עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

המצפה  |  מס' 1 2016

מה אומר המקרא?‏

מה אומר המקרא?‏

מה קורה לנו לאחר המוות?‏

יש המאמינים שאנו ממשיכים לחיות בגוף אחר, ואילו אחרים סבורים שהמוות הוא סוף פסוק. במה אתה מאמין?‏

במקרא נאמר:‏

‏”המתים אינם יודעים מאומה” (‏קהלת ט’:5‏). לאחר מותנו אנו חדלים להתקיים.‏

מה עוד מלמד המקרא?‏

  • לאחר שאדם הראשון מת, הוא שב לעפר (‏בראשית ב’:7; ג’:19‏). כל האנשים שמתו מאז שבו לעפר גם הם (‏קהלת ג’:19, 20‏).‏

  • המתים מזוכים מחטאיהם, כלומר חטאיהם נסלחים להם (‏רומים ו’:7‏). מכאן שלאחר המוות האדם אינו נענש על חטאיו.‏

האם המתים ישובו לחיות?‏

מה דעתך?‏

  • כן

  • לא

  • אולי

במקרא נאמר:‏

‏”יחיו מתיך” (‏ישעיהו כ”ו:19‏).‏

מה עוד מלמד המקרא?‏

  • פעמים רבות משווה המקרא את המוות לשינה (‏תהלים י”ג:4‏). אלוהים יכול להעיר את המתים, ממש כשם שאנו יכולים להעיר אדם משנתו (‏איוב י”ד:13–15‏).‏

  • במקרא מתועדים כמה נסי תחייה שנותנים לנו בסיס מוצק להאמין שבעתיד יוקמו המתים לתחייה (‏מלכים א’. י”ז:17–24;‏ לוקס ז’:11–17;‏ יוחנן י”א:39–44‏).‏