עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

דברי פתיחה

דברי פתיחה

האם המקרא הוא ספר מאלוהים, או שהוא מכיל רק מחשבות אנוש?‏

הוצאה זו של עורו! מציגה שלושה קווי ראיות המוכיחים שמקורו של המקרא באלוהים.‏