עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מנקודת המבט המקראית

כדור הארץ

כדור הארץ

לאיזו מטרה יצר אלוהים את כדור הארץ?‏

‏”כה אמר יהוה, ... יוצר הארץ... לא תוהו ‏[‏לשווא‏] בראהּ, לשבת יצרהּ” ‏(‏ישעיהו מ”ה:18‏).‏

מה אומרים אנשים?‏

רבים טוענים שכדור הארץ הוא תוצר של יד המקרה העיוור. חלק מהדתות מלמדות שכדור הארץ הוא מקום שבו אלוהים בוחן את בני האדם כדי להחליט מי ראוי לחיות בשמיים ומי צריך להיענש בגיהינום.‏

מה אומר המקרא?‏

במקרא כתוב ש’אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ’ (‏בראשית א’:1‏). אלוהים הורה לזוג האנושי הראשון: ”פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו... בכל חיה הרומשת על הארץ” (‏בראשית א’:28‏). המוות הוזכר רק כעונש על אי־ציות (‏בראשית ב’:17‏). מכאן עולה שאלוהים התכוון שכדור הארץ ישמש משכן קבוע עבור בני האדם. מטרתו של אלוהים היא שעושי רצונו ימלאו את כדור הארץ, ישמרו עליו ויחיו בו לנצח.‏

 האם כדור הארץ יישמד ביום מן הימים?‏

‏”יסד ארץ על מכוניה; בל תימוט עולם ועד” ‏(‏תהלים ק”ד:5‏).‏

מה אומרים אנשים?‏

מדענים סבורים שביום מן הימים כדור הארץ ייחרב או לא יהיה מסוגל עוד לקיים חיים. לדבריהם, בין הסכנות המאיימות על קיומו של כדור הארץ נמנים אסונות כמו פגיעת אסטרואיד או כוכב שביט, התפרצויות על, מותה של השמש, התחממות גלובלית, וכן אסונות שעלול להביא האדם, כגון מלחמה גרעינית או טרור ביולוגי.‏

מה אומר המקרא?‏

מטרתו של אלוהים עבור כדור הארץ נותרה בעינה. בדבר־אלוהים נאמר בבירור: ”הארץ לעולם עומדת” (‏קהלת א’:4‏). בנוסף, עולמנו תמיד יהיה מאוכלס בבני אדם, שהרי כתוב: ”צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏).‏

מדוע חשוב לדעת את התשובה?‏

בשל התפיסה שכדור הארץ יישמד ביום מן הימים, יש המרשים לעצמם לרוקן את כדור הארץ ממשאביו היקרים. תפיסה זו גם גורמת לאנשים לאבד תקווה לגבי העתיד ולחיות כאילו אין מחר. כתוצאה מכך רבים מסיקים שהחיים חסרי משמעות ומטרה. אך אם אנו מאמינים שבעתיד נוכל לחיות לנצח על כדור הארץ, הדבר יסייע לנו להחליט החלטות שיועילו לנו ולמשפחתנו כיום — ואף בעתיד הרחוק.‏

האם כל האנשים הטובים עולים לשמיים?‏

‏”השמיים, שמיים ליהוה, והארץ נתן לבני אדם” ‏(‏תהלים קט”ו:16‏).‏

מה אומרים אנשים?‏

רבים מאמינים שכל האנשים הטובים עולים השמיימה.‏

מה אומר המקרא?‏

השמיים הם מקום משכנו של אלוהים, ואילו הארץ נועדה לבני האדם. המקרא גם מדבר על ”העולם המיושב העתיד לבוא” (‏עברים ב’:5‏). ישוע היה האדם הראשון שעלה השמיימה, והמקרא מראה שאלוהים בוחר במספר מועט של אנשים שיעלו לשמיים למטרה מוגדרת. ”הם ימלכו על הארץ” לצדו של ישוע (‏ההתגלות ה’:9, 10;‏ לוקס י”ב:32;‏ יוחנן ג’:13‏).‏

מדוע חשוב לדעת את התשובה?‏

האמונה שכל האנשים הטובים עולים לשמיים אינה מתבססת על הכתוב במקרא. אילו אלוהים היה לוקח את כל האנשים הטובים לשמיים‏, מטרתו המקורית כלפי עולמנו הייתה למעשה נכשלת והבטחותיו באשר לחיי נצח עלי אדמות היו מתבררות כלא־נכונות. אולם דבר־אלוהים מבטיח: ”קווה אל יהוה ושמור דרכו, וירוממך לרשת ארץ” (‏תהלים ל”ז:34‏).‏