עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  פברואר 2014

הללו את המשיח — מלך הכבוד!‏

הללו את המשיח — מלך הכבוד!‏

‏”והדָרְך צלח” (‏תהל’ מ”ה:5‏).‏

1, 2. מדוע עלינו לתת את הדעת למזמור מ”ה?‏

מלך מכובד רוכב למען האמת והצדק ודוהר קדימה לכבוש את אויביו. לאחר ניצחונו הסופי הוא נושא כלה יפהפייה. המלך זכור ומהולל בכל דור ודור. זהו הנושא העיקרי של מזמור מ”ה.‏

2 אולם מזמור מ”ה הוא הרבה מעבר לסיפור מרגש עם סוף טוב. האירועים המוזכרים בו נושאים משמעות עבורנו. הם נוגעים לחיינו כיום ולעתידנו. הבה נבחן לעומק ובמלוא תשומת הלב מזמור זה.‏

‏”רחש לבי דבר טוב”‏

3, 4. ‏(א) מהו ’הדבר הטוב’ הנוגע אלינו, וכיצד הוא משפיע על לבנו? (ב) באיזה מובן ’[שירנו] הוא באשר לְמלך’, וכיצד לשוננו הופכת כביכול לעט?‏

3 קרא תהלים מ”ה:2‏. ‏’הדבר הטוב’ הנוגע ללבו של מחבר המזמור וגורם לו ’לרחוש’ קשור למלך. הפועל ”רחש” מקפל בתוכו את הרעיון של ”לבעבע” או ”לרתוח”. דבר זה גרם ללבו של מחבר המזמור ”לרתוח” או לבעור מרוב התלהבות והפך כביכול את לשונו ל”עט סופר מהיר [מיומן]”.‏

 4 מה לגבינו? הבשורה הטובה על מלכות המשיח היא דבר טוב הנוגע ללבנו. בשנת 1914 הפך מסר המלכות ל”טוב” במיוחד. מאז ואילך המסר אינו מתייחס יותר למלכות עתידית, אלא לממשלה ממשית הפועלת כעת בשמיים. זו ’הבשורה הטובה על המלכות’ שאנו מכריזים ”בכל העולם המיושב לעדות לכל העמים” (‏מתי כ”ד:14‏). האם לבנו ’רוחש’ או בוער ממסר המלכות? האם אנו מכריזים את הבשורה הטובה על המלכות בהתלהבות? בדומה למחבר המזמור, ’[שירנו] הוא באשר לְמלך’ — מלכנו ישוע המשיח. אנו מכריזים עליו כמלך המוכתר השמימי של מלכות המשיח. נוסף על כך, אנו מזמינים את הכול — את השליטים ואת נתיניהם — להיכנע למלכותו (‏תהל’ ב’:1, 2,‏ 4–12‏). לשוננו הופכת כביכול ל”עט סופר מהיר” בכך שאנו עושים שימוש נרחב בדברו הכתוב של אלוהים בפעילות ההטפה.‏

אנו מכריזים בשמחה בשורות טובות על מלכנו, ישוע המשיח

שפתי המלך מביעים דברי חן

5. ‏(א) באיזה מובן היה ישוע ’יפה’ תואר? (ב) כיצד דברי חן נבעו משפתי המלך, וכיצד נוכל להשתדל לחקותו?‏

5 קרא תהלים מ”ה:3‏. כתבי־הקודש אומרים מעט מאוד באשר למראה החיצוני של ישוע. בתור אדם מושלם הוא ללא ספק היה ’יפה’ תואר. עם זאת, יופיו המיוחד נבע מנאמנותו ליהוה ומתומתו הבלתי מעורערת. בנוסף, ישוע דיבר ב’חן’ כאשר הכריז את מסר המלכות (‏לוקס ד’:22;‏ יוח’ ז’:46‏). האם אנו משתדלים באופן אישי לחקות את דוגמתו בפעילות ההטפה ועושים מאמץ להשתמש במילים שייגעו ללב האנשים? (‏קול’ ד’:6‏).‏

