עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  מאי 2013

האם אתה ”קנאי למעשים טובים”?‏

האם אתה ”קנאי למעשים טובים”?‏

‏”המשיח ישוע... נתן את עצמו למעננו כדי... לטהר לו עם שיהיה קניינו המיוחד, עם קנאי למעשים טובים” (‏טיט’ ב’:13, 14‏).‏

1, 2. איזו זכות מיוחדת יש לעדי־יהוה, ומה אתה חש באשר לכך?‏

רבים מחשיבים זאת לכבוד גדול לזכות בפרס על הישג מרשים. לדוגמה, יש שקיבלו פרס נובל כשפעלו בקנאות להשכנת שלום בין אומות עוינות. אך זוהי זכות גדולה פי כמה להישלח כשגרירים או כנציגים מטעם אלוהים על מנת לעזור לאנשים לרקום יחסי שלום עם בוראם.‏

2 בתור עדי־יהוה יש לנו הזכות המיוחדת הזאת. בהנהגתם של אלוהים ושל המשיח אנו מפצירים באנשים: ”התפייסו עם אלוהים” (‏קור”ב ה’:20‏). יהוה משתמש בנו כדי למשוך אליו אנשים. בדרך זו התאפשר למיליונים בלמעלה מ־235 ארצות לרקום יחסים טובים עם אלוהים וכך להחזיק בתקוות חיי הנצח (‏טיט’ ב’:11‏). אנו מזמינים בקנאות את כל ’החפץ לקחת מי חיים חינם’ (‏ההת’ כ”ב:17‏). מאחר שאנו מוקירים את התפקיד החשוב הזה ומבצעים אותו בחריצות, אנו ראויים להיקרא עם ”קנאי למעשים טובים” (‏טיט’ ב’:14‏). נבחן כעת כיצד קנאותנו למעשים טובים עוזרת לנו למשוך אנשים ליהוה. דרך אחת היא באמצעות פעילות ההטפה שלנו.‏

חקה את קנאותם של יהוה ושל ישוע

3. מדוע ”קנאת יהוה” נוסכת בנו ביטחון?‏

3 באשר למה שיתבצע באמצעות שלטונו של בן אלוהים נאמר בישעיהו ט’:6‏: ”קנאת יהוה צבאות תעשה זאת”. מילים אלה מבליטות עד כמה חשובה לאבינו השמימי ישועת האנושות. דוגמתו של יהוה באשר לקנאות ממחישה לנו בבירור שראוי שנתמוך בלב שלם במלאכה שהטיל עלינו בתור מכריזי המלכות ושנבצע אותה בהתלהבות ובקנאות. רצוננו העז לעזור לאנשים להכיר את אלוהים משקף את קנאותו של יהוה. בתור שותפיו של אלוהים לעבודה, האם אנו נחושים ליטול חלק מלא ככל האפשר בהכרזת הבשורה הטובה בהתאם לנסיבותינו? (‏קור”א ג’:9‏).‏

4. איזו דוגמה הציב ישוע בהתמדה וקנאות בשירות?‏

 4 תן דעתך גם לקנאותו של ישוע. הוא הציב דוגמה מושלמת של התמדה וקנאות בשירות. למרות התנגדות חריפה, הוא שמר על קנאותו בפעילות ההטפה עד הסוף הכואב של חייו הארציים (‏יוח’ י”ח:36, 37‏). ככל שהתקרב המועד שבו היה על ישוע להקריב את חייו, כך גברה נחישותו לעזור לאחרים להכיר את יהוה.‏

5. כיצד פעל ישוע בדומה לכורם במשל עץ התאנה?‏

5 לדוגמה, בסתיו של שנת 32 לספירה סיפר ישוע משל על איש שהחזיק בכרמו עץ תאנה שבמשך שלוש שנים לא נתן פרי. אף שנאמר לכורם לכרות את העץ, הוא ביקש שיינתן לו זמן נוסף כדי לדשן אותו. ‏(‏קרא לוקס י”ג:6–9‏.‏‏) באותה עת, פעילות ההטפה של ישוע הניבה פרי שכלל רק קומץ קטן של תלמידים. אבל כפי שמצוין במשל זה על הכורם, השתמש ישוע בשארית הזמן שנותר לו — כשישה חודשים — על מנת להגביר את פעילות הבישור שלו ביהודה ובפֶּרַיָה. כמה ימים לפני מותו בכה ישוע על בני עמו אשר ’שמעו אך לא הקשיבו’ (‏מתי י”ג:15;‏ לוקס י”ט:41‏).‏

