עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מנקודת המבט המקראית

מלכות אלוהים

מלכות אלוהים

האם מלכות אלוהים שוכנת בלב האדם?‏

‏”אינך רחוק ממלכות אלוהים” ‏(‏מרקוס י”ב:34‏).‏

מה אומרים אנשים?‏

אחת הכנסיות העיקריות בנצרות מלמדת שמלכות אלוהים היא ”שליטת אלוהים בלבו ובחייו של הפרט”, ורבים מאמינים בתפיסה זו.‏

מה אומר המקרא?‏

המלכות היא ממשלה ממשית, ולא מושג סמלי המתאר את כניעתו של האדם לאלוהים בלבו. מלכות אלוהים תשלוט על העולם כולו (‏תהלים ע”ב:8;‏ דניאל ז’:14‏).‏

אך למה התכוון ישוע כשאמר ”מלכות אלוהים בקרבכם היא”? (‏לוקס י”ז:21‏) לא ייתכן שישוע התכוון שהמלכות שוכנת בלבם של מאזיניו. מדוע לא? מפני שבמקרה הזה מאזיניו היו הפרושים. ישוע אמר שהם לא ייכנסו למלכות כי הם עבדו את אלוהים בצביעות, ולכן פולחנם לא היה רצוי בעיניו (‏מתי כ”ג:13‏). על אף זאת ישוע יכול היה לומר בצדק שמלכות אלוהים ’בקרבם’. מדוע? מכיוון שהוא, המלך העתידי של המלכות, עמד לפניהם.‏

 מהי מלכות אלוהים?‏

‏”תבוא מלכותך. ייעשה רצונך כבשמיים כן גם בארץ” ‏(‏מתי ו’:10‏).‏

מה אומר המקרא?‏

המלכות היא ממשלה ממשית שכונן אלוהים, ובראשה עומד ישוע המשיח (‏מתי כ”ח:18;‏ טימותיאוס א’. ו’:14, 15‏). מטרתה היא להגשים את רצון אלוהים הן בשמיים והן עלי אדמות (‏מתי ו’:10‏). לפיכך באמצעות מלכותו יפתור אלוהים את בעיות האנושות. המלכות תבצע את מה שממשלות האדם מעולם לא הצליחו לעשות.‏

תחת שלטונה של מלכות אלוהים ישררו בכדור הארץ תנאי גן עדן, והמשפחה האנושית תיהנה משלום, מביטחון ומשגשוג (‏תהלים מ”ו:10;‏ ישעיהו ל”ה:1;‏ מיכה ד’:4‏). אף אדם לא יחלה עוד או ימות, והחולי ימוגר לחלוטין (‏ישעיהו ל”ג:24;‏ ההתגלות כ”א:4‏). גם נזקי הזקנה יבוטלו. המקרא מנבא שבני האדם ’ישובו לימי עלומיהם’ (‏איוב ל”ג:25‏).‏

מה תוכל לעשות?‏

ללא תלות במוצא שלך ובמקום הולדתך אתה יכול להפוך לנתין של המלכות. לשם כך עליך לעשות את רצון אלוהים. המקרא אומר: ”אלוהים אינו נושא פנים, אלא בכל עם ועם מי שירא אותו ועושה את הטוב והישר רצוי לפניו” (‏מעשי השליחים י’:34, 35‏).‏

האם מאמצי האדם יכולים להביא להקמת מלכות אלוהים?‏

‏’אלוהי השמיים יקים מלכות שלא תחרב לעולם’ ‏(‏דניאל ב’:44‏).‏

מה אומרים אנשים?‏

יש המאמינים שבני אדם הם שיקימו את מלכות אלוהים עלי אדמות על־ידי כך שהם ישכנעו אחרים להמיר את דתם או יפעלו למען שלום ואחווה כלל־עולמיים.‏

מה אומר המקרא?‏

אלוהים — ולא האדם — הוא מכונן המלכות (‏דניאל ב’:44‏). כאשר הקים את המלכות אמר אלוהים: ”אני נסכתי מלכי” (‏תהלים ב’:6‏). הקמתה של מלכות אלוהים מעולם לא הייתה תלויה בבני האדם, והם אינם יכולים לסכל את פעולותיה, מאחר שהיא תשלוט על הארץ מן השמיים (‏מתי ד’:17‏).‏

כיצד הדבר נוגע לך?‏

אין זה אלא טבעי לרצות שהאנושות תשיג ביום מן הימים שלום ואחדות. אך מי שמשקיעים מאמצים רבים בניסיון להגשים את המטרות הללו, ינחלו בסופו של דבר אכזבה כאשר ייווכחו שאין בכוחם לממש את מטרותיהם. הידיעה שלאלוהים יש הכוח לעשות זאת באמצעות מלכותו תסייע לך למקד את מאמציך בדבר החשוב ביותר, כלומר לחתור להיות נתין של המלכות.‏