עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מס' 2 2016

 נושא השער

מדוע ישוע סבל ומת?‏

מדוע ישוע סבל ומת?‏

‏”על־ידי אדם אחד [אדם הראשון] נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות” (‏רומים ה’:12‏)‏

איך היית משיב על השאלה: ”האם אתה רוצה לחיות לנצח?” מרבית האנשים ישיבו שכן אך יאמרו שאין זה מציאותי לייחל לכך. לדעתם המוות הוא תהליך טבעי וחלק בלתי נפרד מהחיים.‏

אך נניח שהיו שואלים אותך שאלה הפוכה: ”האם אתה רוצה למות?” בנסיבות רגילות רוב האנשים יענו שלא. מה המסקנה? חרף הבעיות והקשיים שעמם אנו מתמודדים, שאיפתנו הטבעית היא לחיות, המקרא מלמד שאלוהים ברא את בני האדם עם הרצון לחיות, ונאמר בו: ”את העולם [מושג הנצח] נתן בלבם” (‏קהלת ג’:11‏).‏

אולם המציאות מראה שבני האדם אינם חיים לנצח. מה השתבש? האם אלוהים פעל לתיקון המצב? תשובות המקרא מעודדות ויש להן קשר ישיר לשאלה מדוע ישוע סבל ומת.‏

מה השתבש

שלושת הפרקים הראשונים בספר בראשית מספרים לנו שאלוהים העניק לזוג הראשון, אדם וחוה, את התוחלת לחיות לנצח ואמר להם מה עליהם לעשות כדי לזכות בכך. בהמשך מסופר שהם לא צייתו לאלוהים ואיבדו תוחלת זו. הסיפור מתואר בצורה פשוטה — כה פשוטה עד כי יש הממהרים לתייג אותו כסיפור עם. אך בדומה לספרי הבשורה, ספר בראשית מכיל את כל המאפיינים של תיעוד היסטורי מדויק.‏ *

מה היו השלכות אי־ציותו של אדם הראשון? המקרא משיב בזו הלשון: ”על־ידי אדם אחד נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות, וכך התפשט המוות אל כל בני האדם משום שכולם חטאו” (‏רומים ה’:12‏). כאשר אדם הראשון לא ציית לאלוהים, הוא חטא. כתוצאה מכך הוא איבד את התוחלת לחיות לנצח ובסופו של דבר מת. בתור צאצאיו ירשנו ממנו את הנטייה לחטוא. לכן אנו חולים, מזדקנים ומתים. הסבר זה לשאלה מדוע אנו מתים תואם את מה שכבר ידוע לנו כיום על  התורשה. אך נשאלת השאלה: האם אלוהים פעל לתיקון המצב?‏

כיצד פעל אלוהים

אלוהים דאג לפדות, כלומר לקנות חזרה, את מה שאדם הראשון איבד ובעקבותיו גם צאצאיו — את התוחלת לחיות לנצח. איך ביצע זאת אלוהים?‏

הכתוב ברומים ו’:23 מציין: ”השכר שמשלם החטא הוא מוות”. משמע הדבר שהמוות נגרם כתוצאה מהחטא. אדם חטא ולכן מת. באותו אופן, גם אנחנו חוטאים ולכן כפופים לשכר החטא, המוות. נולדנו חוטאים שלא באשמתנו. לפיכך ברוב אהבתו שלח אלוהים את בנו, ישוע, לשלם עבורנו את ’שכר החטא’. כיצד זה התבצע?‏

מותו של ישוע סולל בפנינו את הדרך לחיים מאושרים ונצחיים

מאחר שאדם אחד, אדם הראשון שהיה מושלם, הביא עלינו חטא ומוות בשל אי־ציות, התעורר הצורך באדם מושלם אחר שיהיה מוכן לציית עד מוות כדי לשחרר אותנו מעול זה. המקרא מסביר זאת כך: ”כשם שעקב אי־ציותו של אדם אחד הפכו רבים לחוטאים, כך גם בזכות ציותו של אדם אחד ייחשבו רבים לצדיקים” (‏רומים ה’:19‏). ישוע היה אדם זה. הוא ירד מן השמיים, חי כאדם מושלם * ומת למעננו. תודות לכך מתאפשר לנו לזכות במעמד של צדקה בעיני אלוהים ובתוחלת לחיות לנצח.‏

