עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית מאי 2013

האם אתה ”קנאי למעשים טובים”?‏

מאמר זה דן כיצד קנאותנו לפעילות ההטפה והתנהגותנו הטובה מושכת אנשים לאלוהים.‏

שאלות של קוראים

בימי קדם נהגו עמים רבים להוציא להורג פושעים מסוימים בתליה על עץ או על עמוד. מה לגבי עם ישראל הקדום?‏

חזקו את נישואיכם על־ידי תקשורת טובה

תקשורת טובה חיונית לנישואין מאושרים. מאמר זה מצביע על תכונות שיכולות לעזור לנו לפתח תקשורת טובה.‏

הורים וילדים — תקשרו ביניכם באהבה

מה הם כמה מהמחסומים לתקשורת טובה? כיצד ניתן להתגבר עליהם?‏

מתוך אוצר הארכיון

הם עמדו איתן ’בשעת ניסיון’‏

קרא כיצד משכה עמדתם הניטרלית של תלמידי המקרא את תשומת לבם של רבים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב־1914.‏