עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  אוגוסט 2013

חשוב איזה מין אדם עליך להיות

חשוב איזה מין אדם עליך להיות

‏”חִשבו איזה מין אנשים עליכם להיות — אנשים המתנהגים בקדושה ועושים מעשים המעידים על מסירות לאלוהים” (‏פט”ב ג’:11‏).‏

1, 2. ‏’איזה מין אנשים עלינו להיות’ כדי למצוא חן בעיני אלוהים?‏

טבעי הדבר שאכפת לנו ממה שאחרים חושבים עלינו. אך בתור משיחיים, דעתו של יהוה עלינו חשובה לנו פי כמה, שהרי הוא הדמות הנעלה ביותר ביקום ו’עמו מקור חיים’ (‏תהל’ ל”ו:10‏).‏

2 כדי להדגיש ’איזה מין אנשים עלינו להיות’ מנקודת מבטו של יהוה, קורא לנו השליח פטרוס להתנהג ’בקדושה ולעשות מעשים המעידים על מסירות לאלוהים’. ‏(‏קרא פטרוס ב’. ג’:11‏.‏‏) על מנת לשאת חן בעיני אלוהים ’התנהגותנו’ חייבת להיות קדושה, כלומר טהורה מבחינה מוסרית, שכלית ורוחנית. מעבר לכך, עלינו לעשות ”מעשים המעידים על מסירות לאלוהים” מתוך יראה כלפיו ודבקות נאמנה בו. לכן כדי למצוא חן בעיניו אין די לתת את הדעת למעשינו אלא גם לאדם הפנימי שלנו. מאחר שיהוה ”בוחן לבב” הוא יודע אם אנו מתנהגים בקדושה ומסורים לו לגמרי או לא (‏דה”א כ”ט:17‏).‏

3. אילו שאלות הקשורות ליחסינו עם אלוהים עלינו לשאול את עצמנו?‏

3 השטן אינו חפץ שנמצא חן בעיני אלוהים. למעשה, הוא אינו בוחל בשום אמצעי במאמציו לגרום לנו לפנות עורף ליהוה. השטן אינו מהסס להשתמש בשקרים וברמייה כדי לפתותנו ולהרחיקנו מהאל שאותו אנו משרתים (‏יוח’ ח’:44;‏ קור”ב י”א:13–15‏). לכן מן התבונה שנשאל את עצמנו: ’כיצד מטעה השטן את קורבנותיו? מה אוכל לעשות כדי לנצור את יחסיי עם יהוה?’‏

כיצד מטעה השטן את קורבנותיו?‏

4. במה השטן רוצה לפגוע בניסיון לחבל ביחסינו עם אלוהים, ומדוע?‏

4 ‏”כל אחד עובר ניסיון כאשר הוא נמשך ומתפתה  על־ידי תאוותו שלו”, כותב התלמיד יעקב. ”לאחר שהתאווה נעשית פורייה היא יולדת חטא, ואחרי שהחטא מתבצע הוא מוליד מוות” (‏יעקב א’:14, 15‏). בניסיון לחבל ביחסינו עם אלוהים שואף השטן לפגוע בלבנו — מקור מאוויינו.‏

5, 6. ‏(א) באילו אמצעים משתמש השטן במטרה לפגוע בנו? (ב) באילו פיתויים משתמש השטן במאמציו להשחית את מאוויי לבנו, ועד כמה מנוסה הוא בשימוש בפיתויים אלה?‏

5 באילו אמצעים מנסה השטן לפגוע בלבנו? ”העולם כולו נתון לשליטת הרָשע”, מציין המקרא (‏יוח”א ה’:19‏). כלי הנשק של השטן כוללים ”את מה שבעולם”. ‏(‏קרא יוחנן א’. ב’:15, 16‏.‏‏) במשך אלפי שנים עיצב השטן כביד אומן את העולם הסובב אותנו. הואיל ואנחנו חיים בעולם זה, עלינו להישמר מתחבולותיו הערמומיות (‏יוח’ י”ז:15‏).‏

