עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מס' 4 2016

מה אומר המקרא?‏

מה אומר המקרא?‏

האם הדת הומצאה על־ידי האדם?‏

יש המאמינים שאנשים המציאו את הדת. אחרים חושבים שאלוהים משתמש בדת כדי לעזור לאנשים להתקרב אליו. מה אתה חושב?‏

במקרא נאמר:‏

קיימת ”עבודת אלוהים טהורה אשר אין בה טומאה בעיני אלוהינו ואבינו” (‏יעקב א’:27;‏ תהלים ע”ג:28‏). דת טהורה זו היא דת אמת ומקורה באלוהים.‏

מה עוד נוכל ללמוד מהמקרא?‏

  • כדי שדת כלשהי תשביע את רצונו של אלוהים, עליה להתבסס על אמיתות מקראיות (‏יוחנן ד’:23, 24;‏ תהלים כ”ה:5‏).‏

  • דתות המבוססות על רעיונות אנוש הן חסרות כל תכלית (‏מרקוס ז’:7, 8;‏ ישעיהו כ”ט:13‏).‏

האם חיוני להשתייך לדת מסוימת?‏

מה היית אומר?‏

  • כן

  • לא

  • תלוי

במקרא נאמר:‏

‏”הבה נשים לב איש אל רעהו כדי לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים, ואל נזנח את התכנסויותינו” (‏עברים י’:24, 25;‏ דברים ל”א:12‏). אלוהים חפץ שמשרתיו יתאספו יחד כקבוצה מאורגנת.‏

מה עוד נוכל ללמוד מהמקרא?‏

  • מי שמשרתים את אלוהים יחדיו צריכים להיות מאוחדים באמונתם (‏קורינתים א’. א’:10, 11;‏ צפניה ג’:9‏).‏

  • מי שחברים בדת המשביעה את רצון אלוהים צריכים להיות חלק מאגודת אחים בינלאומית (‏פטרוס א’. ב’:17‏).‏