עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 מנקודת המבט המקראית

גן עדן

גן עדן

מהו גן עדן?‏

מה אומרים אנשים?

יש החושבים שסיפור גן עדן הוא סיפור אגדה ותו לא. אחרים מאמינים שגן עדן הוא מקום אוטופי שבו אנשים טובים חיים לנצח ועוסקים בפעילויות מהנות ומספקות.‏

מה אומר המקרא?

המונח גן עדן מתייחס למשכנו הראשון של האדם (‏בראשית ב’:7–15‏). המקרא מציג את גן עדן כמקום ממשי שבו חיו אדם וחוה, מקום שבו הם לא סבלו ממחלות וממוות (‏בראשית א’:27, 28‏). אדם וחוה המרו את פי אלוהים ולכן איבדו את ביתם הגן עדני. אולם נבואות רבות במקרא מתארות עתיד שבו תחיה האנושות שוב בתנאי גן עדן.‏

כיצד זה נוגע לך?‏

אם אלוהים הוא אל אוהב, הגיוני לחשוב שהוא יגמול לעובדיו הנאמנים ויעניק להם חיים טובים במקום שבו שוררים תנאי גן עדן. הגיוני גם לצפות שהוא יודיע לאנשים מה עליהם לעשות כדי להשביע את רצונו. במקרא נאמר שכדי להשביע את רצון אלוהים, עליך ללמוד עליו ולציית למצוותיו (‏יוחנן י”ז:3;‏ יוחנן א’. ה’:3‏).‏

‏”ויִיטע יהוה אלוהים גן בעדן... וישם שם את האדם אשר יצר” ‏(‏בראשית ב’:8‏).‏

 היכן נמצא גן עדן?‏

מה אומרים אנשים?‏

יש המאמינים שגן עדן נמצא בשמיים, ואילו אחרים טוענים שבעתיד גן עדן יהיה עלי אדמות.‏

מה אומר המקרא?‏

גן העדן המקורי שנוצר בשביל בני האדם שכן על כדור הארץ. אלוהים קבע שכדור הארץ יהיה משכן קבע עבורם. במקרא נאמר שאלוהים ברא את כדור הארץ על מנת שיעמוד לעד (‏תהלים ק”ד:5‏). עוד מוסיף המקרא: ”השמיים, שמיים ליהוה, והארץ נתן לבני אדם” (‏תהלים קט”ו:16‏).‏

אם כן, אין זה מפתיע שבמקרא ניתן למצוא את ההבטחה שגן עדן ייכון שוב עלי אדמות. אז יעניק אלוהים לבני האדם חיי נצח. בעולם ישררו הרמוניה ושלום, ואילו הכאב והסבל לא יהיו עוד. בני האדם יוכלו ליהנות עד תום מפלאי הטבע של כדור הארץ (‏ישעיהו ס”ה:21–23‏).‏

‏”הנה אוהל אלוהים עם בני האדם, ... והמוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד” ‏(‏ההתגלות כ”א:3, 4‏).‏

מי יחיו בגן עדן?‏

מה אומרים אנשים?‏

דתות רבות מלמדות שרק אנשים טובים יחיו בגן עדן. אבל יש בלבול רב בשאלה מי יכול להיחשב אדם טוב. יש הסבורים שדי להשתתף בטקסים דתיים ולהתפלל מתוך נוהג דתי.‏

מה אומר המקרא?‏

המקרא מלמד שה”צדיקים” יחיו בגן עדן. אבל מי נחשב צדיק בעיני אלוהים? לא אדם המשתתף בטקסים הדתיים של דתו אבל מתעלם מרצון אלוהים. במקרא נאמר: ”החפץ ליהוה בעולות וזבחים כשמוע בקול יהוה? הנה שמוע [ציות] מזבח טוב” (‏שמואל א’. ט”ו:22‏). במילים פשוטות ה”צדיקים” שיחיו לנצח בגן עדן הם אנשים המצייתים למצוותיו של אלוהים המצויות במקרא.‏

מה תוכל לעשות?‏

ציות למצוותיו של אלוהים אינו מסתכם בהשתתפות בטקסים דתיים. בהתנהגותך היומיומית אתה יכול להשביע את רצון אלוהים או לעורר את מורת רוחו. אם תלמד את המקרא לעומק, תוכל לדעת כיצד להשביע את רצון אלוהים. ואין זה קשה לרצותו. במקרא נאמר ש”מצוותיו אינן מכבידות” (‏יוחנן א’. ה’:3‏). אלוהים משתוקק לגמול לך על ציותך ולהעניק לך את הזכות לחיות בגן עדן.‏

‏”צדיקים יִירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” ‏(‏תהלים ל”ז:29‏).‏