גירושין, בעיות בריאות, ייסורי מצפון — אלה רק חלק מההשלכות הנובעות מכניעה לפיתויים. כיצד נוכל להימנע מהמלכודת?‏

מהו פיתוי?‏

אתה מתפתה כשאתה נמשך למשהו — במיוחד למשהו פסול. לדוגמה, נניח שאתה עורך קניות ונתקל במוצר נחשק. צצה במוחך המחשבה שאתה יכול לגנוב אותו בקלות מבלי להיתפס. אולם המצפון אומר לך: לא! לכן אתה מתנער מהמחשבה וממשיך הלאה. בשלב זה נגמר הפיתוי, וידך הייתה על העליונה.‏

מה אומר המקרא?‏

 

אם אתה מתפתה למשהו, אין זה אומר שאתה אדם רע. המקרא מכיר בעובדה שכולנו חווים פיתויים (‏קורינתים א’. י’:13‏). מה שחשוב באמת הוא כיצד אנו מגיבים לפיתוי. יש השוקעים במחשבות על תאוות פסולות ובמוקדם או במאוחר נכנעים להן. אחרים דוחים אותן על הסף.‏

‏”כל אחד עובר ניסיון כאשר הוא נמשך ומתפתה על־ידי תאוותו שלו” ‏(‏יעקב א’:14‏).‏

מדוע חשוב לפעול מהר בשעת פיתוי?‏

המקרא מראה אילו צעדים מובילים למעשה פסול. ביעקב א’:15 נאמר: ”לאחר שהתאווה [הפסולה] נעשית פורייה [מילולית, ”מתעברת”, הערת שוליים] היא יולדת חטא”. במילים פשוטות, אם נהרהר בתאווה פסולה, נגיע לשלב שבו עשיית המעשה תהיה בלתי נמנעת כפי שאי־אפשר לעצור את לידת התינוק. בכל זאת, אנו יכולים לגבור על תאוות פסולות ולא להשתעבד להן.‏

איזו עזרה מצויה במקרא?‏

 

כפי ששכלנו מסוגל ללבות תאוות פסולות, הוא יכול גם לדכא אותן. כיצד? על־ידי התמקדות במשהו אחר — פעילות כלשהי, שיחה עם חבר או מחשבה חיובית (‏פיליפים ד’:8‏). דבר נוסף שיכול לעזור לך הוא לחשוב על ההשלכות שיהיו לכניעה לפיתוי. ההשלכות הללו כוללות נזק רגשי, גופני או רוחני (‏דברים ל”ב:29‏). גם תפילות יכולות לעזור רבות. ישוע אמר: ”התמידו להתפלל פן תיכנעו לפיתויים” (‏מתי כ”ו:41‏).‏

‏”אל תטעו: באלוהים אין להתל. כי כל מה שאדם זורע, את זאת גם יקצור” ‏(‏גלטים ו’:7‏).‏

 כיצד תוכל לעמוד בפני פיתויים?‏

המציאות

 

ראה את הפיתוי כפי שהוא באמת — פיתיון שנועד להפיל בפח אדם תמים, פזיז או חסר תבונה (‏יעקב א’:14‏). הדבר נכון במיוחד כשמדובר בפיתויים בתחום המיני, שההשלכות שלהם עלולות להיות הרסניות (‏משלי ז’:22, 23‏).‏

איזו עזרה מצויה במקרא?‏

 

‏”אם עינך הימנית מכשילה אותך”, אמר ישוע, ”עקור אותה והשלך אותה ממך” (‏מתי ה’:29‏). כמובן, ישוע לא התכוון לעקור את העין פשוטו כמשמעו. כוונתו הייתה שאם ברצוננו לשמח את לב אלוהים ולזכות בחיי נצח, עלינו כביכול להמית את איברי גופנו באשר לעשיית הרע (‏קולוסים ג’:5‏). משמע הדבר שעלינו לדחות בנחישות את הפיתויים. משרת אלוהים נאמן אמר בתפילה: ”העבר עיניי מֵראות שווא”, כלומר הסר עיניי מדברים בזויים (‏תהלים קי”ט:37‏).‏

כמובן, אין זה קל לגלות שליטה עצמית. אחרי הכול, ”הבשר חלש” (‏מתי כ”ו:41‏). לכן אין מנוס מטעויות. אולם אם נתחרט מעומק הלב ונעשה כל מאמץ שלא להפוך את עשיית הרע להרגל, נוכל להתעודד מהידיעה שבוראנו, יהוה אלוהים, הוא ”רחום וחנון” (‏תהלים ק”ג:8‏).‏

‏”אם עוונות תשמור יה, אדונָי, מי יעמוד?” ‏(‏תהלים ק”ל:3‏).‏