‫עורו!‫ אוגוסט 2013

הדרכה למשפחה

מה ניתן לעשות אם בתך פוצעת את עצמה?‏

ישנן צעירות שפוצעות את עצמן במכוון. מה הן הסיבות להתנהגות זו? כיצד תוכלי לעזור לבתך?‏

היש בסיס מקראי לאמונה בשילוש?‏

האם הדת שלך מלמדת את תורת השילוש? האם להצהרת ניקיאה יש השפעה על אמונתך?‏

מנקודת המבט המקראית

אלכוהול

אילו עקרונות מקראיים יכולים לעזור לך לאמץ השקפה מאוזנת על אלכוהול?‏

חומר מקוון נוסף

מדוע אני פוצעת את עצמי?‏

צעירים רבים פוצעים את עצמם. אם את פוצעת את עצמך, כיצד תוכלי לקבל עזרה?‏

דמויות מקראיות הדומות ליוסף

הורד את הפעילות הלימודית ונסה למצוא קווי דמיון בין יוסף לבין חמש דמויות מקראיות אחרות