עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‫עורו!‫  |  יולי 2014

 מנקודת המבט המקראית

דת

דת

מדוע יש כל כך הרבה דתות?‏

‏”אתם עוזבים את מצוות אלוהים ודבקים במסורת של בני אדם” ‏(‏מרקוס ז’:8‏).‏

מה אומר המקרא?‏

לבני האדם יש צורך רוחני מולד שהם יכולים למלא על־ידי כך שיעבדו את אלוהים (‏מתי ה’:3‏). בניסיון למלא צורך זה יצרו בני האדם דתות רבות המושתתות על תפיסותיהם האישיות ולא על הדרכותיו של אלוהים.

לדוגמה, המקרא מציין באשר לחבריה של קבוצה דתית מן המאה הראשונה: ”יש להם קנאה לאלוהים, אבל לא על־פי ידע מדויק; כי מאחר שלא ידעו מהי צדקת אלוהים וחתרו להקים צדקה משלהם, לא נכנעו לצדקת אלוהים” (‏רומים י’:2, 3‏). בדומה לכך, מנהיגים של דתות רבות בימינו ”מלמדים... מצוות אנוש” (‏מרקוס ז’:7‏).‏

 האם צריך להשתייך לדת מסוימת?‏

‏”הבה נשים לב איש אל רעהו כדי לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים, ואל נזנח את התכנסויותינו” ‏(‏עברים י’:24, 25‏).‏

מה אומר המקרא?‏

בעברים י’:25 נאמר: ”אל נזנח את התכנסויותינו”. מילים אלו מראות שאלוהים מעוניין שמשרתיו יתאספו כקבוצה מאורגנת כדי לעבוד אותו. אך האם לכל אחד מהם אמורה להיות פרשנות משלו לגבי טיבו של אלוהים ודרישותיו? לא. המקרא מציין שמי שעובדים את אלוהים כרצוי בעיניו צריכים ”לדבר פה אחד” ולהיות ”מאוחדים לגמרי באותה דעה ובאותו קו חשיבה” (‏קורינתים א’. א’:10‏). עליהם להיות מאורגנים בקהילות ולאהוב ”את כל אגודת האחים” הכלל־עולמית (‏פטרוס א’. ב’:17;‏ קורינתים א’. י”א:16‏). כדי להשביע את רצון אלוהים יש לעבוד אותו במסגרת מאוחדת ומאורגנת זו.‏

האם ניתן לזהות את דת האמת?‏

‏”בזאת יֵדעו הכול שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם” ‏(‏יוחנן י”ג:35‏).‏

מה אומר המקרא?‏

המקרא מסביר בעזרת דוגמה כיצד ניתן לזהות את מי שמשתייכים לדת האמת: ”בפרותיהם תזהו אותם. האם קוטפים ענבים מן הקוצים או תאנים מן הדרדרים?” (‏מתי ז’:16‏) אינך חייב להיות בוטנאי כדי להבחין בין עץ תאנה לצמח דרדר; בדומה לכך, אינך חייב להיות מומחה לדתות כדי להבחין בין דת אמת לדת כזב. מה הם כמה מהפרות, או מסימני הזיהוי, של דת האמת?‏

  • דת האמת מלמדת את האמיתות המצויות בדבר־אלוהים, המקרא (‏יוחנן ד’:24; י”ז:17‏). היא אינה מתבססת על פילוסופיות אנוש.‏

  • דת האמת עוזרת לאנשים להכיר את אלוהים, ובין היתר לדעת מהו שמו, יהוה (‏יוחנן י”ז:3,‏ 6‏).‏

  • דת האמת מלמדת שמלכות אלוהים, ולא ממשלות האדם, היא תקוותה היחידה של האנושות (‏מתי י’:7; כ”ד:14‏).‏

  • דת האמת מקדמת אהבה בלתי אנוכית (‏יוחנן י”ג:35‏). היא מלמדת את חבריה לכבד את כל הקבוצות האתניות, לנצל את זמנם ומשאביהם לתועלת הזולת ולא ליטול חלק במלחמות (‏מיכה ד’:1–4‏).‏

  • דת האמת היא אורח חיים, והיא אינה כרוכה רק בטקסים ומנהגים. חבריה חיים בהתאם למה שהם מלמדים אחרים (‏רומים ב’:21;‏ יוחנן א’. ג’:18‏).‏

עדי־יהוה, המוציאים לאור של כתב עת זה, עושים כל מאמץ להסב כבוד לאלוהים בדיבורם ובהתנהגותם. אתה מוזמן לנכוח באחת מאסיפותיהם באולם המלכות ולראות זאת במו עיניך.‏