך. לדוגמה, תן דעתך למה שהתרחש לאחר שחנה עם ישראל בסמוך לעיר הכנענית יריחו. בשנת 1473 לפה”ס שלח יהושע שני מרגלים לרגל את יריחו, ושם פגשו את רחב הזונה. היא החביאה אותם על גג ביתה והסתירה אותם משליחי מלך יריחו שדלקו אחריהם. רחב אמרה למרגלים: ”ידעתי כי נתן יהוה לכם את הארץ... כי שמענו את אשר הוביש יהוה את מי ים סוף מפניכם... ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי”. והוסיפה: ”יהוה אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת” (‏יהו’ ב’:9–11‏). מאחר שרחב צידדה בארגון יהוה דאז, דאג אלוהים לכך שהיא ובני ביתה יינצלו כשנכבשה יריחו על־ידי עם ישראל  ‏(‏יהו’ ו’:25‏). רחב גילתה אמונה, יראת יהוה וכבוד לעמו.‏

ארגון נמרץ בן המאה הראשונה

10. מה אמר ישוע למנהיגי הדת היהודים בימיו, ומדוע?‏

10 בהנהגתו של יהושע כבש עם ישראל עיר אחר עיר והתיישב בארץ כנען. אך מה קרה מאוחר יותר? במרוצת השנים הפר עם ישראל פעם אחר פעם את חוקי אלוהים. עד לעת בה שלח יהוה את בנו אל הארץ, סירובו לציית לאלוהים ולשמוע בקול דובריו היה כה מובהק עד כי ישוע אמר על ירושלים שהיא ”הורגת את הנביאים”. ‏(קרא מתי כ”ג:37, 38‏.) אלוהים דחה את מנהיגי הדת היהודים בשל חוסר נאמנותם. לכן אמר להם ישוע: ”מלכות אלוהים תילקח מכם ותינתן לעם המניב את פרייה” (‏מתי כ”א:43‏).‏

11, 12. ‏(א) מה מוכיח שבמאה הראשונה העביר יהוה את ברכתו מהאומה היהודית לארגון אחר? (ב) מי הרכיבו את הארגון החדש שזכה לחסד אלוהים?‏

11 במאה הראשונה לספירה דחה יהוה מעל פניו את עם ישראל הלא־נאמן. אולם אין זה אומר שמאז ואילך לא נותר ליהוה ארגון של משרתים נאמנים על הארץ. יהוה העביר את ברכתו לארגון נמרץ חדש הממוקד בישוע המשיח ובתורתו. ארגון זה נוסד בחג השבועות של שנת 33 לספירה. באותו זמן התקבצו בירושלים כ־120 תלמידיו של ישוע ו”פתאום נשמע קול מן השמיים, כקול משב רוח עזה, והוא מילא את כל הבית”. לאחר מכן ”הופיעו לנגד עיניהם מעין לשונות אש שהתפזרו ונחו אחת אחת על כל אחד מהם, וכולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר בשפות שונות כפי שאפשרה להם הרוח” (‏מה”ש ב’:1–4‏). מאורע מדהים זה סיפק הוכחה חד־משמעית לכך שיהוה תומך בארגון החדש המורכב מתלמידי המשיח.‏

12 ביום מרגש זה ”נוספו כשלושת אלפים נפשות” לתלמידי ישוע, ”ויהוה המשיך להוסיף עליהם מדי יום את הנושעים” (‏מה”ש ב’:41,‏ 47‏). פעילות ההטפה של מבשרים אלה בני המאה הראשונה הייתה כה יעילה עד כי ’דבר אלוהים הלך ונפוץ, ומספר התלמידים הוסיף לגדול עד מאוד בירושלים’. אפילו ”המוני כוהנים קיבלו על עצמם את האמונה” (‏מה”ש ו’:7‏). מכאן שאנשים כנים רבים אימצו לעצמם את האמיתות שהוכרזו על־ידי החברים בארגון חדש זה. בדומה לכך, מאוחר יותר הוכיח יהוה את תמיכתו כאשר החל לקבץ את אנשי ה”גויים” אל תוך הקהילה המשיחית ‏(קרא מעשי השליחים י’:44, 45‏).‏