6. כיצד בירך אלוהים את ישוע ”לעולם”?‏

6 עקב מסירותו הבלעדית של ישוע בירך אותו יהוה במהלך שירותו על הארץ וגמל לו לאחר שהקריב את חייו. השליח פאולוס כתב: ”כאשר [ישוע] הופיע כאדם, השפיל את עצמו וציית עד מוות — מוות על עמוד הוקעה. גם מסיבה זו רומם אותו אלוהים למעמד נעלה, ובטובו נתן לו שם הנעלה על כל שם אחר, כדי שבשם ישוע תכרע כל ברך — בשמיים ובארץ ומתחת לאדמה — וכל לשון תודה ברבים שישוע המשיח הוא האדון, לתפארת אלוהים האב” (‏פיל’ ב’:8–11‏). יהוה בירך את ישוע ”לעולם” בכך שהקים אותו לחיי אלמוות (‏רומ’ ו’:9‏).‏

המלך מרומם מעל ’חבריו’‏

7. כיצד משח אלוהים את ישוע יותר ’מחבריו’?‏

7 קרא תהלים מ”ה:7, 8‏. בגלל אהבתו העמוקה של ישוע לצדק ושנאתו לכל דבר שעלול להמיט חרפה על אביו, משח אותו יהוה למלך של מלכות המשיח. ישוע נמשח ב”שמן ששון” יותר מאשר ’חבריו’ — מלכי יהודה משושלת דוד. כיצד? ראשית, ישוע נמשח על־ידי יהוה  עצמו. יתר על כן, יהוה משח אותו גם למלך וגם לכוהן גדול (‏תהל’ ב’:2;‏ עב’ ה’:5, 6‏). בנוסף, ישוע לא נמשח בשמן אלא ברוח הקודש, ומלכותו איננה ארצית אלא שמימית.‏

8. מדוע ניתן לומר ש’אלוהים הוא כיסאו של ישוע’, ומניין לנו הביטחון שמלכותו צודקת?‏

8 בשנת 1914 הכתיר יהוה את בנו המשיח למלך בשמיים. ’שבט [שרביט] מלכותו הוא שבט מישור’, מכאן ששלטונו יתאפיין ודאי בצדק וביושר. סמכותו חוקית מאחר ש’אלוהים כיסאו’, כלומר יהוה הוא המייסד של מלכותו. מעבר לכך, כיסאו של ישוע יחזיק מעמד ’לעולם ועד’. האינך גאה לשרת את יהוה כנתין של מלך אדיר שמינה?‏

המלך ’חוגר את חרבו’‏

9, 10. ‏(א) מתי חגר המשיח את חרבו, וכיצד השתמש בה ללא דיחוי? (ב) כיצד ישתמש המשיח בחרבו בעתיד?‏

9 קרא תהלים מ”ה:4‏. יהוה מורה למלכו ’לחגור את חרבו על ירכו’, ובתוך כך נותן לישוע סמכות להילחם נגד כל המתנגדים לריבונות אלוהים ולהוציא לפועל את משפטיו עליהם (‏תהל’ ק”י:2‏). כיוון שהמשיח הוא מלך לוחם בלתי מנוצח הוא מכונה ”גיבור”. הוא חגר את חרבו ב־1914 כשניצח את השטן ושדיו והשליך אותם מהשמיים אל תחום כדור הארץ (‏ההת’ י”ב:7–9‏).‏

10 כך החלה דהירת הניצחון של המלך. אולם עליו ”להשלים את ניצחונו” (‏ההת’ ו’:2‏). יש להוציא אל הפועל את משפטיו של יהוה כנגד כל מרכיבי עולמו של השטן על הארץ, ולנטרל את השטן ושדיו. תחילה תושמד בבל הגדולה, המעצמה העולמית של דתות הכזב. בכוונתו של יהוה להשתמש בשליטים הפוליטיים כדי לחסל את ”הזונה” המרושעת הזאת (‏ההת’ י”ז:16, 17‏). לאחר מכן יפעל המלך הלוחם כנגד המערכת הפוליטית של השטן וימגר אותה. אז המשיח, המכונה גם ”מלאך התהום”, ישלים את ניצחונו כאשר ישליך את השטן ואת שדיו לתהום (‏ההת’ ט’:1,‏ 11; כ’:1–3‏). הבה נראה כיצד מזמור מ”ה ניבא על אירועים מרגשים אלה.‏

