עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  ינואר 2014

עבוד את יהוה — המלך הנצחי

עבוד את יהוה — המלך הנצחי

‏”למלך הנצחי... לו הכבוד והתפארת לעולמי עולמים” (‏טימ”א א’:17‏).‏

1, 2. ‏(א) מיהו ’המלך הנצחי’, ומדוע הוא ראוי להיקרא כך? (ראה תמונה בעמוד זה.) (ב) מה מושך אותנו אל יהוה בכל הקשור למלכותו?‏

סוֹבּוּסָה ה־2 מלך סווזילנד מָלך קרוב ל־61 שנה. זהו פרק זמן יוצא מן הכלל עבור מלך בימינו. אומנם אורך שלטונו של המלך סובוסה מרשים, אך קיים מלך אשר תוחלת החיים הקצרה של בני האדם אינה מגבילה את אורך שלטונו. המקרא מכנה אותו ”המלך הנצחי” (‏טימ”א א’:17‏). אחד ממחברי התהלים זיהה את אותו ריבון בשמו ואמר: ”יהוה מֶלֶך עולם ועד” (‏תהל’ י’:16‏).‏

2 אורך שלטונו של אלוהים מייחד את מלכותו בהשוואה לשלטונות בני אנוש. ואולם, האופן שבו שולט יהוה הוא שמושך אותנו אליו. אחד ממלכי ישראל הקדומה, אשר מלך 40 שנה, הילל את אלוהים במילים: ”רחום וחנון יהוה, ארך אפיים ורב חסד. יהוה בשמיים הכין כיסאו, ומלכותו בכול מָשָׁלָה” (‏תהל’ ק”ג:8,‏ 19‏). יהוה אינו רק מלכנו אלא גם אבינו — אבינו האוהב שבשמיים. מכאן עולות שתי שאלות: באיזו דרך פועל יהוה כאב? כיצד מימש יהוה את סמכותו כמלך מאז המרד בגן עדן? התשובות לשתי שאלות אלו יניעו אותנו להתקרב אל יהוה ולעובדו בכל לבנו.‏

 המלך הנצחי בורא משפחה אוניברסאלית

3. מי היה הבן הראשון במשפחתו האוניברסאלית של יהוה, ומי עוד נבראו כ”בני” אלוהים?‏

3 עד כמה ודאי שמח יהוה לברוא את בנו יחידו! אלוהים לא התייחס לבכורו כנתין נחות, אלא אהב אותו כבן והזמין אותו לטעום מהשמחה שביצירת נתינים מושלמים נוספים (‏קול’ א’:15–17‏). עמם נמנים המוני המלאכים. המלאכים, המתוארים כ’משרתיו ועושי רצונו’ של יהוה, משרתים אותו בשמחה, והוא מכבד אותם בכנותו אותם ’בנים’. הם חלק ממשפחתו האוניברסאלית של יהוה (‏תהל’ ק”ג:20–22;‏ איוב ל”ח:7‏).‏

4. כיצד הצטרף המין האנושי למשפחתו האוניברסאלית של אלוהים?‏

4 לאחר שברא את השמיים והארץ הגשמיים הרחיב יהוה את משפחתו האוניברסאלית. הוא הפך את כדור הארץ לבית יפהפה בעל יכולת קיום עצמאית, וברא בצלמו את האדם הראשון — גולת הכותרת של בריאתו הארצית (‏בר’ א’:26–28‏). בתור הבורא ציפה יהוה בצדק מאדם הראשון לציית לו. בתור אב מסר יהוה את כל הדרכותיו באהבה ובטוב לב. הנחיותיו לא הגבילו שלא לצורך את חירותו של האדם. ‏(קרא בראשית ב’:15–17‏).‏

5. כיצד נועדה הארץ להימלא בבני אדם?‏

5 להבדיל ממלכים רבים בשר ודם, יהוה נהנה להאציל סמכויות לנתיניו ולהתייחס אליהם כבני משפחה הראויים לאמון. לדוגמה, הוא העניק לאדם הראשון את הסמכות על שאר היצורים החיים ואף הטיל עליו את התפקיד המהנה והמתאגר לתת להם שמות (‏בר’ א’:26;‏ ב’:19, 20‏). אלוהים לא ברא מיליוני בני אדם מושלמים כדי לאכלס את כדור הארץ, אלא החליט לברוא לאדם אישה מושלמת, את חוה, שנועדה להשלים אותו (‏בר’ ב’:21, 22‏). אחר כך אפשר להם למלא את הארץ בילדיהם. בתנאים מושלמים יכלו בני האדם אט אט להרחיב את גבולות גן העדן על פני כל תבל. ביחד עם מלאכי השמיים יכלו בני האדם לעבוד את יהוה לנצח נצחים כחלק ממשפחתו האוניברסאלית. איזו תוחלת נפלאה, ואיזה ביטוי מרשים לאהבתו האבהית של יהוה!‏

