עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מה עשה אלוהים?‏

מה עשה אלוהים?‏

אם אתה רוצה להכיר מישהו היטב, מוטב שתלמד על מה שהוא הצליח לעשות ועל הקשיים שעליהם הוא התגבר. באופן דומה, אם אתה רוצה להכיר היטב את אלוהים, עליך ללמוד על מה שהוא עשה. כשתעשה זאת, ייתכן שתופתע לגלות עד כמה מעשיו בעבר תורמים לנו כיום וגם יתרמו לנו בעתיד.‏

אלוהים ברא הכול לטובתנו

יהוה אלוהים הוא הבורא הנאדר, ו”תכונותיו הסמויות מן העין... נראות בבירור מאז בריאת העולם, בהיותן נתפסות באמצעות הדברים שנבראו” (‏רומים א’:20‏). ”עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נטה שמיים” (‏ירמיהו י’:12‏). בנוסף, פלאי הבריאה חושפים שלאלוהים אכפת מאיתנו.‏

חשוֹב עד כמה העשיר יהוה את חיינו כאשר ברא את בני האדם ”בצלמו” (‏בראשית א’:27‏). כלומר הוא אפשר לנו במידת מה לשקף את תכונותיו הייחודיות. הוא הטמיע בנו נטייה לרוחניות, או יכולת להבין את השקפותיו ואת אמות מידותיו. כשאנו מתאמצים לחיות על־פיהן, אנו נהנים ממידה רבה יותר של אושר ומשמעות בחיים. יותר מכך, הוא העניק לנו את האפשרות לרקום עימו יחסי ידידות.‏

כדור הארץ הוא הוכחה לאהבתו העמוקה של אלוהים כלפינו. לפי דבריו של השליח פאולוס, אלוהים ”לא חדל להעיד על עצמו במעשיו הטובים: הוא נתן [לנו] גשם מן השמיים ועונות פוריות, העניק [לנו] מזון בשפע ומילא את [ליבנו] בשמחה” (‏מעשי השליחים י”ד:17‏). אלוהים סיפק לנו יותר ממה שרק נחוץ להישרדותנו. הוא נתן לנו מגוון רחב של דברים ובשפע כדי שנוכל ליהנות מהחיים. כל זה אינו אלא קמצוץ ממה שהועיד לנו.‏

יהוה ברא את כדור הארץ כך שבני האדם יוכלו לחיות בו לנצח. המקרא מציין: ”הארץ נתן לבני  אדם”, ומוסיף ש”לא תוהו [לשווא] בראהּ, לשבת יצרהּ”, כלומר היא יוצרה כדי שתיושב (‏תהלים קט”ו:16;‏ ישעיהו מ”ה:18‏). על־ידי מי היא תיושב, ולמשך כמה זמן? ”צדיקים יירשו ארץ, וישכנו לעד עליה” (‏תהלים ל”ז:29‏).‏

בהתאם לכך, יהוה ברא את אדם וחוה, הגבר והאישה הראשונים, והניח אותם בגן עדן ארצי כדי ”לעבדה ולשמרה” (‏בראשית ב’:8,‏ 15‏). הוא העניק להם משימה כפולה ומרתקת: ”פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה” (‏בראשית א’:28‏). אם כן, לאדם וחוה הייתה התוחלת ליהנות מחיים אינסופיים בכדור הארץ. אך למרבה הצער, הם בחרו שלא לציית לאלוהים ובכך איבדו את התוחלת להיות בין ה”צדיקים” אשר ”יירשו ארץ”. אולם, כפי שנראה בהמשך, פעולותיהם לא שינו את מטרתו של יהוה עבורנו או עבור כדור הארץ. אך לפני כן, הבה נראה איזה דבר נוסף עשה אלוהים.‏

אלוהים סיפק את דברו הכתוב

המקרא נודע גם כדבר־אלוהים. מדוע סיפק לנו יהוה את המקרא? בראש ובראשונה כדי שנוכל ללמוד אודותיו (‏משלי ב’:1–5‏). אמת, המקרא אינו משיב על כל שאלה שיש לנו בנוגע לאלוהים – אף ספר אינו מסוגל לעשות כן (‏קהלת ג’:11‏). עם זאת, כל מה שהמקרא מכיל עוזר לנו להכיר את אלוהים. אנו מבינים מיהו מהאופן שבו הוא נוהג עם אנשים. אנו מבחינים אילו סוגי אנשים הוא אוהב ואילו לא (‏תהלים ט”ו:1–5‏). אנו לומדים כיצד הוא מעוניין שנעבוד אותו, ומהי השקפתו על מוסריות ודברים חומריים. ובנוסף לכך, המקרא מוסר לנו את התיאור החי ביותר באשר לאישיותו של יהוה באמצעות דבריו ומעשיו של בנו, ישוע המשיח (‏יוחנן י”ד:9‏).‏

סיבה נוספת שלשמה סיפק לנו יהוה את דברו, המקרא, היא כדי שנדע כיצד לחיות חיים מאושרים ומלאי משמעות. דרך המקרא, יהוה מלמד אותנו כיצד ליהנות מחיי משפחה מאושרים, כיצד לשמוח בחלקנו וכיצד להתמודד עם דאגות. וכפי שיוסבר בהמשך, המקרא מכיל את התשובות לשאלות החשובות של החיים, שאלות כגון: מדוע יש כל כך הרבה סבל? ומה צופן העתיד? והוא גם מסביר מה אלוהים עשה על מנת לוודא שמטרתו המקורית אכן תתגשם.‏