המלך רוכב ”על דבר אמת”‏

11. באיזה מובן רוכב המשיח ”על דבר אמת”?‏

11 קרא תהלים מ”ה:5‏. המלך הלוחם אינו נלחם במטרה לכבוש שטחים ולשעבד אנשים. הוא נלחם מלחמת צדק בעלת יעדים נעלים. הוא רוכב ’על דבר אמת, ענווה וצדק’. ריבונותו האוניברסלית של יהוה היא האמת החשובה מכל שיש להגן עליה. השטן קרא תיגר על צדקת שלטונו של יהוה כאשר מרד בו. מאז ואילך ערערו על אמת בסיסית זו גם שדים וגם בני אדם. הגיעה העת שהמלך שנמשח על־ידי יהוה ירכב כדי להוכיח את צדקת ריבונותו של יהוה אחת ולתמיד.‏

12. באיזה מובן רוכב המלך ’על דבר ענווה’?‏

12 המלך רוכב גם ’על דבר ענווה’. בתור בנו יחידו של אלוהים הוא הציב מופת לענווה ולכניעה נאמנה לריבונות אביו (‏יש’ נ’:4, 5;‏ יוח’ ה’:19‏). על כל  הנתינים הנאמנים של המלך לחקות את דוגמתו ולהיכנע בענווה לריבונות יהוה בכל דבר. רק מי שעושים כן יורשו לחיות בעולם החדש שהבטיח אלוהים (‏זכ’ י”ד:16, 17‏).‏

13. באיזה מובן דוהר המשיח ’על דבר צדק’?‏

13 המלך המשיח דוהר קדימה גם ’על דבר צדק’, כלומר הוא מגן על ”צדקת אלוהים” — אמות המידה של יהוה באשר לטוב ורע (‏רומ’ ג’:21;‏ דב’ ל”ב:4‏). ישעיהו ניבא על המלך ישוע המשיח: ”לצדק ימלוך מלך” (‏יש’ ל”ב:1‏). שלטונו של ישוע יביא את ’השמיים החדשים והארץ החדשה’ המובטחים ש”צדקה תשכון בהם” (‏פט”ב ג’:13‏). כל תושב של העולם החדש יידרש להתאים את עצמו לאמות המידה של יהוה (‏יש’ י”א:1–5‏).‏

המלך מבצע ”נוראות”‏

14. באיזה מובן יבצע המשיח ”נוראות” ביד ימינו? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

14 המלך רוכב כשחרב חגורה לצדו (‏תהל’ מ”ה:4‏). אך הגיעה העת שישלוף את חרבו ויחזיק בה ביד ימינו. מחבר המזמור מנבא שישוע יבצע ”נוראות” ביד ימינו (‏תהל’ מ”ה:5‏). כאשר ידהר ישוע המשיח להוציא אל הפועל את משפטיו של יהוה בהר מגידון, הוא יבצע ”נוראות” נגד אויביו. איננו יודעים בדיוק באילו אמצעים ישתמש כדי להשמיד את עולמו של השטן. אך פעולה זו תטיל אימה בלב תושבי כדור הארץ שלא שעו לאזהרה האלוהית להיכנע לשלטון המלך. ‏(קרא תהלים ב’:11, 12‏.) בנבואתו באשר לעת הקץ אמר ישוע שהאנשים ”יתעלפו מפחד לנוכח הדברים הצפויים לבוא על העולם המיושב, שכן כוחות השמיים יזדעזעו”. הוא הוסיף: ”אז יראו את בן האדם בא בענן בגבורה ובפאר רב” (‏לוקס כ”א:26, 27‏).‏

15, 16. מי ירכיבו את ה”צבאות” שילכו עם המשיח לקרב?‏

15 ספר ההתגלות מכריז על בואו של המלך ”בגבורה ובפאר רב” במטרה להוציא לפועל את משפט אלוהים, ומציין: ”ראיתי את השמיים פתוחים, והנה סוס לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי, והוא שופט ונלחם בצדקה. וצבאות השמיים יצאו אחריו רכובים על סוסים לבנים ולבושים פשתן משובח לבן ונקי. ומפיו יוצאת חרב חדה וארוכה כדי להכות בה את העמים, והוא ירעה אותם בשבט ברזל. והוא דורך את גת חמת זעמו של האלוהים הכול יכול” (‏ההת’ י”ט:11,‏ 14, 15‏).‏

