עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

המצפה – מהדורה לימודית  |  2006-11-15

קבל תמיד את מוסר יהוה

קבל תמיד את מוסר יהוה

‏”מוסר יהוה... אל תמאס” (‏משלי ג’:11‏).‏

1. מדוע עלינו לקבל מוסר מאת אלוהים?‏

שלמה המלך מסביר לכל אחד מאיתנו מדוע כדאי לקבל מוסר מאת אלוהים. ”מוסר יהוה, בני, אל תמאס”, אומר שלמה, ”ואל תָקוֹץ בתוכחתו. כי את אשר יֶאֱהב יהוה יוכיח, וּכְאָב את בן ירצה” (‏משלי ג’:11, 12‏). כן, אביך שבשמיים מקנה לך מוסר, כי הוא אוהב אותך.‏

2. מהו ”מוסר”, ובאילו צורות הוא ניתן?‏

2 המילה ”מוסר” עניינה בענישה, תיקון, הדרכה וחינוך. ”כל מוסר בעת בואו אינו נחשב לשמחה כי אם לעצב”, כתב השליח פאולוס, ”אבל אחרי כן ייתן פרי שלום וצדקה למתחנכים בו” (‏עברים י”ב:11‏). אם תקבל את מוסר אלוהים ותפעל על־פיו, יעזור לך הדבר ללכת במעגלי צדק ולהתקרב אל יהוה אלוהינו הקדוש (‏תהלים צ”ט:5‏). התיקון יכול לבוא מצד אחינו לאמונה, מתוך הנלמד באסיפות הקהילה ומתוך לימוד דבר־אלוהים ופרסומי ”הסוכן הנאמן” (‏לוקס י”ב:42–44‏). עד כמה עליך להיות אסיר תודה על כך שדבר הטעון תיקון מובא לתשומת לבך! אך איזה מוסר נדרש לעתים בעקבות חטא חמור?‏

מדוע יש המנודים מן הקהילה

3. מתי מנדים חבר קהילה?‏

3 משרתי אלוהים לומדים את המקרא ואת הפרסומים המשיחיים. אמות המידה של יהוה נידונות באסיפות ובכינוסים. המשיחיים יודעים היטב מה אלוהים דורש מהם. על כן, אח ינודה מן הקהילה אך ורק אם יחטא חטא חמור ולא יביע חרטה‏.‏

4, 5. איזו דוגמה מקראית של נידוי מובאת כאן, ומדוע נקראה הקהילה להחזיר את האיש אל חיקה?‏

4 נבחן דוגמה מקראית של נידוי. הקהילה  בקורינתוס עברה בשתיקה על ”זנות... שאין כמוה אפילו בין הגויים: איש לקח את אשת אביו”. פאולוס קרא לקורינתים ’למסור את האיש ההוא לשטן לאובדן הגוף כדי שהרוח תיוושע’ (‏קורינתים א’. ה’:1–5‏). לאחר שנודה, ובמובן זה נמסר לשטן, שב החוטא להיות חלק מעולמו של השטן (‏יוחנן א’. ה’:19‏). הרחקתו הביאה להסרת גורם שלילי ובלתי רוחני מן הקהילה והגנה על ’רוח’ הקהילה, כלומר, על הגישה השלטת שהייתה רצויה בעיני אלוהים (‏טימותיאוס ב’. ד’:22;‏ קורינתים א’. ה’:11–13‏).‏

5 לא חלף זמן רב ופאולוס האיץ במשיחיים בקורינתוס להחזיר את החוטא אל חיק הקהילה. מדוע? כדי שלא ”יערים” עליהם השטן, אמר פאולוס. החוטא ככל הנראה התחרט וחזר לחיות חיי טוהר (‏קורינתים ב’. ב’:8–11‏). אם יסרבו הקורינתים להחזירו לקהילה לאחר שהתחרט, יערים עליהם השטן במובן זה שהם יהיו נוקשים ובלתי סלחנים כרצון השטן. סביר להניח שעד מהרה סלחו לאיש שהתחרט על מעשיו וניחמוהו (‏קורינתים ב’. ב’:5–7‏).‏

6. מה התועלת בנידוי?‏

6 מה התועלת בנידוי? הנידוי מונע את הכפשת שמו הקדוש של יהוה ומגן על שמם הטוב של משרתיו (‏פטרוס א’. א’:14–16‏). הרחקת חוטא חסר חרטה מן הקהילה מעלה על נס את אמות המידה של אלוהים ומשמרת את טוהרה הרוחני של הקהילה. הדבר עשוי גם לגרום לחוטא להתעשת.‏