בנים מרדנים דוחים את סמכותו המלכותית של אלוהים

6. ‏(א) כיצד פרץ מרד במשפחתו של אלוהים? (ב) מדוע אין להסיק מן המרד שאלוהים איבד שליטה?‏

6 למרבה הצער, אדם וחוה לא היו מרוצים מכך שיהוה הוא ריבונם. תחת זאת, הם בחרו ללכת בעקבות בנו המרדן של אלוהים, השטן (‏בר’ ג’:1–6‏). ההתנערות משלטון אלוהים המיטה כאב, סבל ומוות עליהם ועל צאצאיהם (‏בר’ ג’:16–19;‏ רומ’ ה’:12‏). לאלוהים לא היו עוד עלי אדמות נתינים ששמעו בקולו. האם זה אומר שאלוהים איבד שליטה ושהוא זנח את ריבונותו על כדור הארץ ועל יושביו? ודאי שלא! הוא מימש את סמכותו על־ידי כך שגירש את אדם וחוה מגן העדן וחסם בפניהם את האפשרות לחזור אליו באמצעות הכרובים שהוצבו בכניסה (‏בר’ ג’:23, 24‏). במקביל לכך, אלוהים הוכיח את אהבתו האבהית על־ידי כך שציין כי המטרה להקים משפחה אוניברסאלית המורכבת מבנים רוחניים נאמנים ומבני אדם מסורים, אכן תתגשם. הוא הבטיח להקים ”זרע” אשר ישים  קץ לשטן ויתקן את נזקי חטאו של אדם הראשון ‏(קרא בראשית ג’:15‏).‏

7, 8. ‏(א) באיזו מידה החמיר המצב בימי נוח? (ב) מה עשה יהוה כדי לטהר את כדור הארץ וכדי להציל את המשפחה האנושית?‏

7 במאות השנים שחלפו מאז המרד היו בני אדם שבחרו לשמור אמונים ליהוה. עמם נמנים הבל וחנוך. אך רוב האנשים דחו את יהוה כאב וכמלך. בימי נוח כבר ’מלאה הארץ חמס’ (‏בר’ ו’:11‏). האם עולה מכך שיהוה חדל לשלוט במתרחש על פני האדמה? מה מלמדת ההיסטוריה?‏

8 תן דעתך לסיפורו של נוח. יהוה נתן לו תוכניות והוראות מפורטות לבניית תיבה ענקית שבאמצעותה יינצלו נוח ובני ביתו. כביטוי לאהבתו הרבה כלפי המשפחה האנושית כולה הורה אלוהים לנוח להיות ’מבשר צדקה’ (‏פט”ב ב’:5‏). אין ספק שהמסר שנשא נוח הקיף בתוכו את הקריאה לחזור בתשובה ואת האזהרה מפני ההשמדה הקרבה, אך דבריו נפלו על אוזניים ערלות. במשך עשרות שנים חיו נוח ומשפחתו בתוך עולם אלים ולא־מוסרי להחריד. יהוה, בתור אב אוהב, הגן על אותן שמונה נפשות נאמנות ובירך אותן. בהביאו מבול כלל עולמי הפעיל יהוה את סמכותו על בני האדם המרדנים ועל המלאכים הרשעים. כן, יהוה בהחלט שלט במצב (‏בר’ ז’:17–24‏).‏

יהוה תמיד מממש את סמכותו המלכותית (ראה סעיפים 6, 8, 10, 12 ,17)‏

סמכותו המלכותית של יהוה אחרי המבול

9. איזו הזדמנות העניק יהוה לבני האדם אחרי המבול?‏

9 אין ספק שלאחר שיצאו נוח ומשפחתו מן התיבה אל עולם מטוהר ונשמו אוויר צח, היו לבותיהם מלאי הכרת תודה ליהוה על דאגתו והגנתו. מייד בנה נוח מזבח והעלה עולות כחלק מעבודתו את יהוה. אלוהים בירך את נוח ואת משפחתו והורה להם ’לפרות ולרבות ולמלא את הארץ’ (‏בר’ ח’:20 עד ט’:1‏). שוב הייתה לבני האדם ההזדמנות להיות מאוחדים בעבודת אלוהים ולמלא את כדור הארץ.‏

