עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 נושא השער | מלאכים – האם הם באמת קיימים? מדוע זה חשוב?‏

האם יש לך מלאך שומר?‏

האם יש לך מלאך שומר?‏

המקרא אינו מלמד שלכל אדם יש מלאך שומר. נכון שבאחד המקרים אמר ישוע: ”היזהרו שלא תבוזו לאחד מן הקטנים האלה [תלמידי המשיח], כי אומר אני לכם שהמלאכים שלהם בשמיים רואים תמיד את פני אבי שבשמיים” (‏מתי י”ח:10‏). אך ישוע לא התכוון שלכל אדם יש מלאך שומר. הוא למעשה אמר שהמלאכים מגלים עניין רב בכל אחד מתלמידיו. לכן משרתי אלוהים האמיתיים אינם לוקחים סיכונים או נוהגים ברשלנות בהנחה שמלאכי אלוהים יגנו עליהם.‏

האם זה אומר שהמלאכים אינם מסייעים לבני האדם? לא (‏תהלים צ”א:11‏). יש המאמינים בכל לבם שאלוהים מספק הגנה והדרכה באמצעות המלאכים. קנת’, המוזכר במאמר הפתיח, מרגיש כך. לא נרצה להיות דוגמטיים, אך ייתכן שהוא צודק. עדי־יהוה נתקלים לא אחת בראיות להתערבות מצד המלאכים במהלך פעילות הבישור שלהם. אולם הואיל והמלאכים סמויים מן העין, איננו יכולים לדעת באיזו מידה משתמש בהם אלוהים כדי לעזור לבני אדם בעניינים שונים. בכל זאת, לא תהא זו טעות להודות לאל הכול יכול על כל תמיכה מצדו (‏קולוסים ג’:15;‏ יעקב א’:17, 18‏).‏