6 השטן נוקט בשיטות שונות להשחתת מאוויי לבנו. השליח יוחנן מצביע על שלושה פיתויים שבהם משתמש השטן: (1) ”תאוות בשרים”, (2) ”תאוות העיניים” ו־(3) ”התפארות בנכסים חומריים”. בדרכים אלו ניסה השטן לפתות את ישוע במדבר. לאחר שנות ניסיון רבות יודע השטן כיום להשתמש בפיתויים אלה ביעילות כשהוא מתאים את תכסיסיו לנטיות הלב של כל אדם ואדם. לפני שנדון בצעדים שנוכל לנקוט כדי להגן על עצמנו, הבה נראה כיצד הצליח השטן להערים על חוה ומדוע לא עלה בידו להערים על בן אלוהים.‏

‏”תאוות בשרים”‏

חוה נפלה בפח בשל ”תאוות בשרים” (ראה סעיף 7)‏

7. כיצד ניצל השטן את ’תאוות הבשרים’ כשפיתה את חוה?‏

7 לבני אדם צורך פיזי בסיסי — הצורך במזון. הבורא יצר את כדור הארץ כך שהוא מסוגל להפיק מזון בשפע. השטן יכול לנסות לנצל את תאוותנו הטבעית למזון במאמץ לגרום לנו להפר את רצון אלוהים. הבה נראה כיצד נהג כך במגעיו עם חוה. ‏(‏קרא בראשית ג’:1–6‏.‏‏) השטן אמר לחוה שהיא לא תמות אם תאכל מפרי ”עץ הדעת טוב ורע” ושביום שתאכל ממנו היא תהיה כאלוהים (‏בר’ ב’:9‏). כך רמז השטן שחוה אינה צריכה לציית לאלוהים כדי להמשיך לחיות. איזה שקר זדוני! ברגע שנשתל הרעיון בשכלה של חוה עמדו בפניה שתי אפשרויות: היא יכלה לדחות את הרעיון או להמשיך לחשוב עליו ולאפשר לתאוותה לפרי לגדול. אף שכל שאר עצי הגן עמדו לרשותה, בחרה חוה להמשיך לשקוע במחשבות על  מה שאמר השטן ביחס לעץ אשר בתוך הגן, ואז ’לקחה מפריו ואכלה’. בדרך זו עורר בתוכה השטן תאווה לדבר שאסר בוראה.‏

ישוע לא הרשה לדבר להסיח את דעתו מן העיקר (ראה סעיף 8)‏

8. כיצד ניסה השטן לנצל את ’תאוות הבשרים’ כדי לפתות את ישוע, ומדוע הניסיון לא צלח?‏

8 באותה שיטה ניסה השטן לפתות את ישוע במדבר. לאחר שצם ישוע 40 יום ו־40 לילה, שאף השטן לנצל את תאבונו של ישוע לאוכל. ”אם בן אלוהים אתה”, אמר השטן, ”אמור לאבן הזאת להפוך לכיכר לחם” (‏לוקס ד’:1–3‏). לישוע היו שתי אפשרויות: הוא יכול היה לבחור שלא להשתמש בכוחותיו הפלאיים להשבעת תאבונו או לבחור לעשות כן. ישוע ידע שאל לו להשתמש בכוח זה למטרות אנוכיות. למרות היותו רעב, היה חשוב לו יותר לשמור על יחסיו עם יהוה מאשר לספק את רעבונו. ישוע השיב לשטן: ”כתוב: ’אל יחיה האדם על הלחם לבדו, כי אם על כל מוצא פי יהוה’” (‏מתי ד’:4‏).‏

‏”תאוות העיניים”‏

9. על מה מצביע הביטוי ”תאוות העיניים”, וכיצד עורר השטן תאווה זו בחוה?‏

9 יוחנן אמר שגם ”תאוות העיניים” היא בגדר פיתוי. מילים אלו מצביעות על כך שאדם יכול לחשוק בדבר רק מתוך התבוננות בו. השטן עורר תאווה זו בחוה כשאמר: ”ונפקחו עיניכם”. ככל שהמשיכה חוה להתבונן בפרי האסור כך הוא קסם לה יותר ויותר. היא ראתה שהעץ ’הוא תאווה לעיניים’.‏

10. באיזו דרך ניצל השטן את ”תאוות העיניים” בניסיון לפתות את ישוע, ומה הייתה תגובתו של ישוע?‏

