כיצד תשלים את המשפט הבא?‏

החיים נוצרו כתוצאה מ․․․․․.‏

א. אבולוציה

ב. בריאה

יש הסבורים שאדם בעל חשיבה מדעית ישיב ”אבולוציה”, ואילו אדם דתי ישיב ”בריאה”.‏

אך אין זה תמיד כך.‏

למעשה, אנשים משכילים רבים — לרבות מספר מדענים — מטילים ספק בתקפותה של התיאוריה.‏

תן דעתך לדבריו של ג’רארד הרטל, פרופסור לאנטומולוגיה שלמד אבולוציה באוניברסיטה: ”במבחנים הייתי כותב את התשובות שהפרופסורים רצו שארשום — אבל לא האמנתי בזה”.‏

מדוע ישנם אנשים בעלי גישה מדעית המתקשים להאמין שהחיים נוצרו על־ידי תהליכים אבולוציוניים? על מנת להשיב על כך נדון בשתי שאלות שחוקרים רבים מתחבטים בהן: (1) כיצד נוצרו החיים? (2) כיצד התפתחו היצורים החיים?‏