6. מדוע עלינו להגביר את פעילותנו בשירות?‏

6 מאחר שמועד הקץ כה קרוב, חיוני שנגביר את המאמצים שלנו בבשורה. ‏(‏קרא דניאל ב’:41–45‏.‏‏) זו אכן זכות נהדרת להיות עדי־יהוה! אנו האנשים היחידים עלי אדמות שמציעים תקווה אמיתית לפתרון בעיות האנושות. בעלת טור בעיתון התייחסה לאחרונה אל השאלה ”מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים?” ותיארה אותה כשאלה ללא מענה. כמשיחיים זוהי חובתנו וזכותנו לספק מענה מתוך המקרא לשאלות מעין אלה לכל מי שמוכן להקשיב. יש לנו כל סיבה להיות ”נלהבים בעזרת הרוח” במילוי התפקיד שהטיל עלינו אלוהים (‏רומ’ י”ב:11‏). יהוה יברך את קנאותנו לבשורה וכך נוכל לעזור לאחרים להכיר ולאהוב אותו.‏

רוח של הקרבה עצמית מסבה כבוד ליהוה

7, 8. כיצד רוח של הקרבה עצמית מסבה כבוד ליהוה?‏

7 ייתכן שבדומה למה שחווה השליח פאולוס גם אנו נתנסה כתוצאה משירותנו ”בלילות ללא שינה” ונסבול מ”היעדר מזון” (‏קור”ב ו’:5‏). ביטויים אלה מתארים בצורה חיה מה כרוך בהקרבה עצמית ומזכירים לנו את החלוצים אשר מציבים את שירותם במקום הראשון בחייהם וגם דואגים לפרנסתם. חשוב גם על השליחים המסורים אשר ’נשפכים כנסך’ כדי לשרת אנשים בארצות זרות (‏פיל’ ב’:17‏). מה באשר לזקני־הקהילה החרוצים המחמיצים ארוחות או מדירים שינה מעיניהם על מנת לדאוג לכבשיו של יהוה? בנוסף, בקרבנו יש מבוגרים וכאלה שאינם בקו הבריאות העושים את מיטבם כדי לנכוח באסיפות המשיחיות ולהשתתף בשירות השדה. לבנו מתמלא הערכה כאשר אנו חושבים על אותם משרתי אלוהים המגלים רוח של הקרבה עצמית. מאמצים אלה משפיעים על השקפתם של אחרים על שירותנו.‏

8 קורא שאינו עד־יהוה שלח מכתב לעיתון בוסטון טארגט היוצא לאור באזור לינקולנשייר שבבריטניה, ובו נאמר: ”אנשים מאבדים את אמונם בדתות... מה הכמרים האלה עושים כל היום? הם ללא ספק אינם הולכים לפגוש את האנשים כפי שעשה המשיח... הדת היחידה שבאמת אכפת לה היא הדת של עדי־יהוה: הם יוצאים לפגוש את האנשים ועושים מאמצים כנים כדי לבשר על האמת”. בעולם זה הרווי ברדיפת תענוגות, רוח  ההקרבה העצמית שלנו מסבה כבוד רב ליהוה אלוהים (‏רומ’ י”ב:1‏).‏

עצם נוכחותך בשירות מהווה עדות רבת־עוצמה למתבוננים מן הצד

9. מה עשוי להניע אותנו לשמור על קנאותנו למעשים טובים בשירות?‏

9 אך מה נוכל לעשות אם אנו חשים שאנו מאבדים את קנאותנו לשירות? מוטב שנהרהר במה שיהוה מבצע באמצעות פעילות ההטפה. ‏(‏קרא רומים י’:13–15‏.‏‏) כדי שאנשים ייוושעו עליהם לקרוא בשם יהוה תוך אמונה, אך הם לא יוכלו לעשות כן אם לא נבשר להם. הבנה זאת צריכה להניע אותנו לשמור על קנאותנו למעשים טובים ולהיות חרוצים בהטפת הבשורה הטובה על המלכות.‏

התנהגותנו הטובה מושכת אנשים לאלוהים

היושר והחריצות שלך לא נעלמים מעיני אחרים

10. מדוע ניתן לומר שהתנהגותנו הטובה מושכת אנשים ליהוה?‏

10 אומנם חשוב מאוד לגלות קנאות לשירות, אך אין די בכך כדי למשוך אנשים לאלוהים. מעשים המשקפים קנאות מקפלים בתוכם גורם נוסף המושך אנשים לאלוהים — התנהגות משיחית טובה. פאולוס הדגיש את החשיבות של התנהגותנו כשכתב: ”איננו שמים מכשול בשום דבר, פן יימצא דופי בשירותנו” (‏קור”ב ו’:3‏). דיבורנו הנאות והתנהגותנו הישרה מרבים את יופייה של האמת האלוהית והופכים את עבודת יהוה למושכת עבור אחרים (‏טיט’ ב’:10‏). למעשה, אנשים כנים מבחינים בהתנהגותנו המשיחית ולעיתים קרובות אנו שומעים על התוצאות החיוביות הנובעות מכך.‏

