עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  פברואר 2014

יהוה — ידידנו הטוב ביותר

יהוה — ידידנו הטוב ביותר

‏”[אברהם] זכה להיקרא ’ידיד יהוה’” (‏יעקב ב’:23‏).‏

1. באיזו יכולת ניחנו מאחר שנבראנו בצלם אלוהים?‏

‏”התפוח לא נופל רחוק מהעץ” הוא ביטוי ידוע. ואכן, ילדים רבים דומים מאוד להוריהם. אחרי הכול, הילדים יורשים גנים מאביהם ומאמם. יהוה, אבינו השמימי, הוא מקור החיים (‏תהל’ ל”ו:10‏). לכן אנו, ילדיו הארציים, דומים לו במידה מסוימת. מאחר שנבראנו בצלמו ניחנו ביכולת לחשוב בהיגיון ולהסיק מסקנות, לפתח קשרי ידידות ולשמור עליהם (‏בר’ א’:26‏).‏

2. בזכות מה יכול יהוה להיות ידידנו?‏

2 יהוה יכול להיות ידידנו הטוב ביותר. ידידות זו מבוססת על אהבת אלוהים כלפינו ועל אמונתנו בו ובבנו. ישוע ציין: ”כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המגלה אמונה בו, אלא ינחל חיי עולם” (‏יוח’ ג’:16‏). ישנן דוגמאות רבות של אנשים שרקמו יחסים קרובים עם יהוה. הבה נדון בשתיים מהן.‏

‏”אברהם אוהבי”‏

3, 4. השווה בין אברהם לצאצאיו בכל הנוגע לידידות עם יהוה.‏

3 יהוה אמר על אחד מאבותיו של עם ישראל, ”אברהם  אוהבי [ידידי]” (‏יש’ מ”א:8‏). מה היה הבסיס לידידות האיתנה שרקם אדם נאמן זה עם בוראו? היה זה אמונתו של אברהם (‏בר’ ט”ו:6‏; קרא יעקב ב’:21–23‏).‏

4 גם צאצאי אברהם שהפכו לעם ישראל הקדום נהנו מיחסי ידידות עם יהוה והוא היה אביהם. אולם למרבה הצער, הם איבדו את ידידותם עם יהוה. מדוע? כיוון שחדלו לגלות אמונה בהבטחותיו.‏

5, 6. ‏(א) כיצד הפך יהוה לידידך? (ב) אילו שאלות ראוי שניתן עליהן את הדעת?‏

5 ככל שתלמד יותר על יהוה כך תתחזק אמונתך ואהבתך אליו תגבר. היזכר בפעם הראשונה שבה למדת שאלוהים הוא ישות ממשית, מישהו שתוכל לרקום עמו יחסים קרובים. הבנת שכולנו נולדנו חוטאים בגלל אי־ציותו של אדם הראשון ושהאנושות ככלל מרוחקת מאלוהים (‏קול’ א’:21‏). לאחר מכן נוכחת לדעת שאבינו השמימי האוהב הוא לא ישות מרוחקת שאינה מתעניינת בנו. כאשר למדנו על קורבן הכופר של ישוע וגילינו אמונה במתנה זו, התחלנו לפתח קשרי ידידות עם אלוהים.‏

6 במבט לאחור נוכל לשאול את עצמנו: ’האם קשרי הידידות שלי עם אלוהים מתחזקים? האם יש לי ביטחון מלא בידידי היקר, יהוה, ואהבתי כלפיו הולכת וגוברת מיום ליום?’ אדם נוסף מימי קדם שהיו לו יחסים קרובים עם יהוה היה גדעון. הבה נבחן במלוא תשומת הלב את דוגמתו הטובה.‏

‏”יהוה שלום”‏

7–9. ‏(א) איזו חוויה יוצאת דופן חווה גדעון, וכיצד השפיעה עליו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.) (ב) כיצד נוכל לחזק את ידידותנו עם יהוה?‏