16 מי ירכיבו את ”צבאות” השמיים שילכו עם המשיח לקרב? כאשר חגר ישוע לראשונה את חרבו כדי לגרש את השטן ואת שדיו מהשמיים הצטרפו אליו ”מלאכיו” (‏ההת’ י”ב:7–9‏). הגיוני להסיק שבמלחמת הר מגידון צבאות המשיח יכללו את המלאכים הקדושים. האם אחרים ייכללו בצבאותיו? ישוע הבטיח לאחיו המשוחים: ”למנצח ולמקיים את מעשיי עד הסוף אתן סמכות על הגויים, והוא ירעה את בני האדם בשבט ברזל כדי שיתנפצו לרסיסים ככלֵי חרס, כפי שגם לי ניתנה סמכות מאת אבי” (‏ההת’ ב’:26, 27‏). לפיכך צבאותיו השמימיים של המשיח יכללו גם את אחיו  המשוחים, שכבר זכו לגמולם השמימי. שותפיו לשלטון המשוחים יהיו לצדו כאשר יבצע ”נוראות” ובתוך כך ירעה את הגויים בשבט ברזל.‏

המלך משלים את ניצחונו

17. ‏(א) מה מסמל הסוס הלבן שרוכב עליו המשיח? (ב) מה מייצגות החרב והקשת?‏

17 קרא תהלים מ”ה:6‏. המלך יושב על סוס לבן, המסמל מלחמה טהורה וצודקת בעיני יהוה (‏ההת’ ו’:2; י”ט:11‏). בנוסף לחרב יש לו גם קשת. אנו קוראים: ”ראיתי והנה סוס לבן; וליושב עליו הייתה קשת; וכתר ניתן לו, והוא יצא מנצח כדי להשלים את ניצחונו”. הן החרב והן הקשת מייצגות את האמצעים שבהם ישתמש המשיח להוציא לפועל את משפט אלוהים על אויביו.‏

בעלי הכנף ייקראו לטהר את הארץ (ראה סעיף 18)‏

18. באיזה מובן יהיו ’חיציו’ של המשיח ”שנונים”?‏

18 בשפה פיוטית מנבא מחבר המזמור ש’חיציו של המלך שנונים בלב אויביו’ וגורמים ל’עמים ליפול תחתיו’. ההשמדה תהיה ברחבי תבל. ירמיהו ניבא: ”והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ” (‏יר’ כ”ה:33‏). נבואה מקבילה מציינת: ”וראיתי גם מלאך אחד עומד בשמש, והוא קרא בקול גדול ואמר לכל בעלי הכנף המעופפים בשמיים: ’בואו, היאספו לסעודה הגדולה של אלוהים, למען תאכלו בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר אנשים חזקים ובשר סוסים ורוכביהם, ובשר הכול: בני חורין ועבדים, קטנים וגדולים’” (‏ההת’ י”ט:17, 18‏).‏

19. באיזה מובן ינצח המשיח וישלים את ניצחונו?‏

19 לאחר שישמיד המשיח את הסדר העולמי המרושע של השטן הוא ינצח ב’הדרו’ (‏תהל’ מ”ה:5‏). הוא ישלים את ניצחונו כשישליך את השטן ואת שדיו לתהום ויכלא אותם למשך אלף שנות שלטון המלכות (‏ההת’ כ’:2, 3‏). כאשר השטן ומלאכיו יימצאו במצב של חוסר פעילות דמוי מוות, תושבי כדור הארץ ישתחררו מההשפעה השטנית ויוכלו להיכנע בצורה מלאה למלך הכבוד המנצח. אולם לפני שיחזו בכדור הארץ הופך בהדרגה לגן עדן חובק עולם, יתרחש מאורע שיעניק להם סיבה נוספת לשמוח עם המלך ושותפיו השמימיים. במאמר הבא נלמד על מאורע משמח זה.‏