11. מדוע חשוב שנשקול בליווי תפילות את ההשפעה שיש להתנהגותנו על אחרים?‏

11 אנו מודעים לכך שמעשינו עשויים להשפיע לטובה על האנשים, אך הם גם עלולים להשפיע עליהם לרעה. לכן אם אנו בעבודה, בבית או בבית־הספר, אנו עושים כל מאמץ לא לתת לאיש שום סיבה  למצוא דופי בשירותנו או בהתנהגותנו. אם נבצע חטאים בזדון, נתנסה בתוצאות הרות אסון (‏עב’ י’:26, 27‏). מחשבה זו צריכה לגרום לנו לשקול בליווי תפילות את מעשינו ולחשוב מה מעיד עלינו אורח חיינו. ככל שערכי המוסר בעולם ימשיכו להידרדר, אנשים כנים יבחינו יותר ויותר ”בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו” (‏מל’ ג’:18‏). אכן להתנהגותנו המשיחית הטובה יש תפקיד חשוב במתן עזרה לאנשים להתפייס עם אלוהים.‏

12–14. כיצד עמידתנו במבחני אמונה משפיעה על הדרך שבה אחרים רואים את השירות שלנו? הבא דוגמה.‏

12 בכתבו אל הקורינתים, ציין פאולוס שהוא סבל צרות, קשיים, הכאות ומאסרים. ‏(‏קרא קורינתים ב’. ו’:4, 5‏.‏‏) כאשר אנו מתנסים במבחני אמונה, עמידתנו האיתנה עשויה לעזור לצופים מן הצד לקבל את האמת. לשם המחשה: לפני מספר שנים היה ניסיון לחסל את עדי־יהוה באזור מסוים באנגולה. המתנגדים אספו שני עדים טבולים ו־30 מעוניינים שנכחו באסיפות שלנו. הם הלקו את הקורבנות החפים מפשע עד זוב דם ואילצו את תושבי המקום לצפות במתרחש. ביחסם האכזרי הזה הם לא פסחו אפילו על נשים וילדים. כוונתם הייתה להפחיד את האנשים כדי שאף אחד לא יקשיב לעדי־יהוה. אך לאחר ההלקאה הפומבית, רבים מאנשי המקום ניגשו אל העדים וביקשו מהם שיעורי מקרא. בהמשך, פעילות הכרזת המלכות התקדמה, זכתה לגידול מרשים והניבה ברכות רבות.‏

13 דוגמה זאת ממחישה את ההשפעה רחבת ההיקף שעשויה להיות לדבקותנו האיתנה בעקרונות המקרא על אחרים. קרוב לוודאי שעמדתם האמיצה של פטרוס ושאר השליחים עזרה לאחרים להתפייס עם אלוהים (‏מה”ש ה’:17–29‏). באופן דומה, כאשר חברים לכיתה, עמיתים לעבודה או בני משפחתנו מבחינים בכך שאנו נוקטים עמדה לצד הטוב והישר, הם עשויים להגיב בחיוב.‏

14 בכל זמן נתון חלק מאחינו מתנסים ברדיפות. למשל, בארמניה כ־40 אחים נמצאים בכלא עקב עמדתם הניטרלית, ועשרות נוספים צפויים להיכלא בחודשים הקרובים. באריתריאה 55 ממשרתי יהוה יושבים בכלא, חלקם בני למעלה מ־60. בדרום קוריאה אחינו נשלחים לכלא בשל אמונתם כבר 60 שנה, וכעת מוחזקים במאסר כ־700 עדים. אנו תפילה שנאמנותם של אחינו הנרדפים במדינות שונות תסב כבוד לאלוהים ותעזור לאוהבי הצדקה לנקוט עמדה לצד עבודת האמת (‏תהל’ ע”ו:9–11‏).‏

