עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מנקודת המבט המקראית

גזענות

גזענות

מה מקורם של הגזעים השונים?‏

‏”ויקרא האדם שם אשתו חוה, כי היא הייתה אם כל חי” ‏(‏בראשית ג’:20‏).‏

מה אומרים מספר מומחים?‏

ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות (אונסק”ו) מציין: ”כל בני האדם משתייכים למין אחד והתפתחו ממוצא אחד” (הצהרה בדבר גזע ואפליה גזעית, 1978).‏

מה אומר המקרא?‏

אלוהים ברא את הזוג הראשון, אדם וחוה, ואמר להם: ”פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה” (‏בראשית א’:28‏). כך הפכו אדם וחוה להורי האנושות כולה. בהמשך התרחש המבול אשר מחה מעל פני האדמה את רוב אוכלוסיית העולם, למעט ארבעה זוגות — נוח ואשתו, שלושת בניהם והנשים שלהם. המקרא מלמד שכולנו צאצאיהם של בניו של נוח (‏בראשית ט’:18, 19‏).‏

 האם קיים גזע הנעלה על שאר הגזעים?‏

‏”מאדם אחד יצר ‏[‏אלוהים‏] את כל העמים כדי שישבו על פני כל הארץ” ‏(‏מעשי השליחים י”ז:26‏).‏

מספר השקפות בנושא:‏

במהלך המאה ה־20 כמה קבוצות אימצו אידיאולוגיות גזעניות. למשל, הנאצים טענו שקיים בסיס ביולוגי להשקפותיהם באשר לעליונות הגזע. מאידך, הצהרת אונסק”ו שהוזכרה קודם לכן מכירה ב”אחדותו הבסיסית של הגזע האנושי לפיה כל בני האדם וכל העמים שווים ביסודם”.‏

מה אומר המקרא?‏

במעשי השליחים י’:34, 35 נאמר: ”אלוהים אינו נושא פנים, אלא בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה את הטוב והישר רצוי לפניו”. מסיבה זו אף אדם אינו יכול לטעון בצדק שגזע אחד נעלה על גזע אחר.‏

ישוע קבע את אמת המידה שלפיה על המשיחיים לנהוג באמרו לתלמידיו: ”אתם אחים כולכם” (‏מתי כ”ג:8‏). הוא התפלל שתלמידיו יהיו ”מאוחדים לגמרי”, ללא מחלוקות וללא פילוגים (‏יוחנן י”ז:20–23;‏ קורינתים א’. א’:10‏).‏

האם יבוא אי פעם סוף לגזענות?‏

‏”והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים, ... ונהרו אליו כל הגויים” ‏(‏ישעיהו ב’:2‏).‏

מה חושבים מספר אנשים?‏

המתיחות הבין־גזעית הרווחת כיום גורמת לאנשים במדינות רבות לתהות אם חלה התקדמות משמעותית כלשהי בניסיון לפתור את בעיית הגזענות. יש הסבורים שלעולם לא יהיה שוויון בין הגזעים.‏

מה אומר המקרא?‏

אלוהים לא ירשה שתשרור לעד שנאה על רקע גזעי. אדרבה, תחת מלכותו, גברים ונשים ”מכל האומות והשבטים והעמים והלשונות” ישרתו אותו באחדות ויגלו אהבה אמיתית איש כלפי רעהו (‏ההתגלות ז’:9‏). מלכות אלוהים היא ממשלה ממשית בשמיים שתחולל בעתיד שינויים מרחיקי לכת על פני כדור הארץ — שאותו ברא אלוהים כדי שכל העמים יחיו בו באחדות ללא מחסומים גזעיים.‏ *

^ ס' 15 למידע נוסף, ראה פרק 3 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏ שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