עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שמחו על חתונת השה!‏

שמחו על חתונת השה!‏

‏”נשמח ונעלוז עד מאוד... כי באה חתונת השה” (‏ההת’ י”ט:7‏).‏

1, 2. ‏(א) איזו חתונה תגרום לשמחה יוצאת מגדר הרגיל בשמיים? (ב) אילו שאלות מתעוררות בנושא?‏

נדרש זמן לארגן חתונה. אך אנו נתמקד בחתונה מיוחדת במינה — חתונה מלכותית שהכנותיה נמשכות כבר כ־2,000 שנה! בקרוב מאוד יתאחדו החתן והכלה. מוזיקה שמחה תתנגן ותמלא את ארמון המלך, והמוני יצורים שמימיים ישירו: ”הללו יה, כי יהוה אלוהינו, הכול יכול, החל למלוך. נשמח ונעלוז עד מאוד וניתן לו כבוד, כי באה חתונת השה, ואשתו הכינה את עצמה” (‏ההת’ י”ט:6, 7‏).‏

2 ה”שה” שחתונתו תגרום לשמחה בשמיים הוא לא אחר מאשר ישוע המשיח (‏יוח’ א’:29‏). מה הוא לובש לחתונה? מי היא כלתו? כיצד היא מתכוננת לחתונה? מתי נערכת החתונה? האם גם מי שתקוותם לחיות לנצח עלי אדמות יצטרפו לשמחה שתהיה בשמיים? אנו מצפים בדריכות לדון בשאלות אלה בהמשך בחינת מזמור מ”ה.‏

 ‏’בגדיו מבושמים’‏

3, 4. ‏(א) מה נאמר על בגדי החתונה של החתן, ומה מוסיף לשמחתו? (ב) מי הן ”בנות מלכים” וה”שֵגַל” המשתתפות בשמחת החתן?‏

3 קרא תהלים מ”ה:9, 10‏. החתן, ישוע המשיח, לובש בגדי חתונה מלכותיים מפוארים. הולם אפוא שלבושו מפיץ ניחוח הדומה לריח של ’בשמי ראש’, כלומר בשמים מובחרים, כגון מור וקידה (קציעה), שהיו בין המרכיבים של שמן משחת הקודש שהיה בשימוש בעם ישראל הקדום (‏שמ’ ל’:23–25‏).‏

4 המוזיקה השמימית הממלאת את ארמונו מוסיפה לשמחת החתן ככל שקרבה חתונתו. בשמחתו משתתפת ה”שֵגַל [רעיית המלך]”, החלק השמימי של ארגון אלוהים הכולל ”בנות מלכים”, כלומר את המלאכים הקדושים. עד כמה מרגש לשמוע קולות שמימיים מכריזים: ”נשמח ונעלוז עד מאוד... כי באה חתונת השה”!‏

הכלה מתכוננת לחתונה

5. מי היא ”אשת השה”?‏

5 קרא תהלים מ”ה:11, 12‏. זיהינו כבר את החתן, אך מי היא הכלה? הכלה מורכבת מחברי הקהילה שישוע המשיח עומד בראשה. ‏(קרא אפסים ה’:23, 24‏.) הם יהוו חלק ממלכות המשיח (‏לוקס י”ב:32‏). משיחיים משוחי רוח אלה, שמספרם 144,000, ”הולכים תמיד אחרי השה לכל אשר ילך” (‏ההת’ י”ד:1–4‏). הם הופכים ל”אשת השה” ושוכנים אתו במעונו השמימי (‏ההת’ כ”א:9;‏ יוח’ י”ד:2, 3‏).‏

6. מדוע מכונים המשוחים ”בת מלך”, ומדוע הם נקראים ’לשכוח את עמם’?‏

6 הכלה לעתיד מכונה לא רק ”בת”, אלא גם ”בת מלך” (‏תהל’ מ”ה:14‏). מיהו ”מלך” זה? המשיחיים המשוחים מאומצים כ”ילדי” יהוה (‏רומ’ ח’:15–17‏). מאחר שהם יהפכו לכלה שמימית הם נקראים ’לשכוח את עמם ואת בית אביהם [הארצי]’. הם צריכים ’למקד את מחשבותיהם בדברים אשר למעלה, לא בדברים אשר על הארץ’ (‏קול’ ג’:1–4‏).‏