10. ‏(א) היכן וכיצד התלקח מרד ביהוה אחרי המבול? (ב) איזו פעולה נקט יהוה למימוש רצונו?‏

10 אלא שהמבול לא מחה את האי־שלמות, ובני האדם עדיין התמודדו עם השפעתם הסמויה של השטן ושל המלאכים המרדנים. לא חלף זמן רב ושוב התלקח מרד נגד שלטונו רב החסד של יהוה. לדוגמה, נמרוד, נינו של נוח, העלה את ההתנגדות לשלטון יהוה לשיאים חדשים. נמרוד מתואר כ”גיבור ציד לפני [כלומר, נגד] יהוה”. הוא בנה ערים גדולות, וביניהן את בבל, ושם את עצמו למלך ”בארץ שנער” (‏בר’ י’:8–12‏). איזו פעולה נקט המלך הנצחי כנגד אותו מלך מרדן וכנגד מאמציו לסכל את מטרתו ’למלא את הארץ’? יהוה בלבל את לשונם של האנשים וגרם לנתיניו המתוסכלים של נמרוד לפוץ ”על פני כל הארץ”. בעקבות זאת הם לקחו עמם את פולחנם הכוזב ואת צורת שלטונם (‏בר’ י”א:1–9‏).‏

11. כיצד גילה יהוה נאמנות כלפי ידידו אברהם?‏

11 אף שרבים עבדו אלילי כזב אחרי המבול, היו נאמנים שהמשיכו לכבד את יהוה. אחד מהם היה אברהם, אשר בצייתנותו לאלוהים עזב את חיי הנוחות שהיו לו בעירו אור כשדים והתגורר באוהלים במשך שנים (‏בר’ י”א:31;‏ עב’ י”א:8, 9‏). בתקופת חיי הנדודים שלו היה אברהם מוקף לא אחת במלכים בשר ודם, אשר רבים מהם חיו בערי חומה. אבל יהוה הגן על אברהם ועל משפחתו. באשר  להגנתו האבהית של יהוה אמר מחבר התהלים: ”לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים [יוכיח מלכים בעבורם]” (‏תהל’ ק”ה:13, 14‏). מתוך נאמנות לידידו אברהם הבטיח לו יהוה: ”מלכים ממך יצאו” (‏בר’ י”ז:6;‏ יעקב ב’:23‏).‏

12. כיצד מימש יהוה את ריבונותו כלפי מצרים, וכיצד השפיע הדבר על עמו הנבחר?‏

12 באוזני יצחק, בנו של אברהם, ובאוזני יעקב נכדו חזר אלוהים על ההבטחה לברכם. בין היתר הובטח להם שמחלציהם יצאו מלכים (‏בר’ כ”ו:3–5;‏ ל”ה:11‏). אך לפני שיָצאו מהם מלכים היו צאצאי יעקב לעבדים במצרים. האם השתמע מכך שיהוה לא יקיים את הבטחתו או שהוא זנח את ריבונותו על כדור הארץ? לא ולא! במועדו המחיש יהוה את כוחו האלוהי ומימש את ריבונותו כלפי פרעה העקשן. בני ישראל המשועבדים האמינו ביהוה, והוא הציל אותם בים סוף בדרך נס. ברור אפוא שיהוה היה עדיין ריבון היקום, ובתור אב אוהב הגן בכוחו האדיר על עמו ‏(קרא שמות י”ד:13, 14‏).‏

יהוה הופך למלך על ישראל

13, 14. ‏(א) מה שרו בני ישראל על מלכותו של יהוה? (ב) איזו הבטחה הבטיח אלוהים לדוד בנוגע למלכותו?‏

13 מייד לאחר שחרורם הפלאי ממצרים שרו בני ישראל שיר ניצחון לתהילת יהוה. שיר זה, המתועד בשמות ט”ו‏, כולל בתוכו את המילים הבאות בפסוק 18‏: ”יהוה ימלוך לעולם ועד”. ואכן יהוה נעשה למלכהּ של האומה החדשה (‏דב’ ל”ג:5‏). אלא שהעם לא היו מרוצים מכך שיהוה, האל הסמוי מן העין, הוא שליטם. בערך 400 שנה אחרי יציאת מצרים ביקשו מאלוהים שישים עליהם מלך בשר ודם כדוגמת עמי הסביבה עובדי האלילים (‏שמ”א ח’:5‏). על אף זאת עדיין מָלך יהוה, ועובדה זו באה לידי ביטוי בימי מלכות דוד, מלך ישראל השני.‏

