עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מס' 6 2016

מה אומר המקרא?‏

מה אומר המקרא?‏

האם אלוהים עונה לכל התפילות?‏

האם לדעתך אלוהים...‏

  • עונה לתפילות של כולם?‏

  • עונה לתפילות של אנשים מסוימים בלבד?‏

  • אינו עונה לתפילותיו של איש?‏

במקרא נאמר:‏

‏”קרוב יהוה... לכל אשר יקראוהו באמת” (‏תהלים קמ”ה:18‏).‏

מה עוד נוכל ללמוד מהמקרא?‏

  • אלוהים אינו מקשיב לתפילותיהם של מי שממרים את פיו (‏ישעיהו א’:15‏). אולם אם הם ישנו את דרכם, הם יוכלו להיות רצויים בעיניו (‏ישעיהו א’:18‏).‏

  • על מנת שאלוהים ישיב לתפילותינו, עלינו להתפלל בהתאם לדרישותיו המצויות במקרא (‏יוחנן א’. ה’:14‏).‏

האם צריך להתפלל בתנוחה מיוחדת?‏

יש המאמינים שבזמן התפילה חייבים לכרוע ברך, להרכין ראש או להצמיד את כפות הידיים. מה אתה חושב?‏

במקרא נאמר:‏

אלוהים הקשיב לאנשים שהתפללו בישיבה או בעמידה, וכן למי שהשתטחו לפניו או כרעו ברך (‏דברי הימים א’. י”ז:16;‏ דברי הימים ב’. ל’:27;‏ עזרא י’:1;‏ מעשי השליחים ט’:40‏). הוא אינו דורש שנימצא בתנוחה מסוימת בזמן התפילה.‏

מה עוד נוכל ללמוד מהמקרא?‏

  • אלוהים מקשיב לתפילותיהם של הענווים (‏תהלים קל”ח:6‏).‏

  • אתה יכול לפנות לאלוהים בכל שפה, ואפילו להתפלל בלב (‏דברי הימים ב’. ו’:32, 33;‏ נחמיה ב’:1–6‏).‏