7. ‏(א) כיצד הכין המשיח את כלתו לעתיד? (ב) כיצד מתייחסת הכלה אל בעלה לעתיד?‏

7 במהלך הדורות הכין המשיח את כלתו לעתיד לחתונה השמימית. השליח פאולוס הסביר שהמשיח ”אהב את הקהילה ומסר את עצמו למענה כדי לקדשה ולטהרה ברחיצת מים על־ידי דבר אלוהים, על מנת שיעמיד לפניו את הקהילה בהדרה, ללא כתם או קמט וכדומה, למען תהיה קדושה וללא דופי” (‏אפ’ ה’:25–27‏). פאולוס אמר למשיחיים המשוחים בקורינתוס הקדומה: ”מקנא אני לכם קנאת אלוהים, כי אני עצמי אירסתי אתכם לאיש אחד כדי להציגכם כבתולה טהורה לפני המשיח” (‏קור”ב י”א:2‏). המלך החתן ישוע המשיח מעריך את ’יופייה’ הרוחני של כלתו לעתיד, והיא מכירה בו כ’אדונה’ ו’משתחווה לו’ כבעלה לעתיד.‏

הכלה ”תובל למלך”‏

8. מדוע יאה שהכלה מתוארת כ”כל כבוּדָּה”?‏

8 קרא תהלים מ”ה:14, 15א‏. הכלה מתוארת כ”כל כבוּדָּה”, כלומר כולה הוד ותפארת, והיא מוכנה לחתונה המלכותית. בההתגלות כ”א:2 מושווית הכלה לעיר, ירושלים החדשה, והיא ”מקושטת לבעלה”. עיר שמימית זו זוכה ל”תפארת אלוהים” וזוהרת כ”אבן יקרה עד מאוד, כשל אבן יָשְׁפֶה מבהיקה וצלולה כבדולח” (‏ההת’ כ”א:10, 11‏). הדרה של ירושלים החדשה מתואר בצורה יפה בספר ההתגלות (‏ההת’ כ”א:‏ 18–21‏). אין פלא אפוא שמחבר המזמור מציין שהכלה כולה הוד ותפארת, שהרי החתונה המלכותית נערכת בשמיים.‏

9. מיהו ’המלך’ שאליו מובלת הכלה, ואיך היא לבושה?‏

9 הכלה מובלת אל החתן — המלך המשיח. הוא הכין אותה ו’טיהר אותה ברחיצת מים על־ידי דבר אלוהים’. היא ”קדושה וללא דופי” (‏אפ’ ה’:26, 27‏). עליה גם להתלבש בצורה הולמת לאירוע. וכך היא אכן לבושה! ’לבושהּ משובץ זהב’ והיא ’תובל למלך ברקמות [שמלות רקמה יקרות]’. לחתונת השה ”ניתן לה ללבוש פשתן משובח מבהיק ונקי — כי הפשתן המשובח מסמל את מעשי הצדקה של הקדושים” (‏ההת’ י”ט:8‏).‏

‏’באה החתונה’‏

10. מתי נועדה להיערך חתונת השה?‏

10 קרא ההתגלות י”ט:7‏. מתי נועדה להיערך חתונת השה? אף כי ”אשתו הכינה את עצמה” לחתונה מה שנאמר לאחר מכן לא מתאר את החתונה עצמה. תחת זאת, הכתוב מתאר באופן ציורי את השלב האחרון של הצרה הגדולה (‏ההת’ י”ט:11–21‏). האם זה אומר שהחתונה נערכת לפני שהמלך החתן משלים את ניצחונו? לא. החזונות בספר ההתגלות אינם מוצגים בסדר כרונולוגי. לפי הכתוב במזמור מ”ה החתונה המלכותית נערכת לאחר שהמלך ישוע המשיח חוגר את חרבו ורוכב אל עבר ניצחונו על אויביו (‏תהל’ מ”ה:4, 5‏).‏

