עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‫עורו!‫  |  מס' 3 2017

 מנקודת המבט המקראית

מלאכים

מלאכים

המלאכים מוצגים בספרים, יצירות אומנות וסרטים. אבל מי הם המלאכים, ואיזה תפקיד הם ממלאים?‏

מי הם המלאכים?‏

מה אומר המקרא?‏

 

עוד בטרם ברא אלוהים את היקום הגשמי ואת בני האדם, הוא ברא יצורים תבוניים נשגבים. הם חזקים יותר מבני האדם, והם שוכנים באותו התחום שבו שוכן אלוהים — תחום סמוי מן העין אשר לבני האדם אין גישה אליו (‏איוב ל”ח:4,‏ 7‏). המקרא מכנה יצורים נעלים אלה ”רוחות” ו’מלאכים’ (‏תהלים ק”ד:4‏).‏ *

כמה מלאכים קיימים? רבים מספור. מספרם של המלאכים הנמצאים סביב כס אלוהים הוא ”רבבות רבבות” (‏ההתגלות ה’:11‏). אם יש להבין ביטוי זה פשוטו כמשמעו, הרי שקיימים מאות מיליוני מלאכים!‏

‏”ראיתי... מלאכים רבים מסביב לכיסא... ומספרם היה רבבות רבבות ואלפי אלפים” ‏(‏ההתגלות ה’:11‏).‏

אילו תפקידים מילאו המלאכים בימי קדם?‏

מה אומר המקרא?‏

 

פעמים רבות שימשו המלאכים כדובריו או שליחיו של אלוהים.‏ * במקרא מסופר שמלאכים חוללו נפלאות מטעם אלוהים. אלוהים שלח מלאך כדי לברך את אברהם ולמנוע ממנו להקריב את בנו יצחק (‏בראשית כ”ב:11–18‏). מלאך נגלה למשה במדבר מתוך הסנה הבוער כדי למסור לו מסר ששינה את חייו (‏שמות ג’:1, 2‏). כאשר הושלך דניאל הנביא לגוב האריות, אלוהים ”שלח את מלאכו וסגר את פי האריות” (‏דניאל ו’:23‏).‏

‏”וירא מלאך יהוה ‏[‏אל משה‏] בלבת אש מתוך הסנה” ‏(‏שמות ג’:2‏).‏

 איזה תפקיד ממלאים המלאכים בימינו?‏

מה אומר המקרא?‏

 

איננו מודעים לכל התפקידים שממלאים המלאכים כיום. מן המקרא אנו מבינים שהם מסייעים לישרי הלב להכיר את אלוהים (‏מעשי השליחים ח’:26–35; י’:1–22;‏ ההתגלות י”ד:6, 7‏).‏

יהוה הראה ליעקב בחלום מלאכים עולים ויורדים ב”סולם” המקשר בין השמיים לארץ (‏בראשית כ”ח:10–12‏). יעקב ככל הנראה הסיק מהחלום מסקנה שגם אנו יכולים להסיק — יהוה אלוהים שולח את מלאכיו לכדור הארץ כדי למלא משימות ולפעול למען נאמניו הזקוקים לעזרתו (‏בראשית כ”ד:40;‏ שמות י”ד:19;‏ תהלים ל”ד:8‏).‏

‏”סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו” ‏(‏בראשית כ”ח:12‏).‏

^ ס' 6 המקרא מציין שכמה יצורים רוחניים מרדו בסמכות אלוהים. המלאכים המרושעים מכונים במקרא ”שדים” (‏לוקס י’:17–20‏).‏

^ ס' 11 למעשה, המילה ”מלאך” במקרא ומקבילתה ביוונית משמען ”שליח”.‏