7 השופט גדעון שירת את יהוה במהלך תקופה סוערת בהיסטוריה של עם ישראל לאחר כניסתם לארץ המובטחת. בשופטים פרק ו’‏ מסופר על מלאך יהוה המבקר את גדעון בעופרה. בתקופה ההיא היוו המדיינים ששכנו בסביבה איום ממשי עבור עם ישראל. זו הסיבה שגדעון לא חבט בחיטים בשדה הפתוח אלא בגת, מקום שבו יוכל להחביא בקלות את התבואה יקרת הערך. גדעון הופתע מכך שהמלאך הופיע וכינה אותו ’גיבור חיל’. אף שיהוה שחרר את בני ישראל ממצרים, גדעון הטיל ספק בכך שהוא יעזור להם כעת. המלאך שדיבר בשם הבורא הבטיח לגדעון שיהוה באמת אתו.‏

8 גדעון תמה כיצד יוכל ’להושיע את ישראל מכף מדיין’. התשובה שקיבל הייתה ישירה. יהוה אמר לו: ”כי אהיה עמך, והכית את מדיין כאיש אחד” (‏שופ’ ו’:11–16‏). בעודו תוהה כיצד יתבצע הדבר ביקש גדעון אות. משיחה זו עולה בבירור שגדעון ראה ביהוה ישות ממשית.‏

9 מה שקרה לאחר מכן חיזק את אמונתו של גדעון וקירב אותו לאלוהים. גדעון הכין ארוחה והגיש אותה למלאך, וכאשר הלה נגע במטהו באוכל, עלתה אש שכילתה את האוכל בדרך נס. אז הבין גדעון שהמלאך היה אכן נציג מטעם יהוה. הוא קרא בבהלה: ”אהה אדני יהוה, כי על כן ראיתי מלאך יהוה פנים אל פנים!” (‏שופ’ ו’:17–22‏) האם מפגש זה יצר חיץ בין גדעון לאלוהיו? לא ולא! ההיפך הוא הנכון. גדעון למד להכיר את יהוה בדרך שגרמה לו לחוש ששוררים יחסי שלום בינו לבין אלוהים. מניין לנו? מפני שגדעון קרא למזבח שבנה במקום ההוא ”יהוה שלום”. ‏(קרא שופטים ו’:23, 24‏.) כשאנו מהרהרים במה שיהוה עושה  עבורנו מדי יום אנו נוכחים לדעת שהוא ידיד אמיתי. תפילות קבועות לאלוהים מגבירות את תחושת השלווה שלנו ומחזקות את ידידותנו אתו.‏

מי ’יגור באוהלו של יהוה’?‏

10. על־פי הכתוב בתהלים ט”ו:3,‏ 5‏, מה יהוה דורש מאתנו אם ברצוננו להיות ידידיו?‏

10 אולם כדי שיהוה יהיה ידידנו, עלינו לעמוד בדרישות מסוימות. במזמור ט”ו שר דוד על מה שנדרש מאתנו על מנת ’לגור באוהלו של יהוה’, כלומר להיות ידידיו (‏תהל’ ט”ו:1‏). הבה נתמקד בשתיים מדרישות אלה — להימנע מהוצאת דיבה ולנהוג ביושר בכל דבר. בנוגע לעניינים אלה אמר דוד שמי שגר באוהלו של יהוה ”לא רגל על לשונו... ושוחד על נקי לא לקח” (‏תהל’ ט”ו:3,‏ 5‏).‏

11. מדוע עלינו להימנע מהוצאת דיבה?‏

11 במזמור אחר הזהיר דוד: ”נצור לשונך מרע” (‏תהל’ ל”ד:14‏). אם לא נציית לעצה זו שנכתבה בהשראת רוח אלוהים, ייווצר חיץ בינינו לבין אבינו השמימי הצדיק. למעשה הוצאת דיבה היא אחד ממאפייניו של אויבו הגדול של יהוה, השטן. אם נגלה שליטה עצמית באשר לדברים שאנו אומרים לאחרים ועל אחרים, נוכל להישאר קרובים ליהוה. חשוב במיוחד שנשים לב לגישתנו כלפי הגברים הממונים בקהילה ‏(קרא עברים י”ג:17;‏ יהודה 8‏).‏

12, 13. ‏(א) מדוע עלינו להיות ישרים בכל דבר? (ב) כיצד יושרנו עשוי להשפיע על אחרים?‏