11. מהו סדר המאורעות שבו ישלים המשיח את ניצחונו?‏

11 לפיכך נוכל להסיק שסדר המאורעות יהיה כדלקמן: קודם כול יבוא משפטה של ”הזונה הגדולה”, בבל הגדולה, המעצמה העולמית של דתות הכזב (‏ההת’ י”ז:1,‏ 5,‏ 16, 17; י”ט:1, 2‏). לאחר מכן יוציא המשיח אל הפועל את משפטי אלוהים וישמיד את שאר הסדר העולמי המרושע של השטן בהר מגידון, ”מלחמת היום הגדול של האלוהים הכול יכול” (‏ההת’ ט”ז:14–16; י”ט:19–21‏). לבסוף ישלים המלך הלוחם את ניצחונו בכליאת השטן ושדיו בתהום במצב של חוסר פעילות דמוי מוות (‏ההת’ כ’:1–3‏).‏

12, 13. ‏(א) מתי תיערך חתונת השה? (ב) מי ישמח בשמיים על חתונת השה?‏

12 כאשר המשיחיים המשוחים מסיימים את חייהם הארציים במהלך נוכחות המשיח, הם מוקמים לתחייה לחיים שמימיים. זמן מה לאחר השמדת בבל הגדולה יאסוף אליו ישוע את שארית חברי כיתת הכלה (‏תסל”א ד’:16, 17‏). לפיכך לפני פרוץ מלחמת הר מגידון כל חברי כיתת ה”כלה” יהיו בשמיים, ולאחר מלחמה זו תתקיים חתונת השה. איזה מאורע משמח תהיה חתונה זו! ”אשרי המוזמנים למשתה חתונת השה”, נאמר בההתגלות י”ט:9‏. ואכן ה־144,000 חברי כיתת הכלה יהיו שמחים. גם המלך החתן ישמח מאוד שכל שותפיו למלכות יהיו אתו וכביכול ’יאכלו וישתו על שולחנו במלכותו’ (‏לוקס כ”ב:18,‏ 28–30‏). אולם השמחה על חתונת השה לא תהיה מוגבלת לחתן ולכלה.‏

13 כפי שראינו קודם לכן, המוני יצורים שמימיים שרים יחדיו: ”נשמח ונעלוז עד מאוד וניתן לו [ליהוה] כבוד, כי באה  חתונת השה, ואשתו הכינה את עצמה” (‏ההת’ י”ט:6, 7‏). אך מה לגבי משרתי יהוה על הארץ? האם גם הם ישתתפו בשמחה זו?‏

‏’הן תובלנה בשמחה’‏

14. מיהן ’רעותיה הבתולות’ של הכלה המוזכרות בתהלים מ”ה‏?‏

14 קרא תהלים מ”ה:13,‏ 15ב, 16‏. הנביא זכריה ניבא שבעת הקץ יצטרפו בלב גדוש הערכה אנשים מכל העמים לשארית עם ישראל הרוחני. הוא כתב: ”בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור: ’נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם’” (‏זכ’ ח’:23‏). ”עשרה אנשים” סמליים אלה מוצגים בתהלים מ”ה:13 כ”בת צור” וכ”עשירי עם”. הם באים אל השארית המשוחה עם מתנות במטרה לתמוך בה ולקבל ממנה עזרה רוחנית. מאז שנת 1935 אפשרו מיליוני אנשים לשארית לסייע להם להגיע למעמד של ’צדקה’ (‏דנ’ י”ב:3‏). בני לוויה נאמנים אלה של המשיחיים המשוחים טיהרו את חייהם ובכך הפכו לבתולים מבחינה רוחנית. אלה הם ’רעותיה הבתולות’ של הכלה שהקדישו את עצמן ליהוה והוכיחו את נאמנותן כנתינות של המלך החתן.‏

