מדויק מדעית

אומנם המקרא אינו ספר מדע, אך כל אזכוריו באשר לעולם הטבע מדויקים. שים לב לדוגמאות מענף המטאורולוגיה וענף הגנטיקה.‏

מטאורולוגיה — היווצרות הגשם

מטאורולוגיה

המקרא מציין שאלוהים ”יגרע [ימשוך מעלה] נטפי מים; יזוקו מטר לאדו [יזקק את המטר מתוך האד]; אשר ייזלו שחקים [עננים]” (‏איוב ל”ו:27, 28‏).‏

במילים אלה מתאר המקרא את שלושת השלבים העיקריים של מחזור המים. אלוהים — מקור חום השמש — מושך מעלה את ’נטפי המים’ באמצעות (1) אידוי. לאחר מכן מתרחש (2) העיבוי, שלב שבו נוצרים עננים מאדי המים, והללו ממטירים את המים בצורת גשם או (3) משקעים אחרים. גם כיום המטאורולוגים אינם מבינים לגמרי את כל הפרטים הקשורים להיווצרות הגשם. בהקשר לכך, המקרא שואל: ”[מי] יבין מפרשי עב [ענן]?” (‏איוב ל”ו:29‏) אולם הבורא מבין את מחזור המים, והוא דאג שאחד מכותבי המקרא יעלה על הכתב את העובדות המדויקות. זאת ועוד, הוא עשה כן זמן רב לפני שעלה ביד בני האדם להסביר את התהליך הבסיסי באופן מדעי.‏

גנטיקה — התפתחות העובר

גנטיקה

דוד המלך, אחד מכותבי המקרא, פנה לאלוהים ואמר: ”גולמי [עובר בראשית התהוותו] ראו עיניך, ועל ספרך כולם ‏[‏כל איבריו‏] ייכתבו” ‏(‏תהלים קל”ט:16‏). דוד מציין בשפה פיוטית שהעובר מתפתח בהתאם להנחיות שנכתבו מראש ב’ספר’, כלומר תוכנית מוגדרת. למרבה הפלא, מילים אלה נכתבו לפני כ־3,000 שנה!‏

אך רק במחצית המאה ה־19 גילה הבוטנאי האוסטרי גרגור מנדל את עקרונות הגנטיקה הבסיסיים, ורק באפריל 2003 סיימו המדענים למפות את הגנום האנושי, המכיל את כל המידע התורשתי הדרוש לבניית גוף האדם. המדענים מסבירים שהצופן הגנטי דומה למילון המכיל מילים המורכבות מאותיות מוגדרות. המילים יוצרות את ההוראות התורשתיות. על־פי ההוראות איברי העובר — כמו המוח, הלב, הריאות והגפיים — מתפתחים ברצף מדויק ובתזמון מושלם. אין פלא אפוא שהגנום תואר בפי המדענים בתור ”ספר החיים”. כיצד יכול היה דוד לכתוב הצהרה כה מדויקת? הוא הודה בענווה: ”רוח יהוה דיבר בי, ומילתו על לשוני”‏ * (‏שמואל ב’. כ”ג:2‏).‏

 חוזה במדויק את העתיד

כמעט בלתי אפשרי לחזות מתי וכיצד יקומו וייפלו ממלכות וערים, עד כמה הן ישגשגו או מה תהיה עוצמת מפלתן. אך המקרא ניבא בצורה מפורטת כיצד יושמדו מעצמות וערים חזקות. תן דעתך לשתי דוגמאות.‏

נפילתה וחורבנה של בבל

בבל הקדומה הייתה מרכזה של אימפריה עוצמתית שחלשה על מערב אסיה במשך מאות שנים. בשלב מסוים היא הייתה העיר הגדולה ביותר על פני תבל. אך בהשראת אלוהים כתב ישעיהו כ־200 שנה מראש שמנהיג ששמו כורש יכבוש את בבל. כמו כן, הוא ניבא שלימים היא תהפוך לשוממה ולא תיושב לעולם (‏ישעיהו י”ג:17–20; מ”ד:27, 28; מ”ה:1, 2‏). האם כך אירע?‏

היסטוריה

בלילה אחד באוקטובר שנת 539 לפה”ס כבש כורש הגדול את בבל. תעלות המים שהשקו בעבר את האזור הפורה הסובב את העיר נסתמו עם הזמן עקב הזנחה. בערך בשנת 200 לספירה נאמר שהאזור ננטש לגמרי. בבל היא עיי חורבות עד עצם ימינו. היא הפכה ל”שממה כולה” בדיוק כפי שחזה המקרא (‏ירמיהו נ’:13‏).‏

כיצד עלה ביד כותב המקרא לדעת מראש עובדות היסטוריות מדויקות אלה? המקרא מציין שהיה זה מסר נגד בבל אשר ”חזה [ראה בחזון] ישעיהו בן־אמוץ” (‏ישעיהו י”ג:1‏).‏

נינווה — ”צייה כמדבר”‏

נינווה, בירתה של האימפריה האשורית, נחשבה לפלא אדריכלי. העיר נודעה ברחובותיה הגדולים, גניה הציבוריים, מקדשיה וארמונותיה המרשימים. עם זאת, צפניה הנביא חזה כי עיר אדירה זו תהיה ”לשממה, צייה [צחיחה] כמדבר” (‏צפניה ב’:13–15‏).‏