מדוע שלח השליח פאולוס אל הקורינתים הוראות בנוגע לנידוי?‏

החרטה משנה את התמונה

7. מה קרה לדוד כשלא התוודה על פשעיו?‏

7 ברוב המקרים מי שמבצעים חטא חמור, מתחרטים על כך בכנות ואינם מנודים מן הקהילה. כמובן, לא תמיד קל לגלות חרטה אמיתית. ראה לדוגמה את דוד המלך אשר חיבר את מזמור ל”ב‏. מן המזמור עולה שלזמן מה לא התוודה דוד על חטאיו שהיו ככל הנראה על רקע יחסיו עם בת שבע. בעקבות זאת, ייסרוהו חטאיו וכילו את כוחו, כעץ אשר לחותו מתנדפת בחומו הכבד של הקיץ. דוד סבל מבחינה פיזית ורגשית, אך כאשר ’התוודה על פשעיו, נשא יהוה את עוונו’ וסלח לו (‏תהלים ל”ב:3–5‏). אז שר דוד: ”אשרי אדם לא יחשוב יהוה לו עוון” (‏תהלים ל”ב:1, 2‏). עד כמה נפלא היה עבורו להתנסות ברחמי אלוהים!‏

8, 9. במה מתבטאת החרטה, ועד כמה חשובה היא בתהליך החזרת מנודה אל הקהילה?‏

8 ברור אפוא שהחוטא חייב להתחרט כדי לזכות ברחמים. בושה ופחד מפני חשיפת החטא אינם חרטה. חרטה משמעה שינוי דפוס החשיבה ביחס להתנהגות הפסולה, ושינוי זה נגרם מתוך צער. אדם המתחרט על מעשיו, ’לבו שבור ונִדְכֶּה’ והוא רוצה לתקן את העוול במידת האפשר (‏תהלים נ”א:19;‏ קורינתים ב’. ז’:11‏, ע”ח‏).‏

9 החרטה היא אחד הגורמים החשובים ביותר בתהליך ההחזרה אל חיק הקהילה המשיחית. אדם מנודה אינו מוחזר לקהילה אוטומטית אחרי פרק זמן מסוים. לפני שניתן להחזירו, לבו חייב לעבור שינוי גדול. על החוטא להבין את חומרת החטא ואת החרפה שהמיט הדבר על יהוה ועל הקהילה. הוא חייב להתחרט, להתפלל מעומק לבו למחילה ולנהוג בהתאם לדרישות הצדק של אלוהים. כשיבקש לחזור לקהילה, עליו להיות מסוגל להוכיח שהוא מתחרט ושהוא עושה ”מעשים ראויים לתשובה” (‏מעשי השליחים כ”ו:20‏).‏

 מדוע יש להתוודות על חטאים?‏

10, 11. מדוע אל לנו להסתיר חטאים?‏

10 יש שחטאו והם אומרים לעצמם: ’אם אספר למישהו על חטאי, יהיה עליי להשיב על שאלות מביכות ואולי ינדו אותי. אבל אם אשתוק, אחסוך זאת מעצמי ואף אחד בקהילה לא ידע על כך לעולם’. בחשיבה כזו מתעלם החוטא ממספר גורמים חשובים. מאילו גורמים?‏

11 יהוה הוא ”אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לָאלפים, נושא עוון וָפֶשע וְחטאה”. ואולם, הוא כן מתקן את משרתיו ”למשפט”, כלומר במידה הראויה (‏שמות ל”ד:6, 7;‏ ירמיהו ל’:11‏). אם תחטא חטא חמור, כיצד תוכל לזכות ברחמי אלוהים אם תסתיר את חטאך? יהוה מודע לכך, ואין הוא מבליג על החטא (‏משלי ט”ו:3;‏ חבקוק א’:13‏).‏

12, 13. מה עלול לקרות אם תנסה להסתיר את חטאיך?‏

12 אם חטאת חטא חמור, ההתוודות תעזור לך ליהנות שוב ממצפון ישר (‏טימותיאוס א’. א’:18–20‏). לעומת זאת, אם לא תתוודה, מצפונך עלול להיטמא ולדרדר אותך לחטאים נוספים. זכור שלא חטאת רק לאדם אחר בקהילה; חטאת לאלוהים. מחבר התהלים שר: ”יהוה בשמיים כיסאו. עיניו יֶחֱזו, עפעפיו יבחֲנו בני אדם. יהוה צדיק יבחן ורָשָע” (‏תהלים י”א:4, 5‏).‏

13 יהוה לא יברך אדם המסתיר חטאים חמורים ומנסה להישאר בקהילה המשיחית הטהורה (‏יעקב ד’:6‏). לכן אם נפלת לתוך מלכודת החטא ואתה רוצה לפעול נכונה, אל תהסס להתוודות על חטאיך בגילוי לב. אם לא תעשה כן, יהיה לך מצפון מיוסר, בייחוד כשתקרא או תשמע עצות ביחס לחטאים כאלה. ומה אם יהוה יסיר מעליך את רוחו כפי שהסיר מעל שאול המלך? (‏שמואל א’. ט”ז:14‏) ללא רוח אלוהים, אתה עלול להידרדר לחטאים חמורים יותר.‏

