עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מס' 5 2017

 נושא השער | מלאכים – האם הם באמת קיימים? מדוע זה חשוב?‏

האמת באשר למלאכים

האמת באשר למלאכים

האם תרצה לדעת את האמת באשר למלאכים – מי הם, כיצד באו לידי קיום ומהו תפקידם? דברו של אלוהים שנכתב בהשראתו, המקרא, הוא המקום הטוב ביותר לחפש אחר התשובות (‏טימותיאוס ב’. ג’:16‏). מה מלמד אותנו המקרא?‏

  • כפי שאלוהים הוא רוח, גם המלאכים הם יצורים רוחניים הסמויים מן העין שאין להם ”בשר ועצמות”. המלאכים הנאמנים שוכנים בשמיים, ויש להם גישה ישירה למקום משכנו השמימי של אלוהים (‏לוקס כ”ד:39;‏ מתי י”ח:10;‏ יוחנן ד’:24‏).‏

  • לעיתים לבשו מלאכים גוף בשר ודם כדי למלא עלי אדמות משימות שהטיל עליהם אלוהים. לאחר שהשלימו את משימותיהם, הם פשטו את גופם הגשמי (‏שופטים ו’:11–23; י”ג:15–20‏).‏

  • למרות העובדה שמלאכים תוארו במקרא בלשון זכר ותמיד לבשו גוף גשמי של גברים, אין ביניהם זכרים או נקבות. הם אינם מתחתנים ואינם מתרבים. כמו כן, המלאכים לא נבראו קודם לכן כבני אדם עלי אדמות – לא כתינוקות, לא כילדים ולא כמבוגרים. המלאכים נבראו על־ידי יהוה; לפיכך המקרא מכנה אותם ”בני האלוהים” (‏איוב א’:6;‏ תהלים קמ”ח:2,‏ 5‏).‏

  • המקרא מזכיר ”לשונות בני אדם ומלאכים” ומציין שיצורים רוחניים מתקשרים באמצעות שפה. אף־על־פי שאלוהים השתמש במלאכים כדי לתקשר עם בני אדם, הוא אינו מתיר לנו לסגוד להם או להתפלל אליהם (‏קורינתים א’. י”ג:1;‏ ההתגלות כ”ב:8, 9‏).‏

  • קיימים רבבות רבבות של מלאכים, וייתכן שמספרם מסתכם במיליארדים * (‏דניאל ז’:10;‏ ההתגלות ה’:11‏).‏

  • המלאכים הינם ”גיבורי כוח” – חזקים בהרבה מבני האדם – והם ניחנו בתבונה על־אנושית. הם ללא ספק יכולים לנוע במהירות עצומה, הרבה מעבר לגבולות היקום הגשמי (‏תהלים ק”ג:20;‏ דניאל ט’:20–23‏).‏

  • אף־על־פי שהמלאכים ניחנו ביכולות נעלות מבחינה שכלית ורוחנית, יש להם מגבלות וקיימים דברים שהם אינם יודעים (‏מתי כ”ד:36;‏ פטרוס א’. א’:12‏).‏

  • לכל מלאך יש אישיות משלו, והוא מסוגל לשקף תכונות המאפיינות את אלוהים. כמו כן, למלאכים הוענקה מתת הבחירה החופשית. לכן, בדומה לבני האדם, הם יכולים לבחור בין עשיית הטוב לבין עשיית הרע. למרבה הצער, כמה מלאכים בחרו למרוד באלוהים (‏יהודה 6‏).‏

^ ס' 8 משמעות המילה רבבה היא 10,000. מכאן שאם מכפילים רבבה ברבבה, מתקבל המספר 100 מיליון. אך ספר ההתגלות מזכיר ”רבבות רבבות” של מלאכים, כלומר מאות מיליוני, ואולי מיליארדי, יצורים רוחניים.‏

למד עוד

תשובות לשאלות מקראיות

האם השטן קיים?‏

האם השטן הוא רק יצר הרע הקיים באדם, או שהוא ישות ממשית?‏

תשובות לשאלות מקראיות

האם השדים באמת קיימים?‏

מי הם השדים? מניין באו?‏