נינווה הוחרבה עד היסוד על־ידי הכוחות המשולבים של הבבלים והמדים במאה השביעית לפה”ס. לדברי מקור אחד, העיר הכבושה ”שקעה בתהום הנשייה למשך 2,500 שנה”. במשך תקופה מסוימת היו שהטילו ספק שנינווה אי פעם הייתה קיימת! רק במחצית המאה ה־19 חשפו הארכיאולוגים את חורבות נינווה. כיום האתר ניזוק עקב תהליכי שחיקה ובליה ומעשי ונדליזם. בעקבות זאת, קרן GHF לאתרי מורשת (Global Heritage Fund) מזהירה: ”שרידיה העתיקים של נינווה עלולים שוב להיקבר לעד”.‏

כיצד ידע זאת צפניה מראש? הוא ציין שהמסר שבפיו הוא למעשה ”דבר יהוה אשר היה [אליו]” (‏צפניה א’:1‏).‏

 המקרא משיב על השאלות החשובות של החיים

במקרא יש תשובות מספקות לשאלות החשובות של החיים. להלן כמה דוגמאות.‏

למה יש כל כך הרבה רוע וסבל בעולם?‏

נושא הרוע והסבל נידון בהרחבה לאורך כתבי־הקודש. המקרא מציין את העובדות הבאות:‏

  1. ‏”שלט האדם באדם לרע לו” ‏(‏קהלת ח’:9‏).‏

    שלטונות אנוש מושחתים וכושלים הסבו לאדם סבל בל יתואר.‏

  2. ‏”עת ופגע ‏[‏אירועים בלתי צפויים‏] יקרה את כולם” ‏(‏קהלת ט’:11‏).‏

    אירועים בלתי צפויים כגון מחלות קשות, תאונות או אסונות עלולים לפקוד כל אחד בכל מקום או מועד.‏

  3. ‏”על־ידי אדם אחד נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות” ‏(‏רומים ה’:12‏).‏

    אי־השלמות האנושית והמוות לא היו קיימים מבראשית, כאשר נברא הזוג האנושי הראשון. החטא ’נכנס אל העולם’ כשהם המרו בזדון את פי בוראם.‏

המקרא לא רק מסביר מדוע אנשים סובלים‏. מובטח בו שאלוהים ימגר את הרוע ו”ימחה כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד” (‏ההתגלות כ”א:3, 4‏).‏

מה קורה לנו לאחר המוות?‏

המקרא מסביר שהמוות הוא מצב של חוסר תודעה מוחלט וחוסר פעילות. האנשים ”החיים יודעים שימותו”, נאמר בקהלת ט’:5‏, ”והמתים אינם יודעים מאומה”. כשאנו מתים ’אובדים עשתונותינו [מחשבותינו]’ (‏תהלים קמ”ו:4‏). מכאן שלאחר המוות נפסקת כל הפעילות המוחית, ואיברי החישה חדלים לתפקד. משום כך, לאחר המוות איננו מסוגלים לחוש, לחשוב או לעשות דבר.‏

עם זאת, המקרא לא רק מסביר מהו מצב המתים‏. הוא גם מציין שלמתים יש תקווה מזהירה — להקיץ משנת המוות בתחיית המתים (‏הושע י”ג:14;‏ יוחנן י”א:11–14‏).‏

מהי תכלית החיים?‏

על־פי הכתוב במקרא יהוה אלוהים ברא את הגבר והאישה (‏בראשית א’:27‏). אדם הראשון מתואר כ”בן אלוהים” (‏לוקס ג’:38‏). האדם נברא לשם מטרה מסוימת — לרקום  קשר הדוק עם אביו השמימי וליהנות מחיי נצח מאושרים ומספקים עלי אדמות. משום כך נטע הבורא בכל בני האדם נטייה לרוחניות, כלומר רצון טבעי ללמוד על אלוהים‏. במקרא נאמר: ”אשרי המשוועים לדברים רוחניים” (‏מתי ה’:3‏).‏

כמו כן, במקרא כתוב: ”אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו!” (‏לוקס י”א:28‏) המקרא לא רק מלמד אותנו על אלוהים, אלא גם עוזר לנו לחיות חיים מאושרים יותר ונותן לנו תקווה לעתיד.‏

מחבר המקרא ואתה

לאחר בחינת העובדות מיליוני אנשים ברחבי העולם הגיעו למסקנה שהמקרא הוא יותר מאשר יצירה ספרותית עתיקה. הם השתכנעו שהמקרא הוא דברו של אלוהים, ושהוא מכיל את מסריו לכל בני האדם — וגם לך! באמצעות המקרא מושיט לך אלוהים את ההזמנה להכירו ולהפוך לידידו. ”קרבו לאלוהים, והוא יקרב אליכם”, מובטח במקרא (‏יעקב ד’:8‏).‏

אם תתעמק במקרא תיפול בחלקך זכות נפלאה. באיזו זכות מדובר? כשם שספר מעניק לך הצצה אל צורת חשיבתו של המחבר, כך המקרא חושף בפניך את מחשבותיו ורגשותיו של מחברו, אלוהים. חשוב על המשמעות שיש לכך עבורך. אתה יכול להתוודע לרגשותיו ולאורח חשיבתו של הבורא! בנוסף, המקרא מגלה...‏

האם תרצה לדעת עוד? עדי־יהוה ישמחו לעזור לך. הם יוכלו לתת לך שיעורי מקרא ללא תשלום‏. כך יתאפשר לך להתקרב למחבר המקרא — יהוה אלוהים.‏

מאמר זה הציג כמה ראיות לכך שהמקרא נכתב בהשראת אלוהים. למידע נוסף ראה פרק 2 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏ שיצא לאור מטעם עדי־יהוה, והוא זמין באתר www.jw.org/he

צפה בסרטון מיהו מחבר המקרא?‏ זמין באתר www.jw.org/he

חפש במדור: פרסומים > סרטים

^ ס' 10 אלוהים מציג את עצמו במקרא בשמו הפרטי, יהוה (‏תהלים פ”ג:19‏).‏