עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 נושא השער | חזונות מאירי עיניים של העולם הרוחני

מי שוכנים בעולם הרוחני?‏

מי שוכנים בעולם הרוחני?‏

האם היו לך פעם שאלות על העולם הרוחני ועל מי ששוכנים בו? אם כן, אינך היחיד. נושא זה מעסיק אנשים כבר אלפי שנים. חלק מאמינים שבתחום הרוחני שוכנים אבות אבותיהם ושצריך לחלוק להם כבוד. יש הסבורים שהעולם הרוחני הוא גן עדן, מקום של אושר ושלווה, שבו נמצאים מלאכים ואנשים טובים שמתו. אחרים חושבים שהעולם הרוחני הוא מקום משכנם של מאות מיליוני אלים.‏

רבים טוענים שאיננו יכולים לדעת דבר באשר לעולם הרוחני מפני שאיש לא הגיע משם כדי לספר לנו עליו. אולם טענה זו אינה נכונה. ישוע המשיח חי בשמיים, בעולם הרוחני, לפני שהגיע לכדור הארץ. הוא אמר זאת בבירור למנהיגי הדת בני המאה הראשונה: ”ירדתי מן השמיים לא כדי לעשות את רצוני כי אם את רצון שולחי”. אם כן, ישוע מסר לשליחיו מידע ממקור ראשון כאשר אמר: ”בבית אבי יש מעונות רבים” (‏יוחנן ו’:38; י”ד:2‏).‏

אביו של ישוע הוא יהוה אלוהים, ו’ביתו’ נמצא בשמיים (תהלים פ”ג:19). מכאן שאיש אינו יכול לתאר את העולם הסמוי מן העין טוב יותר מיהוה אלוהים וישוע המשיח. הם חשפו פרטים רבים לגבי העולם הרוחני דרך חזונות מרהיבים שהם הראו לאנשים נאמנים.‏

המאמר הבא יעסוק בפסוקים המתארים חלק מן החזונות הללו. כאשר תבחן את החזונות, זכור שהעולם הרוחני אינו גשמי, והוא אינו נתפס בחוש הראייה או המישוש. לכן במקום להסביר לנו את הנושא במונחים רוחניים הנשגבים מבינתנו, אלוהים מסר חזונות המתארים ממשויות רוחניות במונחים שאנו יכולים להבין. החזונות יסייעו לך להבין מי שוכנים ב’מעונות הרבים’ שבעולם הרוחני.‏