13. איזו מלאכה נדרש לבצע ארגונו החדש של אלוהים?‏

13 לא היה ספק מהי המלאכה שהטיל אלוהים על תלמידי המשיח. ישוע עצמו הציב דוגמה עבורם כשמייד לאחר טבילתו החל להכריז על ”מלכות שמיים” (‏מתי ד’:17‏). הוא לימד את תלמידיו לבצע את אותה מלאכה. הוא אמר להם ”תהיו עדיי בירושלים, בכל יהודה ושומרון ועד קצה העולם” (‏מה”ש א’:8‏). תלמידיו הקדומים של המשיח הבינו בבירור מה נדרש מהם. לדוגמה, באנטיוכיה שבפיסידיה אמרו פאולוס ובר־נבא באומץ למתנגדיהם היהודים: ”מן ההכרח היה שדבר אלוהים יוכרז תחילה לכם. אך הואיל ואתם דוחים אותו ודנים את  עצמכם כבלתי ראויים לחיי עולם, הנה אנחנו פונים אל הגויים. למעשה, כך ציווה עלינו יהוה, ’מיניתי אותך כאור לגויים, להיות לישועה עד קצה הארץ’” (‏מה”ש י”ג:14,‏ 45–47‏). מאז המאה הראשונה מכריז החלק הארצי של ארגון אלוהים על אמצעי הישועה מטעמו.‏

רבים אבדו אך משרתי אלוהים ניצלו

14. מה אירע לירושלים במאה הראשונה, אך מי ניצלו?‏

14 היהודים ככלל לא קיבלו את הבשורה הטובה ואסון עתיד היה לפקוד אותם, שהרי ישוע הזהיר את תלמידיו: ”כאשר תראו את ירושלים מוקפת מחנות צבא, דעו כי קרוב חורבנה. אז יהיה על הנמצאים ביהודה לנוס אל ההרים, ומי שיהיו בתוך העיר שיצאו ממנה, ומי שיהיו בסביבותיה אל ייכנסו אליה” (‏לוקס כ”א:20, 21‏). מה שניבא ישוע התגשם. עקב מרד יהודי הקיפו צבאות רומא בפיקודו של קסטיוס גלוס את ירושלים בשנת 66 לספירה. אולם כוחות אלה נסוגו לפתע, וכך תלמידי ישוע יכלו לצאת מירושלים ומיהודה. על־פי ההיסטוריון אֶוּזֶבְּיוּס רבים נמלטו מעבר לנהר הירדן אל פֶּלָה שבפֶּרַיָה. בשנת 70 לספירה שבו צבאות רומא בפיקודו של המצביא טיטוס והחריבו את ירושלים. אולם המשיחיים הנאמנים ניצלו כיוון שנשמעו לאזהרתו של ישוע.‏

15. באילו תנאים קשים שגשגה המשיחיות?‏

15 למרות קשיים, רדיפות ומבחני אמונה אחרים שהתנסו בהם תלמידי המשיח, עלתה ופרחה המשיחיות במאה הראשונה (‏מה”ש י”א:19–21; י”ט:1,‏ 19, 20‏). משיחיים קדומים אלה שגשגו מבחינה רוחנית מפני שברכת יהוה שרתה עליהם (‏מש’ י’:22‏).‏

16. מה היה נדרש מכל משיחי כדי לצמוח מבחינה רוחנית?‏

16 כדי לצמוח מבחינה רוחנית, כל משיחי היה צריך להשקיע מאמצים אישיים. היה חיוני ללמוד בשקדנות את כתבי־הקודש, לנכוח בקביעות באסיפות שיועדו לעבודת אלוהים ולהשתתף השתתפות נלהבת בפעילות הכרזת המלכות. פעילויות מעין אלה תרמו לבריאותם הרוחנית ולאחדותם של משרתי יהוה אז, והדבר נכון גם כיום. מי שהתרועעו עם הקהילות הראשונות המאורגנות היטב הפיקו תועלת רבה מהמאמצים שהשקיעו מרצון המשגיחים והמשרתים העוזרים כדי לסייע להם (‏פיל’ א’:1;‏ פט”א ה’:1–4‏). ואיזו שמחה ודאי חשו האחים כאשר משגיחים נודדים כמו פאולוס ביקרו את הקהילות! (‏מה”ש ט”ו:36,‏ 40, 41‏) קווי הדמיון בין עבודתנו את אלוהים כיום לבין זו של המשיחיים במאה הראשונה מרשימים. עד כמה אנו אסירי תודה על כך שיהוה ארגן את משרתיו אז, ושהוא עושה כן גם כיום.‏ *

17. במה נדון במאמר הבא?‏

17 בשעה שעולמו של השטן קרב אל קצו באחרית ימים זו, החלק הארצי של הארגון האוניברסלי של יהוה מתקדם בקצב הולך וגובר. האם אתה מתקדם יחד אתו? האם אתה מתקדם מבחינה רוחנית? המאמר הבא יראה כיצד תוכל לעשות כן.‏

^ ס' 16 ראה המאמרים ”‏המשיחיים עובדים את אלוהים ברוח ובאמת‏” ו”‏הם מתהלכים באמת‏” בהוצאת המצפה מ־15 ביולי 2002. לדיון מפורט על החלק הארצי של ארגון אלוהים בימינו, ראה החוברת מי עושים את רצון יהוה כיום?.‏