עיקרון מקראי: ‏”כל רוחו יוציא כסיל, וחכם באחור ישבחנה [שולט ברגשותיו]” (‏משלי כ”ט:11‏).‏

‏”אני מרגיש כאילו קמתי לתחייה!”‏

היתרונות: אם היית צריך להעלות על הכתב את כל היתרונות הנלווים לשליטה עצמית, היית ממלא דפים על גבי דפים. למשל, שליטה עצמית תורמת לבריאותנו הגופנית. במקרא כתוב: ”חיי בשרים לב מרפא”, כלומר לב רגוע מביא חיים לאדם. בפסוק אחר נאמר: ”לב שמח ייטיב גֵהָה [בריאות]” (‏משלי י”ד:30; י”ז:22‏). ממחקרים עולה שאנשים בעלי נטייה לכעס ותוקפנות נמצאים בסיכון מוגבר ללקות במחלות, בעיקר מחלות לב. אך היתרונות הנובעים משליטה עצמית אינם מסתכמים רק ביתרונות בריאותיים.‏

קסיוס, כיום בשנות ה־30 לחייו, מספר: ”הייתי אדם שוחר ריב וחם מזג. כל הזמן הייתי מעורב בקטטות. לא הייתה לי טיפת כבוד עצמי. אבל הכול השתנה כשהתחלתי ליישם את עקרונות המקרא. למדתי לשלוט במזג שלי, לגלות ענווה ולסלוח לאחרים. אם לא הייתי לומד לעשות את זה, יכול להיות שהייתי יושב היום בכלא. אני מרגיש כאילו קמתי לתחייה!”‏

קסיוס למד לשלוט במזג שלו ולנהוג בסלחנות