15. כיצד ’הרעות הבתולות’ משרתות יחד עם חברי כיתת הכלה שעודם על הארץ?‏

15 השארית של כיתת הכלה אסירת תודה ל’רעותיה הבתולות’ על עזרתן הנלהבת בפעילות ההטפה של ’הבשורה  הטובה על המלכות’ ברחבי העולם המיושב (‏מתי כ”ד:14‏). לא רק ”הרוח והכלה שבות ואומרות: ’בוא!’”, אלא גם השומעים אומרים: ”בוא!” (‏ההת’ כ”ב:17‏). כן, ה’כבשים האחרים’ שמעו את חברי כיתת הכלה המשוחה אומרים ”בוא!” והצטרפו לכלה באומרם ”בוא!” ליושבי הארץ (‏יוח’ י’:16‏).‏

16. איזו זכות מעניק יהוה לכבשים האחרים?‏

16 השארית המשוחה אוהבת את בני לווייתה ושמחה לדעת שאביו של החתן, יהוה, מעניק לכבשים אחרים אלה שעל הארץ את הזכות להצטרף לשמחה שתביא עמה חתונת השה השמימית. נובא ש’רעות בתולות’ אלה ”תובלנה בשמחות וגיל”. אם כן, הכבשים האחרים, שתקוותם לחיות לנצח עלי אדמות, ישתתפו בשמחה האוניברסלית כאשר תיערך חתונת השה בשמיים. מתאים אפוא שספר ההתגלות מתאר את חברי ’ההמון הרב עומדים לפני הכיסא ולפני השה’. הם עובדים את יהוה בחצרות הארציות של מקדשו הרוחני (‏ההת’ ז’:9,‏ 15‏).‏

חתונת השה משמחת את ’רעותיה הבתולות’ של הכלה (ראה סעיף 16)‏

‏”תחת אבותיך יהיו בניך”‏

17, 18. איזה פרי תניב חתונת השה, ולמי יהפוך המשיח לאב במהלך שלטונו בן אלף השנים?‏

17 קרא תהלים מ”ה:17‏. ל’רעותיה הבתולות’ של כלת המשיח השמימית תהיה סיבה נוספת לשמוח כאשר הן יראו את חתונת השה מניבה פרי בעולם החדש. המלך החתן יפנה את תשומת לבו לכדור הארץ ויקים לתחייה את ’אבותיו’ הארציים שיהפכו ל’בניו’ הארציים (‏יוח’ ה’:25–29;‏ עב’ י”א:35‏). מתוכם הוא ימנה ”שרים בכל הארץ”. ללא ספק, המשיח ימנה אחרים מתוך זקני־הקהילה הנאמנים בימינו לשמש בתפקידי אחריות בעולם החדש (‏יש’ ל”ב:1‏).‏

18 במהלך שלטונו בן אלף השנים יהפוך המשיח לאב גם עבור אחרים. למעשה, כל תושבי כדור הארץ שיקבלו חיי נצח יזכו בכך כיוון שגילו אמונה בקורבן הכופר של ישוע (‏יוח’ ג’:16‏). מכאן שהוא הופך עבורם ל”אביעד” (‏יש’ ט’:5, 6‏).‏

חפצים ’להזכיר את שמו’ ברבים

19, 20. כיצד משפיעים המאורעות המרגשים המוזכרים במזמור מ”ה על כל המשיחיים האמיתיים כיום?‏

19 קרא תהלים מ”ה:2, 18. המאורעות המוזכרים במזמור מ”ה נושאים משמעות עבור כל המשיחיים. חברי השארית המשוחה שעל הארץ מצפים בכליון עיניים להתאחד בקרוב עם אחיהם ועם החתן בשמיים. הכבשים האחרים חפצים להיכנע ביתר שאת למלך הכבוד שלהם, והם אסירי תודה על הזכות לשרת לצד שארית כיתת הכלה שעל הארץ. לאחר חתונתם יעניקו המשיח והשותפים למלכותו אינספור ברכות ליושבי כדור הארץ (‏ההת’ ז’:17; כ”א:1–4‏).‏

20 בשעה שאנו מביטים קדימה אל עבר התגשמות ’הדבר הטוב’ הנוגע למלכות המשיח, האם לא ניעור בנו הרצון ’להזכיר את שמו’ ברבים? מי ייתן ונהיה בין אלה שיהללו את המלך ”לעולם ועד”.‏