עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית פברואר 2013

האם אתה מעריך את מורשתנו הרוחנית?‏

רכישת ידע על מורשתנו הרוחנית והערכה כלפיה יכולות לעזור לך להיות נחוש לשמור על תומתך לאלוהים.‏

הישאר בגיא המוגן של יהוה

מהו הגיא המוגן וכיצד יכולים משרתי יהוה לקבל שם הגנה?‏

הישמר מכוונות הלב

לפעמים לבנו מנסה להצדיק קו פעולה פסול. כיצד נוכל לדעת מה באמת יש בלבנו?‏

אל תיתן לדבר למנוע ממך לזכות בכבוד

כיצד תוכל לקבל כבוד מאת אלוהים? מה יכול למנוע ממך לזכות בו?‏