צמחים מבצעים תהליך מורכב הנקרא פוטוסינתזה כדי להפיק אנרגיה מאור השמש ליצירת מזון. במחקרים שנערכו בזני צמחים מסוימים נתגלה שהם מבצעים תהליך מדהים נוסף — הם מחשבים מהו הקצב האופטימאלי לצריכת המזון במהלך הלילה.‏

נקודות למחשבה: במשך היום ממירים הצמחים את הפחמן הדו־חמצני שבאטמוספרה לעמילן וסוכרים. זנים רבים צורכים במהלך הלילה את העמילן שאגרו בשעות היום. כך הם אינם ”גוועים ברעב”, אלא ממשיכים לתפקד ולצמוח. נוסף על כך, הם צורכים את העמילן שאגרו בדיוק בקצב הנכון — לא מהר מדי ולא לאט מדי. הם מנצלים כ־95 אחוז ממנו עד עלות השחר, ואז מתחילים שוב לייצר אותו.‏

הנתונים הללו התקבלו על בסיס ניסויים שנערכו בצמח התודרנית הלבנה ממשפחת המצליבים. חוקרים מצאו שצמח זה מחלק בקפידה את מאגרי המזון שלו לפי אורך הלילה, ואין זה משנה כמה שעות נותרו עד עלות השחר — 8, 12 או 16. מתברר שהצמח מבצע פעולת חילוק בין כמות העמילן הזמינה לבין הזמן שנותר עד הזריחה, וכך קובע מהו קצב הצריכה האופטימאלי.‏

כיצד יודעים הצמחים כמה עמילן מצוי במאגריהם? כיצד הם מודדים זמן? ואיזה מנגנון מאפשר להם לעשות חישובים מתמטיים? יש לבצע מחקרים נוספים על מנת לשפוך אור על הנושא.‏

מה דעתך? האם הכישורים המתמטיים של הצמחים התפתחו בתהליך אבולוציוני? או האם הם מהווים הוכחה לקיומו של מתכנן תבוני?‏