עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‫עורו!‫  |  דצמבר 2015

 מנקודת המבט המקראית

הנפש

הנפש

הדתות נותנות הסברים שונים ומנוגדים למושג נפש ולמה שקורה לנפש לאחר המוות. אולם המקרא מספק הסבר ברור בנושא.‏

האם הנפש היא בת־אלמוות?‏

מה אומרים אנשים?‏

רבים מאמינים בנצחיות הנפש. יש הסבורים שהנפש נמצאת במחזוריות אינסופית של לידה מחדש, ומתגלגלת כל פעם לגוף אחר לאחר מותו של הגוף הקודם. אחרים מאמינים שהיא עוברת בסופו של דבר לתחום אחר, כגון גן עדן או גיהינום.‏

מה אומר המקרא?‏

הרעיון שהנפש היא בת־אלמוות אינו מופיע במקרא. למעשה, לא אחת נאמר בו שהנפש מסוגלת למות. הנביא יחזקאל, אשר אלוהים השתמש בו לכתיבת אחד מספרי המקרא, ציין שהנפש יכולה לקבל עונש מוות. במקום אחר משתמש המקרא במונח ’נפש מת’ לתיאור גופה (‏ויקרא כ”א:11‏). ברור אפוא שהמקרא אינו מלמד שהנפש היא בת־אלמוות.‏

‏”הנפש החוטאת היא תמות” ‏(‏יחזקאל י”ח:20‏).‏

האם הנפש היא חלק נפרד מהגוף?‏

מה אומרים אנשים?‏

הנפש מחיה את גוף האדם בעודו חי, אך במותו היא עוזבת את הגוף.‏

מה אומר המקרא?‏

במקרא מוזכרת המילה ”נפש” לתיאור ילדים שנולדו (‏בראשית מ”ו:18‏). בפסוק זה כוונת המילה נפש היא בני אדם חיים ונושמים. למעשה, אחת המשמעויות של המילה נפש במקרא היא יצור נושם. לעיתים המונח נפש מתייחס אפילו לבעלי חיים. כמו כן, המקרא מציין שהנפש זקוקה למזון (‏דברים י”ב:20‏). אילו הייתה הנפש ישות נפרדת מהגוף, האם היא הייתה זקוקה לאוויר לנשימה או למזון? ברוב המקרים המילה נפש במקרא מתייחסת לאדם בכללותו, לרבות גופו, רגשותיו ואישיותו.‏

‏”ותלד... שש עשרה נפש” ‏(‏בראשית מ”ו:18‏).‏

 מה קורה לנפש לאחר המוות?‏

מה אומר המקרא?‏

כפי שהגוף אינו ממשיך להתקיים לאחר המוות, כך גם ”אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול [בקבר]” (‏קהלת ט’:10‏). כתבי־הקודש מציינים בבירור שכשמישהו מת, הוא שב ”לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותיו [מחשבותיו]” (‏תהלים קמ”ו:4‏). נפש מתה מצויה במצב של חוסר פעילות, ולכן לא אחת ממשילים כתבי־הקודש את המתים לאנשים ’ישנים’ (‏מתי ט’:24‏).‏

מדוע חשוב לדעת את התשובה?‏

אם אחד מיקיריך נפטר, טבעי שתרצה לקבל תשובות לשאלות כגון: היכן הוא נמצא? האם הוא סובל? מאחר שהמקרא מבהיר לנו שהמתים חסרי תודעה, אנו יכולים להתנחם בידיעה שיקירינו שנפטרו אינם סובלים עוד. אנו גם מתנחמים מהבטחתו של יהוה להעיר את הנפשות המתות משנתן, כלומר להקים את המתים לתחייה (‏ישעיהו כ”ו:19‏).‏

‏”המתים אינם יודעים מאומה” ‏(‏קהלת ט’:5‏).‏