12 כמו כן, יושר ולא ניצול לרעה מאפיין את משרתי יהוה. השליח פאולוס כתב: ”המשיכו להתפלל בעדנו, כי אנו בטוחים שמצפוננו ישר וברצוננו להתנהג ביושר בכל דבר” (‏עב’ י”ג:18‏). אנו נחושים ”להתנהג ביושר בכל דבר”, ולכן נמנעים מלנצל את אחינו המשיחיים. לדוגמה, אם אנו מעסיקים אחים, אנו מקפידים להעניק להם יחס הוגן ולשלם להם בהתאם להסכם שעשינו אתם. בתור משיחיים אנו נוהגים ביושר עם מי שאנו מעסיקים ועם כל אדם. ואם אנו מועסקים על־ידי אח לאמונה, אנו נזהרים שלא לנצל אותו ולדרוש ממנו זכויות מיוחדות.‏

13 לעיתים קרובות אנו שומעים ביטויי הערכה מצד אנשי העולם שבאים במגע עם עדי־יהוה. לדוגמה, מנהל של חברת שירותי בנייה גדולה שם לב שעדי־יהוה עומדים במילתם, והעיר: ”אתם תמיד דבקים במה שהסכמתם לעשות” (‏תהל’ ט”ו:4‏). התנהגות מעין זו עוזרת לנו לשמור על ידידותנו עם יהוה. נוסף על כך, היא מביאה הלל לאבינו השמימי האוהב.‏

עזור לאחרים להיות ידידי יהוה

אנו עוזרים לאחרים להיות ידידי יהוה (ראה סעיפים 14, 15)‏

14, 15. כיצד נוכל לעזור לאנשים בשירות להפוך לידידי יהוה?‏

14 רבים מאלה שאנו פוגשים בשירות אולי מאמינים בקיומו של אלוהים, אך אינם רואים בו ידידם הטוב ביותר. איך נוכל לעזור להם? תן דעתך להנחיות שנתן ישוע ל־70 מתלמידיו כששלח אותם שניים שניים כדי לבשר: ”בכל מקום שבו תיכנסו לְבית, אימרו תחילה: ’יבוא נא שלום על הבית הזה’. אם יהיה שם אוהב שלום, יבוא עליו השלום שאיחלתם לו. ואם לא יהיה שם אוהב שלום, ישוב אליכם השלום שאיחלתם לו” (‏לוקס י’:5, 6‏). נוכל למשוך אנשים לאמת בגישתנו הידידותית. במקרה שניתקל בהתנגדות, גישה זו תעזור לנו להפיג את העוינות  ותסלול את הדרך לתגובה חיובית יותר בעתיד.‏

15 כאשר אנו פוגשים אנשים שאמונות כזב מושרשות בהם או שמקיימים מנהגים לא־מקראיים, אנו ממשיכים לגלות כלפיהם גישה ידידותית ולהיות שוחרי שלום. אנו מקבלים בברכה לאסיפותינו את מי שעקב אכזבתם מהחברה המודרנית רוצים ללמוד יותר על האל שאותו אנו משרתים. בסדרת המאמרים ”בכוחו של המקרא לשנות חיים” ישנן דוגמאות רבות של אנשים כאלה.‏

עובדים יחד עם ידידנו הטוב ביותר

16. באיזה מובן אנו נחשבים לידידיו של אלוהים ולשותפיו לעבודה?‏

16 אנשים העובדים יחד לרוב מפתחים קשרי ידידות קרובים. לכל המוקדשים ליהוה יש הזכות להיחשב לידידיו ול’שותפיו לעבודה’. ‏(קרא קורינתים א’. ג’:9‏.) ואכן, השתתפות במלאכת הבישור ועשיית התלמידים מקנה לנו הבנה עמוקה יותר של תכונותיו הנהדרות של אבינו השמימי. אנו רואים כיצד רוח קודשו עוזרת לנו למלא את המשימה שהוטלה עלינו לבשר את הבשורה הטובה.‏