14 דוד העביר את ארון הברית אל ירושלים. במרוצת אותו מאורע משמח שרו הלוויים שיר הלל ובו ההצהרה המשמעותית הכתובה בדברי הימים א’. ט”ז:31‏: ”ויאמרו בגויים: ’יהוה מָלך!’”,  כלומר, נעשה למלך. יהיו מי שיתהו, ’הואיל ויהוה הוא מאז ומתמיד המלך הנצחי, באיזה מובן נעשה הוא למלך בעת ההיא?’ יהוה נעשה למלך כאשר הוא נותן ביטוי לשלטונו או כאשר הוא מכונן גוף אשר ייצג אותו בזמן נתון או יטפל במצבים שונים. להיבט זה של סמכותו המלכותית של יהוה משמעות מרחיקת לכת. בטרם מת דוד הבטיח לו יהוה שמלכותו תימשך לעולם: ”והקימותי את זרעך אחריך, אשר יֵצֵא ממעיך; והכינותי את ממלכתו” (‏שמ”ב ז’:12, 13‏). בסופו של דבר, ’זרע’ זה של דוד הופיע כעבור יותר מ־1,000 שנה. מיהו, ומתי נועד הוא להפוך למלך?‏

יהוה ממנה מלך חדש

15, 16. מתי נמשח ישוע למלך העתידי, ואילו הכנות עשה לקראת שלטונו?‏

15 בשנת 29 לספירה החל יוחנן המטביל לבשר: ”קָרְבָה מלכות שמיים” (‏מתי ג’:2‏). כאשר נטבל ישוע בידי יוחנן משח יהוה את ישוע למשיח המובטח ולמלך העתידי של מלכות אלוהים. יהוה הפגין חיבה אבהית כלפי ישוע כשאמר לו: ”זה בני אהובי, ורצוי הוא בעיניי” (‏מתי ג’:17‏).‏

16 במרוצת שירותו פיאר ישוע את אביו (‏יוח’ י”ז:4‏). הוא עשה כן על־ידי הכרזת הבשורה על מלכות אלוהים (‏לוקס ד’:43‏). הוא אף לימד את תלמידיו להתפלל לבואה של המלכות (‏מתי ו’:10‏). הואיל והיה המלך המיועד אמר ישוע למתנגדיו: ”מלכות אלוהים בקרבכם היא” (‏לוקס י”ז:21‏). מאוחר יותר, בערב שלפני מותו, כרת ישוע ”ברית מלכות” עם שליחיו. בזאת העניק לחלק מתלמידיו הנאמנים את האפשרות להצטרף אליו כמלכים במלכות אלוהים ‏(קרא לוקס כ”ב:28–30‏).‏

17. באיזה מובן מימש ישוע חלקית את סמכותו המלכותית במאה הראשונה לספירה, אך לְמה עוד היה עליו להמתין?‏

17 מתי נועד ישוע להתחיל למלוך במלכות אלוהים? הוא לא יכול היה לעשות כן באופן מיידי; למחרת אחר הצהריים הומת ישוע, ותלמידיו התפזרו (‏יוח’ ט”ז:32‏). אבל, כפי שקרה כבר קודם לכן, יהוה עדיין שלט במצב. ביום השלישי הקים את בנו לתחייה, וביום חג השבועות שנת 33 לספירה ייסד ישוע מלכות רוחנית המולכת על הקהילה המשיחית של אחיו המשוחים (‏קול’ א’:13‏). למרות זאת, היה על ישוע להמתין על מנת לקבל את מלוא סמכותו המלכותית על כדור הארץ כ”זרע” המובטח. יהוה אמר לבנו: ”שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך” (‏תהל’ ק”י:1‏).‏

עבוד את המלך הנצחי

18, 19. מה אנו רוצים לעשות מעומק הלב, ומה נלמד במאמר הבא?‏

18 במשך אלפי שנים הותקפה סמכותו המלכותית של יהוה הן בשמיים והן בארץ. יהוה מעולם לא זנח את ריבונותו, והשליטה תמיד נותרה בידיו. בתור אב אוהב, הוא הגן על נתיניו הנאמנים כדוגמת נוח, אברהם ודוד, ודאג לצורכיהם. האין זה מניע אותנו להיכנע למלכנו ולהתקרב אליו עוד יותר?‏

19 אך אולי בשלב זה אנו שואלים: כיצד נעשה יהוה למלך בימינו? כיצד נוכל להוכיח שאנו נתינים נאמנים של מלכות יהוה, וכיצד נהפוך לבנים מושלמים במשפחתו האוניברסאלית? מה משמעות הבקשה, ”תבוא מלכותך”? שאלות אלו יזכו למענה במאמר הבא.‏