מדוע ישוע סבל ומת

אך מדוע היה על ישוע למות למעננו? האם האל הכול יכול לא היה מסוגל להוציא צו שיאפשר לצאצאיו של אדם לחיות לנצח? הרי הייתה לו הסמכות לבצע זאת. אך אם היה פועל כך הוא בעצם היה מתעלם לגמרי מהחוק שקבע לפיו שכר החטא הוא המוות. אין זה חוק חסר חשיבות שניתן לבטל או לשנות מטעמי נוחות. זוהי מהותו של צדק אמיתי (‏תהלים ל”ז:28‏).‏

אם אלוהים היה מתעלם מעקרונות הצדק במקרה זה, אנשים היו תוהים אם הוא יפעל כך גם במקרים אחרים. לדוגמה, האם הוא יהיה הוגן  כאשר יקבע מי מצאצאי אדם יהיה ראוי לחיות לנצח? האם ניתן יהיה לסמוך עליו שיגשים את הבטחותיו? דבקותו של אלוהים בערכי הצדק במימוש ישועתנו היא ערובה לכך שהוא תמיד יעשה את הטוב והישר.‏

באמצעות מותו של ישוע כקורבן, סלל אלוהים את הדרך לחיי נצח בגן עדן עלי אדמות. שים לב לדברי ישוע ביוחנן ג’:16‏: ”כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המגלה אמונה בו, אלא ינחל חיי עולם”. לפיכך מותו של ישוע הוא לא רק ביטוי לצדק האינסופי של אלוהים, אלא מעבר לכך, לאהבתו הרבה כלפי בני האדם.‏

אך מדוע היה על ישוע לסבול ולמות מות ייסורים כמתואר בספרי הבשורה? בנכונותו לעבור מבחן קשה זה ועל־ידי כך ששמר על נאמנות, הפריך ישוע אחת ולתמיד את טענתו של השטן שבני האדם לא יישארו נאמנים לאלוהים בעת ניסיון (‏איוב ב’:4, 5‏). ייתכן שטענה זו נראתה הגיונית לאחר שהשטן הצליח לגרום לאדם הראשון שהיה מושלם לחטוא. אך ישוע — שהיה מושלם בדומה לאדם הראשון — נותר צייתן לנוכח סבל עז (‏קורינתים א’. ט”ו:45‏). בעשותו כן הוכיח שגם אדם הראשון יכול היה לציית לאלוהים אילו היה בוחר לנהוג כך. תודות לעמידתו האיתנה בניסיון, השאיר לנו ישוע מופת לחיקוי (‏פטרוס א’. ב’:21‏). אלוהים גמל לבנו על צייתנותו המושלמת והעניק לו חיי אלמוות בשמיים.‏

כיצד הדבר נוגע לך אישית

ישוע אכן מת, וכך נפתחה בפנינו הדרך לחיי נצח. האם אתה רוצה לחיות לנצח? ישוע ציין מה עלינו לעשות באמרו: ”זו הדרך לחיי עולם: שיכירו אותך, האל האמיתי היחיד, ואת זה אשר שלחת, את ישוע המשיח” (‏יוחנן י”ז:3‏).‏

המוציאים לאור של כתב עת זה מזמינים אותך ללמוד עוד על יהוה, האל האמיתי, ועל בנו, ישוע המשיח. עדי־יהוה באזור מגוריך ישמחו לעזור לך. תוכל גם למצוא מידע מועיל באתר שלנו www.jw.org/he

^ ס' 8 ראה המאמר ”‏האם גן עדן באמת היה קיים?‏‏” בהוצאת המצפה מאפריל — יוני 2011, עמ’ 4, שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏

^ ס' 13 אלוהים העביר את חיי בנו מן השמיים לרחמה של מרים וגרם להתעברותה. רוח קודשו של אלוהים הגנה על ישוע מלרשת ממרים אי־שלמות (‏לוקס א’:31,‏ 35‏).‏

למד עוד

ערב הזיכרון

זכור את מותו של ישוע

אנו מזמינים אותך בחום לנכוח אתנו במאורע חשוב זה. תלמד כיצד חייו ומותו של ישוע יוכלו להועיל לך אישית.‏

מה באמת מלמד המקרא?‏

הכופר — המתנה הגדולה ביותר של אלוהים

מהו קורבן הכופר? איזו תועלת יכולה לצמוח לך ממנו?‏