17. כיצד המזון הרוחני המוגש בכינוסים שלנו מהווה הוכחה לכך שיהוה הוא ידידנו?‏

17 ככל שנשתתף יותר במלאכת עשיית התלמידים, כך נחוש קרובים יותר ליהוה. אנו רואים בין היתר כיצד יהוה מסכל את מאמצי המתנגדים. במבט לאחור על השנים האחרונות ניתן להבחין בבירור כיצד אלוהים מדריך אותנו. אנו נדהמים מהאספקה הבלתי נדלית של מזון רוחני עשיר. תוכניות הכינוסים שלנו חושפות את אהבתו של אבינו ומעידות על עומק הבנתו באשר לבעיותינו ולצרכינו. אחרי שנכחה בכינוס מחוזי כתבה משפחה אחת מכתב הערכה ובו נאמר: ”התוכנית נגעה עמוק ללבנו. חשנו עד כמה יהוה אוהב כל אחד מאתנו ועד כמה הוא מעוניין שנצליח”. לאחר שנכח בכינוס מיוחד באירלנד הביע זוג אחד מגרמניה את הערכתו על הכנסת האורחים והדאגה האוהבת שגילו כלפיו, ואז הוסיף: ”אבל אנו מודים במיוחד ליהוה ולמלכו ישוע המשיח. הם הזמינו אותנו להיות חלק מעם המאוחד באמת. אנו לא רק מדברים על אחדות, אלא נהנים ממנה מדי יום. מה שחווינו בכינוס המיוחד בדבלין תמיד יזכיר לנו את הזכות היקרה שיש לנו לשרת את אלוהינו האדיר יחד עם כולכם”.‏

 ידידים מתקשרים זה עם זה

18. מה נוכל לשאול את עצמנו בנוגע לתקשורת שלנו עם יהוה?‏

18 תקשורת טובה מחזקת קשרי ידידות. השימוש ברשתות חברתיות ושליחת הודעות נפוצים מאוד בעידן זה של האינטרנט והטלקומוניקציה. בהשוואה לכך, מה נוכל לומר על התקשורת שיש לנו עם ידידנו הטוב ביותר, יהוה? אין ספק שהוא ”שומע תפילה” (‏תהל’ ס”ה:3‏). אך באיזו תדירות אנו פונים אליו בתפילה?‏

19. מה יכול לעזור לנו אם אנו מתקשים לפתוח את סגור לבנו בפני אבינו השמימי?‏

19 כמה ממשרתי אלוהים מתקשים לפתוח את סגור לבם ולבטא את רגשותיהם העמוקים. עם זאת, זה מה שיהוה מעוניין שנעשה כשאנו מתפללים אליו (‏תהל’ קי”ט:145;‏ איכה ג’:41‏). גם אם קשה לנו לבטא במילים את צפונות לבנו, נוכל לקבל עזרה. פאולוס כתב למשיחיים ברומא: ”כאשר אנו צריכים להתפלל ואיננו יודעים מה לבקש בתפילה אלא נאנחים בקרבנו באין קול, הרוח עצמה מפגיעה בעדנו. ובוחן הלבבות יודע את כוונת הרוח, מפני שהיא מפגיעה בעד הקדושים בהתאם לרצון אלוהים” (‏רומ’ ח’:26, 27‏). הרהורים בקטעים מתוך ספרי מקרא כגון איוב, תהלים ומשלי, יעזרו לנו לבטא את רגשותינו הכמוסים ביותר ליהוה.‏

20, 21. איזו נחמה אנו שואבים ממה שכתב פאולוס בפיליפים ד’:6, 7‏?‏

20 כאשר אנו נתונים במצבים קשים ראוי שנישמע לעצה שהשיא פאולוס אל הפיליפים, עצה שנכתבה ברוח הקודש: ”אל תהיו מודאגים לגבי שום דבר, אלא בכל דבר הציגו את בקשותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים בליווי הודיה”. תקשורת פתוחה כזו עם ידידנו הטוב ביותר ודאי תעודד ותנחם אותנו, כפי שעולה מדבריו הבאים של פאולוס: ”שלום אלוהים הנשגב מכל בינה ישמור על לבבכם ועל שכלכם באמצעות המשיח ישוע” (‏פיל’ ד’:6, 7‏). הבה נוקיר תמיד את ”שלום אלוהים” הנשגב שאכן שומר על לבבנו ועל שכלנו.‏

כיצד התפילות מחזקות את קשרי ידידותנו עם אלוהים? (ראה סעיף 21)‏

21 התפילות עוזרות לנו לטפח את ידידותנו עם יהוה. אי לכך הבה ’נתפלל בכל עת’ (‏תסל”א ה’:17‏). מי ייתן ומאמר זה יחזק את קשרינו היקרים עם אלוהים ואת נחישותנו לעמוד בדרישותיו הצודקות. כמו כן, טוב נעשה אם נקדיש זמן להרהר בברכות שמהן אנו נהנים הודות לכך שיהוה הוא אכן אבינו, אלוהינו וידידנו.‏