15. תן דוגמה הממחישה כיצד היושר שאנו מגלים בחיינו יכול למשוך אחרים לאמת.‏

15 גם היושר שאנו מגלים בחיינו יכול למשוך אנשים לאמת. ‏(‏קרא קורינתים ב’. ו’:4,‏ 7‏.‏‏) תן דעתך לחוויה שלהלן: אחות אחת הכניסה כסף למכונת כרטוס באוטובוס. חברתה אמרה לה שהיא לא צריכה לשלם עבור נסיעה כה קצרה. האחות הסבירה שהיא תשלם על הנסיעה אפילו עבור תחנה אחת, כי זה הדבר הנכון לעשות. לאחר מכן ירדה חברתה מהאוטובוס. בשלב זה נהג האוטובוס פנה אל האחות ושאל: ”את אחת מעדי־יהוה?” האחות השיבה: ”כן, למה אתה שואל?” הנהג הסביר: ”שמעתי את השיחה שלכן לגבי התשלום על הנסיעה, ואני יודע שעדי־יהוה הם בין היחידים שמשלמים על כרטיס ונוהגים ביושר בכל דבר”. מספר חודשים לאחר מכן ניגש גבר לאותה אחות באסיפה ואמר לה: ”את מזהה אותי? אני נהג האוטובוס שדיבר אתך על התשלום עבור הנסיעה. הבחנתי בהתנהגות שלך והחלטתי ללמוד  את המקרא בעזרת עדי־יהוה”. המוניטין שרכשנו בעקבות יושרנו מדבר בשבחנו ומציג אותנו כמשרתי אלוהים הראויים לאמון.‏

גלה בכל עת תכונות המסבות כבוד לאלוהים

16. מדוע תכונות כגון אורך רוח, אהבה וטוב לב נוגעות ללב אנשים? הבא דוגמה הממחישה כיצד נוהגים מנהיגי דת כזב.‏

16 בנוסף, נוכל למשוך אנשים ליהוה אם נגלה תכונות כגון אורך רוח, אהבה וטוב לב. חלק מהמתבוננים בנו עשויים לרצות ללמוד על יהוה, על מטרותיו ועל עמו. גישתם והתנהגותם של המשיחיים האמיתיים עומדות בניגוד גמור לאלה של אנשים המגלים מסירות לאלוהים רק כלפי חוץ, ושלרוב עבודתם אותו אינה מעידה אלא על צביעות. כמה מנהיגי דת התעשרו מכך שהשיגו במרמה כסף מצאן מרעיתם והשתמשו בחלק ניכר ממנו כדי לרכוש בתים ורכבים יקרים, ואחד מהם אפילו רכש מלונה ממוזגת לכלב. לאמיתו של דבר, לרבים המתיימרים להיות תלמידי המשיח אין שום כוונה ’לתת חינם’ (‏מתי י’:8‏). במקום זאת, בדומה לכוהנים הסוררים בעם ישראל הקדום, הם ’מורים במחיר’, וחלק ניכר ממה שהם מלמדים עומד בסתירה למקרא (‏מיכה ג’:11‏). התנהגות צבועה כזו אינה עוזרת לאנשים להתפייס עם אלוהים.‏

17, 18. ‏(א) כיצד אנו מסבים כבוד ליהוה כאשר אנו משקפים את תכונותיו בחיינו? (ב) מה מניע אותך להתמיד במעשים טובים?‏

17 לעומת זאת, תורת האמת המשיחית ומעשים טובים למען הזולת נוגעים ללבם של האנשים. לדוגמה, חלוץ שבישר מבית לבית נתקל באלמנה קשישה שדחתה מייד את המסר שבפיו. היא אמרה לו שהיא בדיוק עמדה על סולם במטבח וניסתה להחליף נורה כאשר הוא צלצל בדלת. החלוץ אמר: ”זה לא בטיחותי שתעשי זאת לבד”, ואז הוא החליף את הנורה והלך לדרכו. כאשר בנה של האישה שמע על מה שקרה, הוא התרשם כה עמוקות עד כי חיפש את האח כדי להביע בפניו את הערכתו. לבסוף הסכים הבן ללמוד את המקרא.‏

18 מדוע אתה נחוש להתמיד במעשים טובים? ייתכן שאתה רוצה לעשות כן מפני שאתה יודע שכאשר אנו מגלים קנאות לשירות ופועלים בהתאם לרצון יהוה, אנו מסבים לו כבוד ועשויים לעזור לאחרים לזכות לישועה. ‏(‏קרא קורינתים א’. י’:31–33‏.‏‏) קנאותנו למעשים טובים בהטפת הבשורה הטובה ובהתנהגות הרצויה בעיני אלוהים נובעת מרצון עז לגלות אהבה לאלוהים ולזולת (‏מתי כ”ב:37–39‏). אם נגלה קנאות למעשים טובים, נקצור כבר עכשיו שמחה וסיפוק בשפע. יתר על כן, נוכל לצפות ליום שבו כל האנושות תגלה קנאות לעבודת האמת, לתפארת בוראנו יהוה.‏