עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מנקודת המבט המקראית

המשיח

המשיח

המקרא ניבא על ביאת המשיח וציין שהוא יושיע את האנושות מהחולי, הסבל והמוות. האם ישוע הוא המשיח?‏

כיצד ניתן לזהות את המשיח?‏

על־פי נבואות המקרא, המשיח * צריך לבוא פעמיים בתקופות הרחוקות מאוד זו מזו. בכל אחת מהפעמים הוא נועד למלא תפקיד שונה. בפעם הראשונה הוא יבוא בתור אדם בשר ודם. כותבי המקרא ניבאו פרטים שונים לגבי חייו ושירותו של המשיח על מנת שניתן יהיה לזהותו בבירור. למעשה, ”העדות על ישוע” היא מרכיב עיקרי בנבואות המקרא (‏ההתגלות י”ט:10‏).‏

בהיותו אדם בשר ודם המחיש ישוע בקנה מידה קטן את אשר יעשה בקנה מידה כלל־עולמי כיצור רוחני רב־עוצמה

מה אומר המקרא?‏

המשיח...‏

 • יהיה צאצא של דוד המלך (‏ישעיהו ט’:6;‏ לוקס ג’:23–31‏).‏ *

 • ייוולד בבית לחם (‏מיכה ה’:1;‏ לוקס ב’:4–7‏).‏

 • יבשר ’בשורה טובה’ בענווה (‏ישעיהו ס”א:1;‏ לוקס ד’:43‏).‏

 • ייחשב לאדם בזוי וחסר חשיבות (‏ישעיהו נ”ג:3;‏ מתי כ”ו:67, 68‏).‏

 • יימסר תמורת 30 שקלי כסף (‏זכריה י”א:12, 13;‏ מתי כ”ו:14, 15‏).‏

 • יחריש בפני מאשימיו בשעה שהם יגזרו עליו עונש מוות על לא עוול בכפו (‏ישעיהו נ”ג:6, 7;‏ מתי כ”ז:12–14‏).‏

 • יקריב את חייו בדומה לקורבן ”שה” על מנת לבטל את החטא ולאפשר לבני האדם לזכות במעמד טהור בפני אלוהים (‏ישעיהו נ”ג:7;‏ יוחנן א’:29,‏ 34,‏ 36‏).‏

 • ייהרג מבלי שתישבר שום עצם מעצמותיו (‏תהלים ל”ד:21;‏ יוחנן י”ט:33,‏ 36‏).‏

 • ייקבר בקבר של עשירים (‏ישעיהו נ”ג:9;‏ מתי כ”ז:57–60‏).‏

 • יוקם לתחייה ביום השלישי למותו (‏מתי ט”ז:21; כ”ח:5–7‏).‏

ישוע הגשים את כל הנבואות הללו ועוד רבות אחרות. בנוסף, הוא ריפא חולים והקים מתים לתחייה. בעשותו כן הוא לא רק סיפק לנו הוכחות נוספות לכך שהוא המשיח, אלא גם נתן לנו סיבות מוצקות להאמין בהבטחות המקרא, לפיהן הוא עתיד לבצע נסים כאלה בקנה מידה כלל־עולמי (‏לוקס ז’:21–23;‏ ההתגלות כ”א:3, 4‏). לאחר תחייתו ישב ישוע ’לימין’ אלוהים והמתין למועד שבו ישלים את תפקידו כמשיח (‏תהלים ק”י:1–6‏).‏

‏”כאשר יבוא המשיח, האם יעשה יותר נסים משעשה האיש הזה?” ‏(‏יוחנן ז’:31‏).‏

 כיצד ישלים המשיח את תפקידו?‏

היהודים בימיו של ישוע ציפו שהמשיח ישחרר אותם משלטון הרומאים, יקים מחדש את מלכות ישראל ויעמוד בראשה (‏מעשי השליחים א’:6‏). רק מאוחר יותר הבינו היהודים שהפכו לתלמידיו של ישוע כי הוא עתיד להשלים את תפקידו בהיותו בשמיים כיצור רוחני רב־עוצמה בעל סמכות גדולה (‏מתי כ”ח:18‏).‏

מה אומר המקרא?‏

במסגרת תפקידו השני המשיח...‏

 • יעמוד בראשה של מלכות אלוהים — ממשלה עולמית ‏(‏דניאל ז’:13, 14;‏ ההתגלות י”א:15‏).‏

 • יהיה מקור ברכה לכל בני האדם שיאמינו בו (‏בראשית כ”ב:17, 18;‏ תהלים ע”ב:7, 8‏).‏

 • ”יַזֶה [יזעזע ויחריד] גויים רבים” ושליטים המתנגדים לו כשיביא לקצם (‏ישעיהו נ”ב:15;‏ ההתגלות י”ט:19, 20‏).‏

 • יגן על ”המון רב” של עושי רצון אלוהים מכל האומות ויוביל אותם לעולם חדש ושלֵו (‏ההתגלות ז’:9, 10,‏ 17-13‏).‏

 • יקים את המתים לתחייה בגן עדן עלי אדמות בעזרת כוחו של יהוה אלוהים (‏לוקס כ”ג:43;‏ יוחנן ה’:21,‏ 28, 29‏).‏

 • ילמד את נתיניו דרכי שלום (‏ישעיהו י”א:1, 2,‏ 9, 10‏).‏

 • ימגר את החטא, הגורם האמיתי לחולי ולמוות (‏יוחנן א’:29;‏ רומים ה’:12‏).‏

 • יבטל אחת ולתמיד את כל פועלי השטן ויאחד את המשפחה האנושית תחת שלטונו של יהוה אלוהים (‏קורינתים א’. ט”ו:25–28;‏ יוחנן א’. ג’:8‏).‏

ישוע כבר מילא את תפקידו הראשון כמשיח, ובעתיד הוא ישלים את תפקידו השני. מן החוכמה אפוא ללמוד עליו לעומק, שהרי הוא אמר: ”אני הדרך והאמת והחיים” (‏יוחנן י”ד:6‏).‏

‏”יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח. וירד ‏[‏ישלוט‏]... עד אפסי ארץ” ‏(‏תהלים ע”ב:7, 8‏).‏

^ ס' 5 משמעות המילה ”משיח” היא ”זה שנמשח” (‏יוחנן א’:41‏).‏

^ ס' 7 בהפניה הראשונה מוזכרת הנבואה, ובשנייה התגשמותה.‏