בטח באחיך הנאמנים

14. מדוע חשוב שהחוטא ינהג על־פי העצה ביעקב ה’:14, 15‏?‏

14 אם חוטא מתחרט על חטאיו, מה עליו לעשות? ”יקרא את זקני־הקהילה ויתפללו בעדו במושחם אותו שמן בשם יהוה. ותפילת האמונה תושיע את החולה, ויהוה יקים אותו” (‏יעקב ה’:14, 15‏). הפנייה לזקנים היא אחת הדרכים ’לעשות פרי ראוי לתשובה’ (‏מתי ג’:8‏). אחים נאמנים ולבביים אלה ”יתפללו בעדו במושחם אותו שמן בשם יהוה”. עצותיהם המקראיות יהיו כשמן מרגיע וינחמו את החוטא המביע חרטה אמיתית (‏ירמיהו ח’:22‏).‏

15, 16. כיצד זקני־הקהילה המשיחיים נוהגים על־פי הדוגמה שהציב אלוהים ביחזקאל ל”ד:15, 16‏?‏

15 איזו אהבה מופתית גילה יהוה רוענו כששיחרר את היהודים מבבל ב־537 לפה”ס וכשחילץ את עם ישראל הרוחני מ”בבל הגדולה” ב־1919! (‏ההתגלות י”ז:3–5;‏ גלטים ו’:16‏) בזאת הגשים את ההבטחה: ”אני ארעה את צאני ואני ארביצם. ... את האובדת אֲבקש, ואת הנִידַחַת אשיב, ולנשברת אחבוש, ואת החולָה אֲחזק” (‏יחזקאל ל”ד:15, 16‏).‏

16 יהוה האכיל את צאנו הסמלי, דאג שירבצו בבטחה וחיפש אחר הכבשים האובדים. בדומה לכך, הרועים המשיחיים דואגים שעדר אלוהים ישכון לבטח וייהנה ממזון רוחני משובח. הזקנים מחפשים אחר כבשים שתעו ורחקו מן הקהילה. כפי שאלוהים ’חובש את הנשברת’, הרועים ’חובשים’ את הכבשים שנפגעו מדבריו  או ממעשיו של אדם אחר. וכשם שאלוהים ’מחזק את החולה’, עוזרים הזקנים לאחים שחלו מבחינה רוחנית, אולי בשל חטאיהם האישיים.‏

עזרה מצד הרועים

17. מדוע אל לנו להסס לבקש עזרה רוחנית מזקני־הקהילה?‏

17 זקני־הקהילה שמחים להישמע לכתוב ולנהוג ב’רחמים וביראה’ (‏יהודה 23‏). יש משיחיים אשר הסתבכו באי־מוסריות מינית וחטאו בחומרה. אם יביעו חרטה אמיתית, צפוי להם יחס רחום ואוהב מצד זקני־הקהילה הכמהים לעזור להם מבחינה רוחנית. כאחד מזקנים אלה אמר פאולוס: ”לא שאדונים אנו על אמונתכם, אלא פועלים אנו איתכם למען שמחתכם” (‏קורינתים ב’. א’:24‏). לכן, לעולם אל תהסס לבקש מהם עזרה רוחנית.‏

18. כיצד מטפלים הזקנים באח לאמונה אשר סטה מדרך הישר?‏

18 אם חטאת חטא חמור, מדוע תוכל לתת אמון בזקנים? משום שהם בראש ובראשונה רועי עדר אלוהים (‏פטרוס א’. ה’:1–4‏). שום רועה אוהב לא יכה טלה פועה וצייתן שתעה ונפגע. לפיכך, כאשר הזקנים מטפלים באח לאמונה אשר סטה מדרך הישר, אין הם חושבים במונחים של חטא ועונש, אלא במונחים של חטא ושיקום רוחני במידת האפשר (‏יעקב ה’:13–20‏). הזקנים חייבים לשפוט בצדק ו’לחוס על העדר’ (‏מעשי השליחים כ’:29, 30;‏ ישעיהו ל”ב:1, 2‏). בדומה לכל יתר המשיחיים, הזקנים נדרשים ’לעשות משפט, לאהוב חסד ולהצניע לכת עם אלוהים’ (‏מיכה ו’:8‏). תכונות אלו חשובות בקבלת החלטות הנוגעות לחייהם ולשירותם המקודש של ”צאן מרעיתו” של יהוה (‏תהלים ק’:3‏).‏