המקרא הוא אכן ספר יוצא מגדר הרגיל ואחד מפעלי אלוהים בשל סיבות נוספות רבות. הוא נכתב על־ידי כ־40 גברים במשך תקופה המשתרעת על פני 1,600 שנים, ובכל זאת הוא שומר על נושא מרכזי אחד משום שמחברו האמיתי הוא אלוהים (‏טימותיאוס ב’. ג’:16‏). בשונה מספרים קדומים אחרים, הוא השתמר בדייקנות לאורך הדורות, כפי שמאששים אלפי כתבי יד מקראיים עתיקים. יותר מכך, המקרא גבר על מאמצים שנעשו למניעת תרגומו, הפצתו וקריאתו. כיום הוא הספר הנפוץ והמתורגם ביותר בעולם. עצם קיומו של המקרא עד ימינו אנו מוכיח ש”דבר אלוהינו יקום לעולם” (‏ישעיהו מ’:8‏).‏

אלוהים סיפק ערובה לקיום מטרתו

בין פעלי אלוהים נכלל גם הסידור המיוחד שקבע כדי להבטיח את הגשמת מטרתו עבורנו. כפי שצוין קודם לכן, אלוהים יעד לבני האדם חיי נצח בכדור הארץ. אך כאשר אדם הראשון בחר שלא לציית לאלוהים וחטא, הוא איבד את האפשרות לחיות לנצח ומנע אותה גם מילדיו העתידיים. ”על־ידי אדם אחד נכנס החטא אל העולם ועקב החטא בא המוות, וכך התפשט המוות אל כל בני האדם משום שכולם חטאו” (‏רומים ה’:12‏). לפיכך, נראה היה שאי־ציותו של האדם הטיל בספק את התגשמות מטרת אלוהים. כיצד הגיב לכך יהוה?‏

פעולותיו של יהוה עלו בקנה אחד עם תכונותיו. הוא דרש מאדם וחוה לתת את הדין על מעשיהם ובצדק, אך ברוב אהבתו הוא גם פעל לטובת צאצאיהם העתידיים. יהוה החליט בחוכמתו כיצד לפתור את העניין ומייד הכריז על פתרון (‏בראשית  ג’:15‏). השחרור מן החטא והמוות יתבצע באמצעות בנו של אלוהים, ישוע המשיח. במה כרוך היה הדבר?‏

על מנת לפדות את בני האדם מהשלכות מרדו של אדם הראשון, שלח יהוה את ישוע לכדור הארץ כדי ללמד אנשים על הדרך לחיים ו”לתת את נפשו כופר בעד רבים”‏ * (‏מתי כ’:28;‏ יוחנן י”ד:6‏). ישוע יכול היה לספק את הכופר מפני שהיה אדם מושלם כשם שהיה אדם הראשון. אך בשונה מאדם, ישוע שמר על צייתנות מושלמת, אפילו עד מוות. מאחר שישוע לא היה ראוי למיתה, הקים אותו יהוה לחיים שמימיים. כעת יכול ישוע לעשות את מה שלא עשה אדם הראשון – להנחיל לאנשים צייתנים את התוחלת לחיות לנצח. ”כי כשם שעקב אי־ציותו של אדם אחד הפכו רבים לחוטאים, כך גם בזכות ציותו של אדם אחד ייחשבו רבים לצדיקים” (‏רומים ה’:19‏). באמצעות קורבן הכופר של ישוע יגשים אלוהים את הבטחתו – שהאנושות תחיה לעד עלי אדמות.‏

אנו לומדים רבות על יהוה מהאופן שבו התמודד עם הקשיים שנגרמו כתוצאה מאי־ציותו של אדם הראשון. אנו רואים שדבר אינו מסוגל למנוע מיהוה לסיים את מה שהתחיל; דברו תמיד ’יצליח’ (‏ישעיהו נ”ה:11‏). בנוסף, אנו מבינים עד כמה עמוקה אהבתו של יהוה כלפינו. ”בזאת גילה לנו אלוהים את אהבתו, בעובדה ששלח את בנו יחידו אל העולם כדי שיהיו לנו חיים באמצעותו. זוהי האהבה, לא שאנחנו אהבנו את אלוהים, אלא שהוא אהב אותנו ושלח את בנו להיות קורבן ריצוי על חטאינו” (‏יוחנן א’. ד’:9, 10‏).‏

אלוהים ”לא חשך אף את בנו שלו כי אם מסר אותו בעד כולנו”, ולכן אנו בטוחים שהוא ”יעניק לנו בטובו... גם את כל שאר הדברים” שהבטיח (‏רומים ח’:32‏). מה הבטיח אלוהים לעשות עבורנו? המשך לקרוא.‏

מה עשה אלוהים? יהוה ברא את בני האדם כדי שיחיו לעד בכדור הארץ. הוא סיפק לנו את המקרא כדי שנוכל ללמוד אודותיו. ובאמצעות ישוע המשיח, הוא סיפק את הכופר, ובזאת הבטיח שמטרתו תתגשם

^ ס' 16 לפרטים נוספים על הכופר, ראה פרק 5 בספר מה באמת מלמד המקרא?‏ שיצא לאור מטעם עדי־יהוה וזמין גם באתר www.jw.org