עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מס' 6 2017

מתנת הכופר מאת אלוהים, ההופכת את חיי הנצח לאפשריים, היא המתנה הטובה מכול

 נושא השער | מהי המתנה הטובה מכול?‏

מהי המתנה הטובה מכול?‏

מהי המתנה הטובה מכול?‏

‏”כל מתנה טובה וכל מתנה מושלמת באה ממעל ויורדת מאת אבי אורות השמיים” (‏יעקב א’:17‏). פסוק זה מתייחס כמובן לנדיבותו של אבינו השמימי, יהוה אלוהים. אולם משלל המתנות שהעניק אלוהים לאנושות, אחת מהן היא הגדולה ביותר. מהי? דבריו המוכרים היטב של ישוע, הכתובים ביוחנן ג’:16‏, מבהירים זאת: ”כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המגלה אמונה בו, אלא ינחל חיי עולם.”‏

בנו יחידו של אלוהים הוא ללא ספק המתנה הגדולה ביותר שכל אחד מאתנו יכול היה לקבל, שהרי בזכותה אנו יכולים להיות משוחררים מהעבדות לחטא, לזקנה ולמוות (‏תהלים נ”א:7;‏ יוחנן ח’:34‏). כמה שלא ננסה, לא נוכל להשתחרר בכוחות עצמנו מעבדות זו. אבל ברוב אהבתו סיפק אלוהים את מה שהיה דרוש כדי לשחרר אותנו. יהוה אלוהים נתן את בנו יחידו, ישוע המשיח, ככופר, וכך העניק לעושי רצונו את התוחלת לחיות לנצח. אך מהו למעשה הכופר? מדוע אנו זקוקים לו? וכיצד נוכל להפיק ממנו תועלת?‏

כופר הוא מחיר המשולם כדי לקנות בחזרה דבר מה שאבד או לפדות מישהו מעבדות. המקרא מסביר שהורינו הראשונים, אדם וחוה, נבראו נטולי חטא, ושהייתה להם התוחלת ליהנות מחיי נצח בגן עדן עלי אדמות יחד עם צאצאיהם העתידיים (‏בראשית א’:26–28‏). למרבה הצער, הם איבדו את כל זה כאשר בחרו להמרות את פי אלוהים – וכך הפכו לחוטאים. מה הייתה התוצאה? המקרא משיב: ”על־ידי אדם אחד נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות, וכך התפשט המוות אל כל בני האדם משום שכולם חטאו” (‏רומים ה’:12‏). במקום להוריש לצאצאיו חיים מושלמים, הוריש להם אדם הראשון את החטא ואת פריו – המוות.‏

בכל הקשור לכופר, המחיר המשולם חייב להיות שווה למה שאבד. כאשר אדם הראשון הפר במזיד את מצוות אלוהים, הוא חטא ובעקבות זאת איבד את חיי האנוש המושלמים שלו. על־פי הכתוב במקרא, מפאת חטאו הפכו צאצאיו למשועבדים לחטא ולמוות. לפיכך היה צורך להקריב כקורבן חיי אנוש מושלמים אחרים – חייו של ישוע – על מנת לאפשר את השחרור מהעבדות (‏רומים ה’:19;‏ אפסים א’:7‏). רק בזכות אהבתו ונכונותו של אלוהים לשלם את הכופר יכולים בני האדם להחזיק בתוחלת ליהנות ממה שאיבדו אדם וחוה – חיי נצח בגן עדן עלי אדמות (‏ההתגלות כ”א:3–5‏).‏

לאור מה שמתאפשר בזכות מתנת הכופר מאת אלוהים, ההופכת את חיי הנצח לאפשריים, אין כל ספק שהיא אכן המתנה הגדולה מכול. כדי להבין עד כמה הכופר הוא ”מתנה מושלמת”, הבה נבחן כיצד מתנה זו עונה בצורה יוצאת מן הכלל על הקריטריונים העוזרים לנו להעניק מתנות טובות, בהם דנו במאמר הקודם.‏

מספקת את רצונותינו. כבני אדם טבוע בנו רצון חזק להמשיך לחיות (‏קהלת ג’:11‏). אף־על־פי  שאין ביכולתנו לספק רצון זה בכוחות עצמנו, מתנת הכופר מאפשרת זאת עבורנו. במקרא נאמר: ”שכן השכר שמשלם החטא הוא מוות, אך המתנה שמעניק אלוהים היא חיי עולם באמצעות המשיח ישוע אדוננו” (‏רומים ו’:23‏).‏

ממלאת את צרכינו. בני אדם לא היו יכולים לספק את הכופר. המקרא מסביר: ”ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם” כלומר, הכופר תמיד מעבר להישג ידם (‏תהלים מ”ט:9‏). לכן היינו זקוקים נואשות לעזרתו של אלוהים בכדי להשתחרר מהעבדות לחטא ולמוות. אך ”על־ידי הפדות המתאפשרת במחיר הכופר ששילם המשיח ישוע” סיפק אלוהים בדיוק את מה שנדרש (‏רומים ג’:23, 24‏).‏

ניתנה בעיתוי מושלם. המקרא מציין: ”המשיח מת בעדנו עוד כשהיינו אנשים חוטאים” (‏רומים ה’:8‏). משום שניתן ”עוד כשהיינו אנשים חוטאים”, הכופר נוסך בנו ביטחון באשר לאהבתו העמוקה של אלוהים כלפינו חרף מצבנו כחוטאים. אף־על־פי שאנו נאלצים להתמודד עם השלכות החטא, יש לנו דברים רבים לצפות להם בזכותו.‏

חושפת מניע אצילי וחסר אנוכיות. המקרא חושף מה הניע את אלוהים לתת את בנו ככופר: ”בזאת גילה לנו אלוהים את אהבתו, בעובדה ששלח את בנו יחידו אל העולם כדי שיהיו לנו חיים באמצעותו. זוהי האהבה, לא שאנחנו אהבנו את אלוהים, אלא שהוא אהב אותנו” (‏יוחנן א’. ד’:9, 10‏).‏

כיצד תוכל להראות את הערכתך כלפי המתנה הגדולה מכול? זכור כי דבריו של ישוע ביוחנן ג’:16 מבליטים שרק ה’מגלים אמונה’ בו יינצלו. על־פי המקרא אמונה היא ”הציפייה הוודאית לדברים המקֻווים” (‏עברים י”א:1‏). כדי להחזיק בציפייה ודאית זו, יש צורך בידע מדויק. מסיבה זו אנו מעודדים אותך להקדיש זמן כדי ללמוד על יהוה אלוהים, שהעניק לנו ”מתנה מושלמת” זו, וכן להבין מה עליך לעשות כדי לזכות לחיי הנצח המתאפשרים הודות לקורבן הכופר של ישוע.‏

באתר www.jw.org/he תוכל לקבל מידע המבוסס על המקרא שיעזור לך ללמוד על הנושאים הללו. עדי־יהוה שמחים לסייע לך. אנו בטוחים שבעודך לומד על המתנה הגדולה מכול ומפיק ממנה תועלת, תאמר גם אתה: ”תודה לאלוהים על ישוע המשיח אדוננו!” (‏רומים ז’:25‏).‏