בדומה לרועים הקדומים, זקני־הקהילה המשיחיים ’חובשים’ את הכבשים הפצועים של אלוהים

19. באיזו גישה משתדלים זקני־הקהילה המשיחיים לתקן את החוטא?‏

19 הרועים המשיחיים מתמנים על־ידי רוח הקודש ומשתדלים לפעול על־פי הכוונתה. ’אם איש נכשל באיזו עבירה’ — משום שלא עמד על המשמר — משתדלים האנשים הרוחניים ’להקימו [”לתקנו”, ע”ח‏] ברוח של ענווה’ (‏גלטים ו’:1;‏ מעשי השליחים כ’:28‏). בענווה אך בדבקות איתנה בעקרונות אלוהים, עושים הזקנים כל מאמץ לתקן את  חשיבתו, כדרך שרופא מקבע בעדינות יד או רגל שבורות כדי לחסוך מהמטופל כאב מיותר ועם זאת לטפל בבעיה (‏קולוסים ג’:12‏). זקני־קהילה מחליטים, בעזרת תפילות ועל סמך כתבי־הקודש, אם יש מקום לנהוג ברחמים, ועל כן החלטתם משקפת את עמדת אלוהים בנושא (‏מתי י”ח:18‏).‏

20. מתי יש צורך להודיע לקהילה שאדם מסוים קיבל תוכחה שיפוטית?‏

20 אם החטא ידוע ברבים או ללא ספק ייוודע ברבים, יהיה מקום כנראה למסור הודעה לקהילה כדי להגן על שמה הטוב. כמו כן, אם יהיה צורך ליידע על כך את הקהילה, תימסר הודעה מעל הבמה. אח המתאושש מבחינה רוחנית לאחר שקיבל תוכחה שיפוטית משול לאדם המחלים מפציעה ומוגבל בתפקודו. סביר להניח שלפרק זמן מסוים עדיף שחוטא שחזר בתשובה יקשיב באסיפות מבלי להשמיע תשובות והערות. הזקנים אולי יראו לנכון שמישהו ינהל איתו שיעורי מקרא כדי לחזק את הצדדים החלשים שלו, למען ישוב להיות ’בריא באמונה’ (‏טיטוס ב’:2‏). כל הצעדים הללו נעשים מתוך אהבה ואינם צעדי ענישה.‏

21. כיצד ניתן לטפל בכמה מקרים של חטא?‏

21 הזקנים יכולים לספק עזרה רוחנית בדרכים שונות. למשל, נניח שאח כלשהו, שהיו לו בעבר בעיות שתייה, שתה יותר מדי פעם או פעמיים בביתו ביחידות. או נניח שאח שכבר מזמן חדל לעשן, עישן שלא לעיני אחרים פעם או פעמיים ברגע של חולשה. גם אם התפלל והוא מאמין שאלוהים סלח לו, עליו לבקש עזרה מאחד הזקנים כדי שהחטא הזה לא יהפוך להרגל. די בזקן אחד או שניים כדי לטפל במצב. בכל אופן, הזקן או הזקנים נדרשים ליידע את המשגיח היושב־ראש, שכן ייתכנו גורמים נוספים שצריך להביאם בחשבון.‏

המשך לקבל את מוסר אלוהים

22, 23. מדוע עליך להמשיך לקבל מוסר מאת אלוהים?‏

22 כדי להיות רצויים בעיני אלוהים, חייב כל משיחי לשים לב למוסר יהוה (‏טימותיאוס א’. ה’:20‏). לכן התייחס ברצינות לכל תיקון הניתן לך כאשר אתה לומד את המקרא ואת הפרסומים המשיחיים או כאשר אתה שומע עצות באסיפות ובכינוסים של משרתי יהוה. הייה עירני לכל הקשור לעשיית רצון יהוה. אם תעשה כן, יעזור לך המוסר האלוהי לשמור על חוסנך הרוחני כחומת מגן מפני החטא.‏

23 אם תקבל מוסר מאת אלוהים, תוכל לעמוד באהבתו. נכון, יש שהורחקו מן הקהילה המשיחית, אבל אין שום סיבה שזה יקרה לך אם ’תנצור את לבך’ ו’תתהלך כחכם’ (‏משלי ד’:23 ;‏אפסים ה’:15‏). ואם אתה מנודה, מדוע שלא תנקוט צעדים כדי שתוחזר אל הקהילה? אלוהים רוצה שכל מי שהקדישו לו את חייהם, יעבדוהו בנאמנות ו”בטוּב לבב”, כלומר בשמחה (‏דברים כ”ח:47‏). כך תעשה לנצח בתנאי שתקבל תמיד את מוסר יהוה (‏תהלים ק’:2‏).‏