עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

‫עורו!‫  |  מס' 3 2017

דברי פתיחה

דברי פתיחה

האם המקרא הוא ספר מאלוהים, או שהוא מכיל רק מחשבות אנוש?‏

הוצאה זו של עורו! מציגה שלושה קווי ראיות המוכיחים שמקורו של המקרא באלוהים.‏