עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 נושא השער | המקרא — האם מקורו באלוהים?‏

המקרא — האם הוא באמת ”נכתב בהשראת אלוהים”?‏

המקרא — האם הוא באמת ”נכתב בהשראת אלוהים”?‏

האם לדעתך המקרא הוא ספר מאת אלוהים או פרי מחשבתו של האדם?‏

זוהי שאלה שנויה במחלוקת גם בקרב נוצרים. למשל, לפי סקר גאלופ, שנערך בארצות הברית בשנת 2014, מרבית הנוצרים סבורים ש”המקרא קשור בדרך כלשהי לאלוהים”. לעומת זאת, קרוב ל־1 מכל 5 נשאלים השיבו שהם רואים במקרא ספר של ”משלים עתיקים, אגדות, היסטוריה ומצוות שהגו בני אדם”. בשל מחלוקת זו עולה השאלה: מה הכוונה שהמקרא נכתב ”בהשראת אלוהים”? (‏טימותיאוס ב’. ג’:16‏).‏

‏”בהשראת אלוהים” — מה הכוונה?‏

המקרא מורכב מ־66 ספרים קטנים אשר נכתבו על־ידי כ־40 כותבים בפרק זמן שהשתרע על פני 1,600 שנה בקירוב. אך אם המקרא נכתב על־ידי בני אדם, כיצד ייתכן שהוא ”נכתב בהשראת אלוהים”? במילים פשוטות, הביטוי ”בהשראת אלוהים” פירושו שאלוהים הוא מקור המידע. המקרא מסביר זאת כך: ”בני אדם דיברו מטעם אלוהים כפי שהנחתה אותם רוח הקודש” (‏פטרוס ב’. א’:21‏). במילים אחרות, אלוהים השתמש ברוח הקודש, כוחו הפעיל והבלתי נראה, כדי להעביר את מסריו לכותבי המקרא. דומה הדבר למנהל שמכתיב מכתב למזכירו. מחבר המכתב הוא מי שהכתיב את המסר, ולא מי שהעלה את הדברים על הכתב.‏

חלק מכותבי המקרא שמעו את מסריו של אלוהים באמצעות מלאך. אחרים קיבלו מאלוהים חזונות, ובמספר מקרים הוא העביר להם מסרים דרך חלומות. אלוהים אומנם התיר לכותבים להביע את מסריו במילים שלהם, אך במקרים אחרים הוא הכתיב להם את דבריו מילה במילה. בכל אופן, כותבי המקרא לא העלו על הכתב את מחשבותיהם, אלא את דברי אלוהים.‏

כיצד נוכל להיות בטוחים שכותבי המקרא באמת כתבו בהשראת אלוהים? תן דעתך לשלושה קווי ראיות המעידים על כך שהמקרא הוא ספר מאת אלוהים.‏