10 מה לגבי ישוע? השטן ”הראה [לישוע] בבת אחת את כל ממלכות העולם המיושב. אז אמר לו השטן: ’אתן לך את הסמכות על כל הממלכות האלו ואת תפארתן’” (‏לוקס ד’:5, 6‏). ישוע לא יכול היה לראות במו עיניו את כל ממלכות העולם בבת אחת, אך השטן ודאי סבר שתפארת הממלכות האלו, שאותן הראה לישוע בחזון, תקסום לו במידת מה. ללא בושה הציע לו השטן: ”אם תשתחווה לי, תהיה היא כולה שלך” (‏לוקס ד’:7‏). בשום אופן לא רצה ישוע להפוך לאדם המתנהג כרצון השטן. תגובתו הייתה מיידית. הוא אמר: ”כתוב: ’ליהוה אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד’” (‏לוקס ד’:8‏).‏

‏”התפארות בנכסים חומריים”‏

11. כיצד פיתה השטן את חוה?‏

11 בהתייחסו למה שבעולם הזכיר יוחנן את ה”התפארות בנכסים חומריים”.  כאשר אדם וחוה היו האנשים היחידים עלי אדמות הם לא יכלו, כמובן, ’להתפאר בנכסיהם החומריים’ בפני אנשים אחרים. אך הם כן הפגינו גאווה. בפתותו את חוה רמז השטן שאלוהים מונע ממנה דבר נפלא. השטן אמר לה שביום שתאכל מ”עץ הדעת טוב ורע” היא תהיה ’כאלוהים, יודעת טוב ורע’ (‏בר’ ב’:17; ג’:5‏). בזאת טען השטן שחוה יכולה להיות עצמאית מבלי להיות תלויה ביהוה. הגאווה הייתה ככל הנראה מן הגורמים שהניעו אותה להאמין לשקר. היא לקחה מהפרי האסור במחשבה שלא באמת תמות. עד כמה טעתה!‏

12. מהי דרך אחרת שבה ניסה השטן לפתות את ישוע, וכיצד הגיב ישוע?‏

12 בניגוד לחוה היה ישוע מופת של ענווה. השטן ניסה לפתותו בדרך אחרת, אך ישוע דחה אפילו את עצם המחשבה לעשות מעשה ראוותני שיעמיד את אלוהים בניסיון, מעשה שהיה מעיד על גאווה. תחת זאת, השיב ישוע בצורה ברורה וישירה: ”לא תנסה את יהוה אלוהיך” ‏(‏קרא לוקס ד’:9–12‏).‏

כיצד נוכל לנצור את יחסינו עם יהוה?‏

13, 14. הסבר כיצד משתמש השטן בפיתויים שונים כיום.‏

13 כיום משתמש השטן בפיתויים דומים לאלו ששימשו אותו במגעיו עם חוה ועם ישוע. בניסיון לעורר את ’תאוות הבשרים’ מנצל השטן את עולמו לעידוד אי־מוסריות והפרזה באכילה ובשתייה. הפורנוגרפיה, במיוחד באינטרנט, היא כלי בידי השטן ללכידת תשומת לבם של הצופים הלא־זהירים ולפנייה אל ”תאוות העיניים”. זאת ועוד, חומרנות, כוח ותהילה הם פיתוי גדול מאוד לגאוותנים ולמי שנוטים ’להתפאר בנכסיהם החומריים’.‏

באילו עקרונות מקראיים עליך להיזכר במצבים אלה? (ראה סעיפים 13, 14)‏

14 ניתן לדמות את ”מה שבעולם” לפיתיונות של דייג. הפיתיון מושך אליו את הדגים, אך הוא מחובר לקרס. השטן מנצל את מה שנחשב בעיני האנשים לצרכים נורמאליים יומיומיים כדי לגרום להם לרצות לפעול בניגוד לחוקי אלוהים. תכליתם של פיתויים ערמומיים אלה היא להשפיע על מאוויינו ולהשחית את לבנו. דרכם מנסה השטן  לגרום לנו להאמין שדאגה לצרכינו האישיים ולנוחיותנו חשובה מעשיית רצון אלוהים. האם נלך שולל אחר פיתויים אלה?‏

