עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מנקודת המבט המקראית

עוני

עוני

חרף המאמצים הכנים שנעשים על מנת לפתור את הבעיה, מיליונים ברחבי העולם חיים בעוני.‏

האם העניים יכולים להיות מאושרים?‏

מה אומרים אנשים?‏

רבים מאמינים ששגשוג חומרי מקנה אושר וסיפוק ושהצלחה אמיתית נמדדת בעיקר לפי כמות הכסף שיש לאדם. מי שלכודים במעגל העוני יכולים לרכוש השכלה מועטה, אם בכלל, והם אינם זוכים לטיפולים רפואיים נאותים ואמצעים חיוניים אחרים. לכן לא ייתכן שהם יצליחו לחיות חיים מאושרים ומלאי סיפוק.‏

מה אומר המקרא?‏

המקרא מלמד שאושר אמיתי אינו תלוי במצבו הכלכלי של האדם, אלא במצבו הרוחני ובטיב יחסיו עם הבורא. במקרא כתוב: ”אשרי המשוועים לדברים רוחניים” (‏מתי ה’:3‏). אנשים המודעים לצורך הרוחני שלהם חפצים להבין מהי השקפת אלוהים בנושאים שונים. בעקבות זאת הם לומדים אמיתות מקראיות שמסבות להם נחמה אמיתית ושלוות נפש, בלי תלות במצבם הכספי. כך הם משיגים אושר אמיתי.‏

מי שלומדים את עצות המקרא ופועלים על־פיהן, מסוגלים להתמודד בצורה טובה יותר עם עוני. לדוגמה, המקרא מורה לנו להימנע מהרגלים מזיקים, כגון שימוש בטבק או שתייה מופרזת של אלכוהול. הרגלים כאלה כרוכים בבזבוז כספי ועלולים לגרור בעקבותיהם הוצאות רפואיות גבוהות (‏משלי כ’:1;‏ קורינתים ב’. ז’:1‏).‏

המקרא גם מזהיר מפני ההשלכות המזיקות של החמדנות והחומרנות (‏מרקוס ד’:19;‏ אפסים ה’:3‏). מי שנשמעים לאזהרות מעין אלה אינם מבזבזים את כספם בהימורים ואינם מפתחים את ”‏אהבת הכסף‏”, המתוארת במקרא כ”שורש של כל מיני רעות” (‏טימותיאוס א’. ו’:10‏). כתבי־הקודש מציינים מפורשות: ”גם אם רבים נכסי האדם, הם לא יעניקו לו חיים” (‏לוקס י”ב:15‏). במילים פשוטות, לא ניתן לקנות חיים בכסף. אך מי שפועלים על־פי העצות הנבונות שבמקרא זוכים לחיים מלאי משמעות ולאושר אמיתי.‏

אמת, העניים צריכים להיאבק כדי להשיג מזון, בגדים וקורת גג. אך אם הם ילמדו לשמוח בחלקם, להתמקד בעשיית רצון בוראם ולחיות את חייהם בהתאם להדרכתו, הם יצליחו למצוא אושר אמיתי. הם ייווכחו עד כמה נכונה הבטחת המקרא: ”ברכת יהוה היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה” (‏משלי י’:22‏).‏

פסוק מפתח: ‏”אשרי המשוועים לדברים רוחניים” ‏(‏מתי ה’:3‏).‏

 האם יבוא אי פעם הסוף לעוני?‏

מה אומר המקרא?‏

אף שמאמצי האדם לפתור את בעיית העוני כשלו, בבוא העת יטפל אלוהים בשורש הבעיה — נטייתם האנוכית של בני האדם והממשלות לדאוג רק לאינטרסים שלהם (‏קהלת ח’:9‏). בוראנו יסיר את ממשלות האדם הפועלות ממניעים אנוכיים. מלכותו, או ממשלתו השמימית, תספק בשפע לכל תושבי כדור הארץ את צורכיהם ללא אפליה. המקרא מבטיח מפורשות שהמלך העומד בראש מלכות אלוהים ידאג בחמלה לצורכי העניים. הוא ”יציל אביון מְשווע, ... יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע” (‏תהלים ע”ב:12–14‏).‏

כדור הארץ יהפוך לגן עדן, ולא יהיה מחסור בדיור ובמזון. לא ייוותר זכר לעוני. בספר ישעיהו מבטיח אלוהים לגבי משרתיו: ”בנו בתים וישבו, ונטעו כרמים ואכלו פריים. ... מעשה ידיהם יבלו בחיריי”, כלומר ייהנו ממעשה ידיהם עד תום (‏ישעיהו ס”ה:21, 22‏). במקום להיאבק להשיג את צורכי מחייתם, הכול ייהנו מ”משתה שמנים [סעודה דשנה]” ושפע דברים נפלאים אחרים שיספק יהוה (‏ישעיהו כ”ה:6‏).‏

מדוע חשוב לדעת את התשובה?‏

הבטחת אלוהים לכונן עולם נטול עוני מפיחה תקווה במי שחיים בתנאי דוחק ומחזקת את ביטחונם שאלוהים אכן דואג להם ושהסוף למאבקם קרוב. הרהורים בתקווה זו יכולים להעניק לאדם את הכוח הדרוש לו עתה כדי להחזיק מעמד בתנאים קשים.‏

פסוק מפתח: ‏”יציל אביון מְשווע, ... יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע” ‏(‏תהלים ע”ב:12, 13‏).‏