15. כיצד נוכל להדוף את פיתויי השטן כדוגמת ישוע?‏

15 חוה נכנעה לפיתויי השטן, ואילו ישוע עמד בהם בהצלחה. בכל ניסיון הוא נתן תשובה מקראית וציין: ”כתוב” או ”נאמר”. אם נלמד את המקרא בשקדנות, אזי נכיר אותו היטב ונהיה מסוגלים להיזכר בפסוקים שיעזרו לנו לחשוב נכונה בשעת פיתוי (‏תהל’ א’:1, 2‏). כדאי שנזכור אנשי מופת מתקופת המקרא שהיו מסורים לאלוהים, כי כך נוכל לחקותם (‏רומ’ ט”ו:4‏). יראת אלוהים אמיתית, כלומר אהבה כלפי מה שהוא אוהב ושנאה כלפי מה שהוא שונא, תשמש להגנתנו (‏תהל’ צ”ז:10‏).‏

16, 17. איזו השפעה יש ל”כושר החשיבה” שלנו על טיבנו כבני אדם?‏

16 השליח פאולוס מעודד אותנו להשתמש ב”כושר החשיבה” כדי שנהיה אנשים המעוצבים על־ידי מחשבות אלוהים ולא על־ידי מחשבות העולם (‏רומ’ י”ב:1, 2‏). להדגשת הצורך בשליטה קפדנית על המחשבות שלהן אנו נותנים מקום בשכלנו, אמר פאולוס: ”אנו ממוטטים טיעונים וכל דבר רם המתייצב נגד הידע על אלוהים, ושובים כל מחשבה כדי לגרום לה לציית למשיח” (‏קור”ב י’:5‏). למחשבותינו השפעה רבת־עוצמה על טיבנו כבני אדם, ולכן עלינו ’להמשיך להגות’ בדברים בונים (‏פיל’ ד’:8‏).‏

17 לא נוכל לצפות להיות קדושים אם נזין את עצמנו במחשבות ובתאוות לא־הולמות. עלינו לאהוב את יהוה ב”לב טהור” (‏טימ”א א’:5‏). אך לבנו בוגדני, וייתכן שאיננו שמים לב עד כמה מושפעים אנו מהדברים שבעולם (‏יר’ י”ז:9‏). כדאי אפוא ש’נבדוק תמיד אם אנחנו חיים על־פי האמונה ושנבחן תמיד איזה מין אנשים אנו’. לשם כך עלינו לערוך בחינה עצמית כנה על בסיס מה שאנו לומדים מתוך המקרא (‏קור”ב י”ג:5‏).‏

18, 19. מדוע עלינו להיות נחושים בדעתנו להיות אנשים כלבבו של יהוה?‏

18 דבר נוסף שיעזור לנו לדחות את ”מה שבעולם” הוא לזכור את דבריו של יוחנן שנכתבו בהשראת אלוהים: ”העולם יחלוף עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים יעמוד לעד” (‏יוח”א ב’:17‏). עולמו של השטן נראה ממשי ולא נתפס כדבר שיבוא אל קצו. למרות זאת, יום אחד הוא יחלוף. מאומה ממה שיש לעולמו של השטן להציע לא יעמוד לעד. אם נזכור עובדה זאת, יסייע לנו הדבר לא ליפול בפיתויי השטן.‏

19 השליח פטרוס קורא לנו להיות אנשים המוצאים חן בעיני אלוהים בעודנו ”מחכים לבוא יום יהוה וזוכרים אותו תמיד, יום שבמהלכו יושמדו השמיים בלהבות אש, והיסודות יימסו בחום היוקד” (‏פט”ב ג’:12‏). בקרוב מאוד יגיע יום זה, ויהוה ישמיד את עולמו של השטן על כל מרכיביו. עד אז ימשיך השטן לנסות לפתות אותנו בעזרת ”מה שבעולם”, כפי שפיתה את חוה וכפי שניסה לפתות את ישוע. לא נרצה לחתור כדוגמת חוה לסיפוק תאוותינו אנו. קו פעולה זה כמוהו כהכרה בשטן כאלוהינו. עלינו להדוף פיתויים אלה כפי שעשה ישוע, ואין זה משנה עד כמה השטן גורם להם להיראות מושכים וקוסמים. יהא כל אחד ואחד מאתנו נחוש בדעתו להיות אדם כלבבו של יהוה.‏